75 55 50 00

Du er her:

Offentlig journal 20.12. - 22.12.2014


 Offentlig journal
Journaldato: 20.12.2014 - 22.12.2014
---------------------------------------------------------
2011/01954-004 U Datert: 25.08.2014 Arkiv: ***** Saksans: RØNVIK SKOL/TORHEI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 52851/2014 Forrige lnr: 2014/45362
---------------------------------------------------------
2010/02042-037 U Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: LØDING SKOL/LOVTON
Til: Tove Merethe Hansen
Sak: Personalmappe - Tove Merethe Hansen
Dok: Korrigert tilsettingsbrev Løding skole/SFO fra 11.08.14
Lnr: 76102/2014 Forrige lnr: 2014/75914
---------------------------------------------------------
2014/03711-003 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/SIVEMA
Til: Anna Louise Hughes
Sak: Personalmappe - Anna Louisen Hughes
Dok: Arbeidsavtale 17.11.14 - 31.12.14
Lnr: 77491/2014 Forrige lnr: 2014/38473
---------------------------------------------------------
2010/04451-023 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SKJERSTAD HJ.TJ/FURUMOEN SYKEH/SIVUNN
Til: Inger Marie Bjørnli
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Inger Marie Bjørnli
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 78363/2014 Forrige lnr: 2014/72364
---------------------------------------------------------
2013/05798-012 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Alf Inge Linerud
Sak: Personalmappe - Alf Inge Linerud
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 78754/2014 Forrige lnr: 2014/65716
---------------------------------------------------------
2010/09917-012 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: Steffan Haunter Pedersen
Sak: Personalmappe - Steffan Haunter Pedersen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 19.06.15
Lnr: 79071/2014 Forrige lnr: 2014/78711
---------------------------------------------------------
2012/05601-007 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: KJØKKENVIRKSOMHET/HANRAN
Til: Lisa Ulrikke Jensen
Sak: Personalmappe - Lisa Ulrikke Jensen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 79084/2014 Forrige lnr: 2013/84688
---------------------------------------------------------
2014/03822-005 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: KJØKKENVIRKSOMHET/MARTHE
Til: Jone Hetty
Sak: Personalmappe - Jone Hetty
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 79087/2014 Forrige lnr: 2014/43092
---------------------------------------------------------
2011/02351-036 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Temesgen Estifanos Tekeste
Sak: Personalmappe - Temesgen Estifanos Tekeste
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 79104/2014 Forrige lnr: 2014/76603
---------------------------------------------------------
2010/12548-014 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Berit Strand Jørgensen
Sak: Personalmappe - Berit Strand Jørgensen
Dok: Rammeavtale 2015.
Lnr: 79255/2014 Forrige lnr: 2012/45026
---------------------------------------------------------
2014/07506-001 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/SIVEMA
Til: Hanna Eidner
Sak: Personalmappe - Hanna Marie Eidner
Dok: Rammeavtale 01.01.14 - 31.12.14
Lnr: 79643/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/04894-014 X Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Bodil Egerdal
Sak: Personalmappe - Elise Annie Rasmussen
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 79664/2014 Forrige lnr: 2014/73831
---------------------------------------------------------
2013/07635-008 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/JOHMON
Til: Susanne Lee Karlsen
Sak: Personalmappe - Susanne Lee Karlsen
Dok: Arbeidsavtale 01.02.15 - 30.04.15
Lnr: 80310/2014 Forrige lnr: 2014/53233
---------------------------------------------------------
2014/07476-003 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: L05 Saksans: BYTEKNIKK/ZWEMAR
Til: Nordland Fylkeskommune
Sak: Stedsutvikling - Havnepromenade
Dok: Retur av signert avtale om prosjektsamarbeid - Havnepromenade i Bodø
Lnr: 80417/2014 Forrige lnr: 2014/79758
---------------------------------------------------------
2012/08140-013 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/IVEIVA
Til: Masud Ahmed
Sak: Personalmappe - Masud Ahmed
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 01.06.15
Lnr: 80461/2014 Forrige lnr: 2014/65294
---------------------------------------------------------
2010/12753-030 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: L31 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Tilleggsareal til Fenesveien 10 AS - REMA Bertnes - samt makeskifte mot vei til Prærien fra Olav V's gate 100 - Stadssalg
AS - 02/7406 og 04/2713
Dok: Tinglysing erklæring VA-ledninger på 43/247
Lnr: 81081/2014 Forrige lnr: 2014/81003
---------------------------------------------------------
2010/14689-054 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/EIDUNN
Til: Asta Kristine Aartun Nicolaysen
Sak: Personalmappe - Asta Kristine Aartun Nicolaiysen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15 10%
