75 55 50 00

Du er her:

Seniorhelse

Seniorhelse ønsker å støtte seniorer til å få en best mulig hverdag med god livskvalitet og mulighet til å bo hjemme lengst mulig.

Seniorhelse er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for alle alderspensjonister i Bodø kommune.

Vi tilbyr:

  • Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til 80 åringer uten etablerte tjenester
  • Helsefremmende og forebyggende informasjonsbrev med tilbud om hjemmebesøk til alle 75 åringer uten etablerte tjenester
  • Alle seniorer som ønsker en helsesamtale er velkommen til å ta direkte kontakt eller avtale en samtale på vårt kontor

Hensikten med besøket/samtalen er: 

  • En samtale om det som har betydning for hverdagsliv og helse 
  • (fysisk aktivitet, kosthold, forebygging av fallulykker, ensomhet)
  • Å snakke om gleder og utfordringer du opplever
  • Informasjon om ulike aktivitetstilbud og andre kommunale tilbud
  • Vi kan hjelpe deg å komme i gang!
  • Støttesamtale i en vanskelig livssituasjon
  • Vi kan gi oppfølging i korte perioder

Vår hjelp er frivillig, gratis og alle ansatte har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Vi har en ergoterapeut i 100 % stilling og to sykepleiere i 50 % stillinger med videreutdanning i demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser.

Epost:

ann.rita.nilsen@bodo.kommune.no

irene.haugen@bodo.kommune.no

ann.magritt.tuften@bodo.kommune.no

 

Helsekontoret, Moloveien 20, 8003 Bodø
Telefon: 75 55 54 60

Åpningstid: Mandag - torsdag. kl. 08.00-15.30
Fredag: stengt