75 55 50 00

Du er her:

Offentlig journal 19.12.2014


 Offentlig journal
Journaldato: 19.12.14, Dokumenttype: i,u,n,x,s, Status: j,a
---------------------------------------------------------
2010/05542-032 U Datert: 10.04.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Kartlegging av rettskrivingsvansker
Lnr: 24277/2014 Forrige lnr: 2014/20979
---------------------------------------------------------
2010/10878-009 U Datert: 14.05.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: Anne Grethe Sivertsen
Sak: Personalmappe - Anne Grethe Sivertsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.07.15
Lnr: 31723/2014 Forrige lnr: 2013/72958
---------------------------------------------------------
2013/06843-011 N Datert: 04.09.2014 Arkiv: 37/77 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til: Geir Andreassen
Sak: Deling og nybygg bolig - Knut Lyngved - Per Helgesensvei 16
Dok: Uttalelse fra kulturkontoret ang fradeling av boligtomt fra 37/77
Lnr: 55644/2014 Forrige lnr: 2014/52847
---------------------------------------------------------
2013/07776-004 U Datert: 22.10.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BODØ VOKSENOPPLÆRING/ROVNIN
Til: Brit Haugen
Sak: Personalmappe - Brit Haugen
Dok: Arbeidsavtale 01.10.14 - 31.07.15
Lnr: 66779/2014 Forrige lnr: 2014/7936
---------------------------------------------------------
2010/05991-014 U Datert: 22.10.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Ann Marit Myhre
Sak: Personalmappe - Ann-Marit Myhre
Dok: Arbeidsavtale 01.10.14 - 31.07.15
Lnr: 66783/2014 Forrige lnr: 2013/4802
---------------------------------------------------------
2014/06857-003 X Datert: 20.11.2014 Arkiv: 42/851 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til:
Sak: Garasje - Torkell Jarlodd - Hesthaugen 4
Dok: Sjekkliste
Lnr: 74609/2014 Forrige lnr: 2014/72963
---------------------------------------------------------
2014/06857-004 U Datert: 20.11.2014 Arkiv: 42/851 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til: Torkell Jarlodd
Sak: Garasje - Torkell Jarlodd - Hesthaugen 4
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 74711/2014 Forrige lnr: 2014/74609
---------------------------------------------------------
2011/04646-008 U Datert: 27.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: Magne Andreassen
Sak: Personalmappe - Magne Andreassen
Dok: Fastsetting av kompetansen
Lnr: 76405/2014 Forrige lnr: 2014/72374
---------------------------------------------------------
2011/04421-017 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Line Veronica Larsen
Sak: Personalmappe - Line Veronica Larsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77066/2014 Forrige lnr: 2014/35010
---------------------------------------------------------
2013/03988-005 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Stine Stormo
Sak: Personalmappe - Stine Emilie Stormo
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77243/2014 Forrige lnr: 2014/36563
---------------------------------------------------------
2010/05138-025 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Til: Tor Eivind Nilsen
Sak: Personalmappe - Tor Eivind Nilsen
Dok: Korrigert tilsettingsbrev
Lnr: 77436/2014 Forrige lnr: 2014/75686
---------------------------------------------------------
2014/06502-002 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Jannike Ramsvik
Sak: Personalmappe - Jannike Ramsvik
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 77701/2014 Forrige lnr: 2014/68587
---------------------------------------------------------
2010/07115-027 X Datert: 02.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Til: Hermann Eliassen
Sak: Kulturkvartalet - tilskudd09/2915
Dok: Forslag statsbudsjett - bevilgning til Stormen 2015
Lnr: 77709/2014 Forrige lnr: 2014/77698
---------------------------------------------------------
2014/06914-021 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77761/2014 Forrige lnr: 2014/76826
---------------------------------------------------------
2014/06914-022 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77762/2014 Forrige lnr: 2014/77761
---------------------------------------------------------
2014/06914-023 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77763/2014 Forrige lnr: 2014/77762
---------------------------------------------------------
2014/06914-024 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77764/2014 Forrige lnr: 2014/77763
---------------------------------------------------------
2014/06914-025 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77765/2014 Forrige lnr: 2014/77764
---------------------------------------------------------
2014/06914-026 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77766/2014 Forrige lnr: 2014/77765
---------------------------------------------------------
2014/06914-027 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77767/2014 Forrige lnr: 2014/77766
---------------------------------------------------------
2014/06914-028 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77768/2014 Forrige lnr: 2014/77767
---------------------------------------------------------
2014/06914-029 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77769/2014 Forrige lnr: 2014/77768
---------------------------------------------------------
2014/06914-030 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77770/2014 Forrige lnr: 2014/77769
---------------------------------------------------------
2014/06914-031 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77771/2014 Forrige lnr: 2014/77770
---------------------------------------------------------
2014/06914-032 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77772/2014 Forrige lnr: 2014/77771
---------------------------------------------------------
2014/06914-033 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77773/2014 Forrige lnr: 2014/77772
---------------------------------------------------------
2014/06914-034 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77774/2014 Forrige lnr: 2014/77773
---------------------------------------------------------
2014/06914-035 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77775/2014 Forrige lnr: 2014/77774
---------------------------------------------------------
2014/06914-036 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77776/2014 Forrige lnr: 2014/77775
---------------------------------------------------------
2014/06914-037 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77777/2014 Forrige lnr: 2014/77776
---------------------------------------------------------
2014/06914-038 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77778/2014 Forrige lnr: 2014/77777
---------------------------------------------------------
2014/06914-039 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Bekreftelse
Lnr: 77779/2014 Forrige lnr: 2014/77778
---------------------------------------------------------
2011/05071-035 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til: Lill-Mari K Richardsen
Sak: Personalmappe - Lill-Mari Knudsen Richardsen
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 77961/2014 Forrige lnr: 2014/65601
---------------------------------------------------------
2014/05574-011 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - sykepleier
Dok: Avslag
Lnr: 78169/2014 Forrige lnr: 2014/75246
---------------------------------------------------------
2014/05574-012 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - sykepleier
Dok: Avslag
Lnr: 78170/2014 Forrige lnr: 2014/78169
---------------------------------------------------------
2014/03363-008 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: KJØKKENVIRKSOMHET/SOLLAI
Til: Tone Jørgensen Sadvary
Sak: Personalmappe - Tone Jørgensen Sadvary
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 79123/2014 Forrige lnr: 2014/68805
---------------------------------------------------------
2010/16712-006 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: KJØKKENVIRKSOMHET/MARTHE
Til: Jørn Larsen
Sak: Personalmappe - Jørn Larsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 79139/2014 Forrige lnr: 2014/79125
---------------------------------------------------------
2010/17114-017 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/WIIHIL
Til: Karstein S. Eggesvik
Sak: Personalmappe - Karstein Sundli Eggesvik
Dok: Korrigert arbeidsavtale 22.7.14 - 31.7.15
Lnr: 79162/2014 Forrige lnr: 2014/55753
---------------------------------------------------------
2010/11094-027 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: KJØKKENVIRKSOMHET/SOLLAI
Til: Brit Elin Olsen
Sak: Personalmappe - Brit Elin Olsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 79177/2014 Forrige lnr: 2014/6947
---------------------------------------------------------
2012/03878-003 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/WIIHIL
Til: Ann-Kristin Sørensen
Sak: Personalmappe - Ann-Kristin Sørensen
Dok: Korrigert arbeidsavtale - 01.10.14 - 31.07.15
Lnr: 79190/2014 Forrige lnr: 2014/70587
---------------------------------------------------------
2010/07320-012 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: KJØKKENVIRKSOMHET/SOLLAI
Til: Torunn Alfredsen
Sak: Personalmappe - Torunn Alfredsen
Dok: Rammeavtale 2015.
