75 55 50 00

Du er her:

Offentlig journal 29.12.2014


 Offentlig journal
Journaldato: 29.12.2014
---------------------------------------------------------
2010/10650-003 U Datert: 21.06.2011 Arkiv: 233 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Samisk undervisning - tilskudd
Dok: Samisk i grunnskolen - søknad om timer for skoleåret 2011/12
Lnr: 37985/2011 Forrige lnr: 2010/69208
---------------------------------------------------------
2010/10650-004 U Datert: 21.06.2011 Arkiv: 233 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Samisk undervisning - tilskudd
Dok: Refusjonskrav Lulesamisk - Våren 2011
Lnr: 37986/2011 Forrige lnr: 2011/37985
---------------------------------------------------------
2010/10650-005 U Datert: 15.12.2011 Arkiv: 233 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Samisk undervisning - tilskudd
Dok: Refusjonkrav høst 2011 - lulesamisk
Lnr: 74731/2011 Forrige lnr: 2011/37986
---------------------------------------------------------
2010/01119-018 U Datert: 30.05.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Evaluering av den individuelle opplæringsplanen - årsrapport skoleåret 2013/14
Lnr: 35714/2014 Forrige lnr: 2014/15679
---------------------------------------------------------
2013/05517-004 U Datert: 26.06.2014 Arkiv: 417 Saksans: KULTURKONTORET/LARTON
Til: NAV Bodø
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Arbeidspraksis - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Ber om utbetaling av tilskudd til arbeidspraksis i Bratten aktivitetspark
Lnr: 43294/2014 Forrige lnr: 2013/85239
---------------------------------------------------------
2014/00252-146 S Datert: 20.10.2014 Arkiv: 223 Saksans: KULTURKONTORET/NESHEG
Til:
Sak: Økonomisk støtte 2014 - lag og foreninger
Dok: Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement
Lnr: 66182/2014 Forrige lnr: 2014/66162
---------------------------------------------------------
2014/07351-003 X Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Bodil Egerdal
Sak: Personalmappe - Tina Tollerud
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 77664/2014 Forrige lnr: 2014/77661
---------------------------------------------------------
2010/12466-008 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Alan Hutchinson
Sak: Personalmappe - Alan Hutchinson
Dok: Arbeidsavtale 01.01. - 31.12.15 - 50 %
Lnr: 80014/2014 Forrige lnr: 2014/48657
---------------------------------------------------------
2010/08112-003 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: 401 Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: Medlemmer av medbestemmelse
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Saltstraumen skole - medbestemmelsesmøter
Dok: Referat fra medbestemmelsesmøte 10.12.14
Lnr: 80471/2014 Forrige lnr: 2010/22372
---------------------------------------------------------
2014/07628-001 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: 035 Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: Nytilsatte
U.off: Unntatt etter off.l. § 16 Grad: 16
Sak: Nytilsattmøter - Saltstraumen skole
Dok: Referat fra møte 10.12.14
Lnr: 80481/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07639-001 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: B32 Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Saltstraumen skole - møter elever og foreldre
Dok: Referat foreldremøte - 10.12.14 ang ***** ***** ***** *****
Lnr: 80535/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/16275-025 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Torill Iren Strand
Dok: ***** *****
Lnr: 80924/2014 Forrige lnr: 2014/76307
---------------------------------------------------------
2010/11723-007 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRVEDMARKA BARNEHAGE/LOREANN
Til: Sølvi Pedersen
Sak: Personalmappe - Sølvi Pedersen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 12.02.15
Lnr: 82743/2014 Forrige lnr: 2014/50911
---------------------------------------------------------
2014/00252-172 X Datert: 19.12.2014 Arkiv: 223 Saksans: KULTURKONTORET/NESHEG
Til: Hege Ness Grøtterud
Sak: Økonomisk støtte 2014 - lag og foreninger
Dok: Særutskrift formannskapets behandling 17.12.2014 - Justering av retningslinjer for økonomisk tilskudd til prosjekt og
arrangement
Lnr: 82753/2014 Forrige lnr: 2014/82744
---------------------------------------------------------
2010/13474-021 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRVEDMARKA BARNEHAGE/LOREANN
Til: Siv Hege Storheil
Sak: Personalmappe - Siv Hege Wigum Storheil
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.01.15
Lnr: 82792/2014 Forrige lnr: 2014/58376
---------------------------------------------------------
2010/00426-006 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: 74/41 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Takstmann Ørjan Li
