75 55 50 00

Du er her:

Offentlig journal 23.12.2014


 Offentlig journal
Journaldato: 23.12.2014
---------------------------------------------------------
2011/09430-002 X Datert: 18.01.2012 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til:
Sak: Festetomt - Småbåthavna Gatekjøkken AS - Vestre Sandkai
Dok: Utdrag av referat tomtegruppa 17.11.2011 punkt 1
Lnr: 4067/2012 Forrige lnr: 2011/66749
---------------------------------------------------------
2014/05148-003 X Datert: 01.09.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/SANCHR
Til: Ellinor Larssen
Sak: Personalmappe - Eirin Smestad Iversen
Dok: T-trinn
Lnr: 54444/2014 Forrige lnr: 2014/54439
---------------------------------------------------------
2012/07138-012 U Datert: 24.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Marte Knutsen
Sak: Personalmappe - Marte Knutsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75318/2014 Forrige lnr: 2014/63403
---------------------------------------------------------
2013/05591-004 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Pia Måsøval Arntzen
Sak: Personalmappe - Pia Måsøval Arntzen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75621/2014 Forrige lnr: 2014/13867
---------------------------------------------------------
2013/01567-009 U Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Ida Andrea Wegner
Sak: Personalmappe - Ida Andrea Wegner
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 76060/2014 Forrige lnr: 2014/53465
---------------------------------------------------------
2010/11588-011 U Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Michael Andreassen
Sak: Personalmappe - Michael E B Andreassen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 76178/2014 Forrige lnr: 2014/13225
---------------------------------------------------------
2011/06756-007 U Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Margareth Elise Andersen
Sak: Personalmappe - Margareth Elise Andersen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 76183/2014 Forrige lnr: 2014/32283
---------------------------------------------------------
2014/05328-006 U Datert: 27.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til: Line Vik Hansen
Sak: Personalmappe - Line Vik Hansen
Dok: Rammeavtale 01.01.15 – 31.12.15
Lnr: 76382/2014 Forrige lnr: 2014/75317
---------------------------------------------------------
2014/01793-012 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Arvid Gustav Broholm
Sak: Personalmappe - Arvid Gustav Broholm
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 76872/2014 Forrige lnr: 2014/65705
---------------------------------------------------------
2012/04184-016 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/OTTTRU
Til: Marthe Gratland Hansen
Sak: Personalmappe - Marthe Gratland Hansen
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 76916/2014 Forrige lnr: 2014/61237
---------------------------------------------------------
2010/14250-014 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Karoline Fagerheim Eilertsen
Sak: Personalmappe - Karoline Fagerheim Eilertsen
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 77075/2014 Forrige lnr: 2014/45324
---------------------------------------------------------
2011/05335-013 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Camilla Pedersen
Sak: Personalmappe - Camilla Pedersen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77133/2014 Forrige lnr: 2014/35022
---------------------------------------------------------
2013/06950-008 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til: Ane Birgitte Berg
Sak: Personalmappe - Ane Birgitte Berg
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 77385/2014 Forrige lnr: 2014/33470
---------------------------------------------------------
2013/02954-013 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til: Jelena Demidova
Sak: Personalmappe - Jelena Demidova
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 77429/2014 Forrige lnr: 2014/61381
---------------------------------------------------------
2012/05401-018 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: Hege-Andrea Jensen
Sak: Personalmappe - Hege-Andrea Jensen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77693/2014 Forrige lnr: 2014/67657
---------------------------------------------------------
2011/08650-036 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/OTTTRU
Til: Thomas Dyrnes
Sak: Personalmappe - Thomas Dyrnes
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 77893/2014 Forrige lnr: 2014/72464
---------------------------------------------------------
2014/07419-001 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Birgitte Hagen Klevan
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Birgitte Hagen Klevan
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 78585/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/01060-017 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Til: Oddveig Henriksen
Sak: Personalmappe - Oddveig Henriksen
Dok: Arbeidsavtale 01 01 2015 - 16 08 2015
Lnr: 79641/2014 Forrige lnr: 2014/17196
---------------------------------------------------------
2010/00395-034 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Linn Endresen
Sak: Personalmappe - Linn Endresen
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 79650/2014 Forrige lnr: 2014/75761
---------------------------------------------------------
2010/03584-027 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/JENHILG
