75 55 50 00

Du er her:

Offentlig journal 31.12.2014


 Offentlig journal
Journaldato: 31.12.2014
---------------------------------------------------------
2014/03769-007 U Datert: 08.10.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til: Are Grundstad
Sak: Plassering av avløpsledning og tett tank på kommunal grunn 110/9 - ved parkering Oldervika hytteeierforening
Dok: Tillatelse til å legge felles avløpsledning og tett tank på kommunal grunn 110/9 Oldervika Valnes
Lnr: 63753/2014 Forrige lnr: 2014/63536
---------------------------------------------------------
2014/00865-011 U Datert: 09.10.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til: Hans Kristian Rabben
Sak: Høgåsen borettslag - opprydding eiendomsforhold - Bodø boligbyggelag AL
Dok: P211 Høgåsen brl - hjemmelsproblemer for borettslaget
Lnr: 65110/2014 Forrige lnr: 2014/64292
---------------------------------------------------------
2014/00865-016 N Datert: 25.11.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til: Mads-Olav Rønning
Sak: Høgåsen borettslag - opprydding eiendomsforhold - Bodø boligbyggelag AL
Dok: Oppgjør
Lnr: 75443/2014 Forrige lnr: 2014/73100
---------------------------------------------------------
2014/04008-004 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Viviana Cristerna
Sak: Personalmappe - Viviana Cristerna
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77076/2014 Forrige lnr: 2014/73526
---------------------------------------------------------
2010/16598-039 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Til: Cathrine Helland Olsen
Sak: Personalmappe - Cathrine Helland Olsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77083/2014 Forrige lnr: 2014/61341
---------------------------------------------------------
2013/03452-007 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Hedda Juni Lund
Sak: Personalmappe - Hedda Juni Lund
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77669/2014 Forrige lnr: 2014/36532
---------------------------------------------------------
2014/05874-002 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/KLEBRT
Til: Ulrikke Kaspersen
Sak: Personalmappe - Ulrikke Kaspersen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77887/2014 Forrige lnr: 2014/62524
---------------------------------------------------------
2014/00865-019 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til: Bodø Boligbyggelag
Sak: Høgåsen borettslag - opprydding eiendomsforhold - Bodø boligbyggelag AL
Dok: Oversender skjøte 70/332 og 333 - Høgåsen borettslag
Lnr: 78481/2014 Forrige lnr: 2014/78478
---------------------------------------------------------
2012/06557-020 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Silje Leirvik
Sak: Personalmappe - Silje Leirvik
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 79094/2014 Forrige lnr: 2014/46788
---------------------------------------------------------
2011/05636-018 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Gudrun Sjøset
Sak: Personalmappe - Gudrun Sjøset
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 80008/2014 Forrige lnr: 2014/79270
---------------------------------------------------------
2014/06490-009 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til: Mørkvedhallen SA
Sak: Leie av tomt til turnhall - Mørkvedhallen SA 02/3748
Dok: Tilbakemelding på søknad om utvidelse av gnr. 42/621
Lnr: 80221/2014 Forrige lnr: 2014/72173
---------------------------------------------------------
2012/06557-021 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Silje Leirvik
Sak: Personalmappe - Silje Leirvik
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15 - 20,54 %
Lnr: 80281/2014 Forrige lnr: 2014/79094
---------------------------------------------------------
2011/00860-021 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Birgitte Belden
Sak: Personalmappe - Birgitte Belden
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 81069/2014 Forrige lnr: 2014/29928
---------------------------------------------------------
2011/07207-016 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Borghild A. Hanssen
Sak: Personalmappe - Borghild Aunan Hanssen
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 81300/2014 Forrige lnr: 2014/81185
---------------------------------------------------------
2012/02724-005 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/PETANK
Til: Mari- Elisabeth Myrvill
Sak: Personalmappe - Mari-Elisabeth Aaslid Myrvoll
Dok: Arbeidsavtale - 01.01.15 - 30.04.15
Lnr: 81809/2014 Forrige lnr: 2014/59578
---------------------------------------------------------
2010/10288-037 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Siv Olsen
Sak: Personalmappe - Siv Harriet Olsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 30.04.15
Lnr: 82043/2014 Forrige lnr: 2014/58072
---------------------------------------------------------
2010/02258-040 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Anniken Jeremiassen
Sak: Personalmappe - Anniken Karin Jeremiassen Jakobsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 30.04.15
Lnr: 82053/2014 Forrige lnr: 2014/78923
---------------------------------------------------------
2014/07815-001 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Parviz Abdi
Sak: Personalmappe - Parviz Abdi
Dok: Rammeavtale 2014
Lnr: 82075/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/04375-033 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: 4/6 Saksans: GEODATA/OLUMAG
Til: Blå Kors Norge
Sak: Oppmålingsforretning - Blå Kors Norge - Sørvær, Helligvær
Dok: Oversendelse matrikkelbrev - Sørvær, Helligvær
Lnr: 82289/2014 Forrige lnr: 2014/82014
---------------------------------------------------------
2014/03404-009 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Anita Angler Sletteng
Sak: Personalmappe - Anita Angler Sletteng
Dok: Arbeidsavtale 05.01.15 - 13.04.15
Lnr: 82379/2014 Forrige lnr: 2014/76926
---------------------------------------------------------
2014/03404-010 X Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Bodil Egerdal
Sak: Personalmappe - Anita Angler Sletteng
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 82392/2014 Forrige lnr: 2014/82379
---------------------------------------------------------
2013/03624-026 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Elisabeth Hunstad Johansen
Sak: Personalmappe - Elisabeth Hunstad Johansen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15
Lnr: 82415/2014 Forrige lnr: 2014/75593
---------------------------------------------------------
2010/10626-016 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/OLSROL
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Innvilget søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82421/2014 Forrige lnr: 2014/64289
---------------------------------------------------------
2013/03624-027 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Elisabeth Hunstad Johansen
Sak: Personalmappe - Elisabeth Hunstad Johansen
Dok: Arbeidsavtale 05.01.15 - 31.03.15
Lnr: 82424/2014 Forrige lnr: 2014/82415
---------------------------------------------------------
2012/07678-009 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Tilbud om bolig - ***** *****
Lnr: 82441/2014 Forrige lnr: 2014/44731
---------------------------------------------------------
2013/01964-005 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Tilbud om bolig - ***** *****
Lnr: 82457/2014 Forrige lnr: 2013/24330
---------------------------------------------------------
2014/06649-004 X Datert: 18.12.2014 Arkiv: 39/401 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til:
Sak: Fasadeendring - Alsgården AS - Notveien 17
Dok: Sjekkliste
Lnr: 82462/2014 Forrige lnr: 2014/78717
---------------------------------------------------------
2010/04884-032 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****06/6273
Dok: Fornyelse av botid i kommunal bolig - Ny husleiekontrakt
Lnr: 82470/2014 Forrige lnr: 2014/34243
---------------------------------------------------------
2014/06931-005 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BOLIG/ANDLIN
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Startlån til utbetaling
Lnr: 82491/2014 Forrige lnr: 2014/73865