Sak: Nybygg fritidsbolig - Stein Vegard Antonsen - Tekkelvika hyttefelt 10 09/4881
Dok: Dispensasjonssøknad
Lnr: 83375/2014 Forrige lnr: 2014/80007
---------------------------------------------------------
2010/03741-034 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: Beate Hågensen
Sak: Personalmappe - Beathe Kristin Hågensen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 12.12.14
Lnr: 83376/2014 Forrige lnr: 2014/50658
---------------------------------------------------------
2014/00004-174 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: L32 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Gate- og veinavn - adressetildeling 2014
Dok: Oversendelse - Klage - Adresseendring - Roald Amundsens vei 2 B - Gunnar Andersen - Bodø kommune
Lnr: 83377/2014 Forrige lnr: 2014/83163
---------------------------------------------------------
2010/01087-011 I Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Fra: Sissel Holm
Sak: Personalmappe - Sissel Holm
Dok: Søknad om permisjon 19.12.14
Lnr: 83378/2014 Forrige lnr: 2014/73000
---------------------------------------------------------
2013/00171-020 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: L13 Saksans: BYPLAN1/KASKNU
Fra: Erik Lekang
Sak: Detaljregulering - Skagen Hotel - Kvartal 55A
Dok: Merknader til planforslag, vestre del av kvartal 55a
Lnr: 83379/2014 Forrige lnr: 2014/82839
---------------------------------------------------------
2013/03998-029 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Fra: Christine Bakkemo
Sak: Personalmappe - Christine Bakkemo
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 16.01.15
Lnr: 83380/2014 Forrige lnr: 2014/74946
---------------------------------------------------------
2011/04904-021 I Datert: 17.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: Lena Beate Fjelldal
Sak: Personalmappe - Lena Beate Fjelldal
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 09.03.15 - 13.03.15
Lnr: 83381/2014 Forrige lnr: 2014/9092
---------------------------------------------------------
2010/11601-033 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: TILDELINGSKTR/JOHNIL
Fra: Berit M. Melkersen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Berit Mobakk Melkersen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83382/2014 Forrige lnr: 2014/41121
---------------------------------------------------------
2014/07558-016 I Datert: 28.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 83387/2014 Forrige lnr: 2014/83352
---------------------------------------------------------
2014/07883-004 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Bodøsjøen skole - undervisningsstilling
Dok: Søknad
Lnr: 83388/2014 Forrige lnr: 2014/83372
---------------------------------------------------------
2014/07884-002 I Datert: 28.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løding skole - undervisningsstilling
Dok: Søknad
Lnr: 83389/2014 Forrige lnr: 2014/83358
---------------------------------------------------------
2014/07910-002 I Datert: 28.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Byteknikk, veiseksjonen - produksjonsleder vei
Dok: Søknad
Lnr: 83390/2014 Forrige lnr: 2014/83362
---------------------------------------------------------
2010/14894-011 I Datert: 24.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Eli Thea M. Kristensen
Sak: Personalmappe - Eli Thea Moseid Kristensen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 01.01.15 - 01.07.15
Lnr: 83392/2014 Forrige lnr: 2014/77301
---------------------------------------------------------
2014/01220-032 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 29/496 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Løpsmarka Eiendom AS
Sak: Nybygg enebolig med sokkelleilighet - Løpsmark eiendom AS - Algarveien 10 - hus 1
Dok: Angående Fylkesmannens vedtak av 19 desember 2014
Lnr: 83393/2014 Forrige lnr: 2014/83318
---------------------------------------------------------
2010/11870-022 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Fra: Heidi Skogstad Hansen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Heidi Skogstad Hansen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83394/2014 Forrige lnr: 2014/83044
---------------------------------------------------------
2010/14359-033 I Datert: 17.01.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Fra: Torunn Greger
Sak: Personalmappe - Torunn Greger Charnont
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 09.02.14 - 09.02.15
Lnr: 83395/2014 Forrige lnr: 2014/81353
---------------------------------------------------------
2010/16803-003 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ASPHAUGEN BARNEHAGE/KURBER
Fra: Sissel Berg
Sak: Personalmappe - Sissel Berg
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 22.12.14 - 29.12.14
Lnr: 83396/2014 Forrige lnr: 2014/58937