Til: Benedikte Hansen
Sak: Personalmappe - Benedikte Hansen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 79725/2014 Forrige lnr: 2014/33643
---------------------------------------------------------
2010/04526-024 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/RASTOV
Til: Anders Sarassen
Sak: Personalmappe - Anders Sarassen
Dok: Tilsettingsbrev 05.01.2014 100%
Lnr: 80023/2014 Forrige lnr: 2014/62169
---------------------------------------------------------
2010/09672-026 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/SIVEMA
Til: Charlotte Sandness
Sak: Personalmappe - Charlotte Sandness
Dok: Arbeidsavtale 15.12.14 - 04.01.15
Lnr: 80046/2014 Forrige lnr: 2014/50423
---------------------------------------------------------
2014/07582-001 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til: Tanja Pettersen
Sak: Personalmappe - Tanja Pettersen
Dok: Rammeavtale 11.12.14 - 31.12.14
Lnr: 80297/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07582-002 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til: Tanja Pettersen
Sak: Personalmappe - Tanja Pettersen
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 80299/2014 Forrige lnr: 2014/80297
---------------------------------------------------------
2012/03475-017 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/IVEIVA
Til: Nidda Øwre
Sak: Personalmappe - Nidda C. Øwre
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 01.06.15
Lnr: 80425/2014 Forrige lnr: 2014/66850
---------------------------------------------------------
2012/06489-016 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/IVEIVA
Til: Ribar Adel Waisi
Sak: Personalmappe - Ribar Adel Waisi
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 01.06.15
Lnr: 80434/2014 Forrige lnr: 2014/49566
---------------------------------------------------------
2014/06397-003 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/BUSIRI
Til: Ma Cristina Krane
Sak: Personalmappe - Ma Cristina Krane
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 01.06.15
Lnr: 80662/2014 Forrige lnr: 2014/68296
---------------------------------------------------------
2014/05642-004 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/BUSIRI
Til: Wiphada Onphanna
Sak: Personalmappe - Wiphada Onphanna
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 01.06.15
Lnr: 80676/2014 Forrige lnr: 2014/61938
---------------------------------------------------------
2014/07222-005 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/TORELS
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Helsesøstertjenesten - jordmor
Dok: Bekreftelse
Lnr: 80824/2014 Forrige lnr: 2014/80102
---------------------------------------------------------
2014/07222-006 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/TORELS
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Helsesøstertjenesten - jordmor
Dok: Bekreftelse
Lnr: 80825/2014 Forrige lnr: 2014/80824
---------------------------------------------------------
2014/07222-007 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/TORELS
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Helsesøstertjenesten - jordmor
Dok: Bekreftelse
Lnr: 80826/2014 Forrige lnr: 2014/80825
---------------------------------------------------------
2014/07222-008 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/TORELS
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Helsesøstertjenesten - jordmor
Dok: Bekreftelse
Lnr: 80827/2014 Forrige lnr: 2014/80826
---------------------------------------------------------
2010/03237-034 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Til: Eli Jorun Ovesen
Sak: Personalmappe - Eli Jorun Ovesen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.2015 - 31.01.2015
Lnr: 80989/2014 Forrige lnr: 2014/79576
---------------------------------------------------------
2014/02989-006 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Til: Silje Tufte Dræge
Sak: Personalmappe - Silje Dræge Tufte
Dok: Rammeavtale ekstravakt fra 01.01.15- 31.12.15
Lnr: 81111/2014 Forrige lnr: 2014/61463
---------------------------------------------------------
2011/06005-009 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/MORTGRE
Til: Morten Aleksander Østbye
Sak: Personalmappe - Morten Aleksander Østbye
Dok: Rammevatle 2015
Lnr: 81279/2014 Forrige lnr: 2014/26678
---------------------------------------------------------
2011/06843-014 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/VALMAT
Til: Sigrid Bergitte Lund
Sak: Personalmappe - Sigrid Birgitte Lund
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81286/2014 Forrige lnr: 2014/66861
---------------------------------------------------------
2010/00812-051 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/MORTGRE
Til: Line Mari Fjeldvær Hansen
Sak: Personalmappe - Line Mari Fjeldvær Hansen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81348/2014 Forrige lnr: 2014/48459
---------------------------------------------------------
2010/05968-035 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Elin Skjelvareid
Sak: Personalmappe - Elin Skjelvareid
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 81384/2014 Forrige lnr: 2014/80370
---------------------------------------------------------
2010/11988-024 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Per-Inge Johnsen
Sak: Personalmappe - Per-Inge Johnsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15
Lnr: 81409/2014 Forrige lnr: 2014/44487
