75 55 50 00

Du er her:

Samarbeidsrutiner mellom kommunejordmor og helsesøster til det ufødte barn av rusavhengige og/eller psykisk syke foreldre

  • Kjent helsesøster: kvinnen / paret får hilse på sin helsesøster i svangerskapet. Det skal bestemmes i svangerskapet hvilken helsesøster som skal følge familien. Dette gir trygghet. Helsesøster kan inviteres inn på en konsultasjon sammen med jordmor, eller jordmor kan presentere helsesøster på annen måte.
  • Hver helsestasjon/ familiesenter lager sin egen rutine for hvordan disse kvinnene/familiene med spesielle oppfølgings behov blir fordelt mellom helsesøstrene.
  • Ønskebrev/ informasjonsbrev: Kvinnen og/el jordmor skriver brevet ang. kvinnens/familiens problemstillinger, hjelpebehov, observasjonsbehov, ønsker og lignende.

Dette sendes til fødeavdelingen m samtykke fra mor( jfr kommunens samtykke skjema). Brevet kan også sendes helsesøster evt vises frem til gjennomlesning. Det er viktig at helsesøster får innblikk i familiens hjelp/støtte behov før fødsel, så hun kan forberede seg, og at kvinnen/ familien slipper å fortelle alt på nytt etter fødsel. Brevet (epikrisen) kan også sendes til kvinnens fastlege (med samtykke) da kontrollen etter fødsel foregår her. Hvis det er mistanke om rus skal barnet innlegges på nyfødtintensiven etter fødsel for observasjon på abstinenser. Det er da viktig at dette brevet også blir sendt til nyfødtintensiv, da mor/paret får tilbud om besøk der i svangerskapet.

  • Tidlig hjemmebesøk – helsesøster vet på forhånd kvinnens termin, og vil få informasjon fra fødeavdelingen etter fødsel. Det er viktig å tilstrebe hjemmebesøk få dager etter hjemkomst, og primært sammen med jordmor.

Ansvarsgruppemøter: der det er jordmor som tar initiativet til ansvarsgruppemøte rundt familien i svangerskapet, er det spesielt viktig at helsesøster deltar. Det er aktuelt at helsesøster tar over koordinator ansvaret etter fødsel.