---------------------------------------------------------
2014/00796-008 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: 138/3496 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Byggsøk Norge
Sak: Riving og oppføring av nybygg forretning - Kåre Abelsen v/Arthur Abelsen - Olav V gate 97
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 82492/2014 Forrige lnr: 2014/82349
---------------------------------------------------------
2014/07824-002 X Datert: 18.12.2014 Arkiv: 138/4061 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Til:
Sak: Reparasjon - Villy Terje Gundersen - Vinkelen 31
Dok: Sjekkliste
Lnr: 82504/2014 Forrige lnr: 2014/82200
---------------------------------------------------------
2012/05103-018 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/OLSROL
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Tilbud om bolig - ***** ***** ***** *****
Lnr: 82517/2014 Forrige lnr: 2014/67161
---------------------------------------------------------
2013/03357-018 X Datert: 19.12.2014 Arkiv: 217/21 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til:
Sak: Tilbygg - Misvær Idrettslag - Vestvatn Alpinanlegg
Dok: Fakturagrunnlag - midlertidig brukstillatelse
Lnr: 82587/2014 Forrige lnr: 2014/82419
---------------------------------------------------------
2010/05002-028 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MISVÆR SKOLE/ALMPER
Til: Iris Marie Karlsen
Sak: Personalmappe - Iris-Marie Karlsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.01.15
Lnr: 82588/2014 Forrige lnr: 2014/79878
---------------------------------------------------------
2014/06649-005 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 39/401 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til: Norconsult AS
Sak: Fasadeendring - Alsgården AS - Notveien 17
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 82589/2014 Forrige lnr: 2014/82462
---------------------------------------------------------
2014/04384-025 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 43/501 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Til: Atle Brynjulfsen
Sak: Bruksendring - Atle Brynjulfsen - Greisdalsveien 104
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 82619/2014 Forrige lnr: 2014/80293
---------------------------------------------------------
2014/07533-006 X Datert: 19.12.2014 Arkiv: 70/980 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Til:
Sak: Garasje - Elisabeth Pedersen - Fjæreveien 1A
Dok: Fakturagrunnlag
Lnr: 82622/2014 Forrige lnr: 2014/82298
---------------------------------------------------------
2014/06777-007 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 31/708 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Til: Morten Westgård
Sak: Seksjonering - Morten Westgård - Gjerdåsveien 27
Dok: Tinglyst seksjonering - gnr. 31 bnr. 708, Gjerdåsveien 27 A og B
Lnr: 82625/2014 Forrige lnr: 2014/81521
---------------------------------------------------------
2010/00203-026 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****07/2264
Dok: Avslag på søknad om bytte av bolig ***** ***** ***** *****
Lnr: 82628/2014 Forrige lnr: 2014/82082
---------------------------------------------------------
2014/00002-225 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: X45 Saksans: GEODATA/HANJOR
Til: Kjell Einar Paulli
Sak: Sammenslåing av matrikkelenheter - tinglysing 2014
Dok: Tinglyst melding - Sletting av festenr.1 på gnr. 42 bnr. 3
Lnr: 82629/2014 Forrige lnr: 2014/81868
---------------------------------------------------------
2010/07004-026 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****06/6158
Dok: Innvilget søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Lnr: 82652/2014 Forrige lnr: 2014/82087
---------------------------------------------------------
2011/02563-024 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/OLSROL
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Bekreftet oppsigelse av bolig - ***** *****
Lnr: 82655/2014 Forrige lnr: 2013/54122
---------------------------------------------------------
2012/00576-009 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Bekreftelse - mottatt søknad om fornyelse av nåværende leieforhold
Lnr: 82663/2014 Forrige lnr: 2014/79603
---------------------------------------------------------
2014/00002-226 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: X45 Saksans: GEODATA/HANJOR
Til: Beate Vivian og Sverre Hoff Eriksen
Sak: Sammenslåing av matrikkelenheter - tinglysing 2014
Dok: Tinglyst sammenslåing av matrikkelenheter - gnr. 138 bnr. 3605
Lnr: 82666/2014 Forrige lnr: 2014/82629
---------------------------------------------------------
2011/08600-016 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MISVÆR SKOLE/ALMPER
Til: Ida Marie Olaussen
Sak: Personalmappe - Ida Marie Olaussen
Dok: Arbeidsavtale 19.12.14 - 20.06.15
Lnr: 82667/2014 Forrige lnr: 2013/74935
---------------------------------------------------------
2013/00232-019 X Datert: 19.12.2014 Arkiv: 31/725 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til:
Sak: Fasadeendring med mer - Magne Eikeland og Ragnhild Redse Mjaaseth - Nerbrekka 8 A
Dok: Fakturagrunnlag tillatelse - endring av ansvarlig foretak
Lnr: 82668/2014 Forrige lnr: 2014/82574
---------------------------------------------------------
2010/09459-034 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig- ***** ***** ***** *****07/5663
Dok: Bekreftet oppsigelse - ***** ***** ***** *****
Lnr: 82670/2014 Forrige lnr: 2014/44472
---------------------------------------------------------
2014/06391-010 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 37/227 Saksans: GEODATA/OLUMAG
Til: Eiendomskontoret
Sak: Oppmålingsforretning - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Fembøringsveien
Dok: Tinglyst melding - Ny matrikkelenhet gnr. 37 bnr. 500
Lnr: 82673/2014 Forrige lnr: 2014/81469
---------------------------------------------------------
2011/07626-008 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** *****
Dok: Omgjøringsvedtak - avslag på søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Lnr: 82675/2014 Forrige lnr: 2014/45797
---------------------------------------------------------
2014/06046-002 X Datert: 19.12.2014 Arkiv: 138/632 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til:
Sak: Reparasjon av bad - Terje Fallmyr - Torvgata 19 B
Dok: Sjekkliste
Lnr: 82677/2014 Forrige lnr: 2014/64307
---------------------------------------------------------
2014/07412-002 N Datert: 19.12.2014 Arkiv: 247/1 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til: Knut Valberg
Sak: Parkeringsplass - Holmvann Hytteforening - Østerdalsvatnet
Dok: Anmodning om uttalelse
Lnr: 82681/2014 Forrige lnr: 2014/78506
---------------------------------------------------------
2010/16265-042 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Svar - skade på bil og hus
Lnr: 82684/2014 Forrige lnr: 2014/78428
---------------------------------------------------------
2011/07646-008 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****09/1945
Dok: Innvilget søknad om kommunal bolig ***** ***** ***** *****
Lnr: 82700/2014 Forrige lnr: 2014/82091
---------------------------------------------------------
2014/04685-003 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/JENSTE
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Utbetaling av lån
Lnr: 82703/2014 Forrige lnr: 2014/49854
---------------------------------------------------------
2014/06046-003 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 138/632 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til: Terje Fallmyr
Sak: Reparasjon av bad - Terje Fallmyr - Torvgata 19 B
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 82728/2014 Forrige lnr: 2014/82677
---------------------------------------------------------
2012/03095-018 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: LØDING BARNEHAGE/ARNTON
Til: Mariann Vading Hartveit
Sak: Personalmappe - Mariann Vading Hartveit
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.07.15
Lnr: 82741/2014 Forrige lnr: 2014/81483
---------------------------------------------------------
