75 55 50 00

Du er her:

Offentlig journal 30.12.2014


 Offentlig journal
Journaldato: 30.12.2014
---------------------------------------------------------
2010/07417-030 U Datert: 30.04.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALBERTHAUGEN SKOLE/BJOOYS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Deltakelse på skoletur.
Lnr: 27758/2014 Forrige lnr: 2014/11978
---------------------------------------------------------
2010/07417-031 U Datert: 30.04.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALBERTHAUGEN SKOLE/BJOOYS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte 29.april 2014.
Lnr: 27919/2014 Forrige lnr: 2014/27758
---------------------------------------------------------
2012/01871-008 U Datert: 09.07.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Melding om enkeltvedtak skoleåret 14/15
Lnr: 45948/2014 Forrige lnr: 2014/82526
---------------------------------------------------------
2012/05976-025 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Individuell plan revidert 2014
Lnr: 51532/2014 Forrige lnr: 2014/81278
---------------------------------------------------------
2010/12321-011 U Datert: 07.10.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/JOHAKR
Til: Vivian Eilertsen
Sak: Personalmappe - Vivian Eilertsen
Dok: Arbeidsavtale 16.10.14 - 31.08.15
Lnr: 63381/2014 Forrige lnr: 2014/58205
---------------------------------------------------------
2014/04520-007 X Datert: 06.11.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Til: Roger Jenssen
Sak: Brønn på kommunal eiendom - Kjell Ellingsen - Svartnes
Dok: Avtale om å anlegge brønn og vannledning på kommunal grunn - gnr 46 bnr 1
Lnr: 71038/2014 Forrige lnr: 2014/70892
---------------------------------------------------------
2010/04449-018 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HELSEKONTORET/RASSTI
Til: Siw Merete Nordvik
Sak: Personalmappe - Siw Merete Nordvik
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 79086/2014 Forrige lnr: 2014/53884
---------------------------------------------------------
2011/00229-030 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Lotte Skog Torsdotter
Sak: Personalmappe - Lotte Skog Torsdotter
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 79121/2014 Forrige lnr: 2014/67942
---------------------------------------------------------
2014/07074-046 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Innkalling til intervju
Lnr: 79448/2014 Forrige lnr: 2014/79400
---------------------------------------------------------
2014/07074-047 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Innkalling til intervju
Lnr: 79474/2014 Forrige lnr: 2014/79448
---------------------------------------------------------
2011/09534-009 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/SOMWEN
Til: Martine Haugmo Storvand
Sak: Personalmappe - Martine Haugmo Storvand
Dok: Rammeavtale fra: 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 79862/2014 Forrige lnr: 2014/37007
---------------------------------------------------------
2014/04520-008 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Til: Kjell Ellingsen
Sak: Brønn på kommunal eiendom - Kjell Ellingsen - Svartnes
Dok: Avtale om å anlegge brønn og vannledning på kommunalgrunn - gnr 46 bnr 1
Lnr: 79987/2014 Forrige lnr: 2014/71038
---------------------------------------------------------
2014/03370-003 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HELSEKONTORET/RASSTI
Til: Danilla Anne Tømmerås
Sak: Personalmappe - Danilla Anne Tømmerås
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 80140/2014 Forrige lnr: 2014/46949
---------------------------------------------------------
2012/06545-016 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Til: Nortech Bodø AS
Sak: Tomt - Nortech Bodø AS - Skivika
Dok: Salg av naust-/næringstomt i Skivika - Nortech Bodø AS - kjøpekontrakt
Lnr: 80208/2014 Forrige lnr: 2014/75785
---------------------------------------------------------
2010/11536-023 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/SOMWEN
Til: Marte Førde
Sak: Personalmappe - Marte Førde
Dok: Rammeavtale fra: 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 80255/2014 Forrige lnr: 2014/56679
---------------------------------------------------------
2014/07513-001 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/SKIROL
Til: EnterCard Norge AS m.fl.
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** *****
Dok: Betjening av gjeld
Lnr: 80409/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/16048-007 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/IVEIVA
Til: Sissel Jenssen
Sak: Personalmappe - Sissel Perly Jenssen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 01.06.15
Lnr: 80489/2014 Forrige lnr: 2014/55005
---------------------------------------------------------
2010/01896-014 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/LORMARG
Til: Ann Mari Olaisen
Sak: Personalmappe - Ann Mari Olaisen
Dok: Rammeavtale fra: 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 80963/2014 Forrige lnr: 2014/56507
---------------------------------------------------------
2014/00865-020 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til: Bodø Boligbyggelag
Sak: Høgåsen borettslag - opprydding eiendomsforhold - Bodø boligbyggelag AL
Dok: Oversender underskrevet avtale - Høgåsen borettslag
Lnr: 81072/2014 Forrige lnr: 2014/78481
---------------------------------------------------------
2012/05976-024 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 81278/2014 Forrige lnr: 2014/71502
---------------------------------------------------------
2014/02826-005 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: RØNVIK SKOL/TORHEI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 81301/2014 Forrige lnr: 2014/57293
---------------------------------------------------------
2010/07417-036 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALBERTHAUGEN SKOLE/BJOOYS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Referat fra ansvarsgruppemøte 8.12.14.