Lnr: 81295/2014 Forrige lnr: 2014/81237
---------------------------------------------------------
2014/07477-001 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RØNVIK SKOL/TORHEI
Til: Maiken Jensen
Sak: Personalemappe - Maiken Jensen
Dok: Arbeidsavtale 01.12.14 - 20.06.15
Lnr: 81304/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/05201-003 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/MATRIT
Til: Jostein Krogstad Stokland
Sak: Personalmappe - Jostein Krogstad Stokland
Dok: Arbeidsavtale 05.01.15 - 19.06.15
Lnr: 81321/2014 Forrige lnr: 2014/57200
---------------------------------------------------------
2010/14812-011 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/IVEIVA
Til: Felek Horori
Sak: Personalmappe - Felek Horori
Dok: Arbeidsavtale 15.12.14 - 31.12.14
Lnr: 81354/2014 Forrige lnr: 2012/74678
---------------------------------------------------------
2014/07372-003 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/PETLIN
Til: Merete Fiva
Sak: Personalmappe - Merete Fiva
Dok: Arbeidsavtale 05.01.15 - 19.06.15
Lnr: 81372/2014 Forrige lnr: 2014/79555
---------------------------------------------------------
2011/04686-008 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ÅRNESVEIEN BARNEHAGE/ANTSIG
Til: Trine Brattli
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Trine Brattli
Dok: ***** *****
Lnr: 81402/2014 Forrige lnr: 2012/49409
---------------------------------------------------------
2010/12753-031 N Datert: 16.12.2014 Arkiv: L31 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til: Hanne L Aasmoe
Sak: Tilleggsareal til Fenesveien 10 AS - REMA Bertnes - samt makeskifte mot vei til Prærien fra Olav V's gate 100 - Stadssalg
AS - 02/7406 og 04/2713
Dok: Purring - Søknad om deling av grunneiendom Bertnes Rema
Lnr: 81430/2014 Forrige lnr: 2014/81081
---------------------------------------------------------
2014/00134-010 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: Edvard Lundbakk
Sak: Personalmappe - Edvard Eriksen Lundbakk
Dok: Arbeidsavtale 01.12. 14 - 20.06.15
Lnr: 81646/2014 Forrige lnr: 2014/41483
---------------------------------------------------------
2013/04235-012 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: Alexander Parti
Sak: Personalmappe - Alexandra Parti
Dok: Arbeidsavtale 12.12.14 - 19.06.15
Lnr: 81705/2014 Forrige lnr: 2014/24607
---------------------------------------------------------
2014/06423-004 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/HERERI
Til: Hilde Larsen
Sak: Personalmappe - Hilde Larsen
Dok: Arbeidsavtale 01.10.14 - 20.06. 15
Lnr: 81901/2014 Forrige lnr: 2014/71652
---------------------------------------------------------
2010/01345-020 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Stine Erikstad
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Stine Erikstad
Dok: ***** *****
Lnr: 81904/2014 Forrige lnr: 2013/15577
---------------------------------------------------------
2010/04138-026 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: Lena Antonsen
Sak: Personalmappe - Lena Antonsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.07.15
Lnr: 81934/2014 Forrige lnr: 2014/65069
---------------------------------------------------------
2010/03457-013 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: Torbjørn Niska Nikolaisen
Sak: Personalmappe - Torbjørn Nicolaisen
Dok: Korrigert arbeidsavtale 05.01.15 - 31.07.15
Lnr: 81940/2014 Forrige lnr: 2014/76571
---------------------------------------------------------
2012/08476-015 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Til: Karoline Dragvik Hanssen
Sak: Personalmappe - Karoline Dragvik Hanssen
Dok: Arbeidsavtale 05.01.15 - 20.02.15
Lnr: 81968/2014 Forrige lnr: 2014/63683
---------------------------------------------------------
2010/07289-031 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: Lena Marie Borlaug
Sak: Personalmappe - Lena Marie Borlaug
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 19.06.15
Lnr: 82018/2014 Forrige lnr: 2014/44835
---------------------------------------------------------
2012/08476-016 X Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Til: Aina Svensen
Sak: Personalmappe - Karoline Dragvik Hanssen
Dok: Tilleggslønn
Lnr: 82023/2014 Forrige lnr: 2014/81968
---------------------------------------------------------
2014/05314-004 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: Kristina Sofi Jensen
Sak: Personalmappe - Kristina Sophi Jenssen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 27.03.15
Lnr: 82062/2014 Forrige lnr: 2014/63234
---------------------------------------------------------
2010/16153-012 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: Linda-Cathrin Valle Kristiansen
Sak: Personalmappe - Linda-Cathrin Valle Kristiansen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15.
Lnr: 82073/2014 Forrige lnr: 2014/71176
---------------------------------------------------------
2010/16153-013 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: Linda-Cathrin Valle Kristiansen
Sak: Personalmappe - Linda-Cathrin Valle Kristiansen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15.