2014/07091-003 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Innvilget søknad samt tilbud om bolig - ***** ***** *****
Lnr: 82747/2014 Forrige lnr: 2014/77261
---------------------------------------------------------
2011/05174-019 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/HENRUT
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****08/5399
Dok: Oppsigelse av leieforhold
Lnr: 82752/2014 Forrige lnr: 2014/66422
---------------------------------------------------------
2014/07412-003 N Datert: 19.12.2014 Arkiv: 247/1 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til: Lars Bang
Sak: Parkeringsplass - Holmvann Hytteforening - Østerdalsvatnet
Dok: Anmodning om uttalelse
Lnr: 82754/2014 Forrige lnr: 2014/82681
---------------------------------------------------------
2014/07579-003 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 31/492 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Til: Byggsøk Norge AS
Sak: Bolig - Tommy Bech - Bodinveien 35A
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 82755/2014 Forrige lnr: 2014/82448
---------------------------------------------------------
2014/07412-004 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 247/1 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til: Holmvann Hytteforening
Sak: Parkeringsplass - Holmvann Hytteforening - Østerdalsvatnet
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 82780/2014 Forrige lnr: 2014/82754
---------------------------------------------------------
2014/06432-003 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 78/119 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til: Vidar Johansen
Sak: Garasje - Vidar Johansen - Hellevik
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 82781/2014 Forrige lnr: 2014/80279
---------------------------------------------------------
2010/07004-027 N Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: Gunn Valøy Dalhaug
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****06/6158
Dok: Avslutning av leieforhold
Lnr: 82800/2014 Forrige lnr: 2014/82652
---------------------------------------------------------
2012/04466-026 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ENGMARK BARNEHAGE/MAGKRI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Halvårsrapport høst 2014
Lnr: 82813/2014 Forrige lnr: 2014/75975
---------------------------------------------------------
2011/02783-036 N Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/OLSROL
Til: Gunn Valøy Dalhaug
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Avslutning av leieforhold
Lnr: 82826/2014 Forrige lnr: 2014/71060
---------------------------------------------------------
2014/07446-002 X Datert: 19.12.2014 Arkiv: 38/323 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til:
Sak: Bod og takoverbygg - Henning Gravrok - Hellmyrbruddet 45
Dok: Sjekkliste
Lnr: 82861/2014 Forrige lnr: 2014/79004
---------------------------------------------------------
2014/07334-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/JENSTE
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Avslag startlån
Lnr: 82908/2014 Forrige lnr: 2014/77459
---------------------------------------------------------
2014/07196-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Startlån avslått
Lnr: 82909/2014 Forrige lnr: 2014/75995
---------------------------------------------------------
2014/02006-023 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: L13 Saksans: BYPLAN1/LOSDAV
Til:
Sak: Reguleringsendring - Åltjønnveien
Dok: Internfakturering Eiendom
Lnr: 82910/2014 Forrige lnr: 2014/78494
---------------------------------------------------------
2014/06736-006 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Innvilget til 22.12.2017 - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 82914/2014 Forrige lnr: 2014/74966
---------------------------------------------------------
2014/07047-078 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Mørkved produksjonskjøkken - Assistent
Dok: Innstilling assistent 70% Mørkved produksjonskjøkken.
Lnr: 82915/2014 Forrige lnr: 2014/80128
---------------------------------------------------------
2014/07887-001 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/DORSTI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** ***** *****
Dok: Tilbud om time i forbindelse med varsel om utkastelse
Lnr: 82927/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/01236-029 N Datert: 22.12.2014 Arkiv: 053 Saksans: BYTEKNIKK/HARKNU
Til: Kevin Christensen m.fl.
Sak: Kommunalteknisk kontor/ Byteknikk - Hjemmesideutvikling
Dok: Referat 12/14 - Hjemmesideutvikling
Lnr: 82934/2014 Forrige lnr: 2014/70558
---------------------------------------------------------
2014/00796-009 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 138/3496 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Byggsøk Norge
Sak: Riving og oppføring av nybygg forretning - Kåre Abelsen v/Arthur Abelsen - Olav V gate 97
Dok: Tillegg til foreløpig svar
Lnr: 82937/2014 Forrige lnr: 2014/82492
---------------------------------------------------------
2012/04466-027 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ENGMARK BARNEHAGE/MAGKRI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: IOP vår 2015
Lnr: 82941/2014 Forrige lnr: 2014/82813
---------------------------------------------------------
2014/07191-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Startlån avslått
Lnr: 82944/2014 Forrige lnr: 2014/75986
---------------------------------------------------------
2014/01523-026 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 231/25 Saksans: BYGGESAKSKT/JOHMAR
Til: Per Thomas Kuhmunen
Sak: Vei - Johnny Tverli - Kvarv, Misvær
Dok: Anmodning om uttalelse
Lnr: 82945/2014 Forrige lnr: 2014/81778
---------------------------------------------------------
2014/07445-002 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: 116/13 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til:
Sak: Deling av grunneiendom - Magne Myrvold - Holand
Dok: Sjekkliste
Lnr: 82947/2014 Forrige lnr: 2014/79054
---------------------------------------------------------
2014/07246-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Avslag startlån
Lnr: 82956/2014 Forrige lnr: 2014/76624
---------------------------------------------------------
2014/07445-003 N Datert: 22.12.2014 Arkiv: 116/13 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Knut Valberg m.fl.
Sak: Deling av grunneiendom - Magne Myrvold - Holand
Dok: Anmodning om uttalelse
Lnr: 82957/2014 Forrige lnr: 2014/82947
---------------------------------------------------------
2014/07824-003 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 138/4061 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Til: Villy Terje Gundersen m.fl.
Sak: Reparasjon - Villy Terje Gundersen - Vinkelen 31
Dok: Tillatelse
Lnr: 82963/2014 Forrige lnr: 2014/82504
---------------------------------------------------------
2014/07445-004 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 116/13 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Magne Myrvold
Sak: Deling av grunneiendom - Magne Myrvold - Holand
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 82965/2014 Forrige lnr: 2014/82957
---------------------------------------------------------
2010/07589-084 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 30/150 Saksans: BYGGESAKSKT/JOHMAR
Til: Advokat Jan K. Kløkstad
Sak: Tilbygg veranda - Jon-Are Andreassen - Røsholtveien 12 B07/4820
Dok: Omkostningsoppgave - orientering
Lnr: 82969/2014 Forrige lnr: 2014/80180
---------------------------------------------------------
2014/06712-003 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: 91/36 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til:
Sak: Nybygg fritidsbolig - Tore Johan Strøm - Marvoll
Dok: Sjekkliste
Lnr: 82975/2014 Forrige lnr: 2014/70987
---------------------------------------------------------
2014/07890-001 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BOLIG/JENSTE
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Innvilget tilskudd til tilpasning
Lnr: 82976/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/00277-036 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: 035 Saksans: BYTEKNIKK/REIRUN
Til: Ståle Enge m.fl.