Lnr: 81315/2014 Forrige lnr: 2014/66846
---------------------------------------------------------
2010/02538-009 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 81318/2014 Forrige lnr: 2014/65402
---------------------------------------------------------
2010/11933-010 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/SOMWEN
Til: Suzanne Sevaldsen
Sak: Personalmappe - Suzanne Sevaldsen
Dok: Rammeavtale fra: 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 81319/2014 Forrige lnr: 2013/81540
---------------------------------------------------------
2013/07699-005 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 81338/2014 Forrige lnr: 2014/57316
---------------------------------------------------------
2013/07697-005 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 81356/2014 Forrige lnr: 2014/55493
---------------------------------------------------------
2010/01099-023 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Gima Svendgård
Sak: Personalmappe - Gima Tinghua Svendgård
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81415/2014 Forrige lnr: 2014/72093
---------------------------------------------------------
2011/04487-009 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Anja Bendiksen Meisler
Sak: Personalmappe - Anja Meisler
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81423/2014 Forrige lnr: 2014/33832
---------------------------------------------------------
2014/07667-002 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Mottatt søknad om logopedhjelp i skolen
Lnr: 81439/2014 Forrige lnr: 2014/80621
---------------------------------------------------------
2010/01139-028 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Marit Helene Fredriksen
Sak: Personalmappe - Marit Helene Fredriksen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81440/2014 Forrige lnr: 2014/57241
---------------------------------------------------------
2011/04638-007 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: June K.Dalhaug Karlsen
Sak: Personalmappe - June K. Dalhaug Karlsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81443/2014 Forrige lnr: 2014/49576
---------------------------------------------------------
2010/03004-037 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Kari Tjemsland Neverdal
Sak: Personalmappe - Kari Tjernsland Neverdal
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81450/2014 Forrige lnr: 2014/71572
---------------------------------------------------------
2014/03831-005 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 81503/2014 Forrige lnr: 2014/61451
---------------------------------------------------------
2012/04310-016 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Harmeet Kaur
Sak: Personalmappe - Harmeet Kaur
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81504/2014 Forrige lnr: 2014/49623
---------------------------------------------------------
2012/04323-010 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Tigiste Tekle Russom
Sak: Personalmappe - Tigiste Tekle Russom
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81510/2014 Forrige lnr: 2014/71715
---------------------------------------------------------
2014/03364-005 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 81527/2014 Forrige lnr: 2014/53749
---------------------------------------------------------
2013/07816-009 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Prøving av språk
Lnr: 81537/2014 Forrige lnr: 2014/52008
---------------------------------------------------------
2011/04929-020 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Maria Seivaag
Sak: Personalmappe - Maria Seivaag
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81552/2014 Forrige lnr: 2014/33227
---------------------------------------------------------
2010/01433-024 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Laila Eilertsen
Sak: Personalmappe - Laila Eilertsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81557/2014 Forrige lnr: 2014/49630
---------------------------------------------------------
2013/00341-021 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Eli Anita Bredesen
Sak: Personalmappe - Eli Anita Bredesen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81565/2014 Forrige lnr: 2014/50515
---------------------------------------------------------
2013/07816-010 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 81566/2014 Forrige lnr: 2014/81537
---------------------------------------------------------
2012/04765-012 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Bekreftelse
Lnr: 81579/2014 Forrige lnr: 2014/67380
---------------------------------------------------------
2012/04806-019 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 81594/2014 Forrige lnr: 2014/69357
---------------------------------------------------------
2014/04371-002 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Farhan Omar Mohamud
Sak: Personalmappe - Farhan Omar Mohamud
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81601/2014 Forrige lnr: 2014/46111
---------------------------------------------------------
2010/09526-016 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Marte Sand
Sak: Personalmappe - Marte Sand
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81603/2014 Forrige lnr: 2014/49974
---------------------------------------------------------
2014/03374-004 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Nosa Prisc Osaretin
Sak: Personalmappe - Nosa Prisc Osaretin
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81606/2014 Forrige lnr: 2014/54769
---------------------------------------------------------
2010/00988-037 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Renate Hagh
Sak: Personalmappe - Renate Hagh
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81636/2014 Forrige lnr: 2013/81862
---------------------------------------------------------
2011/04639-007 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Elisabeth Hjelbak
Sak: Personalmappe - Elisabeth Hjelbak
Dok: Rammeavtale 2014
Lnr: 81640/2014 Forrige lnr: 2014/76505
---------------------------------------------------------
2014/06588-002 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/MARANN
Til: Gothia AS m.fl.
