75 55 50 00

Du er her:

 • Hundeposestasjon ved Furulia på Tverlandet

  Nye hundeposestasjoner er på plass!

  Vi har fått mange gode innspill og plasseringsforslag for hundeposestasjoner og søppelbokser. Nå er total 30 stasjoner på plass ved typiske lufteområder for hunder.

 • Hundeposer ved Futelva

  Kjære hundeeier.

  Nye hundeposestasjoner er på plass !

 • Bålbrenning

  Bodø bystyre vedtok 13. mars 2003 forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner Med åpen brenning menes all brenning som skjer utendørs, mens brenning i småovner er brenning i forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

 • Renovasjon - Tjenester (avfall)

  Hvem tar hånd om renovasjonstjenestene i Bodø kommune?