Lnr: 82080/2014 Forrige lnr: 2014/82073
---------------------------------------------------------
2013/04564-003 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/JOHMON
Til: Håvard Skindlo
Sak: Personalmappe - Håvard Skindlo
Dok: Rammeavtale 18.12.14 - 31.01.15
Lnr: 82106/2014 Forrige lnr: 2013/50112
---------------------------------------------------------
2014/06423-005 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/HERERI
Til: Hilde Larsen
Sak: Personalmappe - Hilde Larsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.07.15
Lnr: 82108/2014 Forrige lnr: 2014/81901
---------------------------------------------------------
2013/04052-005 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORDSIA/N RØNV/LYNANNC
Til: Rikke Louise Lyng
Sak: Personalmappe - Rikke Louise Lyng
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 82182/2014 Forrige lnr: 2014/14386
---------------------------------------------------------
2010/00181-024 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: Gro S. Skagstad
Sak: Personalmappe - Gro Sudha Skagstad
Dok: Arbeidsavtale 01.01.14 - 19.06.15
Lnr: 82196/2014 Forrige lnr: 2014/55751
---------------------------------------------------------
2012/06868-014 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: Magnus Tymi Gabrielsen
Sak: Personalmappe - Magnus Tymi Gabrielsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 19.06.15
Lnr: 82283/2014 Forrige lnr: 2014/74562
---------------------------------------------------------
2010/01539-027 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: LØDING SKOL/OSTRUT
Til: Liv Grethe Birkelund
Sak: Personalmappe - Liv Grethe Birkelund
Dok: Arbeidsavtale 15.12.14 - 19.06.15
Lnr: 82309/2014 Forrige lnr: 2014/79876
---------------------------------------------------------
2014/04782-004 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: Elisabeth Andrine Langås
Sak: Personalmappe - Elisabeth Andrine Langås
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15
Lnr: 82320/2014 Forrige lnr: 2014/66595
---------------------------------------------------------
2010/11439-024 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ALSTAD U.SK/EITERL
Til: Sigrun Møller
Sak: Personalmappe - Sigrun Möller
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.07.15
Lnr: 82326/2014 Forrige lnr: 2014/43986
---------------------------------------------------------
2011/05629-017 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: Hanna-Lise Fredheim
Sak: Personalmappe - Hanna Lise Fredheim
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.07.15
Lnr: 82367/2014 Forrige lnr: 2014/66437
---------------------------------------------------------
2011/01390-021 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/MORTGRE
Til: Karoline Soløy Thoresen
Sak: Personalmappe - Karoline Soløy Thoresen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.01.16
Lnr: 82399/2014 Forrige lnr: 2014/81224
---------------------------------------------------------
2014/02990-004 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/JOHMON
Til: Lovise Andreassen
Sak: Personalmappe - Lovise Andreassen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.08.15
Lnr: 82401/2014 Forrige lnr: 2014/68800
---------------------------------------------------------
2011/02352-018 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ALSTAD U.SK/EITERL
Til: Maren Therese Tandberg
Sak: Personalmappe - Maren Therese Tandberg
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.07.15
Lnr: 82409/2014 Forrige lnr: 2014/50765
---------------------------------------------------------
2014/02990-005 X Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/JOHMON
Til: Aina Svensen
Sak: Personalmappe - Lovise Andreassen
Dok: Tilleggslønn
Lnr: 82411/2014 Forrige lnr: 2014/82401
---------------------------------------------------------
2010/11721-011 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/HERERI
Til: Trine Larsen
Sak: Personalmappe - Trine Larsen
Dok: Arbeidsavtale 05.01.15 - 06.03.15
Lnr: 82549/2014 Forrige lnr: 2014/68419
---------------------------------------------------------
2010/15682-024 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: Linn-Kristin Bremnes
Sak: Personalmappe - Linn-Kristin Bremnes
Dok: Arbeidsavtale 01.01.14 - 31.03.15
Lnr: 82664/2014 Forrige lnr: 2014/50077
---------------------------------------------------------
2014/07418-033 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 82867/2014 Forrige lnr: 2014/82178
---------------------------------------------------------
2014/07885-001 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løding skole - fagarbeider/assistent
Dok: Søknad
Lnr: 82868/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07481-003 I Datert: 20.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Sykepleier
Dok: Søknad
Lnr: 82877/2014 Forrige lnr: 2014/81251
---------------------------------------------------------
2014/07885-002 I Datert: 20.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løding skole - fagarbeider/assistent
Dok: Søknad
Lnr: 82878/2014 Forrige lnr: 2014/82868
---------------------------------------------------------
2014/07851-002 I Datert: 20.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten kjerringøy - Helsefagarbeidere - INTERN
Dok: Søknad
Lnr: 82879/2014 Forrige lnr: 2014/82564
---------------------------------------------------------
2014/04112-004 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/NORANNE
Fra: Nordland Fylkeskommune DA
Sak: Sentrumsutvikling Bodø 2014-2016
Dok: Tilsagn om tilskudd inntil kr 5 000 000,-til Sentrumsutvikling Bodø 2014-2016
Lnr: 82904/2014 Forrige lnr: 2014/44029
---------------------------------------------------------
2010/11951-019 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Anna Helen Ellingsen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82905/2014 Forrige lnr: 2014/68217
---------------------------------------------------------