---------------------------------------------------------
2014/00456-026 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 77/56 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Nybygg grillhus, uthus og garasje - Per Sverre Øvrebø - Krokan, Kapstø
Dok: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - Oppføring av grillhytte - 77/56 - Bodø
Lnr: 83397/2014 Forrige lnr: 2014/83261
---------------------------------------------------------
2011/02543-015 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BANKGATA SK/NASGEI
Fra: Anne Merete Høyforsslett
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Anne Merete Høyforsslett
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83398/2014 Forrige lnr: 2014/12742
---------------------------------------------------------
2010/03244-009 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENS/OPPLEN
Fra: Jowhara O. Abddalla
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Jowhara Omar Abdallah
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83399/2014 Forrige lnr: 2014/79816
---------------------------------------------------------
2013/00590-039 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/JORKRI
Fra: Knuthaugen borettslag
Sak: Reguleringsplan for Universitetet i Nordland
Dok: Klage - Vedtak av detaljreguleringsplan for Universitet i Nordland
Lnr: 83400/2014 Forrige lnr: 2014/80359
---------------------------------------------------------
2010/08155-031 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Fra: Bjørg Marit Rotvik
Sak: Personalmappe - Bjørg Marit Geil Rotvik
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 83401/2014 Forrige lnr: 2014/81284
---------------------------------------------------------
2010/07076-011 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Fra: Gerd-Agnete Aakre-Ersvik
Sak: Personalmappe - Gerd-Agnete Aakre-Ersvik
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 83403/2014 Forrige lnr: 2014/80460
---------------------------------------------------------
2010/03545-009 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: Duangduan Saengsai
Sak: Personalmappe - Duangduan Saengsai
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 15.12.14 - 1 time
Lnr: 83404/2014 Forrige lnr: 2014/80765
---------------------------------------------------------
2012/07138-013 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Fra: Marte Knutsen
Sak: Personalmappe - Marte Knutsen
Dok: Studiebekreftelse
Lnr: 83405/2014 Forrige lnr: 2014/75318
---------------------------------------------------------
2010/05485-009 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRVEDMARKA BARNEHAGE/LOREANN
Fra: Emy O. Jørgensen
Sak: Personalmappe - Emy Obligar Jørgensen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 30.12.14 - 31.12.14
Lnr: 83407/2014 Forrige lnr: 2013/81326
---------------------------------------------------------
2014/05000-003 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/SOLANN
Fra: Marthe Bersvendsen
Sak: Personalmappe - Marthe Bersvendsen
Dok: Søknad om permisjon 23.12.14 - 02.01.15
Lnr: 83408/2014 Forrige lnr: 2014/53533
---------------------------------------------------------
2014/05002-002 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/SOLANN
Fra: Karina Olsen
Sak: Personalmappe - Karina Olsen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 23.12.14 - 02.01.15
Lnr: 83409/2014 Forrige lnr: 2014/54414
---------------------------------------------------------
2014/07419-002 X Datert: 29.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til:
Sak: Personalmappe - Birgitte Hagen Klevan
Dok: Taushetserklæring
Lnr: 83410/2014 Forrige lnr: 2014/78585
---------------------------------------------------------
2010/12378-006 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: PARKVEIEN BHG/GISHEI
Fra: Marit Svendsen
Sak: Personalmappe - Marit M. Lyshol Svendsen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 23.12.14, 29 - 30.12.14 og 02.01.15
Lnr: 83413/2014 Forrige lnr: 2013/81316
---------------------------------------------------------
2014/03564-002 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 42/823 Saksans: BYGGESAKSKT/MORGRE
Fra: Gunvald Johansen bygg AS
Sak: Nybygg bolig - Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS - Øveråsan
Dok: Søknad om tillatelse i ett trinn
Lnr: 83415/2014 Forrige lnr: 2014/36766
---------------------------------------------------------
2011/02078-006 U Datert: 29.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: Nina Sandberg
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Nina Sandberg
Dok: ***** *****
Lnr: 83417/2014 Forrige lnr: 2014/80771
---------------------------------------------------------
2012/04460-025 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/CHIKJE
Fra: Ole Martin Torbergsen
Sak: Detaljreguleringsplan - Gammelveien 2, gnr 43 bnr 22 m.fl.