---------------------------------------------------------
2012/05031-011 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Dehab Tsegay Eyassu
Sak: Personalmappe - Dehab Tsegay Eyassu
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81418/2014 Forrige lnr: 2014/17111
---------------------------------------------------------
2010/01164-039 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Mariell Furnes
Sak: Personalmappe - Mariell Furnes
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81435/2014 Forrige lnr: 2014/81229
---------------------------------------------------------
2014/05240-004 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/GEOLAR
Til: Tone-Lise Waldemarsen
Sak: Personalmappe - Tone-Lise Waldemarsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 19.06.15
Lnr: 81490/2014 Forrige lnr: 2014/67554
---------------------------------------------------------
2011/08695-019 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Gunn Mariann Øines
Sak: Personalmappe - Gunn Mariann Øines
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81554/2014 Forrige lnr: 2014/66874
---------------------------------------------------------
2013/03688-010 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Maiken Ivarsen Olsen
Sak: Personalmappe - Maiken Ivarsen Olsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81591/2014 Forrige lnr: 2014/33738
---------------------------------------------------------
2012/04317-024 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Tsegereda Tesfageoris Demo
Sak: Personalmappe - Tsegereda Demo
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81593/2014 Forrige lnr: 2014/72087
---------------------------------------------------------
2010/00992-035 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Åse Marie Eriksen
Sak: Personalmappe - Åse Marie Eriksen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81631/2014 Forrige lnr: 2014/35531
---------------------------------------------------------
2014/02120-006 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Line Olsen
Sak: Personalmappe - Line Olsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81713/2014 Forrige lnr: 2014/60481
---------------------------------------------------------
2010/07169-024 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HELSEKONTORET/RASSTI
Til: Vibeke Nikolaisen
Sak: Personalmappe - Vibeke Nikolaisen
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 81751/2014 Forrige lnr: 2014/45969
---------------------------------------------------------
2010/11983-012 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Vilde Thani Johnson
Sak: Personalmappe - Vilde Tahnii Johnson
Dok: Rammeavtale 01.12.14 - 31.12.15
Lnr: 81761/2014 Forrige lnr: 2014/35361
---------------------------------------------------------
2013/01624-008 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Anders Hunstad
Sak: Personalmappe - Anders Hunstad
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81763/2014 Forrige lnr: 2014/35511
---------------------------------------------------------
2010/07917-035 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ENGMARK BARNEHAGE/MAGKRI
Til: Hilde Nesje Bjørnsund
Sak: Personalmappe - Hilde Nesje Bjørnsund
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81771/2014 Forrige lnr: 2014/75670
---------------------------------------------------------
2013/03963-005 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: REHAB.SENTE/KVIANN
Til: Marlene Klæboe Holst
Sak: Personalmappe - Malene Holst Klæboe
Dok: Rammeavtale 2014
Lnr: 81774/2014 Forrige lnr: 2014/36421
---------------------------------------------------------
2011/06586-008 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Ida Solheim
Sak: Personalmappe - Ida Solheim
Dok: Rammeavtale 2014
Lnr: 81844/2014 Forrige lnr: 2014/35426
---------------------------------------------------------
2012/06149-019 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANIDA
Til: Kaja Fridheim
Sak: Personalmappe - Kaja Fridheim
Dok: Tilsettingsbrev 55% st. som fagarbeider, natt
Lnr: 81945/2014 Forrige lnr: 2014/79226
---------------------------------------------------------
2012/06149-020 X Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANIDA
Til: Bodil Egerdal
Sak: Personalmappe - Kaja Fridheim
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 81949/2014 Forrige lnr: 2014/81945
---------------------------------------------------------
2010/00305-015 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/LORMARG
Til: Inger Anne Hansen
Sak: Personalmappe - Inger Anne Hansen
Dok: Arbeidsavtale 75 % 01.01.15 . 30.06.15
Lnr: 82070/2014 Forrige lnr: 2014/56247
---------------------------------------------------------
2011/08695-020 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Gunn Mariann Øines
Sak: Personalmappe - Gunn Mariann Øines
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 28.02.15
Lnr: 82124/2014 Forrige lnr: 2014/81554
---------------------------------------------------------
2013/06073-005 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/LORMARG
Til: Elin Evjen Andersen
Sak: Personalmappe - Elin Evjen Andersen
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 82131/2014 Forrige lnr: 2014/976
---------------------------------------------------------
2014/07105-024 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82146/2014 Forrige lnr: 2014/78860
---------------------------------------------------------