2014/07138-021 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Havna legesenter - helsesekretær
Dok: Søknad
Lnr: 82906/2014 Forrige lnr: 2014/80098
---------------------------------------------------------
2010/01702-061 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Norrein Gruppen
Sak: Egon Bodø - serverings og skjenkebevilling
Dok: Søknad om ny daglig leder, styrer og stedfortreder ved Egon Bodø
Lnr: 82907/2014 Forrige lnr: 2013/58871
---------------------------------------------------------
2014/06912-016 I Datert: 21.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Cecilie Olaisen
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Spesialsykepleiere
Dok: Takker nei på tilbud om 90 % stilling som sykepleier ved Kortbølgen
Lnr: 82913/2014 Forrige lnr: 2014/81335
---------------------------------------------------------
2010/03841-091 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Inger Lise Deila
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82917/2014 Forrige lnr: 2014/80117
---------------------------------------------------------
2014/07074-050 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Stein Skogmo
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Takker nei
Lnr: 82919/2014 Forrige lnr: 2014/82639
---------------------------------------------------------
2010/08656-032 I Datert: 27.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SKJERSTAD HJ.TJ/FURUMOEN SYKEH/NYHRIG
Fra: Marianne Kristensen
Sak: Personalmappe - Marianne Kristensen
Dok: Kursbevis
Lnr: 82924/2014 Forrige lnr: 2014/42063
---------------------------------------------------------
2012/00756-026 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 138/800 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: ByggPartner AS
Sak: Riving og nybygg 4-mannsbolig - ByggPartner AS - Breivikveien 2
Dok: Oversender dokumentasjon
Lnr: 82935/2014 Forrige lnr: 2014/80039
---------------------------------------------------------
2014/03985-006 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 210 Saksans: REGNSKAP/JOHLIN
Fra: Kartverket Tinglysing
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Regnskapsenheten - Kartverket
Dok: Retur av tinglyst dokument
Lnr: 82938/2014 Forrige lnr: 2014/80001
---------------------------------------------------------
2013/01262-003 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/KASKNU
Fra: Norconsult AS
Sak: Detaljregulering kvartal 21 - Sentrum
Dok: Anmodning om oppstartsmøte - forslag til reguleringsplan for deler av kvartal 21
Lnr: 82939/2014 Forrige lnr: 2013/12956
---------------------------------------------------------
2014/07889-001 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 138/184 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Byggteam Bodø AS
Sak: Midlertidig plasthall - Rapp Bomek AS - Kvitberget 5
Dok: Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Lnr: 82959/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/08450-008 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: U62 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: AS Vinmonopolet
Sak: AS Vinmonopolet - salgsbevilling
Dok: Bodø kommune - søknad om beliggenhet flytting
Lnr: 82967/2014 Forrige lnr: 2012/55170
---------------------------------------------------------
2011/05174-020 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/HENRUT
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****08/5399
Dok: Kvittering rekomandert sending
Lnr: 82972/2014 Forrige lnr: 2014/82752
---------------------------------------------------------
2013/01262-004 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/KASKNU
Fra: Norconsult AS
Sak: Detaljregulering kvartal 21 - Sentrum
Dok: Revidert planavgrensning
Lnr: 82974/2014 Forrige lnr: 2014/82939
---------------------------------------------------------
2014/07891-001 I Datert: 20.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Irene R. Skaue
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018568
Dok: Klage på tilleggsavgift
Lnr: 82981/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07892-001 I Datert: 21.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Hilde Jenssen
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2016246
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 82983/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/06023-046 I Datert: 21.12.2014 Arkiv: Q03 Saksans: BYTEKNIKK/JAKHAR
Fra: Bjørn Rune Haldorsen
Sak: Brøyteskader vinteren 2013/2014
Dok: Skade på kjøretøy
Lnr: 82984/2014 Forrige lnr: 2014/62936
---------------------------------------------------------
2014/07893-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Fra: Christian Klette
Sak: Kjøp - Jordleie gnr 227/23 ved skolen Misvær - Ragnhild og Christian Klette
Dok: Søknad om kjøp av 227/23 til landbruksformål
Lnr: 82985/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06940-004 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 32/120 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Søkertorget AS
Sak: Nybygg- Garasje - Nina Kolberg - Fjellveien 14
Dok: Tilleggsopplysninger
Lnr: 82986/2014 Forrige lnr: 2014/80548
---------------------------------------------------------
2010/00541-057 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/SANRAN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Margrethe Lorentzen
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 82988/2014 Forrige lnr: 2014/81026
---------------------------------------------------------
2010/06229-005 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BYPLAN1/BOLANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Svein Martin Valler
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82992/2014 Forrige lnr: 2014/80646
---------------------------------------------------------
2010/06229-006 I Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BYPLAN1/BOLANN
Fra: Martin Valler