Lnr: 79252/2014 Forrige lnr: 2014/53012
---------------------------------------------------------
2014/07102-013 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak PPT - pedagogisk psykologisk rådgiver
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79291/2014 Forrige lnr: 2014/79231
---------------------------------------------------------
2014/07102-014 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak PPT - pedagogisk psykologisk rådgiver
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79292/2014 Forrige lnr: 2014/79291
---------------------------------------------------------
2014/07102-015 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak PPT - pedagogisk psykologisk rådgiver
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79293/2014 Forrige lnr: 2014/79292
---------------------------------------------------------
2014/07102-016 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak PPT - pedagogisk psykologisk rådgiver
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79294/2014 Forrige lnr: 2014/79293
---------------------------------------------------------
2014/07102-017 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak PPT - pedagogisk psykologisk rådgiver
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79295/2014 Forrige lnr: 2014/79294
---------------------------------------------------------
2014/07102-018 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak PPT - pedagogisk psykologisk rådgiver
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79296/2014 Forrige lnr: 2014/79295
---------------------------------------------------------
2014/07102-019 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak PPT - pedagogisk psykologisk rådgiver
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79297/2014 Forrige lnr: 2014/79296
---------------------------------------------------------
2014/07102-020 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak PPT - pedagogisk psykologisk rådgiver
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79298/2014 Forrige lnr: 2014/79297
---------------------------------------------------------
2014/07102-021 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak PPT - pedagogisk psykologisk rådgiver
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79299/2014 Forrige lnr: 2014/79298
---------------------------------------------------------
2014/07102-022 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak PPT - pedagogisk psykologisk rådgiver
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79300/2014 Forrige lnr: 2014/79299
---------------------------------------------------------
2014/07102-023 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak PPT - pedagogisk psykologisk rådgiver
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79301/2014 Forrige lnr: 2014/79300
---------------------------------------------------------
2014/07072-010 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Alstad barneskole - rektor
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79302/2014 Forrige lnr: 2014/78985
---------------------------------------------------------
2014/07072-011 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Alstad barneskole - rektor
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79303/2014 Forrige lnr: 2014/79302
---------------------------------------------------------
2014/07072-012 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Alstad barneskole - rektor
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79304/2014 Forrige lnr: 2014/79303
---------------------------------------------------------
2014/07072-013 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Alstad barneskole - rektor
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79305/2014 Forrige lnr: 2014/79304
---------------------------------------------------------
2014/07072-014 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Alstad barneskole - rektor
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79306/2014 Forrige lnr: 2014/79305
---------------------------------------------------------
2014/07072-015 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Alstad barneskole - rektor
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79307/2014 Forrige lnr: 2014/79306
---------------------------------------------------------
2014/07072-016 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Alstad barneskole - rektor
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79308/2014 Forrige lnr: 2014/79307
---------------------------------------------------------
2014/07073-035 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79347/2014 Forrige lnr: 2014/78850
---------------------------------------------------------
2014/07073-036 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79348/2014 Forrige lnr: 2014/79347
---------------------------------------------------------
2014/07073-037 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79349/2014 Forrige lnr: 2014/79348
---------------------------------------------------------
2014/07073-038 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79350/2014 Forrige lnr: 2014/79349
---------------------------------------------------------
2014/07073-039 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79351/2014 Forrige lnr: 2014/79350
---------------------------------------------------------
2014/07073-040 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79353/2014 Forrige lnr: 2014/79351
---------------------------------------------------------
2014/07073-041 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79354/2014 Forrige lnr: 2014/79353
---------------------------------------------------------
2014/07073-042 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79355/2014 Forrige lnr: 2014/79354
---------------------------------------------------------
2014/07073-043 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79356/2014 Forrige lnr: 2014/79355
---------------------------------------------------------
2014/07073-044 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79357/2014 Forrige lnr: 2014/79356
---------------------------------------------------------
2014/07073-045 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79358/2014 Forrige lnr: 2014/79357
---------------------------------------------------------
2014/07073-046 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79359/2014 Forrige lnr: 2014/79358
---------------------------------------------------------
2014/07073-047 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79360/2014 Forrige lnr: 2014/79359
---------------------------------------------------------
2014/07073-048 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79361/2014 Forrige lnr: 2014/79360
---------------------------------------------------------
2014/07073-049 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79362/2014 Forrige lnr: 2014/79361
---------------------------------------------------------
2014/07073-050 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79363/2014 Forrige lnr: 2014/79362
---------------------------------------------------------
2014/07073-051 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79364/2014 Forrige lnr: 2014/79363
---------------------------------------------------------
2014/07073-052 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79365/2014 Forrige lnr: 2014/79364
---------------------------------------------------------
2014/07073-053 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79366/2014 Forrige lnr: 2014/79365
---------------------------------------------------------
2014/07073-054 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79367/2014 Forrige lnr: 2014/79366
---------------------------------------------------------
2014/07073-055 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79368/2014 Forrige lnr: 2014/79367
---------------------------------------------------------
2014/07073-056 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79369/2014 Forrige lnr: 2014/79368
---------------------------------------------------------
2014/07073-057 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79370/2014 Forrige lnr: 2014/79369
---------------------------------------------------------
2014/07073-058 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79371/2014 Forrige lnr: 2014/79370
---------------------------------------------------------
2014/07073-059 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79372/2014 Forrige lnr: 2014/79371
---------------------------------------------------------
2014/07073-060 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79373/2014 Forrige lnr: 2014/79372
---------------------------------------------------------
2014/07073-061 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79374/2014 Forrige lnr: 2014/79373
---------------------------------------------------------
2014/07073-062 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79375/2014 Forrige lnr: 2014/79374
---------------------------------------------------------
2014/07073-063 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79376/2014 Forrige lnr: 2014/79375
---------------------------------------------------------
2014/07073-064 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79377/2014 Forrige lnr: 2014/79376
---------------------------------------------------------
2014/07073-065 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Symra dagsenter - Miljøterapeut
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79378/2014 Forrige lnr: 2014/79377
---------------------------------------------------------
2014/07074-024 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79379/2014 Forrige lnr: 2014/78854
---------------------------------------------------------
2014/07074-025 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79380/2014 Forrige lnr: 2014/79379
---------------------------------------------------------
2014/07074-026 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79381/2014 Forrige lnr: 2014/79380
---------------------------------------------------------
2014/07074-027 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79382/2014 Forrige lnr: 2014/79381
---------------------------------------------------------
2014/07074-028 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79383/2014 Forrige lnr: 2014/79382
---------------------------------------------------------
2014/07074-029 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79384/2014 Forrige lnr: 2014/79383
---------------------------------------------------------
2014/07074-030 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79385/2014 Forrige lnr: 2014/79384
---------------------------------------------------------
2014/07074-031 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79386/2014 Forrige lnr: 2014/79385
---------------------------------------------------------
2014/07074-032 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79387/2014 Forrige lnr: 2014/79386
---------------------------------------------------------
2014/07074-033 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79388/2014 Forrige lnr: 2014/79387
---------------------------------------------------------
2014/07074-034 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79389/2014 Forrige lnr: 2014/79388
---------------------------------------------------------
2014/07074-035 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79390/2014 Forrige lnr: 2014/79389
---------------------------------------------------------
2014/07074-036 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79391/2014 Forrige lnr: 2014/79390
---------------------------------------------------------
2014/07074-037 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79392/2014 Forrige lnr: 2014/79391
---------------------------------------------------------
2014/07074-038 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79393/2014 Forrige lnr: 2014/79392
---------------------------------------------------------
2014/07074-039 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79394/2014 Forrige lnr: 2014/79393
---------------------------------------------------------
2014/07074-040 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79395/2014 Forrige lnr: 2014/79394
---------------------------------------------------------
2014/07074-041 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79396/2014 Forrige lnr: 2014/79395
---------------------------------------------------------
2014/07074-042 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79397/2014 Forrige lnr: 2014/79396
---------------------------------------------------------
2014/07074-043 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79398/2014 Forrige lnr: 2014/79397
---------------------------------------------------------
2014/07074-044 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79399/2014 Forrige lnr: 2014/79398
---------------------------------------------------------
2014/07074-045 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Avlastning/dagtilbud - Vollveien 28 - Miljøarbeidere
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79400/2014 Forrige lnr: 2014/79399
---------------------------------------------------------
2014/06130-004 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Rapport etter utredning med WISC-IV.