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** ***** *****
Dok: Søknad om betalingsutsettelse og berostillelse av renter/omkostninger
Lnr: 81648/2014 Forrige lnr: 2014/70547
---------------------------------------------------------
2011/03031-010 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: IOP 2014-2015
Lnr: 81702/2014 Forrige lnr: 2014/81694
---------------------------------------------------------
2014/07784-001 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/MARANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** *****
Dok: Økonomisk rådgivning ved NAV Bodø
Lnr: 81760/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/08327-012 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Marianne Leiråmo
Sak: Personalmappe - Marianne Leiråmo
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81776/2014 Forrige lnr: 2014/51839
---------------------------------------------------------
2014/06809-039 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: B12 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/BERGIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Skoleplassering 2015/2016
Dok: Avslag på søknad om skolebytte - ***** ***** ***** *****
Lnr: 81783/2014 Forrige lnr: 2014/81586
---------------------------------------------------------
2010/15538-022 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: Wenke Saksenvik
Sak: Personalmappe - Wenke Olaussen Saksenvik
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81788/2014 Forrige lnr: 2014/34835
---------------------------------------------------------
2012/01169-019 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Junya Johansen
Sak: Personalmappe - Junya Johansen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81808/2014 Forrige lnr: 2014/67769
---------------------------------------------------------
2012/08463-017 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BANKGATA SK/NASGEI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat samarbeidsmøte 11.12.14.
Lnr: 81857/2014 Forrige lnr: 2014/76024
---------------------------------------------------------
2013/01285-010 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/SOMWEN
Til: Didrich Albrigtsen
Sak: Personalmappe - Didrich Albrigtsen
Dok: Rammeavtale fra: 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 81892/2014 Forrige lnr: 2014/81454
---------------------------------------------------------
2011/04564-061 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNAS HUS/SKAMARI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Halvårsrapport 17.12.2014
Lnr: 81988/2014 Forrige lnr: 2014/73177
---------------------------------------------------------
2011/04564-062 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNAS HUS/SKAMARI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: IOP vår 2015
Lnr: 81999/2014 Forrige lnr: 2014/81988
---------------------------------------------------------
2014/01019-018 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Til: Bodø Energi AS v/ Kjersti Stormo
Sak: Leie av tomt - Bodø Energi AS - Jernbaneveien
Dok: Leie av areal på Rønvikleira - Bodø Energi AS - retur av signert avtale
Lnr: 82104/2014 Forrige lnr: 2014/76154
---------------------------------------------------------
2014/06187-004 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82121/2014 Forrige lnr: 2014/75342
---------------------------------------------------------
2010/05889-015 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: PPT/OPHANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82126/2014 Forrige lnr: 2013/79468
---------------------------------------------------------
2011/10266-036 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SKAUG SKOLE/STRFRI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82134/2014 Forrige lnr: 2014/68730
---------------------------------------------------------
2013/00132-013 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SKAUG SKOLE/STRFRI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82192/2014 Forrige lnr: 2014/67345
---------------------------------------------------------
2012/03747-026 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MISVÆR SKOLE/ENGJEN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82202/2014 Forrige lnr: 2014/70405
---------------------------------------------------------
2013/03212-010 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/FJAESP
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - St. Eystein - ***** ***** *****
Dok: Referat fra møte 06.11.14
Lnr: 82226/2014 Forrige lnr: 2014/65459
---------------------------------------------------------
2013/05661-011 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82229/2014 Forrige lnr: 2014/67115
---------------------------------------------------------
2010/01939-023 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/LORMARG
Til: Brita Karlsen
Sak: Personalmappe - Brita Karlsen
Dok: Rammeavtale fra: 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 82238/2014 Forrige lnr: 2014/64705
---------------------------------------------------------
2012/07176-008 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82259/2014 Forrige lnr: 2014/37798
---------------------------------------------------------
2014/02350-007 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD U.SK/SOLRAN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014 ***** ***** ***** *****
Lnr: 82264/2014 Forrige lnr: 2014/60916
---------------------------------------------------------
2014/07832-001 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ASPÅSEN SKO/MADSID
Til: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Bekymringsmelding til barnevernet
Lnr: 82306/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/08042-008 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BJERK/WIANJUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Halvårsrapport høst 2014
Lnr: 82313/2014 Forrige lnr: 2014/79654
---------------------------------------------------------
2013/08042-009 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BJERK/WIANJUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Individuell opplæringsplan 1. halvår 2015
Lnr: 82373/2014 Forrige lnr: 2014/81931
---------------------------------------------------------
2011/03590-014 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALBERTHAUGEN SKOLE/BJOOYS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Mobbesak.