Dok: Merknader til adkomsten til Gammelveien 2
Lnr: 83418/2014 Forrige lnr: 2014/75918
---------------------------------------------------------
2010/05952-026 U Datert: 29.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/MORTGRE
Til: Marita Frivåg
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Marita Frivåg
Dok: ***** *****
Lnr: 83419/2014 Forrige lnr: 2014/82970
---------------------------------------------------------
2014/00239-039 I Datert: 27.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Generelle stillingssøknader - HO-avdelingen 2014
Dok: Søknad som helsefagarbeider
Lnr: 83420/2014 Forrige lnr: 2014/66539
---------------------------------------------------------
2010/09907-005 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Kirsti Kvitle Skavikeng
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83421/2014 Forrige lnr: 2013/63523
---------------------------------------------------------
2010/13527-017 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SKJERSTAD HJ.TJ/FURUMOEN SYKEH/SIVUNN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Torunn Skarsem
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83422/2014 Forrige lnr: 2014/64577
---------------------------------------------------------
2014/07927-001 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Fra: Ragnar Wik
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018552
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 83430/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07928-001 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Fra: Ammar Aboumariam
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018572
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 83432/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07455-004 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 83433/2014 Forrige lnr: 2014/82241
---------------------------------------------------------
2010/13208-018 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: REHAB.SENTE/WILGRE
Fra: Gøran Raade-Andersen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13q Grad: P
Sak: Personalmappe - Gøran Raade Andersen
Dok: Attester
Lnr: 83434/2014 Forrige lnr: 2014/83267
---------------------------------------------------------
2014/06631-093 I Datert: 25.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: Berit Asphaug
Sak: Rekrutteringssak Bodøsjøen skole - fagarbeider/assistent
Dok: Takker ja til stilling
Lnr: 83438/2014 Forrige lnr: 2014/82691
---------------------------------------------------------
2014/06854-003 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: 230/2/1 Saksans: GEODATA/UTVLAR
Fra: Ivar Andreassen
Sak: Oppmålingsforretning - Tor Kristian Dancke - Mjølnbukta, Misvær
Dok: Korrespondanse avtale om tid til oppmålingsforretning
Lnr: 83440/2014 Forrige lnr: 2014/73683
---------------------------------------------------------
2012/07680-005 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: Finn Berntsen
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Innleide boliger - ***** ***** *****
Dok: Svar - leilighet i ***** ***** *****
Lnr: 83442/2014 Forrige lnr: 2014/79041
---------------------------------------------------------
2014/07929-001 I Datert: 20.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: STØVER SKOLE/ANDGUN
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Pålegg om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4
Lnr: 83443/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07930-001 I Datert: 20.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: STØVER SKOLE/ANDGUN
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Pålegg om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4
Lnr: 83447/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/04963-027 N Datert: 29.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Henvisning til PPT
Lnr: 83450/2014 Forrige lnr: 2014/82390
---------------------------------------------------------
2013/05939-019 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Line Lorentzen Solvær
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 83451/2014 Forrige lnr: 2014/82783
---------------------------------------------------------
2010/01119-021 I Datert: 14.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 83452/2014 Forrige lnr: 2014/64844
---------------------------------------------------------
2012/05869-025 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Fra: Caroline Sivertsen
Sak: Personalmappe - Caroline Sivertsen
Dok: Varsel til arbeidsgiver om avvikling av fødselspermisjon
Lnr: 83457/2014 Forrige lnr: 2014/67395
---------------------------------------------------------
2014/07890-002 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BOLIG/JENSTE
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om lån til tilpassing
Lnr: 83458/2014 Forrige lnr: 2014/82976
---------------------------------------------------------
2010/10650-034 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Samisk undervisning - tilskudd