2014/07105-025 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82147/2014 Forrige lnr: 2014/82146
---------------------------------------------------------
2014/07105-026 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82148/2014 Forrige lnr: 2014/82147
---------------------------------------------------------
2014/07105-027 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82149/2014 Forrige lnr: 2014/82148
---------------------------------------------------------
2014/07105-028 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82150/2014 Forrige lnr: 2014/82149
---------------------------------------------------------
2014/07105-029 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82151/2014 Forrige lnr: 2014/82150
---------------------------------------------------------
2014/07105-030 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82152/2014 Forrige lnr: 2014/82151
---------------------------------------------------------
2014/07105-031 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82153/2014 Forrige lnr: 2014/82152
---------------------------------------------------------
2014/07105-032 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82154/2014 Forrige lnr: 2014/82153
---------------------------------------------------------
2014/07105-033 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82155/2014 Forrige lnr: 2014/82154
---------------------------------------------------------
2014/07105-034 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82156/2014 Forrige lnr: 2014/82155
---------------------------------------------------------
2014/07105-035 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82157/2014 Forrige lnr: 2014/82156
---------------------------------------------------------
2014/07105-036 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82158/2014 Forrige lnr: 2014/82157
---------------------------------------------------------
2014/07105-037 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82159/2014 Forrige lnr: 2014/82158
---------------------------------------------------------
2014/07105-038 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82160/2014 Forrige lnr: 2014/82159
---------------------------------------------------------
2014/07105-039 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82161/2014 Forrige lnr: 2014/82160
---------------------------------------------------------
2014/07105-040 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82162/2014 Forrige lnr: 2014/82161
---------------------------------------------------------
2014/07105-041 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82163/2014 Forrige lnr: 2014/82162
---------------------------------------------------------
2014/07105-042 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82164/2014 Forrige lnr: 2014/82163
---------------------------------------------------------
2014/07105-043 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82165/2014 Forrige lnr: 2014/82164
---------------------------------------------------------
2014/07105-044 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82166/2014 Forrige lnr: 2014/82165
---------------------------------------------------------
2014/07105-045 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82167/2014 Forrige lnr: 2014/82166
---------------------------------------------------------
2014/07105-046 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Miljøtjenesten Sentrum - miljøarbeider natt
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82168/2014 Forrige lnr: 2014/82167
---------------------------------------------------------
2014/07238-008 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hunstad barneskole - undervisningsinspektør
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82169/2014 Forrige lnr: 2014/80728
---------------------------------------------------------
2014/07238-009 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hunstad barneskole - undervisningsinspektør
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82170/2014 Forrige lnr: 2014/82169
---------------------------------------------------------
2014/07238-010 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hunstad barneskole - undervisningsinspektør
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82171/2014 Forrige lnr: 2014/82170
---------------------------------------------------------
2014/07238-011 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hunstad barneskole - undervisningsinspektør
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82172/2014 Forrige lnr: 2014/82171
---------------------------------------------------------
2014/07238-012 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hunstad barneskole - undervisningsinspektør
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82173/2014 Forrige lnr: 2014/82172
---------------------------------------------------------
2014/07238-013 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hunstad barneskole - undervisningsinspektør
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82174/2014 Forrige lnr: 2014/82173
---------------------------------------------------------
2014/07238-014 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hunstad barneskole - undervisningsinspektør
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82175/2014 Forrige lnr: 2014/82174
---------------------------------------------------------