Lnr: 82382/2014 Forrige lnr: 2014/65730
---------------------------------------------------------
2012/02952-014 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Varsel om avslutning av sak -PPT
Lnr: 82398/2014 Forrige lnr: 2014/37779
---------------------------------------------------------
2013/03212-011 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/FJAESP
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - St. Eystein - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport-høst 2014
Lnr: 82407/2014 Forrige lnr: 2014/82226
---------------------------------------------------------
2013/02976-026 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: KJERR.ØY SK/MATOIV
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82413/2014 Forrige lnr: 2014/67497
---------------------------------------------------------
2010/14769-027 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe ***** ***** ***** *****
Dok: IOP 2014-2015
Lnr: 82509/2014 Forrige lnr: 2014/78023
---------------------------------------------------------
2014/07837-002 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØDING SKOL/OSTRUT
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Søknad om logopedhjelp i skolen - ventetid
Lnr: 82514/2014 Forrige lnr: 2014/82408
---------------------------------------------------------
2010/01094-015 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: IOP 2014-2015
Lnr: 82520/2014 Forrige lnr: 2014/15701
---------------------------------------------------------
2010/02118-027 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: IOP 2014-2015
Lnr: 82522/2014 Forrige lnr: 2014/41724
---------------------------------------------------------
2014/03275-004 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82525/2014 Forrige lnr: 2014/53863
---------------------------------------------------------
2012/01871-007 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: IOP 2014-2015
Lnr: 82526/2014 Forrige lnr: 2014/42542
---------------------------------------------------------
2014/03513-006 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82535/2014 Forrige lnr: 2014/36262
---------------------------------------------------------
2010/01859-027 X Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/LORMARG
Til: Ellinor Larssen
Sak: Personalmappe - Camilla Savjord
Dok: Beregning av tillegg
Lnr: 82536/2014 Forrige lnr: 2014/82436
---------------------------------------------------------
2010/00770-018 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: IOP 2014-2015
Lnr: 82538/2014 Forrige lnr: 2014/63246
---------------------------------------------------------
2010/05999-014 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82540/2014 Forrige lnr: 2014/36265
---------------------------------------------------------
2012/03431-019 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: IOP 2014-2015
Lnr: 82542/2014 Forrige lnr: 2014/42387
---------------------------------------------------------
2011/02997-008 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: IOP 2014-2015
Lnr: 82546/2014 Forrige lnr: 2013/66534
---------------------------------------------------------
2013/01326-007 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: IOP 2014-2015
Lnr: 82550/2014 Forrige lnr: 2014/41065
---------------------------------------------------------
2012/07602-029 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82569/2014 Forrige lnr: 2014/72083
---------------------------------------------------------
2011/05424-041 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82586/2014 Forrige lnr: 2014/71505
---------------------------------------------------------
2012/02952-015 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82606/2014 Forrige lnr: 2014/82398
---------------------------------------------------------
2014/07074-048 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Stein Skogmo
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Tilbud på stilling
Lnr: 82616/2014 Forrige lnr: 2014/79474
---------------------------------------------------------
2012/02258-013 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: RØNVIK SKOL/TORHEI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82632/2014 Forrige lnr: 2014/75605
---------------------------------------------------------
2012/06834-017 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82637/2014 Forrige lnr: 2014/74812
---------------------------------------------------------
2014/07074-049 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Line Stensholm
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Tilbud på stilling
Lnr: 82639/2014 Forrige lnr: 2014/82616
---------------------------------------------------------
2010/01775-044 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 82650/2014 Forrige lnr: 2014/81048
---------------------------------------------------------
2010/03818-061 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Avslutning av logopedtilbud fra Fagteamet.
Lnr: 82654/2014 Forrige lnr: 2014/73697
---------------------------------------------------------
2011/03033-011 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 82911/2014 Forrige lnr: 2014/82810
---------------------------------------------------------
2014/07074-051 N Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Trude Line Ottesen m.fl.