Lnr: 79693/2014 Forrige lnr: 2014/75590
---------------------------------------------------------
2011/06806-021 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Til: Siv Egerdahl
Sak: Personalmappe - Siv Egerdahl
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 16.08.15
Lnr: 79727/2014 Forrige lnr: 2014/65299
---------------------------------------------------------
2014/07138-011 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Havna legesenter - helsesekretær
Dok: Bekreftelse
Lnr: 79733/2014 Forrige lnr: 2014/78856
---------------------------------------------------------
2014/05495-007 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: 29/487 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Byggalf AS
Sak: Nybygg - Byggalf AS - Holtan 11
Dok: Behov for tilleggsdokumentasjon
Lnr: 79832/2014 Forrige lnr: 2014/77857
---------------------------------------------------------
2011/07099-031 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Hege Johansen
Sak: Personalmappe - Hege Johansen
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 79849/2014 Forrige lnr: 2013/83620
---------------------------------------------------------
2011/00147-010 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/PETANK
Til: Sissel Johansen
Sak: Personalmappe - Sissel Johansen
Dok: Rammeavtale 01.11.14 - 31.12.15
Lnr: 80078/2014 Forrige lnr: 2011/56903
---------------------------------------------------------
2014/07138-012 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Havna legesenter - helsesekretær
Dok: Bekreftelse
Lnr: 80090/2014 Forrige lnr: 2014/79733
---------------------------------------------------------
2014/07138-013 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Havna legesenter - helsesekretær
Dok: Bekreftelse
Lnr: 80091/2014 Forrige lnr: 2014/80090
---------------------------------------------------------
2014/07138-014 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Havna legesenter - helsesekretær
Dok: Bekreftelse
Lnr: 80092/2014 Forrige lnr: 2014/80091
---------------------------------------------------------
2014/07138-015 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Havna legesenter - helsesekretær
Dok: Bekreftelse
Lnr: 80093/2014 Forrige lnr: 2014/80092
---------------------------------------------------------
2014/07138-016 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Havna legesenter - helsesekretær
Dok: Bekreftelse
Lnr: 80094/2014 Forrige lnr: 2014/80093
---------------------------------------------------------
2014/07138-017 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Havna legesenter - helsesekretær
Dok: Bekreftelse
Lnr: 80095/2014 Forrige lnr: 2014/80094
---------------------------------------------------------
2014/07138-018 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Havna legesenter - helsesekretær
Dok: Bekreftelse
Lnr: 80096/2014 Forrige lnr: 2014/80095
---------------------------------------------------------
2014/07138-019 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Havna legesenter - helsesekretær
Dok: Bekreftelse
Lnr: 80097/2014 Forrige lnr: 2014/80096
---------------------------------------------------------
2014/07138-020 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Havna legesenter - helsesekretær
Dok: Bekreftelse
Lnr: 80098/2014 Forrige lnr: 2014/80097
---------------------------------------------------------
2014/05495-008 N Datert: 11.12.2014 Arkiv: 29/487 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Marvin Jakob Johansen
Sak: Nybygg - Byggalf AS - Holtan 11
Dok: Anmodning om uttalelse
Lnr: 80170/2014 Forrige lnr: 2014/79832
---------------------------------------------------------
2014/05495-009 N Datert: 11.12.2014 Arkiv: 29/487 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Annelise Bolland
Sak: Nybygg - Byggalf AS - Holtan 11
Dok: Anmodning om uttalelse
Lnr: 80189/2014 Forrige lnr: 2014/80170
---------------------------------------------------------
2010/01395-022 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Bente Ann Johansen
Sak: Personalmappe - Bente Ann Johansen
Dok: Arbeidsavtale 3,7% 05.01.15 - 03.04.15
Lnr: 80198/2014 Forrige lnr: 2014/75682
---------------------------------------------------------
2010/01887-017 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: LEGEVAKT/IRGEVA
Til: Pauline Mellingen
Sak: Personalmappe - Pauline Mellingen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 80218/2014 Forrige lnr: 2014/6146
---------------------------------------------------------
2012/04837-010 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Susanne Åseng
Sak: Personalmappe - Susanne Kristiansen Åseng
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 80287/2014 Forrige lnr: 2013/33481
---------------------------------------------------------
2012/04837-011 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Susanne Åseng
Sak: Personalmappe - Susanne Kristiansen Åseng
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15
Lnr: 80294/2014 Forrige lnr: 2014/80287
---------------------------------------------------------
2010/04957-048 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til: Ida J. Nyheim Mosti
Sak: Personalmappe - Ida Jeanette Nyheim Mosti
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15
Lnr: 80432/2014 Forrige lnr: 2014/80335
---------------------------------------------------------
2010/04957-049 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til: Ida J. Nyheim Mosti
Sak: Personalmappe - Ida Jeanette Nyheim Mosti
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 80486/2014 Forrige lnr: 2014/80432
---------------------------------------------------------
2013/06401-013 N Datert: 12.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ASPHAUGEN BARNEHAGE/KURBER
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Henvisning PPT- ***** ***** *****
Lnr: 80508/2014 Forrige lnr: 2014/79661
---------------------------------------------------------
2011/07686-027 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEVERN/BIRTON
Til: Silje Mari Hagen
Sak: Personalmappe - Silje Mari Hagen
Dok: Tilsetting 50 % stilling
Lnr: 80520/2014 Forrige lnr: 2014/61244
---------------------------------------------------------
2010/03451-014 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BYTEKNIKK/REEMAY
Til: Anja Dahlberg
Sak: Personalmappe - Anja Dahlberg
Dok: Arbeidsavtale 15.09.14 - 31.12.14
Lnr: 80642/2014 Forrige lnr: 2014/77447
---------------------------------------------------------
2010/04957-050 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til: Ida J. Nyheim Mosti
Sak: Personalmappe - Ida Jeanette Nyheim Mosti
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15
Lnr: 80670/2014 Forrige lnr: 2014/80486
---------------------------------------------------------
2011/07777-008 U Datert: 14.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: Ingunn Skjerstad Rendulich
Sak: Personalmappe - Ingunn Skjerstad Rendulich
Dok: Organisasjonsendring
Lnr: 80782/2014 Forrige lnr: 2014/77899
---------------------------------------------------------
2014/06383-004 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 78/110 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Til: Andreas Løkås
Sak: Nybygg garasje - Andreas Løkås - Johan Iversens vei 13
Dok: Foreløpig svar 2
Lnr: 80806/2014 Forrige lnr: 2014/71405
---------------------------------------------------------
2014/06130-005 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Sakkyndig vurdering.
Lnr: 80812/2014 Forrige lnr: 2014/79693
---------------------------------------------------------
2014/07383-002 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Referat fra møtet den 02.12.14 etter utredning ved PPT
Lnr: 80815/2014 Forrige lnr: 2014/80810
---------------------------------------------------------
2014/06268-008 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 43/973 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til: Bjørn Moe
Sak: Sportsbod nybygg - Bjørn Moe - Engan
Dok: Tillatelse
Lnr: 80843/2014 Forrige lnr: 2014/76437
---------------------------------------------------------
2010/05953-042 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD U.SK/SOLRAN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Møtereferat
Lnr: 80854/2014 Forrige lnr: 2014/76788
---------------------------------------------------------
2013/05626-018 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRVEDMARKA BARNEHAGE/LOREANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 80855/2014 Forrige lnr: 2014/80217
---------------------------------------------------------
2013/05626-019 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRVEDMARKA BARNEHAGE/LOREANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 80869/2014 Forrige lnr: 2014/80855
---------------------------------------------------------
2010/09361-032 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****09/3656
Dok: Bekreftelse mottatt søknad om fornyelse av nåværende leieforhold
Lnr: 80892/2014 Forrige lnr: 2014/79955
---------------------------------------------------------
2010/11504-030 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra møte 15.12.14
Lnr: 80904/2014 Forrige lnr: 2014/76988
---------------------------------------------------------
2014/06714-003 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Rapport etter utredning med LOGOS
Lnr: 80914/2014 Forrige lnr: 2014/76194
---------------------------------------------------------
2014/07277-002 X Datert: 15.12.2014 Arkiv: 37/469 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til:
Sak: Deling av grunneiendom - Bodøsjøen eiendom AS - Bodøsjøen
Dok: Sjekkliste
Lnr: 80926/2014 Forrige lnr: 2014/77024
---------------------------------------------------------
2014/06268-009 X Datert: 15.12.2014 Arkiv: 43/973 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til:
Sak: Sportsbod nybygg - Bjørn Moe - Engan
Dok: Fakturagrunnlag tillatelse
Lnr: 80966/2014 Forrige lnr: 2014/80843
---------------------------------------------------------
2014/06225-008 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 210/22 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Lars Erik Hansen
Sak: Nybygg fritidsbolig - Lars Erik Hansen - Oldereid, Misvær
Dok: Tillatelse
Lnr: 80975/2014 Forrige lnr: 2014/80463
---------------------------------------------------------
2010/00502-037 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Innkalling til samarbeidsmøte 07.01.15
Lnr: 80980/2014 Forrige lnr: 2014/76031
---------------------------------------------------------
2010/00672-038 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Innkalling til samarbeidsmøte 07.01.15
Lnr: 80984/2014 Forrige lnr: 2014/68985
---------------------------------------------------------
2010/02055-032 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat 15.12. 2014 fra møte angående overgang til videregående skole
Lnr: 80992/2014 Forrige lnr: 2012/6207
---------------------------------------------------------
2014/07715-002 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2017854
Dok: Avslag på klage - Parkeringsgebyr nr. 2017854
Lnr: 80993/2014 Forrige lnr: 2014/80948
---------------------------------------------------------
2014/05495-010 N Datert: 15.12.2014 Arkiv: 29/487 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Hanne L Aasmoe
Sak: Nybygg - Byggalf AS - Holtan 11
Dok: Uttalelse fra Byplan
Lnr: 81004/2014 Forrige lnr: 2014/80189
---------------------------------------------------------
2014/06651-005 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 70/16 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til: Bernhard Olsen AS
Sak: Bolig nybygg - Kjell Elvemo - Sjurahaugen 1
Dok: Tillatelse
Lnr: 81018/2014 Forrige lnr: 2014/79566
---------------------------------------------------------
2014/07502-004 N Datert: 15.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Til: Rolf Arne Åsheim m.fl.