Sak: Seksjonsledermøte - Byteknikk drift
Dok: Seksjonsledermøte Byteknikk - 36/14
Lnr: 82982/2014 Forrige lnr: 2014/80266
---------------------------------------------------------
2011/07360-005 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Innvilger videreføring av lån
Lnr: 82989/2014 Forrige lnr: 2014/76699
---------------------------------------------------------
2010/01025-018 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****07/2953
Dok: Bekreftelse mottatt søknad om bytte av leilighet
Lnr: 82993/2014 Forrige lnr: 2014/79593
---------------------------------------------------------
2010/03422-008 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****09/223
Dok: Tilbud om bolig
Lnr: 83002/2014 Forrige lnr: 2014/20672
---------------------------------------------------------
2014/07893-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til: Christian Klette
Sak: Kjøp - Jordleie gnr 227/23 ved skolen Misvær - Ragnhild og Christian Klette
Dok: Foreløpig svar - Eiendom 227/23
Lnr: 83005/2014 Forrige lnr: 2014/82985
---------------------------------------------------------
2014/07893-003 N Datert: 22.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til: Dagrun Bergli
Sak: Kjøp - Jordleie gnr 227/23 ved skolen Misvær - Ragnhild og Christian Klette
Dok: Anmodning om uttalelse kjøp av 227/23
Lnr: 83008/2014 Forrige lnr: 2014/83005
---------------------------------------------------------
2014/07335-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Avslag startlån
Lnr: 83009/2014 Forrige lnr: 2014/77466
---------------------------------------------------------
2014/07471-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2017971
Dok: Medhold i klage - Tilleggsavgift nr. 2017971
Lnr: 83010/2014 Forrige lnr: 2014/79170
---------------------------------------------------------
2012/05954-013 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/OLSROL
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Avslutning av leieforhold
Lnr: 83011/2014 Forrige lnr: 2014/42910
---------------------------------------------------------
2014/06712-004 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 91/36 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til: Byggsøk Norge AS
Sak: Nybygg fritidsbolig - Tore Johan Strøm - Marvoll
Dok: Tillatelse
Lnr: 83013/2014 Forrige lnr: 2014/82975
---------------------------------------------------------
2014/07358-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Svar søknad om startlån
Lnr: 83019/2014 Forrige lnr: 2014/77734
---------------------------------------------------------
2014/07446-003 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 38/323 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til: Henning Gravrok
Sak: Bod og takoverbygg - Henning Gravrok - Hellmyrbruddet 45
Dok: Tillatelse
Lnr: 83030/2014 Forrige lnr: 2014/82861
---------------------------------------------------------
2014/07873-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Jan Gunnar Laukvik
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018468
Dok: Avslag på klage - Parkeringsgebyr nr. 2018468
Lnr: 83038/2014 Forrige lnr: 2014/82797
---------------------------------------------------------
2014/00001-043 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: L30 Saksans: GEODATA/HANJOR
Til:
Sak: Matrikkelrettinger 2014
Dok: Ulovlig leilighet/seksjon 138/1441
Lnr: 83043/2014 Forrige lnr: 2014/1403
---------------------------------------------------------
2010/01702-063 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: Skatt Nord m.fl.
Sak: Egon Bodø - serverings og skjenkebevilling
Dok: Anmodning om vandelsvurdering - Egon Bodø
Lnr: 83063/2014 Forrige lnr: 2014/83049
---------------------------------------------------------
2014/06940-005 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 32/120 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Søkertorget AS
Sak: Nybygg- Garasje - Nina Kolberg - Fjellveien 14
Dok: Avklaringsbehov i tilleggsopplysninger
Lnr: 83067/2014 Forrige lnr: 2014/82986
---------------------------------------------------------
2010/01702-064 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: Salten politidistrikt
Sak: Egon Bodø - serverings og skjenkebevilling
Dok: Anmodning om vandelsvurdering - Egon Bodø
Lnr: 83068/2014 Forrige lnr: 2014/83063
---------------------------------------------------------
2010/04581-036 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/KASCRH
Til: Audun Kvale
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Boligdrift generelt 2010
Dok: Overføring av gebyrer - innleide boliger - 1.juli - 31. desember 2014
Lnr: 83071/2014 Forrige lnr: 2014/61910
---------------------------------------------------------
2013/02197-009 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: 127/143 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til:
Sak: Bruksendring - Edith Ann Johnsen - Fjære Kjerringøy
Dok: Kulturminne ved eiendommen
Lnr: 83079/2014 Forrige lnr: 2014/82247
---------------------------------------------------------
2014/07824-004 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: 138/4061 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Til:
Sak: Reparasjon - Villy Terje Gundersen - Vinkelen 31
Dok: Fakturagrunnlag
Lnr: 83080/2014 Forrige lnr: 2014/82963
---------------------------------------------------------
2014/07446-004 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: 38/323 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til:
Sak: Bod og takoverbygg - Henning Gravrok - Hellmyrbruddet 45
Dok: Fakturagrunnlag tillatelse
Lnr: 83086/2014 Forrige lnr: 2014/83030
---------------------------------------------------------
2014/06712-005 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: 91/36 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til:
Sak: Nybygg fritidsbolig - Tore Johan Strøm - Marvoll
Dok: Fakturagrunnlag tillatelse
Lnr: 83091/2014 Forrige lnr: 2014/83013
---------------------------------------------------------
2014/06270-011 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: 43/1048 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til:
Sak: Redskapsbod nybygg - Monica Jensen og Christer Schjølberg - vei 1292 nr.11
Dok: Korrigert fakturagrunnlag - tillatelse
Lnr: 83092/2014 Forrige lnr: 2014/79411
---------------------------------------------------------
2014/01997-013 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 55/75 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: UNO design og arkitektur AS
Sak: Tilbygg bolig - Petter Gustav og Gro Eli Stoltenberg - Innerdammen 69
Dok: Retur
Lnr: 83095/2014 Forrige lnr: 2014/48618
---------------------------------------------------------
2013/02874-018 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Camilla Wiik
Sak: Personalmappe - Camilla Wiik
Dok: Bekreftelse på mottatt oppsigelse
Lnr: 83096/2014 Forrige lnr: 2014/83094
---------------------------------------------------------
2014/06740-002 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: 91/38 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til:
Sak: Nybygg naust - Tore Johan Strøm - Marvoll
Dok: Sjekkliste
Lnr: 83099/2014 Forrige lnr: 2014/71279
---------------------------------------------------------
2013/07262-012 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 115/23 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Skanska Norge AS
Sak: Midlertidig bygg - Viggo Engan - Reitan
Dok: Retur
Lnr: 83100/2014 Forrige lnr: 2014/62856
---------------------------------------------------------
2010/13046-007 N Datert: 22.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: EIENDOMSKONTORET/KASCRH
Til: Aud Jenny Klette
U.off: Unntatt etter off.l. § 16 Grad: 16
Sak: Gamle Riksvei 18 - utleieboliger 2010 09/1239
Dok: Refusjon energikostnader 2014
Lnr: 83101/2014 Forrige lnr: 2013/84222
---------------------------------------------------------
2014/06740-003 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 91/38 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til: Byggsøk Norge AS
Sak: Nybygg naust - Tore Johan Strøm - Marvoll
Dok: Tillatelse
Lnr: 83103/2014 Forrige lnr: 2014/83099
---------------------------------------------------------
2014/06673-005 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: 43/273 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til: Svein Tenggren
Sak: Bruksendring - Svein Tenggren - Høgliflata 16
Dok: Tillatelse
Lnr: 83104/2014 Forrige lnr: 2014/79524
---------------------------------------------------------
2014/06365-008 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 62/163 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Byggsøk Norge
Sak: Riving/ nybygg fritidsbolig og nybygg naust - Joar Opheim - Vatnet
Dok: Ny tillatelse - oppheving tillatelse av 07.11.2013
Lnr: 83106/2014 Forrige lnr: 2014/82046
---------------------------------------------------------