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Innstilling
Lnr: 82920/2014 Forrige lnr: 2014/82919
---------------------------------------------------------
2014/07074-052 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Jelena Demidova
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Tilbud på stilling
Lnr: 82933/2014 Forrige lnr: 2014/82920
---------------------------------------------------------
2013/06401-015 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ASPHAUGEN BARNEHAGE/KURBER
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Mottatt søknad om logopedhjelp i barnehagen
Lnr: 82955/2014 Forrige lnr: 2014/82764
---------------------------------------------------------
2014/06809-045 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: B12 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/BERGIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Skoleplassering 2015/2016
Dok: Innvilget skolebytte fra høsten 2015
Lnr: 82971/2014 Forrige lnr: 2014/82777
---------------------------------------------------------
2014/02350-009 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD U.SK/SOLRAN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte 9. desember
Lnr: 82980/2014 Forrige lnr: 2014/82958
---------------------------------------------------------
2011/05494-029 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte 16. desember 2014
Lnr: 83016/2014 Forrige lnr: 2014/68695
---------------------------------------------------------
2011/08953-011 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 og forvaltningsloven § 13A nr 1
Lnr: 83058/2014 Forrige lnr: 2014/74413
---------------------------------------------------------
2014/03834-002 U Datert: 23.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Inntaksmøte ang. ***** ***** *****
Lnr: 83256/2014 Forrige lnr: 2014/39931
---------------------------------------------------------
2010/06148-027 U Datert: 29.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Til: Monica Almli
Sak: Personalmappe - Monica Almli
Dok: Rammeavtale ekstravakt 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 83411/2014 Forrige lnr: 2014/18178
---------------------------------------------------------
2014/07938-001 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: 632 Saksans: BODØ KULTURSKOLE/MISELI
Fra: Siemens Financial Services AB NUF
Sak: Leieavtale - kopimaskin - Bodø kulturskole
Dok: Underskrevet leieavtale - Canon IR ADV C5250
Lnr: 83535/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/08568-027 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: REHABILITERINGSAVDELINGEN/RASSVE
Til: May- Dorthe Wikse
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - May-Dorthe Wikse
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 83536/2014 Forrige lnr: 2014/68192
---------------------------------------------------------
2012/08208-026 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Nordlandssykehuset, BUPA
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Behandlingsplan - våren 2015
Lnr: 83537/2014 Forrige lnr: 2014/83509
---------------------------------------------------------
2011/09383-063 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: 223 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Fra: Tysfjord Kommune - Oppvekst og utdanning
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Refusjonskrav - elever med opplæring i annen kommune
Dok: Refusjonskrav fosterhjemsbarn - skoleåret 2014 - ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83538/2014 Forrige lnr: 2014/82715
---------------------------------------------------------
2011/04564-063 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNAS HUS/SKAMARI
Fra: Nordlandssykehuset, BUPA
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Møteplan med datoer - vår 15
Lnr: 83539/2014 Forrige lnr: 2014/81999
---------------------------------------------------------
2010/08975-011 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SKJERSTAD HJ.TJ/FURUMOEN SYKEH/NYHRIG
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - May Helen Johansen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83543/2014 Forrige lnr: 2014/76480
---------------------------------------------------------
2010/11321-040 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/VALMAT
Fra: Anne Nikolaisen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Anne Mary Nikolaisen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83544/2014 Forrige lnr: 2014/56939
---------------------------------------------------------
2014/07362-004 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Saltvern skole - undervisningsstilling
Dok: Søknad
Lnr: 83549/2014 Forrige lnr: 2014/80104
---------------------------------------------------------
2014/07558-017 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 83550/2014 Forrige lnr: 2014/83387
---------------------------------------------------------
2014/07558-018 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 83551/2014 Forrige lnr: 2014/83550
---------------------------------------------------------
2014/07884-003 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løding skole - undervisningsstilling
Dok: Søknad
Lnr: 83552/2014 Forrige lnr: 2014/83389
---------------------------------------------------------
2014/07885-006 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løding skole - fagarbeider/assistent
Dok: Søknad
Lnr: 83553/2014 Forrige lnr: 2014/83360
---------------------------------------------------------
2013/02755-005 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Eldrid Tvervik
Sak: Personalmappe - Eldrid Pedersen Tvervik
Dok: Søknad om 20% permisjon uten lønn 01.01. - 01.04.15
Lnr: 83555/2014 Forrige lnr: 2014/81422
---------------------------------------------------------
2012/08355-014 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/IVEIVA
Fra: Margarita Leonova
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Margarita Leonova
Dok: Attester
Lnr: 83558/2014 Forrige lnr: 2014/82602
---------------------------------------------------------
2010/12710-014 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Hanne Willumsen Selsbakk
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83559/2014 Forrige lnr: 2014/66433
---------------------------------------------------------
2010/02123-030 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Sten-Åke Kangeby
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83560/2014 Forrige lnr: 2014/79423