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Svein Martin Valler
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82997/2014 Forrige lnr: 2014/82992
---------------------------------------------------------
2010/03423-082 I Datert: 17.11.2014 Arkiv: L24 Saksans: KOMM.TEKNIS/SAKING
Fra: M3 Anlegg AS
Sak: Ledningsdata overlevert
Dok: Løding, psp/1200 stikkrenne, gml R80 - mottatte ledningsdata
Lnr: 82998/2014 Forrige lnr: 2014/54076
---------------------------------------------------------
2014/07895-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/LONTOM
Fra: Nordland Fylkeskommune DA
Sak: Innsettelse av ny biskop 2015 - tilskudd
Dok: Tilsagn om tilskudd inntil kr 50.000,- innsettelse ny biskop
Lnr: 82999/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/07589-085 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 30/150 Saksans: BYGGESAKSKT/JOHMAR
Fra: Advokat Jan-Kristian Kløkstad
Sak: Tilbygg veranda - Jon-Are Andreassen - Røsholtveien 12 B07/4820
Dok: Vedrørende omkostningsoppgave
Lnr: 83004/2014 Forrige lnr: 2014/82969
---------------------------------------------------------
2010/10198-003 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 83006/2014 Forrige lnr: 2010/29683
---------------------------------------------------------
2011/05994-010 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Fra: Marius Ramfjord
Sak: Personalmappe - Marius Ramfjord
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 01.03.15 - 15.08.16
Lnr: 83012/2014 Forrige lnr: 2014/69271
---------------------------------------------------------
2014/01098-057 I Datert: 22.09.2014 Arkiv: 611 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: Servicetorget
Sak: Utleverte nabolister 2014 - matrikkellovens § 30
Dok: Naboliste 62/163, 138/4448, 138/2408, 31/1493, 138/4483, 138/4075, 38/694, 40/365, 1/25, 28/1, 39/650, 40/489
Lnr: 83017/2014 Forrige lnr: 2014/79991
---------------------------------------------------------
2014/00300-109 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: L42 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Søkertorget AS
Sak: Nabovarsel 2014 - Eiendomskontoret
Dok: Torvgata 19 A gnr 138/592 til gnr 138/1791
Lnr: 83018/2014 Forrige lnr: 2014/79494
---------------------------------------------------------
2014/00300-110 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: L42 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Byggalf AS
Sak: Nabovarsel 2014 - Eiendomskontoret
Dok: Nonshaugen 14 og 16 gnr 29/496 til gnr 29/70
Lnr: 83020/2014 Forrige lnr: 2014/83018
---------------------------------------------------------
2014/00456-023 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 77/56 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Fylkesmannen i Nordland v/Ole Christian Skogstad
Sak: Nybygg grillhus, uthus og garasje - Per Sverre Øvrebø - Krokan, Kapstø
Dok: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - Oppføring av grillhytte - 77/56 - Bodø
Lnr: 83023/2014 Forrige lnr: 2014/76367
---------------------------------------------------------
2014/00300-111 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: L42 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Multiconsult AS
Sak: Nabovarsel 2014 - Eiendomskontoret
Dok: Langstranda gnr 138/4387 til gnr 138/2496
Lnr: 83024/2014 Forrige lnr: 2014/83020
---------------------------------------------------------
2010/06229-008 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BYPLAN1/BOLANN
Fra: Martin Valler
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Svein Martin Valler
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 83025/2014 Forrige lnr: 2014/83021
---------------------------------------------------------
2010/06229-009 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BYPLAN1/BOLANN
Fra: Svein Martin Valler
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Svein Martin Valler
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 83026/2014 Forrige lnr: 2014/83025
---------------------------------------------------------
2010/16347-009 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q84 Saksans: BYTEKNIKK/NILSVE
Fra: Bjørnar Johannessen m.fl.
Sak: Skiltplaner - Hunstadmarka
Dok: Trafikk Galnåsen - neglisjering av skiltbestemmelsene
Lnr: 83029/2014 Forrige lnr: 2014/74898
---------------------------------------------------------
2010/16347-010 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: Q84 Saksans: BYTEKNIKK/NILSVE
Fra: Øyvind Aadde m.fl.
Sak: Skiltplaner - Hunstadmarka
Dok: Trafikk Galnåsen - neglisjering av skiltbestemmelsene
Lnr: 83031/2014 Forrige lnr: 2014/83029
---------------------------------------------------------
2014/07902-001 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** *****
Dok: Søknad lån til kjøp av bolig
Lnr: 83036/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07080-007 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Fra: Norconsult v/ Soia Rahasindrainy
Sak: Tilleggsareal - makeskifte Hernesveien 33 - Kula eiendom AS
Dok: Bom Hernesveien - Planleveranse - reguleringsforslag for Hernesveien 33
Lnr: 83039/2014 Forrige lnr: 2014/81930
---------------------------------------------------------
2010/11870-021 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Fra: Heidi Skogstad Hansen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Heidi Skogstad Hansen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83044/2014 Forrige lnr: 2014/72098
---------------------------------------------------------
2014/07022-002 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: K25 Saksans: HELSEKONTORET/RASSTI
Fra: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
Sak: Klage på støy - Curato røntgen - Sjøgata 6
Dok: Kopi til orientering- Ventilasjonsstøy Sjøgata , Bodø
Lnr: 83046/2014 Forrige lnr: 2014/74169
---------------------------------------------------------
2013/05008-013 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: Bente Kristiansen .