2010/00061-006 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: EIENDOMSKONTORET/RASHEG
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** 2009/5675
Dok: Faktura - ekstra nøkkel - ***** ***** ***** *****
Lnr: 83107/2014 Forrige lnr: 2014/75148
---------------------------------------------------------
2010/03421-068 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Til: Haugen AS
Sak: Ny utstedelse skjøter - Eiendomskontoret02/3778
Dok: Oversendelse skjøte 138/4483
Lnr: 83121/2014 Forrige lnr: 2014/74602
---------------------------------------------------------
2014/06740-004 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: 91/38 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til:
Sak: Nybygg naust - Tore Johan Strøm - Marvoll
Dok: Fakturagrunnlag tillatelse
Lnr: 83122/2014 Forrige lnr: 2014/83103
---------------------------------------------------------
2014/07892-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Hilde og Martin Murud
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2016246
Dok: Avslag på klage - Parkeringsgebyr nr. 2016246
Lnr: 83124/2014 Forrige lnr: 2014/82983
---------------------------------------------------------
2011/06716-004 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/MARANN
Til: Statens innkrevingssentral
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** *****
Dok: Manglende dokumentasjon
Lnr: 83127/2014 Forrige lnr: 2014/73993
---------------------------------------------------------
2010/02536-074 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: M00 Saksans: KOMM.TEKNIS/DALROG
Til: Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS
Sak: Øveråsan boligfelt - VVA-anlegg 08/2196
Dok: Oversendelse av protokoll - overtakelse kommunaltekniske anlegg
Lnr: 83129/2014 Forrige lnr: 2014/79847
---------------------------------------------------------
2014/07562-003 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 17/2 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Til: Søkertorget AS
Sak: Nybygg bolig - Roger Sivertsen - Kobbvika 170
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 83136/2014 Forrige lnr: 2014/83097
---------------------------------------------------------
2010/04231-017 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****09/6819
Dok: Bekreftelse oppsigelse - ***** *****
Lnr: 83141/2014 Forrige lnr: 2014/81322
---------------------------------------------------------
2014/07891-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Irene R. Skaue
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018568
Dok: Medhold i klage - Tilleggsavgift nr. 2018568.
Lnr: 83144/2014 Forrige lnr: 2014/82981
---------------------------------------------------------
2011/04426-027 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Jelena Bozanic
Sak: Personalmappe - Jelena Bozanic
Dok: Arbeidsavtale 05.01.15 - 23.09.15
Lnr: 83146/2014 Forrige lnr: 2014/75709
---------------------------------------------------------
2014/06365-009 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: 62/163 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til:
Sak: Riving/ nybygg fritidsbolig og nybygg naust - Joar Opheim - Vatnet
Dok: Fakturagrunnlag - tillegg for ny tillatelse
Lnr: 83150/2014 Forrige lnr: 2014/83106
---------------------------------------------------------
2012/07611-004 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Avslag startlån
Lnr: 83158/2014 Forrige lnr: 2014/79055
---------------------------------------------------------
2014/04211-014 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 31/1312 Saksans: BYGGESAKSKT/JOHMAR
Til: Advokat Ole Morten Husmo
Sak: Fasadeendring - Arnstein Bård Brekke - Myrvollveien 6 B
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 83159/2014 Forrige lnr: 2014/76063
---------------------------------------------------------
2014/07778-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Avslag på klage - parkeringsgebyr nr. 2017496 og borttauing 19.11
Lnr: 83161/2014 Forrige lnr: 2014/81645
---------------------------------------------------------
2010/08476-025 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/SAXAIN
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Innvilgelse startlån
Lnr: 83162/2014 Forrige lnr: 2014/82718
---------------------------------------------------------
2014/00004-173 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: L32 Saksans: GEODATA/HANJOR
Til:
Sak: Gate- og veinavn - adressetildeling 2014
Dok: Ny vei - Vei 1354
Lnr: 83163/2014 Forrige lnr: 2014/82088
---------------------------------------------------------
2014/07833-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Trond Nilsskog
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018419
Dok: Avslag på klage - Parkeringsgebyr nr. 2018419
Lnr: 83164/2014 Forrige lnr: 2014/82348
---------------------------------------------------------
2014/07859-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Jørn Ansgar Ingvaldsen
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Medhold i klage - Parkeringsgebyr nr. 2018343
Lnr: 83165/2014 Forrige lnr: 2014/82643
---------------------------------------------------------
2014/07861-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Eirik Moen
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018423
Dok: Medhold i klage - Parkeringsgebyr nr. 2018423
Lnr: 83166/2014 Forrige lnr: 2014/82649
---------------------------------------------------------
2014/07556-002 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Til: Martin Tjærandsen
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Avslag på klage - Parkeringsgebyr nr. 2018160
Lnr: 83167/2014 Forrige lnr: 2014/80082
---------------------------------------------------------
2013/01468-008 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** *****
Dok: Innvilget til 14.05.2015 - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 83169/2014 Forrige lnr: 2014/83168
---------------------------------------------------------
2014/00063-135 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Mørkved Legesenter
Sak: Parkering generelt - 2014
Dok: Nye skjemaer for parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 83170/2014 Forrige lnr: 2014/79978
---------------------------------------------------------
2014/00063-136 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Nordland Medisinske Senter
Sak: Parkering generelt - 2014
Dok: Nye skjemaer for parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 83171/2014 Forrige lnr: 2014/83170
---------------------------------------------------------
2014/00063-137 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Rønvik Legesenter
Sak: Parkering generelt - 2014
Dok: Nye skjemaer for parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 83172/2014 Forrige lnr: 2014/83171
---------------------------------------------------------
2014/00063-138 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Sentrumslegene Bodø AS
Sak: Parkering generelt - 2014
Dok: Nye skjemaer for parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 83173/2014 Forrige lnr: 2014/83172
---------------------------------------------------------
2014/00063-139 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Tveraabak Legebehandling AS
Sak: Parkering generelt - 2014
Dok: Nye skjemaer for parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 83174/2014 Forrige lnr: 2014/83173
---------------------------------------------------------
2014/00063-140 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Tverlandet Legesenter
Sak: Parkering generelt - 2014
Dok: Nye skjemaer for parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 83175/2014 Forrige lnr: 2014/83174
---------------------------------------------------------
2010/01702-065 X Datert: 23.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: Ellen S. Neeraas
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Egon Bodø - serverings og skjenkebevilling
Dok: Kemnerens vandelsvurdering - Egon Bodø
Lnr: 83185/2014 Forrige lnr: 2014/83068
---------------------------------------------------------
2014/07391-017 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83192/2014 Forrige lnr: 2014/82176
---------------------------------------------------------
2014/07391-018 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83193/2014 Forrige lnr: 2014/83192
---------------------------------------------------------
2014/07391-019 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83194/2014 Forrige lnr: 2014/83193
---------------------------------------------------------
2014/07391-020 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83195/2014 Forrige lnr: 2014/83194
---------------------------------------------------------
2014/07391-021 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83196/2014 Forrige lnr: 2014/83195
---------------------------------------------------------