---------------------------------------------------------
2010/15716-014 I Datert: 03.10.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Vedlegg til henvisning
Lnr: 83561/2014 Forrige lnr: 2014/46454
---------------------------------------------------------
2012/05569-005 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** *****
Dok: Sier opp leiligheten
Lnr: 83563/2014 Forrige lnr: 2012/61029
---------------------------------------------------------
2010/00541-058 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/SANRAN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Margrethe Lorentzen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83565/2014 Forrige lnr: 2014/82988
---------------------------------------------------------
2014/05624-004 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 600 Saksans: KULTURKONTORET/SKONIL
Fra: Salten politidistrikt
Sak: Hærverk - Mørkvedlia grusbane
Dok: Bekreftelse på anmeldt forhold
Lnr: 83566/2014 Forrige lnr: 2014/78472
---------------------------------------------------------
2010/13496-002 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: B20 Saksans: PPT/JEREVY
Fra: Nordland Fylkeskommune
Sak: Informasjon - PPT for videregående opplæring
Dok: Inntak av minoritetsspråklige søkere - videregående opplæring 2015/2016
Lnr: 83567/2014 Forrige lnr: 2010/46920
---------------------------------------------------------
2014/07907-002 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: REGNSKAP/JOHLIN
Fra: Merete Rønning
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Merete Rønning
Dok: CV, attester og vitnemål
Lnr: 83569/2014 Forrige lnr: 2014/83183
---------------------------------------------------------
2011/02773-009 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Fra: Wenche Bomann
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Wenche Bomann
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83570/2014 Forrige lnr: 2014/79868
---------------------------------------------------------
2011/02754-013 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/JENHILG
Fra: Mona S. Karlsen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Mona Skoglund Karlsen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83571/2014 Forrige lnr: 2014/82287
---------------------------------------------------------
2014/07939-001 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 020 Saksans: JENTOFT/ARNMAR
Fra: Nordland Fylkeskommune
Sak: Samefolkets dag - Jentoftsletta barnehage
Dok: Tilbakemelding - innvilget søknad om omdisponering av midler - Feiring av Samefolkets dag
Lnr: 83572/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06455-003 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Fra: Judith Christensen
Sak: Personalmappe - Judith Christensen
Dok: Autorisasjon som Helsefagarbeider
Lnr: 83573/2014 Forrige lnr: 2014/70701
---------------------------------------------------------
2013/01401-017 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HELSEKONTORET/VANEDE
Fra: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Sak: Personalmappe - Marius Rekkedal Edvardsen
Dok: Statens autrisasjonskontor for helsepersonell - bekrefter å ha mottatt søknad om tilskudd for veiledning av lege
Lnr: 83574/2014 Forrige lnr: 2014/79256
---------------------------------------------------------
2010/04982-041 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Wenche Walin Laukvik
Dok: *****
Lnr: 83575/2014 Forrige lnr: 2014/82301
---------------------------------------------------------
2010/04834-012 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Fra: Advokat Bjørn Storli
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** *****
Dok: Søknad om forlengelse av botid
Lnr: 83576/2014 Forrige lnr: 2014/76314
---------------------------------------------------------
2011/07207-019 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Fra: Borghild Aunan Hanssen
Sak: Personalmappe - Borghild Aunan Hanssen
Dok: Kursbevis i legemiddelhåndtering
Lnr: 83577/2014 Forrige lnr: 2014/81727
---------------------------------------------------------
2010/02267-033 I Datert: 21.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Ethel Choma Joe
Dok: *****
Lnr: 83579/2014 Forrige lnr: 2014/62244
---------------------------------------------------------
2011/02257-013 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Fra: Gunn Pedersen
Sak: Personalmappe - Gunn Pedersen
Dok: Kursbevis i legemiddelhåndtering
Lnr: 83580/2014 Forrige lnr: 2014/10134
---------------------------------------------------------
2014/07940-001 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Fauske Tannteknikk
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018642
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 83582/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07474-005 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/BUSIRI
Fra: Siri Maria Holter
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Siri Maria Holter
Dok: Attester
Lnr: 83584/2014 Forrige lnr: 2014/82282
---------------------------------------------------------
2014/07513-002 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/SKIROL
Fra: Anita Eliassen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** *****
Dok: Husleiekontrakt
Lnr: 83587/2014 Forrige lnr: 2014/80409
---------------------------------------------------------
2014/07513-003 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/SKIROL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** *****
Dok: Fullmakt
Lnr: 83588/2014 Forrige lnr: 2014/83587
---------------------------------------------------------
2010/08217-010 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: X03 Saksans: POLITISK SE/STOLIND
Fra: Salten politidistrikt
Sak: Glasshuset - gateplan
Dok: Stenging av Storgata - Glasshuset- natt til 1.njanuar 2015
Lnr: 83589/2014 Forrige lnr: 2014/27849
---------------------------------------------------------
2014/07784-002 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/MARANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** *****
Dok: Fullmakt
Lnr: 83590/2014 Forrige lnr: 2014/81760
---------------------------------------------------------
2011/08807-012 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: S05 Saksans: RÅD/JENROL
Fra: Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar c/o Advokatfirmaet Lund & Co
Sak: Konsesjonskraft - bestemmelser, priser m.m.