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Bente Kristiansen
Dok: ***** *****
Lnr: 83047/2014 Forrige lnr: 2014/81962
---------------------------------------------------------
2014/05440-006 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/MARMAT
Fra: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
Sak: Reguleringsplan - Kvartal 98 B12
Dok: Til kommuneoverlege folkehelse - kopi til orientering - uttalelse reguleringsplan kvartal 98
Lnr: 83048/2014 Forrige lnr: 2014/82791
---------------------------------------------------------
2010/01702-062 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Norrein Gruppen
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Egon Bodø - serverings og skjenkebevilling
Dok: Dokumentasjon på tilknytning
Lnr: 83049/2014 Forrige lnr: 2014/82907
---------------------------------------------------------
2011/08577-009 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: Elin Årstein Olsen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Elin Årstein Olsen
Dok: ***** *****
Lnr: 83051/2014 Forrige lnr: 2014/81814
---------------------------------------------------------
2013/07100-069 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: F30 Saksans: FLYKTNINGEKTR/HJELILL
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Førstegangsbosetting – søknad/forespørsel 2013/2014
Dok: Søknad om bosetting
Lnr: 83052/2014 Forrige lnr: 2014/82417
---------------------------------------------------------
2010/00613-021 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Hilde Jakobsen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Hilde Kristin Jakobsen
Dok: ***** *****
Lnr: 83054/2014 Forrige lnr: 2014/82341
---------------------------------------------------------
2011/00999-026 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 243 Saksans: KULTURKONTORET/NESHEG
Fra: Det Kongelige Kulturdepartement
Sak: Faste tilskudd - Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS
Dok: Nordnorsk Opera og Symfoniorkester - statsbudsjettet 2015 - tilskuddsbrev
Lnr: 83055/2014 Forrige lnr: 2014/79800
---------------------------------------------------------
2010/07527-054 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/IVEIVA
Fra: Ann-Merethe Rønning .
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Ann-Merethe Rønning
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83057/2014 Forrige lnr: 2014/82280
---------------------------------------------------------
2011/10521-013 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til:
Sak: Personalmappe - Line Stensholm
Dok: Taushetserklæring
Lnr: 83059/2014 Forrige lnr: 2014/82548
---------------------------------------------------------
2014/05481-021 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: U43 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/BERDAG
Fra: Nordland Fylkes Fiskarlag
Sak: Ny lokalitet Mjønes - Gildeskål Forskningsstasjon AS - oppdrettsanlegg for laks
Dok: Gildeskål Forskningsstasjon AS - søknad om oppdrett på lokalitet Mjønes - uttalelse
Lnr: 83070/2014 Forrige lnr: 2014/82058
---------------------------------------------------------
2010/00261-012 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/PETJOS
Til: Nina Solheim
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Nina Solheim
Dok: ***** *****
Lnr: 83073/2014 Forrige lnr: 2014/440
---------------------------------------------------------
2010/06603-034 U Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Hilde Skjæggerud
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83074/2014 Forrige lnr: 2014/77589
---------------------------------------------------------
2010/05084-010 I Datert: 17.11.2014 Arkiv: 614 Saksans: BOLIG/KASCRH
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Ramnflogveien 1-3 - samsvarserklæringer
Dok: Samsvarserklæring
Lnr: 83081/2014 Forrige lnr: 2014/72164
---------------------------------------------------------
2010/07428-008 I Datert: 06.11.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/KASCRH
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Osphaugveien - samsvarserklæringer
Dok: Samsvarserklæring- Osphaugveien 18 A
Lnr: 83082/2014 Forrige lnr: 2013/64050
---------------------------------------------------------
2010/13607-024 I Datert: 18.11.2014 Arkiv: 614 Saksans: TJBYGG/VOLSVE
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Tiurveien 3-5, ( Mørkved bo- og servicesenter) - samsvarserklæringer
Dok: Samsvarserklæring - Tiurveien 5
Lnr: 83083/2014 Forrige lnr: 2014/73085
---------------------------------------------------------
2014/03459-010 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: M00 Saksans: BYTEKNIKK/KARHAL
Fra: Arbeidstilsynet
Sak: Avløpsanlegg - tilsyn
Dok: Ny frist 15.01.2015
Lnr: 83084/2014 Forrige lnr: 2014/66331
---------------------------------------------------------
2010/05074-012 I Datert: 04.11.2014 Arkiv: 614 Saksans: TJBYGG/VOLSVE
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Aspåsen skole - samsvarserklæringer
Dok: Samsvarserklæring
Lnr: 83085/2014 Forrige lnr: 2014/45723
---------------------------------------------------------
2010/02818-034 I Datert: 05.11.2014 Arkiv: 614 Saksans: TJBYGG/VOLSVE