2014/07391-022 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83197/2014 Forrige lnr: 2014/83196
---------------------------------------------------------
2014/07391-023 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83198/2014 Forrige lnr: 2014/83197
---------------------------------------------------------
2014/07391-024 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83199/2014 Forrige lnr: 2014/83198
---------------------------------------------------------
2014/07391-025 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83200/2014 Forrige lnr: 2014/83199
---------------------------------------------------------
2014/07391-026 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83201/2014 Forrige lnr: 2014/83200
---------------------------------------------------------
2014/07391-027 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83202/2014 Forrige lnr: 2014/83201
---------------------------------------------------------
2014/07391-028 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83203/2014 Forrige lnr: 2014/83202
---------------------------------------------------------
2014/07391-029 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83204/2014 Forrige lnr: 2014/83203
---------------------------------------------------------
2014/07391-030 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83205/2014 Forrige lnr: 2014/83204
---------------------------------------------------------
2014/07391-031 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83206/2014 Forrige lnr: 2014/83205
---------------------------------------------------------
2014/07391-032 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83207/2014 Forrige lnr: 2014/83206
---------------------------------------------------------
2014/07418-034 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83208/2014 Forrige lnr: 2014/82867
---------------------------------------------------------
2014/07418-035 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83209/2014 Forrige lnr: 2014/83208
---------------------------------------------------------
2014/07418-036 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83210/2014 Forrige lnr: 2014/83209
---------------------------------------------------------
2014/07418-037 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83211/2014 Forrige lnr: 2014/83210
---------------------------------------------------------
2014/07418-038 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83212/2014 Forrige lnr: 2014/83211
---------------------------------------------------------
2014/07418-039 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83213/2014 Forrige lnr: 2014/83212
---------------------------------------------------------
2014/07418-040 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83214/2014 Forrige lnr: 2014/83213
---------------------------------------------------------
2014/07418-041 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83215/2014 Forrige lnr: 2014/83214
---------------------------------------------------------
2014/07418-042 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83216/2014 Forrige lnr: 2014/83215
---------------------------------------------------------
2014/07418-043 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83217/2014 Forrige lnr: 2014/83216
---------------------------------------------------------
2014/07418-044 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83218/2014 Forrige lnr: 2014/83217
---------------------------------------------------------
2014/07418-045 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83219/2014 Forrige lnr: 2014/83218
---------------------------------------------------------
2014/07418-046 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83220/2014 Forrige lnr: 2014/83219
---------------------------------------------------------
2014/07418-047 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83221/2014 Forrige lnr: 2014/83220
---------------------------------------------------------
2014/07418-048 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83222/2014 Forrige lnr: 2014/83221
---------------------------------------------------------
2014/07418-049 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83223/2014 Forrige lnr: 2014/83222
---------------------------------------------------------
2014/07418-050 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83224/2014 Forrige lnr: 2014/83223
---------------------------------------------------------
2014/07418-051 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83225/2014 Forrige lnr: 2014/83224
---------------------------------------------------------
2014/07418-052 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83226/2014 Forrige lnr: 2014/83225
---------------------------------------------------------
2014/07418-053 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83227/2014 Forrige lnr: 2014/83226
---------------------------------------------------------
2014/07418-054 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83228/2014 Forrige lnr: 2014/83227
---------------------------------------------------------
2014/07418-055 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83229/2014 Forrige lnr: 2014/83228
---------------------------------------------------------
2014/07418-056 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83230/2014 Forrige lnr: 2014/83229
---------------------------------------------------------
2014/07418-057 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83231/2014 Forrige lnr: 2014/83230
---------------------------------------------------------
2014/07418-058 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83232/2014 Forrige lnr: 2014/83231
---------------------------------------------------------
2014/07418-059 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83233/2014 Forrige lnr: 2014/83232
---------------------------------------------------------
2014/07418-060 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83234/2014 Forrige lnr: 2014/83233
---------------------------------------------------------
2014/07418-061 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83235/2014 Forrige lnr: 2014/83234
---------------------------------------------------------
2014/07418-062 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83236/2014 Forrige lnr: 2014/83235
---------------------------------------------------------
2014/07418-063 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83237/2014 Forrige lnr: 2014/83236
---------------------------------------------------------
2014/07418-064 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83238/2014 Forrige lnr: 2014/83237
---------------------------------------------------------
2014/07418-065 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83239/2014 Forrige lnr: 2014/83238
---------------------------------------------------------
2014/07418-066 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83240/2014 Forrige lnr: 2014/83239
---------------------------------------------------------
2012/02218-050 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: 41/1480 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Til: Anne Lise Skjeldal
Sak: Riving og nybygg bolig - Nibo AS - Regine Normanns vei 92
Dok: Orientering
Lnr: 83242/2014 Forrige lnr: 2014/82010
---------------------------------------------------------
2014/02165-012 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: 70/491 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til: Tak og Bygg AS
Sak: Nybygg boliger - 2011 Eiendom AS - Langbergveien 2
Dok: Tillatelse til endring
Lnr: 83244/2014 Forrige lnr: 2014/79560
---------------------------------------------------------
2010/11295-028 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Varsel om opphør av botid
Lnr: 83257/2014 Forrige lnr: 2012/26832
---------------------------------------------------------
2010/02723-009 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/OLSRAD
Til: Namsmannen i Bodø
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** ***** *****
Dok: Oversendelse av søknad om gjeldsordning
Lnr: 83258/2014 Forrige lnr: 2013/1335
---------------------------------------------------------
2014/00456-025 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: 77/56 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Til: Per Sverre Øvrebø
Sak: Nybygg grillhus, uthus og garasje - Per Sverre Øvrebø - Krokan, Kapstø
Dok: Orientering om videre behandling av klagesak, grillhytte
Lnr: 83261/2014 Forrige lnr: 2014/83260
---------------------------------------------------------
2013/00649-020 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til: Rambøll
Sak: Søknad om tilleggsareal og rigg - Grensen utbygging AS
Dok: Oppgjør 138/4702 og 4703 - tilleggsareal - Grensen Utbygging AS
Lnr: 83278/2014 Forrige lnr: 2014/74801
---------------------------------------------------------