Sak: Tilleggsareal Hyttebakken - Bent Aksel Nilsen
Dok: Uttalelse fra Byplan
Lnr: 81025/2014 Forrige lnr: 2014/79598
---------------------------------------------------------
2014/03088-010 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØDING SKOL/OSTRUT
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 81030/2014 Forrige lnr: 2014/74686
---------------------------------------------------------
2010/05542-037 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Møteinnkalling 09.01.15
Lnr: 81032/2014 Forrige lnr: 2014/68964
---------------------------------------------------------
2011/07363-043 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNAS HUS/SKAMARI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Referat ansvarsgruppemøte 10.desember 2014
Lnr: 81040/2014 Forrige lnr: 2014/73151
---------------------------------------------------------
2014/07277-003 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 37/469 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Norconsult AS
Sak: Deling av grunneiendom - Bodøsjøen eiendom AS - Bodøsjøen
Dok: Tillatelse - deling av eiendom
Lnr: 81041/2014 Forrige lnr: 2014/80926
---------------------------------------------------------
2014/05150-012 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: L42 Saksans: BYGGESAKSKT/ROSSTE
Til: Marine Harvest Norway AS
Sak: Fortøyning oppdrettsanlegg - Marine Harvest AS - Skjerstadfjorden
Dok: Avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
Lnr: 81043/2014 Forrige lnr: 2014/78107
---------------------------------------------------------
2010/16415-010 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 81044/2014 Forrige lnr: 2014/37803
---------------------------------------------------------
2014/07714-002 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Torunn Greger
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Avslag på klage - Parkeringsgebyr nr. 2018270
Lnr: 81050/2014 Forrige lnr: 2014/80945
---------------------------------------------------------
2014/03829-005 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØDING SKOL/OSTRUT
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 81055/2014 Forrige lnr: 2014/57318
---------------------------------------------------------
2011/08381-023 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: REHAB.SENTE/KVIANN
Til: Lise Brodersen
Sak: Personalmappe - Lise Nestande Brodersen
Dok: Tilsettingsbrev 100% stilling fysioterapeut f.o.m. 01.01.2015
Lnr: 81057/2014 Forrige lnr: 2014/49962
---------------------------------------------------------
2013/02006-011 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: PARKVEIEN BHG/GISHEI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Halvårsrapport høst 2014
Lnr: 81062/2014 Forrige lnr: 2014/80343
---------------------------------------------------------
2013/03970-009 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØDING SKOL/OSTRUT
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Avslutning logopedhjelp
Lnr: 81063/2014 Forrige lnr: 2014/44515
---------------------------------------------------------
2010/09022-002 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/MONWAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe ***** ***** *****
Dok: Referat fra møte 15.12.2014 angående overgang til videregående skole
Lnr: 81095/2014 Forrige lnr: 2010/24065
---------------------------------------------------------
2014/03646-005 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MISVÆR SKOLE/ENGJEN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 81102/2014 Forrige lnr: 2014/60775
---------------------------------------------------------
2012/07770-016 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Møteinnkalling 14.01.15
Lnr: 81130/2014 Forrige lnr: 2014/70741
---------------------------------------------------------
2014/07277-004 X Datert: 15.12.2014 Arkiv: 37/469 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til:
Sak: Deling av grunneiendom - Bodøsjøen eiendom AS - Bodøsjøen
Dok: Fakturagrunnlag
Lnr: 81131/2014 Forrige lnr: 2014/81041
---------------------------------------------------------
2014/07277-005 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 37/469 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Postmottak Bodø Kommune
Sak: Deling av grunneiendom - Bodøsjøen eiendom AS - Bodøsjøen
Dok: Ny sak til Geodata
Lnr: 81134/2014 Forrige lnr: 2014/81131
---------------------------------------------------------
2010/08465-020 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Innkalling til møte 14.01.15
Lnr: 81142/2014 Forrige lnr: 2014/70538
---------------------------------------------------------
2013/05257-004 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VESTBYEN BARNEHAGE/GISHEI
Til: Lul Ali Hassan
Sak: Personalmappe - Lul Ali Hassan
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 81146/2014 Forrige lnr: 2014/5671
---------------------------------------------------------
2014/07533-003 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 70/980 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Til: Byggsøk Norge AS
Sak: Garasje - Elisabeth Pedersen - Fjæreveien 1A
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 81175/2014 Forrige lnr: 2014/81099
---------------------------------------------------------
2013/01134-014 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 111/70 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Prosjektrådegiveren AS
Sak: Fritidsbolig - Terje Edelsteen Moen - Gjælnakken, Valnes 07/3620
Dok: Forlenget frist
Lnr: 81182/2014 Forrige lnr: 2014/75270
---------------------------------------------------------
2014/06651-006 X Datert: 15.12.2014 Arkiv: 70/16 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til:
Sak: Bolig nybygg - Kjell Elvemo - Sjurahaugen 1
Dok: Fakturagrunnlag tillatelse
Lnr: 81183/2014 Forrige lnr: 2014/81018
---------------------------------------------------------
2014/05171-002 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 138/1350 Saksans: BYGGESAKSKT/JOHMAR
Til: Alf Inge Olsen og Bjørn Dypvik
Sak: Seksjonering - Bjørn Dypvik, Alf Inge Olsen - Jordbruksveien 8 A
Dok: Godkjenning seksjonering av eiendommen gnr. 138 bnr. 1350, Jordbruksveien 8, 8007 Bodø
Lnr: 81211/2014 Forrige lnr: 2014/54818
---------------------------------------------------------
2014/07016-005 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 32/341 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Morten Sandvik
Sak: Tilbygg, fasadeendring og bruksendring - Morten Sandvik - Amtmann Worsøes gate 19
Dok: Tillatelse
Lnr: 81212/2014 Forrige lnr: 2014/80385
---------------------------------------------------------
2014/06036-008 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 48/1 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Til: Søkertorget AS
Sak: Deling av grunneiendom - Tor Jostein Hunstad - Steinmoen
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 81213/2014 Forrige lnr: 2014/80550
---------------------------------------------------------
2010/00319-069 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: Narvik kommune, Barnevernstjenesten
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 81215/2014 Forrige lnr: 2014/81152
---------------------------------------------------------
2014/07016-006 X Datert: 15.12.2014 Arkiv: 32/341 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til:
Sak: Tilbygg, fasadeendring og bruksendring - Morten Sandvik - Amtmann Worsøes gate 19
Dok: Fakturagrunnlag - tillatelse
Lnr: 81217/2014 Forrige lnr: 2014/81212
---------------------------------------------------------
2014/05171-003 X Datert: 15.12.2014 Arkiv: 138/1350 Saksans: BYGGESAKSKT/JOHMAR
Til:
Sak: Seksjonering - Bjørn Dypvik, Alf Inge Olsen - Jordbruksveien 8 A
Dok: Fakturagrunnlag
Lnr: 81218/2014 Forrige lnr: 2014/81211
---------------------------------------------------------
2014/02991-004 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ENGMARK BARNEHAGE/KRISYVO
Til: Ingebjørg Evensen
Sak: Personalmappe - Ingebjørg Evensen
Dok: Arbeidsavtale 16.01.15 - 23.04.15
Lnr: 81255/2014 Forrige lnr: 2014/61227
---------------------------------------------------------
2010/14359-032 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Til: Torunn Greger
Sak: Personalmappe - Torunn Greger Charnont
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 81353/2014 Forrige lnr: 2014/53669
---------------------------------------------------------
2010/11712-035 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVEDM SK/DAHANNR
Til: Marie Nilsen Odinsen
Sak: Personalmappe - Marie Nilsen Odinsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.01.15
Lnr: 81540/2014 Forrige lnr: 2014/75945
---------------------------------------------------------
2012/00182-016 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENS/OPPLEN
Til: Lozica Djokic
Sak: Personalmappe - Lozica Djokic
Dok: Arbeidsavtale 05.01.15 - 31.07.15
Lnr: 81602/2014 Forrige lnr: 2014/57929
---------------------------------------------------------
2014/07774-001 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HUNSTAD BSK/LUDRAN
Til: Peder Otto Lichtwarck Bjugn
Sak: Personalmappe - Peder Otto Lichtwarck Bjugn
Dok: Arbeidsavtale 16.12.14 - 19.06.15
Lnr: 81628/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07780-001 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/HAUKAI
Til: Skatt nord
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Regnskapskontroll - ***** ***** ***** *****
Dok: Melding om kontroll
Lnr: 81665/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/09921-007 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: F44 Saksans: TILDELINGSKTR/ANDKAN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: AS