2011/06843-015 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/VALMAT
Til: Sigrid Bergitte Lund
Sak: Personalmappe - Sigrid Birgitte Lund
Dok: Arbeidsavtale 01.02.15 - 31.01.16
Lnr: 82230/2014 Forrige lnr: 2014/81286
---------------------------------------------------------
2012/01528-017 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: Anita Strømme
Sak: Personalmappe - Anita Strømme
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 30.06.15
Lnr: 82233/2014 Forrige lnr: 2014/58724
---------------------------------------------------------
2013/05825-016 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Maria Andreassen Hartvedt
Sak: Personalmappe - Maria Andreassen Hartvedt
Dok: Tilsettingsbrev 01.01.2015 - 50 % fysioterapeut
Lnr: 82288/2014 Forrige lnr: 2014/74333
---------------------------------------------------------
2010/06828-032 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Mette Halvorsen Kanstad
Sak: Personalmappe - Mette Halvorsen Kanstad
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.07.15
Lnr: 82376/2014 Forrige lnr: 2014/42762
---------------------------------------------------------
2010/00812-052 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/MORTGRE
Til: Line Mari Fjeldvær Hansen
Sak: Personalmappe - Line Mari Fjeldvær Hansen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.01.16
Lnr: 82427/2014 Forrige lnr: 2014/81348
---------------------------------------------------------
2011/01821-016 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEVERN/BIRTON
Til: Anita Nilsen
Sak: Personalmappe - Anita Nilsen
Dok: Tilsetting
Lnr: 82439/2014 Forrige lnr: 2014/80677
---------------------------------------------------------
2010/15404-013 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BODØ VOKSENOPPLÆRING/ROVNIN
Til: Amalia Gaarder
Sak: Personalmappe - Amalia Villaseca Gaarder
Dok: Arbeidsavtale 17.01.15 - 17.06.15
Lnr: 82461/2014 Forrige lnr: 2014/23138
---------------------------------------------------------
2014/07846-001 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/SANCHR
Til: Idil Ahmed Mohamed
Sak: Personalmappe - Idil Ahmed Mohamed
Dok: Rammeavtale 16.12.14 - 31.12.15
Lnr: 82476/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/05118-017 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Til: Kristina Liv Svensson
Sak: Personalmappe - Kristina Liv Svensson
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.06.15
Lnr: 82523/2014 Forrige lnr: 2014/59558
---------------------------------------------------------
2013/01287-015 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/GEOLAR
Til: Jannike Edvardsen
Sak: Personalmappe - Jannike Edvardsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 30.06.15
Lnr: 82528/2014 Forrige lnr: 2014/66985
---------------------------------------------------------
2010/09634-021 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/KRIBER
Til: Heidi Pedersen
Sak: Personalmappe - Heidi Pedersen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.07.15
Lnr: 82579/2014 Forrige lnr: 2014/40108
---------------------------------------------------------
2011/05886-011 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/BUSIRI
Til: Juthamas Moe
Sak: Personalmappe - Juthamas Moe
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 01.06.15
Lnr: 82580/2014 Forrige lnr: 2014/60253
---------------------------------------------------------
2012/08355-013 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/IVEIVA
Til: Rita Leonova
Sak: Personalmappe - Margarita Leonova
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 01.04.15
Lnr: 82602/2014 Forrige lnr: 2014/80451
---------------------------------------------------------
2013/02350-016 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: Marvin Solgren
Sak: Personalmappe - Marvin Solgren
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.07.15
Lnr: 82648/2014 Forrige lnr: 2014/79572
---------------------------------------------------------
2013/02350-017 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: Marvin Solgren
Sak: Personalmappe - Marvin Solgren
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 30.04.15
Lnr: 82665/2014 Forrige lnr: 2014/82648
---------------------------------------------------------
2011/04691-010 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: Eirin Seivåg Aasen
Sak: Personalmappe - Eirin Sevåg Aasen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 28.02.15
Lnr: 82678/2014 Forrige lnr: 2014/74569
---------------------------------------------------------
2010/01391-025 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BODØ VOKSENOPPLÆRING/ROVNIN
Til: Kate Knutson
Sak: Personalmappe - Kate Elise Solheim Knutson
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.01.15
Lnr: 82693/2014 Forrige lnr: 2014/70465
---------------------------------------------------------
2014/00535-012 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Til: Monja Myreng
Sak: Personalmappe - Monja Helen Myreng
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 30.06.15
Lnr: 82978/2014 Forrige lnr: 2014/66118
---------------------------------------------------------
2011/04482-009 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Kristine Lovise Nitter
Sak: Personalmappe - Kristine Lovise Nitter
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.07.15
Lnr: 82991/2014 Forrige lnr: 2014/39515
---------------------------------------------------------
2014/07903-001 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Osman Zulquarnain