2014/07816-003 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: 41/106 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Til: Aleksander Windstad
Sak: Bruks- og fasadeendring - Inger Eliassen og Aleksander Windstad - Krykkja 3
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 83281/2014 Forrige lnr: 2014/83251
---------------------------------------------------------
2014/02165-013 X Datert: 23.12.2014 Arkiv: 70/491 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til:
Sak: Nybygg boliger - 2011 Eiendom AS - Langbergveien 2
Dok: Fakturagrunnlag - tillatelse til endring
Lnr: 83283/2014 Forrige lnr: 2014/83244
---------------------------------------------------------
2010/04635-010 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BYGGESAKSKT/AASTOR
Til: Kjell- Arne Mathisen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Kjell-Arne Mathisen
Dok: *****
Lnr: 83287/2014 Forrige lnr: 2014/52462
---------------------------------------------------------
2014/06035-011 X Datert: 23.12.2014 Arkiv: 138/3980 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Til:
Sak: Tilbygg bolig - Sverre og Beate Eriksen - Ærfuglveien 2
Dok: Endringer matrikkel
Lnr: 83288/2014 Forrige lnr: 2014/73986
---------------------------------------------------------
2010/16967-010 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Innvilget startlån til konkret bolig - ***** *****
Lnr: 83297/2014 Forrige lnr: 2014/82961
---------------------------------------------------------
2014/02027-013 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Omgjøringsvedtak - ***** ***** *****
Lnr: 83298/2014 Forrige lnr: 2014/68232
---------------------------------------------------------
2014/07566-002 X Datert: 23.12.2014 Arkiv: 41/1529 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til:
Sak: Bruksendring - Erlend Nordtun - Andreas Markussons vei 66B
Dok: Sjekkliste
Lnr: 83299/2014 Forrige lnr: 2014/80291
---------------------------------------------------------
2014/06035-012 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: 138/3980 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Til: Byggmester Jarle Vikjord As
Sak: Tilbygg bolig - Sverre og Beate Eriksen - Ærfuglveien 2
Dok: Informasjon tilleggsareal
Lnr: 83305/2014 Forrige lnr: 2014/83288
---------------------------------------------------------
2010/04635-011 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BYGGESAKSKT/AASTOR
Til: Kjell- Arne Mathisen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Kjell-Arne Mathisen
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 83306/2014 Forrige lnr: 2014/83287
---------------------------------------------------------
2014/02516-064 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Randi Jensen
Sak: Leie av plass på torget, i gågata og i Glasshuset 2014
Dok: Salgsplass i Glasshuset
Lnr: 83314/2014 Forrige lnr: 2014/82403
---------------------------------------------------------
2014/07390-004 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rønvik/Nordsia hjemmetjeneste - Sykepleier
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83326/2014 Forrige lnr: 2014/81733
---------------------------------------------------------
2014/07390-005 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rønvik/Nordsia hjemmetjeneste - Sykepleier
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83327/2014 Forrige lnr: 2014/83326
---------------------------------------------------------
2014/07390-006 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rønvik/Nordsia hjemmetjeneste - Sykepleier
Dok: Bekreftelse
Lnr: 83328/2014 Forrige lnr: 2014/83327
---------------------------------------------------------
2010/07422-044 U Datert: 29.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Inger Johanne Nova
Sak: Personalmappe - Inger Johanne Nova
Dok: Tilsettingsbrev 05.01.15
Lnr: 83477/2014 Forrige lnr: 2014/77141
---------------------------------------------------------
2010/07422-045 X Datert: 29.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Bodil Egerdal
Sak: Personalmappe - Inger Johanne Nova
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 83484/2014 Forrige lnr: 2014/83477
---------------------------------------------------------
2011/04426-028 X Datert: 29.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Bodil Egerdal
Sak: Personalmappe - Jelena Bozanic
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 83488/2014 Forrige lnr: 2014/83146
---------------------------------------------------------
2011/04426-029 U Datert: 29.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Jelena Bozanic
Sak: Personalmappe - Jelena Bozanic
Dok: Arbeidsavtale 5,6% 05.01.15 - 31.03.15
Lnr: 83492/2014 Forrige lnr: 2014/83488
---------------------------------------------------------
2011/04426-030 X Datert: 29.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Bodil Egerdal
Sak: Personalmappe - Jelena Bozanic
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 83494/2014 Forrige lnr: 2014/83492
---------------------------------------------------------
2014/07951-001 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Fra: Ivar Daasvatn
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr. 1928024
Dok: Klage på parkeringsgebyr nr: 1928024
Lnr: 83668/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07952-001 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018685
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 83669/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07362-005 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Saltvern skole - undervisningsstilling
Dok: Søknad
Lnr: 83674/2014 Forrige lnr: 2014/83549
---------------------------------------------------------
2014/07558-019 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 83675/2014 Forrige lnr: 2014/83551
---------------------------------------------------------
2014/07558-020 I Datert: 31.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 83676/2014 Forrige lnr: 2014/83675
---------------------------------------------------------
2014/07884-004 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løding skole - undervisningsstilling
Dok: Søknad
Lnr: 83677/2014 Forrige lnr: 2014/83552
---------------------------------------------------------
2014/07885-007 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løding skole - fagarbeider/assistent
Dok: Søknad
Lnr: 83678/2014 Forrige lnr: 2014/83553
---------------------------------------------------------
2014/07910-003 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Byteknikk, veiseksjonen - produksjonsleder vei
Dok: Søknad
Lnr: 83679/2014 Forrige lnr: 2014/83390
---------------------------------------------------------
2014/03066-027 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Salten tingrett
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** ***** *****
Dok: Innkalling til hovedforhandling i sivil sak
Lnr: 83686/2014 Forrige lnr: 2014/83525
---------------------------------------------------------
2014/07815-002 X Datert: 31.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til:
Sak: Personalmappe - Parviz Abdi
Dok: Taushetsløfte
Lnr: 83687/2014 Forrige lnr: 2014/82075
---------------------------------------------------------
2012/04492-018 N Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Tilmelding til PPT
Lnr: 83689/2014 Forrige lnr: 2014/57427
---------------------------------------------------------
2014/00517-012 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 034 Saksans: BARNEHAGEKONTORET/OVEELS
Fra: Lille Frøbel barnehage avd. Trålveien
Sak: Barnehager - dispensasjon fra utdanningskrav
Dok: Søknad om dispensasjon
Lnr: 83690/2014 Forrige lnr: 2014/80997
---------------------------------------------------------
2011/01311-015 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 07/4603
Dok: Takker nei til bolig
Lnr: 83691/2014 Forrige lnr: 2014/82249
---------------------------------------------------------
2013/06267-003 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 83692/2014 Forrige lnr: 2013/67899
---------------------------------------------------------
2012/08367-012 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: B20 Saksans: PPT/SOLSOL
Fra: Statped hovedkontor
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: PPT - mappe - Værøy - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Kvittering for mottatt søknad om tjenester
Lnr: 83694/2014 Forrige lnr: 2014/68613
---------------------------------------------------------
2011/00664-009 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Klage - innvilget midlertidig parkeringstillatelse
Lnr: 83695/2014 Forrige lnr: 2014/82881
---------------------------------------------------------
2010/08528-032 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Fra: Linn Karin Tverbakk
Sak: Personalmappe - Linn Karin Tverbakk
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 05.01.15 - 29.03.15