Sak: Adopsjon - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om adopsjon fra utlandet
Lnr: 81916/2014 Forrige lnr: 2014/80883
---------------------------------------------------------
2010/06924-022 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Berit Pedersen
Sak: Personalmappe - Berit Pedersen
Dok: Arbeidsavtale 7% 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 81927/2014 Forrige lnr: 2013/73964
---------------------------------------------------------
2010/16917-017 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Til: Yvonne Celius Kristensen
Sak: Personalmappe - Yvonne Celius Kristensen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.07.15
Lnr: 81994/2014 Forrige lnr: 2014/79788
---------------------------------------------------------
2014/07808-001 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Sindre Viian
Sak: Personalmappe -Sindre Vian
Dok: Rammeavtale 01.12.14 - 31.12.15
Lnr: 82011/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/05005-028 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BODØ VOKSENOPPLÆRING/ROVNIN
Til: Lill Cecilie Hansen
Sak: Personalmappe - Lill Cecilie Hansen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.01.15
Lnr: 82205/2014 Forrige lnr: 2014/73039
---------------------------------------------------------
2014/07780-002 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/HAUKAI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Regnskapskontroll - ***** ***** ***** *****
Dok: Avholdt kontroll - ***** ***** *****
Lnr: 82257/2014 Forrige lnr: 2014/81665
---------------------------------------------------------
2014/07780-003 X Datert: 18.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/HAUKAI
Til:
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Regnskapskontroll - ***** ***** ***** *****
Dok: Rapport
Lnr: 82294/2014 Forrige lnr: 2014/82257
---------------------------------------------------------
2014/07849-001 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Eiksentret v/Claus Klaussen
Sak: Tilleggsareal i Sneveien - Eiksenteret
Dok: Søknad om kjøp av kommunalt areal foran Sneveien 13
Lnr: 82527/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07575-006 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 138/274 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Ratio Arkitekter AS
Sak: Tilbygg, kontorfløy - fløy G - Nordlandssykehuset - Prinsensgate 164
Dok: Søknad om tilkobling til vann og avløp ny fløy G - gbr.nr. 138/274
Lnr: 82539/2014 Forrige lnr: 2014/82318
---------------------------------------------------------
2013/00426-007 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/SIMANI
Fra: Namsmannen i Bodø
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Gjeldsordning - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Stadfestelse av frivillig endring av gjeldsordning
Lnr: 82551/2014 Forrige lnr: 2014/73774
---------------------------------------------------------
2014/07558-011 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 82556/2014 Forrige lnr: 2014/82179
---------------------------------------------------------
2014/07558-012 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 82557/2014 Forrige lnr: 2014/82556
---------------------------------------------------------
2014/07558-013 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 82558/2014 Forrige lnr: 2014/82557
---------------------------------------------------------
2014/07559-002 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Kulturkontoret - seksjonsleder
Dok: Søknad
Lnr: 82560/2014 Forrige lnr: 2014/81747
---------------------------------------------------------
2014/07560-014 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Tiurveien avlastning - Miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 82561/2014 Forrige lnr: 2014/81749
---------------------------------------------------------
2014/07560-015 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Tiurveien avlastning - Miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 82562/2014 Forrige lnr: 2014/82561
---------------------------------------------------------
2014/07614-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Helse- og omsorg - prosjektmedarbeidere Lifecare . INTERN utlysning
Dok: Søknad
Lnr: 82563/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07851-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten kjerringøy - Helsefagarbeidere - INTERN
Dok: Søknad
Lnr: 82564/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07852-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Kjerringøy - Hjemmehjelp - INTERN
Dok: Søknad
Lnr: 82565/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/00232-017 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 31/725 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Magne Eikeland
Sak: Fasadeendring med mer - Magne Eikeland og Ragnhild Redse Mjaaseth - Nerbrekka 8 A
Dok: Søknad om endring av tillatelse - orientering
Lnr: 82567/2014 Forrige lnr: 2014/82336
---------------------------------------------------------
2013/05313-026 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Steinar Nohr
Sak: Kjøp av tilleggstomt - Lauvåsbakken 6 og 12
Dok: Tilbakemelding - behov for forlenget frist
Lnr: 82577/2014 Forrige lnr: 2014/82056
---------------------------------------------------------
2014/07853-001 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BEELIN
Fra: Politiet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Kommunale krav - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Overføring av sak til ny namsmann
Lnr: 82584/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/05313-028 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Byggesakskontoret v/Hulda K. Nielsen
Sak: Kjøp av tilleggstomt - Lauvåsbakken 6 og 12
Dok: Søknad fristforlengelse innvilget
Lnr: 82585/2014 Forrige lnr: 2014/82582
---------------------------------------------------------
2013/07286-016 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 39/349 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Norconsult AS
Sak: Nybygg bolig - Bodø kommune - Garnveien 4
Dok: Revidert mønehøyde
Lnr: 82590/2014 Forrige lnr: 2014/64617
---------------------------------------------------------
2011/01605-003 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: REHAB.SENTE/WILGRE
Fra: Ellen Arntzen
Sak: Personalmappe - Ellen Christin Arntzen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 01.04.15 - 31.03.18
Lnr: 82595/2014 Forrige lnr: 2011/22968
---------------------------------------------------------
2014/07366-002 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/SIMANI
Fra: Skatteetaten
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Lempning - Rimelighetsgrunnlag § 15-1 - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Vedrørende nedsettelse av pensjonsgivende inntekt
Lnr: 82604/2014 Forrige lnr: 2014/77110
---------------------------------------------------------
2014/05729-042 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: Lise Brodersen
Sak: Rekrutteringssak ReHabiliteringssenteret - fysioterapeut voksne
Dok: Takker ja til tilbud om stilling
Lnr: 82615/2014 Forrige lnr: 2014/78187
---------------------------------------------------------
2011/03434-014 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: Q14 Saksans: BYTEKNIKK/NILSVE
Fra: Øyvind Mehus
Sak: Kommunale veier og gater - Østbyen
Dok: Forespørsel om fotgjengerovergang krysset Sivert Nielsens gate/ Jordbruksveien
Lnr: 82618/2014 Forrige lnr: 2014/68732
---------------------------------------------------------
2010/02924-022 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN/MOSING
Fra: Gina Fiveltun
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Gina Walin Fiveltun
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82623/2014 Forrige lnr: 2014/82008
---------------------------------------------------------
2014/07857-001 I Datert: 25.03.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Statens Kartverk
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Tinglyst utleggsforretning
Lnr: 82624/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/04375-034 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 4/6 Saksans: GEODATA/OLUMAG
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Oppmålingsforretning - Blå Kors Norge - Sørvær, Helligvær
Dok: Betalt faktura tinglysing
Lnr: 82630/2014 Forrige lnr: 2014/82289
---------------------------------------------------------
2014/06719-012 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 71/170 Saksans: GEODATA/REIODD
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Oppmålingsforretning - Ella Johansen - Karolinsvei 6
Dok: Betalt tinglysing
Lnr: 82631/2014 Forrige lnr: 2014/81986
---------------------------------------------------------
2014/06409-008 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Nordland
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Til orientering - Innkalling av nemdsmedlemmer ***** *****
Lnr: 82636/2014 Forrige lnr: 2014/80941
---------------------------------------------------------
2014/02812-007 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: V30 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/VALKNU
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Grøfting - 2014
Dok: Saldokort - Johannes Henrik Jentoft
Lnr: 82638/2014 Forrige lnr: 2014/77991
---------------------------------------------------------
2012/04882-013 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Advokat Bjørn Storli