Dok: Utbetaling av tilskudd til samisk i grunnskolen høsten 2014
Lnr: 83462/2014 Forrige lnr: 2014/81582
---------------------------------------------------------
2014/07931-001 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Melding om tapt parkeringstillatelse
Lnr: 83465/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/00717-030 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/IVEIVA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Kjersti Nathalie Utne
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 83467/2014 Forrige lnr: 2014/82263
---------------------------------------------------------
2010/10650-035 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Samisk undervisning - tilskudd
Dok: Handlingsplan for samisk språk - tildeling av midler for 2014
Lnr: 83468/2014 Forrige lnr: 2014/83462
---------------------------------------------------------
2012/04848-017 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: FLYKTNINGEKTR/IVEJAN
Fra: Susanne Mari Strand
Sak: Personalmappe - Susanne Mari Strand
Dok: Sier opp helg- og nattestilling
Lnr: 83469/2014 Forrige lnr: 2014/82387
---------------------------------------------------------
2010/13136-011 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: REHAB.SENTE/KVIANN
Fra: Elisabeth Mykling Johansen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Elisabeth Myking Johansen
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83471/2014 Forrige lnr: 2014/21590
---------------------------------------------------------
2010/06760-015 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: K44 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/NESTHO
Fra: Salten Fuglehundklubb
Sak: Båndtvang på hund i utmark
Dok: Søknad om dispensasjon fra båndtvang - jaktprøve 24. - 27.04.15 - Saltfjellprøven
Lnr: 83472/2014 Forrige lnr: 2014/25656
---------------------------------------------------------
2014/07842-003 X Datert: 29.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Til:
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** *****
Dok: Kopi av foto
Lnr: 83473/2014 Forrige lnr: 2014/82893
---------------------------------------------------------
2010/13136-012 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: REHAB.SENTE/KVIANN
Fra: Elisabeth Mykling Johansen
Sak: Personalmappe - Elisabeth Myking Johansen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 12.10.15 - 27.11.15
Lnr: 83474/2014 Forrige lnr: 2014/83471
---------------------------------------------------------
2010/11276-012 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/JOHAKR
Fra: Lena Langseth Hansen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Lena Langseth Hansen
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83475/2014 Forrige lnr: 2014/13979
---------------------------------------------------------
2010/06154-028 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/OTTTRU
Fra: Ann-Kristin Vold
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Ann Kristin Vold
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83476/2014 Forrige lnr: 2014/63309
---------------------------------------------------------
2014/07932-001 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: BODØ VOKSENOPPLÆRING/ROVNIN
Fra: NAV Hjelpemiddelsentralen i Nordland
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Lyd- og lysforhold - Bodø voksenopplæring
Dok: Målerapport om akustiske forhold i undervisningsrom for elev ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83478/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/06723-027 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/ANGTIN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Gerd Vigdis Haugen
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 83479/2014 Forrige lnr: 2014/52418
---------------------------------------------------------
2010/02388-029 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Vigdis Stien
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 83480/2014 Forrige lnr: 2014/79781
---------------------------------------------------------
2011/02849-020 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Postforkynning med mottakskvittering
Lnr: 83481/2014 Forrige lnr: 2014/79697
---------------------------------------------------------
2011/01514-028 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Rita Merete Jakobsen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83482/2014 Forrige lnr: 2014/38584
---------------------------------------------------------
2011/07032-013 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****09/1214
Dok: Søknad om forlengelse av nåværende leieforhold
Lnr: 83483/2014 Forrige lnr: 2014/79144
---------------------------------------------------------
2011/10359-010 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om forlengelse av nåværende leieforhold
Lnr: 83485/2014 Forrige lnr: 2014/78771
---------------------------------------------------------
2011/02849-021 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Innkalling til rettsmøte
Lnr: 83486/2014 Forrige lnr: 2014/83481