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Rønvik skole - samsvarserklæringer
Dok: Samsvarserklæring
Lnr: 83087/2014 Forrige lnr: 2014/78440
---------------------------------------------------------
2014/00002-228 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: X45 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Sammenslåing av matrikkelenheter - tinglysing 2014
Dok: Retur av tinglyst dokument gnr 23/87
Lnr: 83088/2014 Forrige lnr: 2014/82778
---------------------------------------------------------
2011/03460-006 I Datert: 09.11.2014 Arkiv: 614 Saksans: SERVICE/RONKJER
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Posthusgården - samsvarserklæringer
Dok: Samsvarserklæring
Lnr: 83089/2014 Forrige lnr: 2014/46564
---------------------------------------------------------
2014/04897-014 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 211/3 Saksans: GEODATA/UTVLAR
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Oppmålingsforretning - Evelyn Eliassen - Enge, Misvær
Dok: Retur av tinglyst dokument
Lnr: 83090/2014 Forrige lnr: 2014/53059
---------------------------------------------------------
2014/07074-053 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Jelena Demidova
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Takker ja
Lnr: 83093/2014 Forrige lnr: 2014/82933
---------------------------------------------------------
2013/02874-017 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Fra: Camilla Wiik
Sak: Personalmappe - Camilla Wiik
Dok: Oppsigelse av helgestilling ved Stadion Avlastning
Lnr: 83094/2014 Forrige lnr: 2014/78226
---------------------------------------------------------
2014/07904-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: F40 Saksans: BARNEVERN/BIRTON
Fra: Det Kongelige Justis- og beredskapsdepartementet m.fl.
Sak: Opplysningsplikt - Barneverntjenesten
Dok: Opplysningsplikten til barneverntjenesten
Lnr: 83105/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/01465-014 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BANKGATA SK/NASGEI
Fra: Ellen Hemminghytt
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Ellen Hemminghytt
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83108/2014 Forrige lnr: 2014/57321
---------------------------------------------------------
2010/16014-022 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STØVER SKOLE/ANDGUN
Fra: Anita Novik Andersen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Anita Novik Andersen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83109/2014 Forrige lnr: 2014/60429
---------------------------------------------------------
2014/06508-011 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 70/300 Saksans: GEODATA/HELTRO
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Oppmålingsforretning - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Tverlandet
Dok: Retur av tinglyst dokument
Lnr: 83110/2014 Forrige lnr: 2014/79429
---------------------------------------------------------
2010/13593-023 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Utleie hyttetomter Sjågan/Fjell 08/4493
Dok: Retur av tinglyst dokument
Lnr: 83112/2014 Forrige lnr: 2014/78238
---------------------------------------------------------
2014/07786-002 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 43/247 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Deling av grunneiendom - Fenesveien 10 AS v/Statens vegvesen - Fenesveien 10
Dok: Fullmakt
Lnr: 83113/2014 Forrige lnr: 2014/81801
---------------------------------------------------------
2014/01481-008 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 138/3077 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Info fra samboeren
Sak: Ulovlighet - mulig bruksendring - Sulitjelmaveien 6 AS - Sulitjelmaveien 6
Dok: Redegjørelse boenhet
Lnr: 83115/2014 Forrige lnr: 2014/79537
---------------------------------------------------------
2010/06233-021 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SERVICE/RONKJER
Fra: Gerd Mæhle
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Gerd Mæhle
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 83116/2014 Forrige lnr: 2014/61326
---------------------------------------------------------
2014/05610-011 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/SEIKRI
Fra: Hesselroth, Petter
Sak: Reguleringsplan - Jensvolldalen B17 - B19
Dok: Merknader til detaljregulering
Lnr: 83118/2014 Forrige lnr: 2014/82060
---------------------------------------------------------
2010/16359-020 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RØNVIK SKOL/TORHEI
Fra: Stine Haneberg Johansen
Sak: Personalmappe - Stine Haneberg Johansen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 06.01.15 - 07.01.15
Lnr: 83119/2014 Forrige lnr: 2014/51103
---------------------------------------------------------
2014/07582-004 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til:
Sak: Personalmappe - Tanja Pettersen
Dok: Taushetsløfte
Lnr: 83120/2014 Forrige lnr: 2014/80306
---------------------------------------------------------
2010/12753-032 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: L31 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Fra: Byggesakskontoret