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** *****
Dok: Kopi av kjøpekontrakt
Lnr: 82641/2014 Forrige lnr: 2014/35406
---------------------------------------------------------
2014/07859-001 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Gunvald Johansen bygg ved Jørn Ingvaldsen
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 82643/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/03337-013 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Ingeniør Øystein Sjøholt
Sak: Grunnerverv for bygging av overvannstunnel Alberthaugen - Rishaugen
Dok: Informasjonsskriv og tegninger oversendes
Lnr: 82645/2014 Forrige lnr: 2014/78789
---------------------------------------------------------
2014/07861-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Caverion Norge AS ved Eirik Moen
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018423
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 82649/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/07656-022 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 041 Saksans: IKT-KONTOR/NILFRO
Fra: Thor Arne Angelsen
Sak: Innsynsbegjæring
Dok: Innsynsbegjæring - lønn, møtegodtgjørelse mm
Lnr: 82651/2014 Forrige lnr: 2014/68064
---------------------------------------------------------
2014/07862-001 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Sajan Bhantana
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018290
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 82657/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06943-019 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Salten tingrett
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernssak - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Stevning til Salten tingrett
Lnr: 82658/2014 Forrige lnr: 2014/82300
---------------------------------------------------------
2011/10627-003 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALGLE
Fra: Handelsbanken
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfording - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - forespørsel
Lnr: 82660/2014 Forrige lnr: 2012/20329
---------------------------------------------------------
2013/00370-060 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/VALKAR
Fra: Nordland Fylkeskommune
Sak: Områdereguleringsplan for Mørkvedbukta skoleområde
Dok: Oversendelse av regnskap for arkeologisk registering
Lnr: 82661/2014 Forrige lnr: 2014/81723
---------------------------------------------------------
2014/02313-027 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 134/7 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Flytebrygge, nytt anlegg/konstruksjon - Hilde og Lars Tellmann - Strømsnes, Kjerringøy
Dok: Kvittering på oversendelse av klagesak etter plan- og bygningsloven
Lnr: 82672/2014 Forrige lnr: 2014/30444
---------------------------------------------------------
2012/01018-007 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 82676/2014 Forrige lnr: 2013/5391
---------------------------------------------------------
2014/06512-004 U Datert: 19.12.2014 Arkiv: F00 Saksans: TILDELINGSKTR/TOKJOR
Til: Fylkesmannen i Nordland
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: KL
Sak: Klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** betalingsbelagt tjeneste
Dok: Klage - vedtak om egenandel praktisk bistand - ***** ***** ***** *****
Lnr: 82694/2014 Forrige lnr: 2014/71144
---------------------------------------------------------
2014/07863-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: Q01 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Steinar Nohr
Sak: Avkjørsel fra kommunal veg - Steinar Nohr - Lauvåsbakken 6
Dok: Søknad
Lnr: 82695/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/04398-015 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 63/130 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Nordland Fylkeskommune
Sak: Nybygg fritidsbolig - Ewa og Arne Opheim - Vatn-vatnet
Dok: Kulturminnefaglig uttalelse - dispensasjon for framtidig søknad om ny fritidsbolig - gnr 63 bnr 130
Lnr: 82696/2014 Forrige lnr: 2014/72261
---------------------------------------------------------
2013/00171-016 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: L13 Saksans: BYPLAN1/KASKNU
Fra: Bård Kristian Knudsen
Sak: Detaljregulering - Skagen Hotel - Kvartal 55A
Dok: Innspill - Klage på detaljreguleringfor vestre del av kvartal 55 A - Sentrum
Lnr: 82699/2014 Forrige lnr: 2014/80848
---------------------------------------------------------
2011/00778-016 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: Henny Thoresen
Sak: Personalmappe - Henny Thoresen
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 82701/2014 Forrige lnr: 2014/76366
---------------------------------------------------------
2011/05364-009 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: KJERR.ØY BH/SOFELI
Fra: Hanne Bakkeli
Sak: Personalmappe - Hanne Bakkeli
Dok: Varsel til arbeidsgiver om avvikling av fødselspermisjon
Lnr: 82704/2014 Forrige lnr: 2014/65652
---------------------------------------------------------
2014/07864-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 29/487 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Byggalf AS
Sak: Tilkopling til offentlig vann/avløp - A&A Eiendom AS - Holtan 11
Dok: Søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg
Lnr: 82705/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/04957-051 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Fra: Ida Jeanette Mosti Nyheim
Sak: Personalmappe - Ida Jeanette Nyheim Mosti
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 01.01.15 - 31.03.15
Lnr: 82706/2014 Forrige lnr: 2014/80670
---------------------------------------------------------
2014/05495-011 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 29/487 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Byggalf AS
Sak: Nybygg - Byggalf AS - Holtan 11
Dok: Oppdatert gjennomføringsplan og ny søknad om ansvarsrett
Lnr: 82707/2014 Forrige lnr: 2014/81004
---------------------------------------------------------
2014/07865-001 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: F00 Saksans: TILDELINGSKTR/HJAWEN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: KL
Sak: Klage - ***** *****
Dok: Klage på vedtak om avslag på ekstratimer til pass av ***** *****
Lnr: 82708/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/02182-016 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/TORELS
Fra: Linda Erikstad
Sak: Personalmappe - Linda Erikstad
Dok: Varsel til arbeidsgiver om avvikling av fødselspermisjon
Lnr: 82709/2014 Forrige lnr: 2014/19226
---------------------------------------------------------
2010/02812-021 I Datert: 24.10.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Lill Marit Grytnes
Sak: Personalmappe - Lill Marit Karlsen Grytnes
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 01.01.15 - 30.04.15
Lnr: 82710/2014 Forrige lnr: 2014/63714
---------------------------------------------------------
2013/06329-054 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/AMOTRO
Fra: Nordland Fylkeskommune
Sak: Detaljregulering med konsekvensutredning - Langstranda med utfylling i sjø
Dok: Uttalelse - søknad om mindre endringer av reguleringsplan
Lnr: 82711/2014 Forrige lnr: 2014/81005
---------------------------------------------------------
2014/00740-036 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: F30 Saksans: FLYKTNINGEKTR/HJELILL
Fra: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Lokalkontor Nord
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Bosetting av flykninger - bekreftelse 2014
Dok: Bosetting av flyktninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82712/2014 Forrige lnr: 2014/78279
---------------------------------------------------------
2011/09383-062 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 223 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Fra: Kviteseid kommune, Administrasjon for skule og barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Refusjonskrav - elever med opplæring i annen kommune
Dok: Refusjonskrav fosterhjemsbarn - høst 14 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82715/2014 Forrige lnr: 2014/82345
---------------------------------------------------------
2014/00275-031 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 271 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Hålogaland lagmannsrett
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Oppreisning - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** - Bodø kommune
Lnr: 82717/2014 Forrige lnr: 2014/81147
---------------------------------------------------------
2010/08476-024 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/SAXAIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om lån til kjøp av bolig/ boligtilskudd til etablering
Lnr: 82718/2014 Forrige lnr: 2014/34414
---------------------------------------------------------
2014/02574-006 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: Steffen Norum Jensen
Sak: Personalmappe - Steffen Norum Jensen
Dok: Bekreftelse
Lnr: 82719/2014 Forrige lnr: 2014/68581
---------------------------------------------------------
2014/07866-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 138/50 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Christian Jakhelln AS
Sak: Nybygg tilbygg - Jakhelln Chr. A. AS - Torvgata 2 02/6888
Dok: Søknad om dispensasjon - endring av plangrunnlag - Jakhelln Brygge
Lnr: 82720/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/05736-024 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: Mariann Vading Hartveit
Sak: Rekrutteringssak Løding skole - undervisningsstilling