Dok: Pris på konsesjonskraft år 2015 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959
Lnr: 83591/2014 Forrige lnr: 2014/49939
---------------------------------------------------------
2011/08807-013 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: S05 Saksans: RÅD/JENROL
Fra: Olje- og energidepartementet
Sak: Konsesjonskraft - bestemmelser, priser m.m.
Dok: Beregning av endelig konsesjonskraftpris for 2015. Konsesjoner gitt etter 1959.
Lnr: 83592/2014 Forrige lnr: 2014/83591
---------------------------------------------------------
2014/06983-005 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/MARANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** *****
Dok: Svar fra SI
Lnr: 83594/2014 Forrige lnr: 2014/77473
---------------------------------------------------------
2014/07943-001 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Hi-Fi Klubben ved Eivind Jenssen
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2017750
Dok: Klage -parkeringsgebyr
Lnr: 83595/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07761-002 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/MARANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** ***** *****
Dok: Fullmakt
Lnr: 83596/2014 Forrige lnr: 2014/81347
---------------------------------------------------------
2011/07717-003 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 83598/2014 Forrige lnr: 2011/53900
---------------------------------------------------------
2014/07944-001 I Datert: 20.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 83601/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07945-001 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018661
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 83604/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07946-001 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 83606/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/14532-003 I Datert: 20.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om parkeringstillatelse
Lnr: 83607/2014 Forrige lnr: 2010/53327
---------------------------------------------------------
2014/07577-003 I Datert: 13.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Sentrumslegene
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Legeerklæring
Lnr: 83608/2014 Forrige lnr: 2014/82880
---------------------------------------------------------
2011/09428-011 I Datert: 09.10.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Kjøpekontrakt
Lnr: 83616/2014 Forrige lnr: 2014/68129
---------------------------------------------------------
2012/05993-020 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Nordland fylkeskommune
Sak: Erverv - Albertmyra
Dok: Svar - atkomst og ledningsanlegg til brannstasjonen
Lnr: 83617/2014 Forrige lnr: 2014/37974
---------------------------------------------------------
2010/16967-011 U Datert: 30.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** 09/775
Dok: Svar søknad startlån
Lnr: 83618/2014 Forrige lnr: 2014/83297
---------------------------------------------------------
2014/05503-004 I Datert: 20.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: BOLIG/JENSTE
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Kjøpekontrakt
Lnr: 83620/2014 Forrige lnr: 2014/71292
---------------------------------------------------------
2014/05828-004 I Datert: 12.11.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Kjøpekontrakt
Lnr: 83623/2014 Forrige lnr: 2014/72437
---------------------------------------------------------
2012/01957-005 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Opplysninger til søknad
Lnr: 83624/2014 Forrige lnr: 2014/79837
---------------------------------------------------------
2013/04904-003 I Datert: 14.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 83625/2014 Forrige lnr: 2013/52466
---------------------------------------------------------
2014/01090-007 I Datert: 02.10.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Kjøpekontrakt
Lnr: 83627/2014 Forrige lnr: 2014/65106
---------------------------------------------------------
2011/05819-028 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Eivind Jenssen
Sak: Tilleggsareal - Eivind Jenssen - Hundestedveien 3
Dok: Melding om ny mailadresse
Lnr: 83628/2014 Forrige lnr: 2014/80011
---------------------------------------------------------
2012/07116-003 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 83629/2014 Forrige lnr: 2012/59624
---------------------------------------------------------
2014/05614-006 I Datert: 31.10.2014 Arkiv: ***** Saksans: BOLIG/JENSTE
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Kjøpekontrakt
Lnr: 83630/2014 Forrige lnr: 2014/67969
---------------------------------------------------------
2013/05313-029 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Byggesakskontoret
Sak: Kjøp av tilleggstomt - Lauvåsbakken 6 og 12
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 83631/2014 Forrige lnr: 2014/82585
---------------------------------------------------------
2014/05964-004 I Datert: 04.11.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Kjøpekontrakt