---------------------------------------------------------
2011/02849-022 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Oversending med frist
Lnr: 83487/2014 Forrige lnr: 2014/83486
---------------------------------------------------------
2011/09525-015 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Underskrevet husleiekontrakt
Lnr: 83489/2014 Forrige lnr: 2014/81977
---------------------------------------------------------
2010/05206-006 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BYGGESAKSKT/AASTOR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Grete Bach Mortensen
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 83490/2014 Forrige lnr: 2014/82335
---------------------------------------------------------
2014/06852-004 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Fra: Konfliktrådet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Anmeldelser - Saltstraumen skole
Dok: Informasjon om møte i konfliktrådet
Lnr: 83491/2014 Forrige lnr: 2014/76618
---------------------------------------------------------
2011/07463-007 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Underskrevet husleiekontrakt
Lnr: 83493/2014 Forrige lnr: 2014/76768
---------------------------------------------------------
2011/07463-008 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Bostøtteerklæring
Lnr: 83495/2014 Forrige lnr: 2014/83493
---------------------------------------------------------
2011/09898-011 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/OLSROL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Sier opp bolig
Lnr: 83498/2014 Forrige lnr: 2014/63841
---------------------------------------------------------
2011/06991-017 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****08/3756
Dok: Klage på avslag
Lnr: 83499/2014 Forrige lnr: 2014/76397
---------------------------------------------------------
2011/07021-012 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Fra: NAV Bodø
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Krav i depositum
Lnr: 83500/2014 Forrige lnr: 2013/85355
---------------------------------------------------------
2012/04312-008 N Datert: 19.05.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: Stig Antonsen
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Mail - har skaffet seg egen bolig
Lnr: 83502/2014 Forrige lnr: 2014/73833
---------------------------------------------------------
2010/02627-075 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 223 Saksans: BODØ VOKSENOPPLÆRING/ROVNIN
Fra: Fet kommune, Rådmannskontoret
Sak: Overført per capitatilskudd til andre kommuner - Bodø voksenopplæring - norsk og samfunnsfag for innvandrere
Dok: Krav om tilskudd til opplæring for voksne innvandrere - oppgjør mellom kommuner -
Lnr: 83506/2014 Forrige lnr: 2014/71659
---------------------------------------------------------
2014/01523-027 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 231/25 Saksans: BYGGESAKSKT/JOHMAR
Fra: Fylkesmannen i Nordland v/Solveig Hovet
Sak: Vei - Johnny Tverli - Kvarv, Misvær
Dok: Anmodning om uttalelse
Lnr: 83508/2014 Forrige lnr: 2014/82945
---------------------------------------------------------
2012/08208-025 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Nordlandssykehuset, Autismeteamet
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Behandlingsplan for 2015
Lnr: 83509/2014 Forrige lnr: 2014/81818
---------------------------------------------------------
2010/05738-038 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: TVERLANDET HJEMMETJENESTEN/NYGASE
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Siv Eivik
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83510/2014 Forrige lnr: 2014/68400
---------------------------------------------------------
2014/07933-001 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 71/2 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/BERDAG
Fra: Breilia Invest AS
Sak: Konsesjon på erverv av fast eiendom - Breilia Invest AS
Dok: Søknad om konsesjon
Lnr: 83511/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/06495-024 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Ranja Danielsen
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 83512/2014 Forrige lnr: 2014/82626
---------------------------------------------------------
2013/03649-018 I Datert: 07.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83513/2014 Forrige lnr: 2014/72838
---------------------------------------------------------
2010/01167-024 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANIDA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Veronika Eidissen Brettvik
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 83514/2014 Forrige lnr: 2013/85142
---------------------------------------------------------
2014/07830-004 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NORSNO
Fra: Fylkesnemnda i Nordland
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernssak ***** ***** ***** *****
Dok: Forkynnelse for prosessfullmektig
Lnr: 83515/2014 Forrige lnr: 2014/82731