Dok: Takker ja til tilbud om stilling
Lnr: 82721/2014 Forrige lnr: 2014/81684
---------------------------------------------------------
2014/07867-001 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om boligtilskudd til etablering
Lnr: 82722/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07830-002 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NORSNO
Fra: Fylkesnemnda i Nordland
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernssak ***** ***** ***** *****
Dok: Innkalling til møte i klagesak
Lnr: 82726/2014 Forrige lnr: 2014/82279
---------------------------------------------------------
2010/02577-014 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Fra: Monica Stemland
Sak: Personalmappe - Monica Stemland
Dok: Kursbevis - legemiddelhåndtering
Lnr: 82727/2014 Forrige lnr: 2014/60032
---------------------------------------------------------
2014/07869-001 I Datert: 21.11.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Statens Vegvesen Region Nord
Sak: Salg av eiendom - Statens Vegvesen - Gang og sykkelundergang ved Hunstadsenteret
Dok: Gang- og sykkelundergang ved Hunstadsenteret - grunnerverv gbnr 145/53, 41/1118 og 41/1501
Lnr: 82729/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07830-003 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NORSNO
Fra: Fylkesnemnda i Nordland
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernssak ***** ***** ***** *****
Dok: Oppnevning av advokat
Lnr: 82731/2014 Forrige lnr: 2014/82726
---------------------------------------------------------
2011/02256-014 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Fra: Liv Eirun Johannesen
Sak: Personalmappe - Liv Eirun Johannessen
Dok: Kursbevis i legemiddelhåndtering
Lnr: 82732/2014 Forrige lnr: 2014/76484
---------------------------------------------------------
2010/02655-058 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/JOHAKR
Fra: Kirsti Helen Fjelde
Sak: Personalmappe - Kirsti Helen Fjelde
Dok: Kursbevis i legemiddelhåndtering
Lnr: 82733/2014 Forrige lnr: 2014/79962
---------------------------------------------------------
2011/01893-016 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Fra: Benedicte Skoglund
Sak: Personalmappe - Benedicte Skoglund
Dok: Bekreftelse i legemiddelhåndtering
Lnr: 82734/2014 Forrige lnr: 2014/79003
---------------------------------------------------------
2012/07035-007 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Rønvik menighetsbarnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Halvårsrapport - høst 14
Lnr: 82736/2014 Forrige lnr: 2014/40904
---------------------------------------------------------
2011/07770-017 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/DALING
Fra: Frode Kristoffersen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Frode Kristoffersen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82737/2014 Forrige lnr: 2014/81446
---------------------------------------------------------
2010/08911-021 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANIDA
Fra: Carina Hansen
Sak: Personalmappe - Carina Hansen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 01.01.15 - 31.03.15
Lnr: 82739/2014 Forrige lnr: 2014/77332
---------------------------------------------------------
2010/02021-055 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/WIIHIL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Søknad om logopedhjelp i skolen
Lnr: 82740/2014 Forrige lnr: 2014/80797
---------------------------------------------------------
2013/00819-004 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/SAXAIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Bekreftelse på mottatt inkassooppdrag
Lnr: 82742/2014 Forrige lnr: 2013/23612
---------------------------------------------------------
2010/07809-005 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 82751/2014 Forrige lnr: 2014/71318
---------------------------------------------------------
2013/03750-002 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 25/71 Saksans: GEODATA/BOTOLE
Fra: Geodata v/Ole Ingvald Botten
Sak: Oppmålingsforretning - Bjørn-Åge Jensen og May Skjelstad - Skjelstad
Dok: Protokoll grensemerking vedrørende arealoverføring gnr 25/71 til 25/18
Lnr: 82756/2014 Forrige lnr: 2013/38976
---------------------------------------------------------
2013/03750-003 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 25/71 Saksans: GEODATA/BOTOLE
Fra: Geodata v/Ole Ingvald Botten
Sak: Oppmålingsforretning - Bjørn-Åge Jensen og May Skjelstad - Skjelstad
Dok: Erklæring om arealoverføring fra gnr. 25/71 til 25/18
Lnr: 82757/2014 Forrige lnr: 2014/82756
---------------------------------------------------------
2013/06401-014 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ASPHAUGEN BARNEHAGE/KURBER
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Søknad om logopedhjelp i barnehagen
Lnr: 82764/2014 Forrige lnr: 2014/80508
---------------------------------------------------------
2010/02478-005 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Bekreftelse på mottatt inkassooppdrag
Lnr: 82768/2014 Forrige lnr: 2010/5653
---------------------------------------------------------
2013/02006-012 N Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: PARKVEIEN BHG/GISHEI
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Retilmelding til PPT
Lnr: 82769/2014 Forrige lnr: 2014/81062
---------------------------------------------------------
2010/00395-036 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Fra: Linn Endresen
Sak: Personalmappe - Linn Endresen
Dok: Sier opp sin helgestilling
Lnr: 82772/2014 Forrige lnr: 2014/81396
---------------------------------------------------------
2012/03653-007 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Selvangivelse 2013
Lnr: 82773/2014 Forrige lnr: 2014/80396
---------------------------------------------------------
2012/02078-007 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/SAXAIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Bekreftelse på mottatt inkassooppdrag
Lnr: 82775/2014 Forrige lnr: 2014/34636
---------------------------------------------------------
2010/04094-034 I Datert: 03.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Fra: Ronja Isabell Nygård
Sak: Personalmappe - Ronja Isabell Nygård
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 82776/2014 Forrige lnr: 2014/62195
---------------------------------------------------------
2014/06809-044 I Datert: 24.11.2014 Arkiv: B12 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/BERGIS
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Skoleplassering 2015/2016
Dok: Søknad om skolebytte - ***** ***** ***** *****
Lnr: 82777/2014 Forrige lnr: 2014/82388
---------------------------------------------------------
2013/05939-018 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Fra: Line Lorentzen Solvær
Sak: Personalmappe - Line Lorentzen Solvær
Dok: Bekreftelse på navnemelding
Lnr: 82783/2014 Forrige lnr: 2014/81006
---------------------------------------------------------
2014/05136-002 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 82786/2014 Forrige lnr: 2014/54191
---------------------------------------------------------
2011/08004-018 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SKJERSTAD HJ.TJ/FURUMOEN SYKEH/SIVUNN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Hege-Caroline Brodersen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82787/2014 Forrige lnr: 2014/66702
---------------------------------------------------------
2013/06329-055 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/AMOTRO
Fra: Avinor Bodø Lufthavn
Sak: Detaljregulering med konsekvensutredning - Langstranda med utfylling i sjø
Dok: Uttalelse - ingen merknader
Lnr: 82789/2014 Forrige lnr: 2014/82711
---------------------------------------------------------
2010/12372-009 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNAS HUS/SKAMARI
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Sissel Schjem
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82790/2014 Forrige lnr: 2014/62833
---------------------------------------------------------
2014/05440-005 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/MARMAT
Fra: Nordland Fylkeskommune
Sak: Reguleringsplan - Kvartal 98 B12
Dok: Innspill detaljregulering - Bodø kommune - Kvartal 98, felt B 12
Lnr: 82791/2014 Forrige lnr: 2014/76078
---------------------------------------------------------
2013/00171-017 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: L13 Saksans: BYPLAN1/KASKNU
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Detaljregulering - Skagen Hotel - Kvartal 55A
Dok: Uttalelse
Lnr: 82794/2014 Forrige lnr: 2014/82699
---------------------------------------------------------
2013/00171-018 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: L13 Saksans: BYPLAN1/KASKNU
Fra: Nordland Fylkeskommune
Sak: Detaljregulering - Skagen Hotel - Kvartal 55A
Dok: Uttalelse - detaljregulering Bodø kommune - gnr 138 bnr 956, 986, 998, 1004 og 1008 - Vestre del av kvartal 55 a
Lnr: 82796/2014 Forrige lnr: 2014/82794
---------------------------------------------------------
2014/07873-001 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Jan Laukvik
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018468
Dok: Klage -parkeringsgebyr
Lnr: 82797/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/01918-052 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Fra: Magne Risvik
Sak: Tilleggsareal - Bodø Engrossenter I ANS og Solbakken borettslag - Bodø næringspark AS
Dok: Alternativ til grensejustering Teglverksveien 15 - ved Tjeldberget 8