Sak: Personalmappe - Osman Zulquarnain
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2014
Lnr: 83065/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07908-001 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: G00 Saksans: HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN/MOSING
Fra: Helse- og omsorgsdepartementet
Sak: Høring - forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus
Dok: Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)
Lnr: 83184/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/00091-139 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: F20 Saksans: LØNN/LYNLIS
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Oppdragsavtaler - Tildelingskontoret 2014
Dok: Underskrevet oppdragsavtale - ***** *****
Lnr: 83186/2014 Forrige lnr: 2014/81391
---------------------------------------------------------
2014/00091-140 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: F20 Saksans: LØNN/LYNLIS
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Oppdragsavtaler - Tildelingskontoret 2014
Dok: Underskrevet oppdragsavtale - ***** *****
Lnr: 83187/2014 Forrige lnr: 2014/83186
---------------------------------------------------------
2014/07911-001 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Bodø legevakt - Sykepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 83241/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07893-004 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Fra: Christian Klette
Sak: Kjøp - Jordleie gnr 227/23 ved skolen Misvær - Ragnhild og Christian Klette
Dok: Kjøp av parsell av 227/40 i Tverrlia til beite og skogsdrift
Lnr: 83243/2014 Forrige lnr: 2014/83008
---------------------------------------------------------
2013/01262-005 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/KASKNU
Fra: Norconsult AS
Sak: Detaljregulering kvartal 21 - Sentrum
Dok: Anmodning om oppstartsmøte - revidert planavgrensning
Lnr: 83245/2014 Forrige lnr: 2014/82974
---------------------------------------------------------
2014/07914-001 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** *****
Dok: Søknad lån til kjøp av bolig
Lnr: 83246/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/15440-117 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Fra: Byggalf v/Olav-Inge Alfheim
Sak: Innløsning festetomt og tilleggsareal - Holtan 11 A & A Eiendom AS - Holtan 9, Kim Salberg og Elisabeth Heldahl
Dok: Støttemur i grense Holtan 11
Lnr: 83249/2014 Forrige lnr: 2014/80671
---------------------------------------------------------
2014/07917-001 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** *****
Dok: Søknad lån til kjøp av bolig
Lnr: 83252/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07918-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/JENSTE
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** *****
Dok: Søknad lån til refinansiering
Lnr: 83254/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07047-080 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Eila Guttormsen
Sak: Rekrutteringssak Mørkved produksjonskjøkken - Assistent
Dok: Takker ja til assistent stilling ved Mørkved kjøkken
Lnr: 83255/2014 Forrige lnr: 2014/82921
---------------------------------------------------------
2012/03837-045 I Datert: 01.10.2014 Arkiv: M00 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Skanska v/Hans Beyer
Sak: Rica Havneutsikten Bodø - kommunaltekniske planer
Dok: Rica Havneutsikten\ 140929 - Kantstein - Beliggenhetskontroll
Lnr: 83259/2014 Forrige lnr: 2014/52098
---------------------------------------------------------
2012/03837-046 I Datert: 01.10.2014 Arkiv: M00 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Skanska v/Hans Beyer
Sak: Rica Havneutsikten Bodø - kommunaltekniske planer
Dok: Kvittert mangelliste overtakelse
Lnr: 83262/2014 Forrige lnr: 2014/83259
---------------------------------------------------------
2013/01292-049 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 031 Saksans: EIENDOMSKONTORET/TOBTHO
Fra: Nordland fylkeskommune v/Arkiv i Nordland
Sak: Eiendomskontoret - Kommunal eiendomsforvaltning
Dok: Tilbud på bistand til oppretting av journalbase - Bodø kommunale eiendommer KF
Lnr: 83263/2014 Forrige lnr: 2014/83053
---------------------------------------------------------
2014/07915-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 43/233 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Deling av grunneiendom - Bodø Kommune v/ eiendomskontoret - Nytrøhaugen 13
Dok: Søknad om deling av grunneiendom
Lnr: 83264/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07919-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 29/493 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Knut Hanssen
Sak: Løpsmarka AS - Nonshaugen 2 - 6
Dok: Diverse mangler med hus og uteareal
Lnr: 83266/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/13208-017 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: REHAB.SENTE/WILGRE
Fra: Rehabiliteringssenteret v/Grete Willumsen
Sak: Personalmappe - Gøran Raade Andersen
Dok: Ansiennitetsregulering - ny lønn og tillegg
Lnr: 83267/2014 Forrige lnr: 2014/82749
---------------------------------------------------------
2014/07916-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 23/157 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Trude Thuv Mathisen
Sak: Nybygg bolig - Trude Thuv Mathisen - Kløkstad
Dok: Søknad om dispensasjon