Lnr: 83696/2014 Forrige lnr: 2014/75748
---------------------------------------------------------
2010/06161-028 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Fra: Susanne Sørensen
Sak: Personalmappe - Susanne Sørensen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 05.01.15 - 16.01.15
Lnr: 83697/2014 Forrige lnr: 2014/75804
---------------------------------------------------------
2011/06732-018 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/PETANK
Fra: Jorun Bendiksen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Jorun Helene Bendiksen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83698/2014 Forrige lnr: 2014/66237
---------------------------------------------------------
2011/06828-023 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/OLSROL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Kopi av brev til NAV
Lnr: 83699/2014 Forrige lnr: 2014/83658
---------------------------------------------------------
2014/07953-001 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALGLE
Fra: Handelsbanken
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - forespørsel
Lnr: 83704/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07953-002 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALGLE
Fra: Handelsbanken
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** *****
Dok: Kvittering
Lnr: 83705/2014 Forrige lnr: 2014/83704
---------------------------------------------------------
2014/07001-002 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALGLE
Fra: DNB
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - forespørsel
Lnr: 83706/2014 Forrige lnr: 2014/73942
---------------------------------------------------------
2010/09941-022 X Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Nøkkelskjema
Lnr: 83708/2014 Forrige lnr: 2014/78811
---------------------------------------------------------
2011/05208-029 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Kvittering for innlevering av nøkler
Lnr: 83709/2014 Forrige lnr: 2014/81320
---------------------------------------------------------
2011/06854-007 X Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****08/3995
Dok: Kvittering for innlevering av nøkler
Lnr: 83711/2014 Forrige lnr: 2014/83710
---------------------------------------------------------
2011/03507-011 X Datert: 31.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Nøkkelskjema
Lnr: 83712/2014 Forrige lnr: 2014/23696
---------------------------------------------------------
2012/05954-014 X Datert: 18.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/OLSROL
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Nøkkelskjema
Lnr: 83713/2014 Forrige lnr: 2014/83011
---------------------------------------------------------
2013/00829-019 X Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Nøkkelskjema
Lnr: 83714/2014 Forrige lnr: 2014/60163
---------------------------------------------------------
2014/03514-011 I Datert: 31.12.2014 Arkiv: 205/5 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Avklaring på eiendomsteig og teiggrenser - 205/5 - Dagfinn Anderssen - Ljønes
Dok: Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak
Lnr: 83715/2014 Forrige lnr: 2014/62014
---------------------------------------------------------
2012/02015-027 X Datert: 23.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** *****
Dok: Kvittering for innlevering av nøkler
Lnr: 83716/2014 Forrige lnr: 2014/77493
---------------------------------------------------------
2012/02218-051 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: 41/1480 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Anne Lise Skjedal
Sak: Riving og nybygg bolig - Nibo AS - Regine Normanns vei 92
Dok: Ber om lengre klagefrist
Lnr: 83718/2014 Forrige lnr: 2014/83242
---------------------------------------------------------
2011/07019-006 X Datert: 30.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Til: Stig Antonsen
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** 08/4552
Dok: Kvittering for innlevering av nøkler
Lnr: 83719/2014 Forrige lnr: 2014/82089
---------------------------------------------------------
2010/10017-020 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****09/7596
Dok: Takker ja til bolig
Lnr: 83720/2014 Forrige lnr: 2014/81889
---------------------------------------------------------
2010/00431-009 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: Sølvi Irene Berntsen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Sølvi Irene Berntsen
Dok: Søknad om kompetansetillegg m/karakterutskrift
Lnr: 83721/2014 Forrige lnr: 2013/53650
---------------------------------------------------------
2011/08045-019 X Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****08/8147
Dok: Nøkkelskjema
Lnr: 83722/2014 Forrige lnr: 2014/47326
---------------------------------------------------------
2010/08403-025 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/OLSROL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****08/8386
Dok: Sier opp bolig
Lnr: 83724/2014 Forrige lnr: 2014/83599
---------------------------------------------------------
2010/05040-023 X Datert: 17.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Nøkkelskjema
Lnr: 83725/2014 Forrige lnr: 2014/82211
---------------------------------------------------------
2012/01708-007 X Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Nøkkelskjema
Lnr: 83726/2014 Forrige lnr: 2014/74270
---------------------------------------------------------
2014/05535-010 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Vedlagt oversendes kopi av prosesskrift
Lnr: 83727/2014 Forrige lnr: 2014/81351
---------------------------------------------------------
2013/02071-033 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Bjerkhaug Barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Halvårsrapport - høst 14
Lnr: 83728/2014 Forrige lnr: 2014/79854
---------------------------------------------------------
2013/02071-034 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Bjerkhaug Barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Individuell opplæringsplan
Lnr: 83729/2014 Forrige lnr: 2014/83728
---------------------------------------------------------
2012/08625-344 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: S30 Saksans: BYTEKNIKK/OFFJUS
Fra: Mette Myrvold
Sak: Fjernvarmenett og sanering VVA-anlegg - Bankgata - Rensåsgata
Dok: Underskrevet avtale gnr 138/2214-2
Lnr: 83730/2014 Forrige lnr: 2014/83522
---------------------------------------------------------
2010/00595-249 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Caverion AS
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Økonomiske konsekvenser av manglende tilkomst og forlenget byggetid for entreprise BK 330 rør
Lnr: 83731/2014 Forrige lnr: 2014/79629
---------------------------------------------------------
2010/00595-250 I Datert: 31.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Caverion AS
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Økonomiske konsekvenser av manglende tilkomst og forlenget byggetid for entreprise KK 310 rør
Lnr: 83732/2014 Forrige lnr: 2014/83731
---------------------------------------------------------
2010/00595-251 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Caverion AS
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Økonomiske konsekvenser av manglende tilkomst og forlenget byggetid for entreprise BK 310 rør
Lnr: 83733/2014 Forrige lnr: 2014/83732
---------------------------------------------------------
2010/00595-252 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Caverion AS
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Økonomiske konsekvenser av manglende tilkomst og forlenget byggetid for entreprise KK 330 sprinkler
Lnr: 83734/2014 Forrige lnr: 2014/83733
---------------------------------------------------------
2012/06356-020 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: 226/165 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Selsbakk Arkitekttjenester
Sak: Nybygg fritidsbolig - Terje Berg - Skjellbrekka
Dok: Søknad om ferdigattest
Lnr: 83735/2014 Forrige lnr: 2013/1228
---------------------------------------------------------
2014/00091-141 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: F20 Saksans: LØNN/LYNLIS
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Oppdragsavtaler - Tildelingskontoret 2014
Dok: Underskrevet oppdragsavtale - ***** *****
Lnr: 83736/2014 Forrige lnr: 2014/83187
---------------------------------------------------------
2014/07440-002 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: 88/14 Saksans: BYTEKNIKK/NORGIS
Fra: Kjell Sakariassen
Sak: Utslippstillatelse - Kjell Sakariassen - Tuv
Dok: Søknad om utslippstillatelse
Lnr: 83737/2014 Forrige lnr: 2014/78792                                                                                      
 

Tips en venn

Tips en venn

x