Sak: Tilleggsareal til Fenesveien 10 AS - REMA Bertnes - samt makeskifte mot vei til Prærien fra Olav V's gate 100 - Stadssalg
AS - 02/7406 og 04/2713
Dok: Tillatelse - deling av eiendom gnr 145/40
Lnr: 83128/2014 Forrige lnr: 2014/81430
---------------------------------------------------------
2014/06653-002 X Datert: 22.12.2014 Arkiv: 32/608 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Til:
Sak: Nybygg bolig - Thomas Rebtun - Amtmann Worsøes gt. 64
Dok: Referat fra forhåndskonferanse
Lnr: 83130/2014 Forrige lnr: 2014/70408
---------------------------------------------------------
2010/10053-019 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: Q84 Saksans: BYTEKNIKK/NILSVE
Fra: Statens Vegvesen Region Nord
Sak: Skiltplaner - Reinsletta
Dok: Skiltplan - vedtak Hovdetunet borettslag
Lnr: 83131/2014 Forrige lnr: 2014/79201
---------------------------------------------------------
2010/10053-020 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: Q84 Saksans: BYTEKNIKK/NILSVE
Fra: Statens Vegvesen Region Nord
Sak: Skiltplaner - Reinsletta
Dok: Vedtak V5-1-203-2014 - Hovdetunet borettslag
Lnr: 83132/2014 Forrige lnr: 2014/83131
---------------------------------------------------------
2014/01013-002 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 138/2237 Saksans: BYGGESAKSKT/[Ufordelt]
Fra: Norsk Heiskontroll
Sak: Heis - Bohus - Storgata 19
Dok: Stenging av løfteinnretning
Lnr: 83133/2014 Forrige lnr: 2014/9673
---------------------------------------------------------
2014/01871-003 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 034 Saksans: POLITISK SE/KRITORI
Fra: Salten Kontrollutvalg
Sak: Forvaltningsrevisjone: Kvalitet, bemanning, ressursbruk: Barneverntjenesten
Dok: Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende forvaltningsrevisjon barnevern
Lnr: 83134/2014 Forrige lnr: 2014/22097
---------------------------------------------------------
2014/01098-058 I Datert: 07.11.2014 Arkiv: 611 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: Servicetorget
Sak: Utleverte nabolister 2014 - matrikkellovens § 30
Dok: Naboliste 39/637, 29/210, 37/282, 32/120, 43/853, 32/810, 39/507, 127/23, 9/11, Robert Moe, 23/161, Byggsøk Norge, Heidi
Mørkved, Gøril Berg,138/592, 13/1573, 138/976,40/58, Wenche Olsen, 41/432
Lnr: 83135/2014 Forrige lnr: 2014/83017
---------------------------------------------------------
2014/05138-007 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 73/131 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Yngvar Valebrokk
Sak: Tilbygg veranda - Yngvar Valerbrokk - Godøynes
Dok: Søknad om dispensasjon og svar på foreløpig svar
Lnr: 83137/2014 Forrige lnr: 2014/75586
---------------------------------------------------------
2014/05152-005 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: L13 Saksans: BYPLAN1/BJOJON
Fra: MNAL Finn Kleiva
Sak: Detaljregulering - Parkveien 46 A
Dok: Kunngjøring oppstart detaljregulering
Lnr: 83139/2014 Forrige lnr: 2014/72513
---------------------------------------------------------
2014/07476-004 X Datert: 18.12.2014 Arkiv: L05 Saksans: BYTEKNIKK/ZWEMAR
Til:
Sak: Stedsutvikling - Havnepromenade
Dok: Underskrevet avtale
Lnr: 83140/2014 Forrige lnr: 2014/80417
---------------------------------------------------------
2014/07905-001 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 39/637 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Deling av grunneiendom - Bodø Kommune v/ eiendomskontoret - Åltjønnveien
Dok: Søknad om deling av grunneiendom
Lnr: 83142/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06824-004 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 43/991 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Anita og Steinar Hansen
Sak: Tilbygg bolig - Anita og Steinar Hansen - Kanalveien 14
Dok: Nabovarsel
Lnr: 83143/2014 Forrige lnr: 2014/79885
---------------------------------------------------------
2014/01686-009 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: L13 Saksans: BYPLAN1/CHIKJE
Fra: Unikus AS
Sak: Detaljreguleringsplan - Nytrøhaugen
Dok: Oppstart reguleringsplan
Lnr: 83145/2014 Forrige lnr: 2014/81236
---------------------------------------------------------
2013/06188-017 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: S30 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: BE Varme AS
Sak: Fjernvarme - Bodø sentrum
Dok: Samarbeidsprosjekt utbygging av fjernvarme og VVA - Pakke 6
Lnr: 83152/2014 Forrige lnr: 2014/81467
---------------------------------------------------------
2010/03423-083 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: L24 Saksans: KOMM.TEKNIS/SAKING
Fra: H&O Bernhardsen
Sak: Ledningsdata overlevert
Dok: Klinkerveien 5, stikkledning - mottatte ledningsdata
Lnr: 83155/2014 Forrige lnr: 2014/82998
---------------------------------------------------------
2013/01468-007 I Datert: 22.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** *****
Dok: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Nye opplysninger
Lnr: 83168/2014 Forrige lnr: 2014/74367                                                                                      
 

Tips en venn

Tips en venn

x