Lnr: 83268/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/05586-032 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: M00 Saksans: BYTEKNIKK/JOHTOM
Fra: Byteknikk v/Roger Dalsbø
Sak: Klinkerveien - etablering ny vei - Kommunal tekninsk anlegg
Dok: Underskrevet overtakelsesprotokoll
Lnr: 83270/2014 Forrige lnr: 2014/51640
---------------------------------------------------------
2013/06462-009 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 200 Saksans: KULTURKONTORET/NYSKAR
Fra: Skatteetaten
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Stormen Drift AS - regnskap og finansforvaltning
Dok: Vedtak om etterberegning av merverdiavgift etter avgrenset kontroll av omsetningsoppgaven for juli - august 2014
Lnr: 83271/2014 Forrige lnr: 2014/63016
---------------------------------------------------------
2014/06250-014 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 40/9 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Byggmester Erling Skipnes AS
Sak: Bruksendring areal/ nybygg asylmottak - Skipnes Eiendomsutvikling AS - Varghaugen
Dok: Søknad om tillatelse i ett-trinn og dispensasjon
Lnr: 83272/2014 Forrige lnr: 2014/78339
---------------------------------------------------------
2014/07922-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: L42 Saksans: BYGGESAKSKT/[Ufordelt]
Fra: Statens Vegvesen Region Nord
Sak: Fiberkabel - BE Energimontasje AS - FV 834 - Skivik gnr 32/467
Dok: Tillatelse til boring av rørføring for fiberkabel
Lnr: 83273/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/02411-036 I Datert: 06.10.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/KRITRU
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Silje Bendiksen
Dok: *****
Lnr: 83274/2014 Forrige lnr: 2014/74907
---------------------------------------------------------
2014/07921-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: UNION Gruppen
Sak: Heftelser - Gidsken Jacobsensvei 22
Dok: Ber om bekreftelse på at heftelsen er slettet
Lnr: 83275/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07424-003 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Startlån og selvangivelse
Lnr: 83276/2014 Forrige lnr: 2014/83114
---------------------------------------------------------
2010/01795-037 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ASPHAUGEN BARNEHAGE/KURBER
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Eva Anita Bygjordet
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 83279/2014 Forrige lnr: 2014/39764
---------------------------------------------------------
2010/15347-030 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/JOHDAG
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Linn Hege Brådland
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83280/2014 Forrige lnr: 2014/78932
---------------------------------------------------------
2014/05849-003 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: L13 Saksans: BYPLAN1/CHIKJE
Fra: Byplan v/Kjetil Christensen
Sak: Detaljregulering - Fjellveien 38 og 40
Dok: Godkjent referat fra avklaringsmøte om Fjellveien
Lnr: 83284/2014 Forrige lnr: 2014/65550
---------------------------------------------------------
2014/05849-004 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: L13 Saksans: BYPLAN1/CHIKJE
Fra: U2 arkitekter v/Johnny Kristensen
Sak: Detaljregulering - Fjellveien 38 og 40
Dok: Tilbakemelding fra tiltakshaver på forslag til referat
Lnr: 83285/2014 Forrige lnr: 2014/83284
---------------------------------------------------------
2014/05849-005 I Datert: 21.10.2014 Arkiv: L13 Saksans: BYPLAN1/CHIKJE
Fra: U2 arkitekter v/Johnny Kristensen
Sak: Detaljregulering - Fjellveien 38 og 40
Dok: Oversendelse av supplerende informasjon i forkant av avklaringsmøtet
Lnr: 83286/2014 Forrige lnr: 2014/83285
---------------------------------------------------------
2013/03701-014 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ASPHAUGEN BARNEHAGE/KURBER
Fra: Louise Arntzen
Sak: Personalmappe - Louise Arntzen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 23.12.14
Lnr: 83300/2014 Forrige lnr: 2014/75770
---------------------------------------------------------
2013/01622-008 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ASPHAUGEN BARNEHAGE/KURBER
Fra: Wioletta Anna Mohus
Sak: Personalmappe - Wiolette Anna Mohus
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 29.12.14
Lnr: 83301/2014 Forrige lnr: 2013/78231
---------------------------------------------------------
2010/12296-012 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: Malin K. Kvammen
Sak: Personalmappe - Malin Kathrine Kvammen
Dok: Søknad om permisjon 02.01.15
Lnr: 83302/2014 Forrige lnr: 2014/30963
---------------------------------------------------------
2011/04001-025 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ASPHAUGEN BARNEHAGE/KURBER
Fra: Susanne Solhaug
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Susanne Solhaug
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83303/2014 Forrige lnr: 2014/67824
---------------------------------------------------------
2011/04001-026 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ASPHAUGEN BARNEHAGE/KURBER
Fra: Susanne Solhaug
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Susanne Solhaug
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83304/2014 Forrige lnr: 2014/83303
---------------------------------------------------------
2011/04001-027 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ASPHAUGEN BARNEHAGE/KURBER
Fra: Susanne Solhaug .