Lnr: 83632/2014 Forrige lnr: 2014/71758
---------------------------------------------------------
2012/01928-015 I Datert: 14.11.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Kjøpekontrakt
Lnr: 83633/2014 Forrige lnr: 2014/82265
---------------------------------------------------------
2013/01442-004 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Bodin legekontor
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Legeerklæringer
Lnr: 83634/2014 Forrige lnr: 2014/82837
---------------------------------------------------------
2014/04520-009 X Datert: 15.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Til:
Sak: Brønn på kommunal eiendom - Kjell Ellingsen - Svartnes
Dok: Underskrevet avtale
Lnr: 83635/2014 Forrige lnr: 2014/79987
---------------------------------------------------------
2014/07471-003 I Datert: 13.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2017971
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 83636/2014 Forrige lnr: 2014/83010
---------------------------------------------------------
2014/07948-001 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: U64 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DIDKYR
Fra: Kyrre Didriksen
Sak: Masterplan - Bodø som reisemål mot 2025
Dok: Masterplan - Bodø som reisemål mot 2025
Lnr: 83638/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/15789-092 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/AMOTRO
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Detaljplan for privat stall - Bestemorenga
Dok: Klagebehandling - stadfesting av kommunens vedtak
Lnr: 83639/2014 Forrige lnr: 2014/82823
---------------------------------------------------------
2013/00370-062 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/VALKAR
Fra: Sametinget
Sak: Områdereguleringsplan for Mørkvedbukta skoleområde
Dok: Uttalelse
Lnr: 83640/2014 Forrige lnr: 2014/83319
---------------------------------------------------------
2014/00109-046 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 262 Saksans: BYTEKNIKK/NORGIS
Fra: IF Skadeforsikring
Sak: Ansvarsforsikringer 2014 - Teknisk avdeling
Dok: Påminnelse: Skade 12. desember 2013 - vann hos Knut Håvard Krokstrand
Lnr: 83643/2014 Forrige lnr: 2014/82334
---------------------------------------------------------
2014/05306-002 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 417 Saksans: RENS/OPPLEN
Fra: NAV Bodø
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Arbeidspraksis - ***** ***** *****
Dok: Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet
Lnr: 83644/2014 Forrige lnr: 2014/56571
---------------------------------------------------------
2013/05517-007 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: 417 Saksans: KULTURKONTORET/SIVMAR
Fra: NAV Bodø
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Arbeidspraksis - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet
Lnr: 83646/2014 Forrige lnr: 2014/72518
---------------------------------------------------------
2014/01019-020 X Datert: 18.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Til:
Sak: Leie av tomt - Bodø Energi AS - Jernbaneveien
Dok: Underskrevet leieavtale
Lnr: 83648/2014 Forrige lnr: 2014/54385
---------------------------------------------------------
2012/06545-017 X Datert: 16.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Til:
Sak: Tomt - Nortech Bodø AS - Skivika
Dok: Underskrevet kjøpekontrakt
Lnr: 83650/2014 Forrige lnr: 2014/80208
---------------------------------------------------------
2014/07949-001 I Datert: 30.12.2014 Arkiv: 236/1 Saksans: GEODATA/HELTRO
Fra: Lars Christian Utvik
Sak: Oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grense - 236/1 - Lars Chr. Utvik
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 83651/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/00865-021 X Datert: 18.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til:
Sak: Høgåsen borettslag - opprydding eiendomsforhold - Bodø boligbyggelag AL
Dok: Underskrevet avtale - Høgåsen borettslag
Lnr: 83652/2014 Forrige lnr: 2014/81072
---------------------------------------------------------
2010/07360-012 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: TJBYGG/VOLSVE
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Rønvikveien 11 - samsvarserklæringer08/6089
Dok: Samsvarserklæring
Lnr: 83655/2014 Forrige lnr: 2014/46845
---------------------------------------------------------
2014/06449-002 X Datert: 17.12.2014 Arkiv: 32/599 Saksans: BYGGESAKSKT/AASTOR
Til:
Sak: Balkonger - Årnessletta 1 Borettslag - Amtmann Worsøes gate
Dok: Referat fra forhåndskonferanse
Lnr: 83657/2014 Forrige lnr: 2014/67964
---------------------------------------------------------
2010/06722-031 I Datert: 11.08.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/VALMAT
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Thina Ågnes Bakken
Dok: Karakterutskrift
Lnr: 83666/2014 Forrige lnr: 2014/80387                                                                                      
 

Tips en venn

Tips en venn

x