Lnr: 82801/2014 Forrige lnr: 2014/81876
---------------------------------------------------------
2014/07282-002 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD ØST BARNEHAGE/RUOSOL
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Underretning om mottatt bekymringsmelding
Lnr: 82805/2014 Forrige lnr: 2014/77047
---------------------------------------------------------
2010/15196-007 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BANKGATA SK/NASGEI
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe ***** ***** ***** *****
Dok: Underretning om mottatt bekymringsmelding
Lnr: 82806/2014 Forrige lnr: 2014/73398
---------------------------------------------------------
2010/15154-049 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Underretning om mottatt bekymringsmelding
Lnr: 82807/2014 Forrige lnr: 2014/78702
---------------------------------------------------------
2013/05221-005 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 4-3
Lnr: 82808/2014 Forrige lnr: 2014/57497
---------------------------------------------------------
2011/03033-009 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Pålegg om opplysninger fra skolen i medhold av barneverntjenester § 6-4
Lnr: 82809/2014 Forrige lnr: 2014/78807
---------------------------------------------------------
2011/03033-010 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82811/2014 Forrige lnr: 2014/82809
---------------------------------------------------------
2014/07876-001 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Pålegg om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4
Lnr: 82815/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06857-005 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 42/851 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Torkell Jarlodd
Sak: Garasje - Torkell Jarlodd - Hesthaugen 4
Dok: Tilleggsopplysninger
Lnr: 82818/2014 Forrige lnr: 2014/74711
---------------------------------------------------------
2011/02563-025 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/OLSROL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Sier opp bolig
Lnr: 82822/2014 Forrige lnr: 2014/82655
---------------------------------------------------------
2011/04707-012 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****08/8384
Dok: Søknad om forlengelse av nåværende leieforhold
Lnr: 82825/2014 Forrige lnr: 2014/78939
---------------------------------------------------------
2014/01220-030 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 29/496 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Nybygg enebolig med sokkelleilighet - Løpsmark eiendom AS - Algarveien 10 - hus 1
Dok: Klagebehandling - oppheving av kommunens vedtak - sak 14/1220 og 14/1221
Lnr: 82827/2014 Forrige lnr: 2014/81562
---------------------------------------------------------
2010/01811-005 I Datert: 14.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Opplysninger til søknad
Lnr: 82828/2014 Forrige lnr: 2014/79827
---------------------------------------------------------
2014/07874-001 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: L39 Saksans: GEODATA/JANVES
Fra: Statens Kartverk
Sak: Tilsyn - Matrikkel
Dok: Varsel om matrikkeltilsyn den 20 og 21.05.2015
Lnr: 82829/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/01221-013 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 29/496 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Nybygg enebolig med sokkelleilighet - Løpsmark eiendom AS - Algarveien 10 - hus 2
Dok: Klagebehandling - opphevelse av kommunens vedtak - sak 14/1220 og 14/1221
Lnr: 82830/2014 Forrige lnr: 2014/80709
---------------------------------------------------------
2014/07278-010 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 40/167 Saksans: GEODATA/HELTRO
Fra: Gunvald Johansen Bygg AS
Sak: Oppmålingsforretning- Cathrine M. og Jan-Petter Monsen - Veståsen 16
Dok: Følgebrev til arealoverføring
Lnr: 82831/2014 Forrige lnr: 2014/81349
---------------------------------------------------------
2014/07877-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 82833/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/05495-012 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 29/487 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Byggalf AS
Sak: Nybygg - Byggalf AS - Holtan 11
Dok: Utfyllende opplysninger - revidert situasjonsplan
Lnr: 82834/2014 Forrige lnr: 2014/82707
---------------------------------------------------------
2013/01442-003 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæringer om parkeringstillatelse
Lnr: 82837/2014 Forrige lnr: 2013/14271
---------------------------------------------------------
2014/07872-001 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 41/106 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Aleksander Winsdstad
Sak: Tilkopling til offentlig vann/avløp - Aleksander Winsdstad - Krykja 3 gnr 41/106
Dok: Søknad om utvidelse påkobling av vann og avløp
Lnr: 82838/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/00171-019 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: L13 Saksans: BYPLAN1/KASKNU
Fra: Inger Steinhaug
Sak: Detaljregulering - Skagen Hotel - Kvartal 55A
Dok: Klage
Lnr: 82839/2014 Forrige lnr: 2014/82796
---------------------------------------------------------
2014/07871-001 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 41/106 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Aleksander Winsdstad
Sak: Avkjørsel - Aleksander Winsdstad - Krykja 3
Dok: Søknad
Lnr: 82840/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07880-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Viktor Arntsen
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018476
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 82841/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07237-002 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 77/10 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Bodø Rør og Flis AS
Sak: Bruksendring - Lisbeth Stenersen m/flere - Ripnesveien 45 - Arctic Salt AS
Dok: Søknad om ansvarsrett
Lnr: 82842/2014 Forrige lnr: 2014/76622
---------------------------------------------------------
2014/06736-005 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Opplysninger til søknad
Lnr: 82843/2014 Forrige lnr: 2014/74404
---------------------------------------------------------
2014/06503-008 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 39/175 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Kent R. Pedersen
Sak: Tilbygg og bruksendring - Solrun-Iren Ludviksen og Kent R. Pedersen - Fogdveien 25
Dok: Søknad om ferdigattest
Lnr: 82844/2014 Forrige lnr: 2014/76363
---------------------------------------------------------
2014/07821-002 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 39/984 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Byggsøk Norge
Sak: Nybygg bolig - Øystein Sværen - Sneveien 65
Dok: Ett trinns søknadsbehandling
Lnr: 82845/2014 Forrige lnr: 2014/82138
---------------------------------------------------------
2010/03486-004 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: M71 Saksans: BODØSJØEN BARNEHAGE/SCHING
Fra: Salten Brann IKS
Sak: Branntilsyn - Bodøsjøen barnehage
Dok: Rapport etter branntilsyn 2014
Lnr: 82846/2014 Forrige lnr: 2010/10086
---------------------------------------------------------
2014/07879-002 I Datert: 29.09.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Fra: Bodø sentrum AS v/Tom Erik Olsen
Sak: Tilleggsareal Kvartal 98 ved trafo Konrad Klausens vei 2 - til Bodø sentrum AS
Dok: Tilleggsareal Kvartal 98 - opprydding grenser og hjemmel
Lnr: 82848/2014 Forrige lnr: 2014/82836
---------------------------------------------------------
2014/07882-001 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 37/77 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Aursand arkitekt
Sak: Nybygg garasje og fasadeendring - Kurt Lyngved - Per Helgesens vei 16
Dok: Søknad om rammetillatelse
Lnr: 82854/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/07115-030 I Datert: 19.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Nordland Fylkeskommune
Sak: Kulturkvartalet - tilskudd09/2915
Dok: Utsatt frist for utbetaling av stedsutviklingstilskudd - Kulturkvartalet Stormen i Bodø
Lnr: 82855/2014 Forrige lnr: 2014/81917
---------------------------------------------------------
2013/00300-004 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/MARANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** *****
Dok: Trålveien 38 gnr 39/518 til gnr 39/675 og 39/349
Lnr: 82856/2014 Forrige lnr: 2013/3795
---------------------------------------------------------
2014/07881-001 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 55/76 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Cato Andre Aasen
Sak: Nybygg bod - Cato Andre Aasen - Innerdammen 71
Dok: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Lnr: 82857/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/08980-007 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****06/1311
Dok: Underskrevet husleiekontrakt
Lnr: 82858/2014 Forrige lnr: 2014/78396
---------------------------------------------------------
2010/08980-008 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****06/1311
Dok: Bostøtteerklæring
Lnr: 82859/2014 Forrige lnr: 2014/82858
---------------------------------------------------------
2010/08980-009 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****06/1311
Dok: Garanti for depositum
Lnr: 82860/2014 Forrige lnr: 2014/82859                                                                                      
 

Tips en venn

Tips en venn

x