Sak: Personalmappe - Susanne Solhaug
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 30.12.14 - 31.12.14
Lnr: 83307/2014 Forrige lnr: 2014/83304
---------------------------------------------------------
2010/08888-020 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ASPHAUGEN BARNEHAGE/KURBER
Fra: Rikke Barøy
Sak: Personalmappe - Rikke Barøy
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 23.12.14 og 30.12.14
Lnr: 83308/2014 Forrige lnr: 2014/71052
---------------------------------------------------------
2010/01795-038 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ASPHAUGEN BARNEHAGE/KURBER
Fra: Eva Anita Bygjordet
Sak: Personalmappe - Eva Anita Bygjordet
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 23.12.14
Lnr: 83309/2014 Forrige lnr: 2014/83279
---------------------------------------------------------
2012/03639-034 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/OTTTRU
Fra: Camila Larsen
Sak: Personalmappe - Camilla Larsen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 12.01.15 - 31.05.15
Lnr: 83310/2014 Forrige lnr: 2014/77955
---------------------------------------------------------
2010/05956-009 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENS/OPPLEN
Fra: Anita Pedersen
Sak: Personalmappe - Anita Cathrin Pedersen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn ut barnehageåret
Lnr: 83311/2014 Forrige lnr: 2014/81002
---------------------------------------------------------
2010/13477-028 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/GEOLAR
Fra: Maiken Dahl
Sak: Personalmappe - Maiken Dahl
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 01.01.15 - 30.06.15
Lnr: 83312/2014 Forrige lnr: 2014/66989
---------------------------------------------------------
2010/05748-031 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Fra: Anne Borgen
Sak: Personalmappe - Anne Borgen
Dok: Søknad om 20 % permisjon uten lønn 01.01.15 - 07.08.15
Lnr: 83313/2014 Forrige lnr: 2014/72750
---------------------------------------------------------
2014/00300-112 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: L42 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Byggsøk Norge
Sak: Nabovarsel 2014 - Eiendomskontoret
Dok: Gamleveien 61 gbnr 55/27 - varsel til gbnr 55/134
Lnr: 83315/2014 Forrige lnr: 2014/83024
---------------------------------------------------------
2010/09537-219 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 200 Saksans: EIENDOMSKONTORET/PEDERI
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Hovdejordet sykehjem B4 - Finansiering og økonomirapporter
Dok: Underskrevet avtale
Lnr: 83316/2014 Forrige lnr: 2014/66530
---------------------------------------------------------
2014/01221-014 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: 29/496 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Nybygg enebolig med sokkelleilighet - Løpsmark eiendom AS - Algarveien 10 - hus 2
Dok: Klagebehandling
Lnr: 83317/2014 Forrige lnr: 2014/82830
---------------------------------------------------------
2014/01220-031 I Datert: 23.12.2014 Arkiv: 29/496 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Nybygg enebolig med sokkelleilighet - Løpsmark eiendom AS - Algarveien 10 - hus 1
Dok: Klagebehandling
Lnr: 83318/2014 Forrige lnr: 2014/82827
---------------------------------------------------------
2013/00370-061 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/VALKAR
Fra: Fiskeridirektoratet, Region Nordland
Sak: Områdereguleringsplan for Mørkvedbukta skoleområde
Dok: Ingen merknader
Lnr: 83319/2014 Forrige lnr: 2014/82661
---------------------------------------------------------
2014/06636-122 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Gerd-Agnete Aakre-Ersvik
Sak: Rekrutteringssak Sentrum sykehjem - Helsefagarbeidere
Dok: Takker ja til 55 % stilling - natt
Lnr: 83320/2014 Forrige lnr: 2014/81798
---------------------------------------------------------
2012/04713-007 I Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/GEOLAR
Fra: Sofie Camilla Krogstad
Sak: Personalmappe - Sofie Camilla Krogstad
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 29.12.14
Lnr: 83321/2014 Forrige lnr: 2014/82543                                                                                      
 

Tips en venn

Tips en venn

x