---------------------------------------------------------
2014/00300-113 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: L42 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Byggmester Erling Skipnes AS
Sak: Nabovarsel 2014 - Eiendomskontoret
Dok: Åttringen 6 - gbnr 37/447 - varsel til gbnr 37/139
Lnr: 83516/2014 Forrige lnr: 2014/83315
---------------------------------------------------------
2014/06943-020 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Nordland
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernssak - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Oversettelse av vedtak
Lnr: 83517/2014 Forrige lnr: 2014/82658
---------------------------------------------------------
2014/00300-114 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: L42 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Nordconsult AS
Sak: Nabovarsel 2014 - Eiendomskontoret
Dok: Notveien 13 - gbnr 39/415- varsel til gbnr 39/349
Lnr: 83518/2014 Forrige lnr: 2014/83516
---------------------------------------------------------
2012/08625-342 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: S30 Saksans: BYTEKNIKK/OFFJUS
Fra: Tordis Sofie Jensen
Sak: Fjernvarmenett og sanering VVA-anlegg - Bankgata - Rensåsgata
Dok: Underskrevet avtale - utskifting og separering av private stikkledninger - Kongensgate 6 - gbnr 138/2230
Lnr: 83519/2014 Forrige lnr: 2014/82454
---------------------------------------------------------
2012/08625-343 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: S30 Saksans: BYTEKNIKK/OFFJUS
Fra: Målfrid Solstad
Sak: Fjernvarmenett og sanering VVA-anlegg - Bankgata - Rensåsgata
Dok: Underskrevet avtale - utskifting og separering av private stikkledninger - Jentoftsgate 66 - gbnr 138/570
Lnr: 83522/2014 Forrige lnr: 2014/83519
---------------------------------------------------------
2014/06943-021 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Fylkesnemnda for barnvern og sosiale saker Nordland
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernssak - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Til orientering - Begjæring om rettslig overprøving
Lnr: 83524/2014 Forrige lnr: 2014/83517
---------------------------------------------------------
2014/03066-026 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Salten tingrett
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** ***** *****
Dok: Det vises til stevning og tilsvar i saken
Lnr: 83525/2014 Forrige lnr: 2014/76710
---------------------------------------------------------
2014/07937-001 I Datert: 29.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Fra: Sissel Jenssen
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Klage over parkeringsgebyr
Lnr: 83526/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/00275-032 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 271 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Fylkesnemnda for barnvern og sosiale saker Nordland
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Oppreisning - ***** ***** *****
Dok: Til orientering - Oppnevning av advokat
Lnr: 83527/2014 Forrige lnr: 2014/82717
---------------------------------------------------------
2010/05765-073 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Bjørneborgen barnehage v/Lars Jostein Bramley
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Halvårsrapport - høst 14
Lnr: 83529/2014 Forrige lnr: 2014/66030
---------------------------------------------------------
2014/00365-140 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 223 Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Mellommyra barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen/ ekstraressurs - private barnehager 2014
Dok: Søknad om styrking av grunnbemanning - ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83530/2014 Forrige lnr: 2014/82016
---------------------------------------------------------
2012/05001-040 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Fra: Tromsø Kommune
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Vedtak om spesialpedagogisk ressurs skoleåret 2014/2015
Lnr: 83531/2014 Forrige lnr: 2014/80348
---------------------------------------------------------
2014/06809-046 I Datert: 22.10.2014 Arkiv: B12 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/BERGIS
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Skoleplassering 2015/2016
Dok: Søknad om skolebytte
Lnr: 83532/2014 Forrige lnr: 2014/82971
---------------------------------------------------------
2012/01649-005 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: Foyer koordinator - Monica Johnsløv Antonsen
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Rapport om husbråk
Lnr: 83533/2014 Forrige lnr: 2014/75150
---------------------------------------------------------
2011/02826-013 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Anbefaling om bytte av bolig
Lnr: 83534/2014 Forrige lnr: 2014/77407                                                                                      
 

Tips en venn

Tips en venn

x