75 55 50 00

Du er her:

Offentlig journal 18.12.2014


 Offentlig journal
Journaldato: 18.12.14, Dokumenttype: i,u,n,x,s, Status: j,a
---------------------------------------------------------
2010/04673-008 U Datert: 23.08.2011 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: Rigmor Nyheim
Sak: Personalmappe - Rigmor Nyheim
Dok: Kompensasjon for videreutdanning.
Lnr: 49275/2011 Forrige lnr: 2011/49143
---------------------------------------------------------
2014/01202-021 N Datert: 26.02.2014 Arkiv: G51 Saksans: OK-FELLES/SVETOR
Til: Gunnar Andreassen m.fl.
Sak: Småskadeskjema 2013 - skolene
Dok: Småskadeskjema 2013 - rutiner
Lnr: 13661/2014 Forrige lnr: 2014/13299
---------------------------------------------------------
2014/01595-009 X Datert: 07.03.2014 Arkiv: 138/828 Saksans: GEODATA/BOTOLE
Til:
Sak: Oppmålingsforretning - Hent AS - Torvgata 26
Dok: Varsel
Lnr: 15902/2014 Forrige lnr: 2014/76015
---------------------------------------------------------
2014/01595-010 X Datert: 07.03.2014 Arkiv: 138/828 Saksans: GEODATA/BOTOLE
Til:
Sak: Oppmålingsforretning - Hent AS - Torvgata 26
Dok: Partsliste
Lnr: 15903/2014 Forrige lnr: 2014/15902
---------------------------------------------------------
2014/01595-011 X Datert: 07.03.2014 Arkiv: 138/828 Saksans: GEODATA/BOTOLE
Til:
Sak: Oppmålingsforretning - Hent AS - Torvgata 26
Dok: Kartvedlegg til varsel
Lnr: 15905/2014 Forrige lnr: 2014/15903
---------------------------------------------------------
2013/06409-005 X Datert: 17.03.2014 Arkiv: 41/17 Saksans: GEODATA/REIODD
Til:
Sak: Oppmålingsforretning - Bodø kommune v/eiendomskontoret - Hunstad
Dok: Krav om matrikkelføring
Lnr: 17975/2014 Forrige lnr: 2014/6003
---------------------------------------------------------
2010/05428-014 U Datert: 25.07.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HELSESØSTERT/OVEING
Til: Anita Andreassen
Sak: Personalmappe - Anita Andreassen
Dok: Korrigert tilsettingsbrev
Lnr: 48100/2014 Forrige lnr: 2014/37993
---------------------------------------------------------
2014/05218-002 X Datert: 17.10.2014 Arkiv: 222/1 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til:
Sak: Deling av grunneiendom - Per Olav Pedersen - Snelia, Misvær
Dok: Sjekkliste
Lnr: 65584/2014 Forrige lnr: 2014/55290
---------------------------------------------------------
2014/05781-003 U Datert: 21.11.2014 Arkiv: 31/371 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Byggsøk Norge
Sak: Bruksendring - Allan Ellingsen - Skoleveien 1
Dok: Behov for tilleggsdokumentasjon
Lnr: 73199/2014 Forrige lnr: 2014/70501
---------------------------------------------------------
2010/02174-024 U Datert: 20.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STØVER SKOLE/ANDGUN
Til: Karina Opsahl Andreassen
Sak: Personalmappe - Karina Opsahl Andreassen
Dok: Arbeidsavtale: 01.09.14 - 30.06.15
Lnr: 74730/2014 Forrige lnr: 2012/25372
---------------------------------------------------------
2014/05159-016 U Datert: 21.11.2014 Arkiv: 28/6 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Statens Vegvesen Region Nord
Sak: Nybygg 2 boliger - Svein Håvard Ålien - Løp
Dok: Anmodning om uttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling av 2 boligtomter, Løp
Lnr: 74937/2014 Forrige lnr: 2014/74673
---------------------------------------------------------
2013/06563-096 U Datert: 24.11.2014 Arkiv: 223 Saksans: KULTURKONTORET/SOMRUN
Til: Mørkvedhallen SA
Sak: Økonomisk støtte 2014 - idrett og friluftsliv
Dok: Avregning driftstilskudd 2014
Lnr: 75412/2014 Forrige lnr: 2014/72228
---------------------------------------------------------
2010/12270-025 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Karin Berg
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Karin Iren Berg
Dok: ***** *****
Lnr: 75612/2014 Forrige lnr: 2014/55565
---------------------------------------------------------
2014/07197-001 U Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: LØDING SKOL/LOVTON
Til: Lisa Frønning Carlsen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Lisa Frønning Carlsen
Dok: Arbeidsavtale 24.11.14 - 19.06.15
Lnr: 76006/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/00471-021 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Bente Snefjellå
Sak: Personalmappe - Bente Snefjellå
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 77088/2014 Forrige lnr: 2014/52229
---------------------------------------------------------
2010/12439-030 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Til: Elise K Lundlie
Sak: Personalmappe - Elise Karlsen Lundlie
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 77581/2014 Forrige lnr: 2014/76504
---------------------------------------------------------
2010/16598-040 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Til: Cathrine Helland Olsen
Sak: Personalmappe - Cathrine Helland Olsen
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 77603/2014 Forrige lnr: 2014/77083
---------------------------------------------------------
2014/07241-003 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: 630 Saksans: HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN/JOHCAT
Til: Lindbak
Sak: Kopimaskin / multifunksjonsmaskin - Helse- og omsorgsavdelingen rådhuset
Dok: Ordrebekreftelse ny multifunksjonsmaskin - signert serviceavtale
Lnr: 78033/2014 Forrige lnr: 2014/78030
---------------------------------------------------------
2010/02214-028 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Til: Marie Fiva Larsen
Sak: Personalmappe - Marie Fiva Larsen
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 78730/2014 Forrige lnr: 2014/60702
---------------------------------------------------------
2010/02214-029 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Til: Maria Fiva Larsen
Sak: Personalmappe - Marie Fiva Larsen
Dok: Arbeidsavtale 12.01.15 - 31.03.15
Lnr: 78752/2014 Forrige lnr: 2014/78730
---------------------------------------------------------
2010/02214-030 X Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Til: Ellinor Larssen
Sak: Personalmappe - Marie Fiva Larsen
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 78762/2014 Forrige lnr: 2014/78752
---------------------------------------------------------
2013/00518-010 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SKJ.OPPV.SE/GRYRAN
Til: Julia Steffen Berg
Sak: Personalmappe - Julia Steffen Berg
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.07.15
Lnr: 79092/2014 Forrige lnr: 2014/68428
---------------------------------------------------------
2014/05190-004 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: Jostein Kristoffer Stemland
Sak: Personalmappe - Jostein Kristoffer Stemland
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 79105/2014 Forrige lnr: 2014/59785
---------------------------------------------------------
2014/07469-001 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BODØSJØEN S/SKAROB
Til: Ivar Unhjem
Sak: Personalmappe - Ivar Unhjem
Dok: Arbeidsavtale 01.12.14 - 31.12.14
Lnr: 79148/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/05180-002 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Thea G. Larsen
Sak: Personalmappe - Thea Gaustad Larsen
Dok: Tilsettingsbrev - 20,42% fast stilling som pleiemedarbeider/helg ved Mørkved Sykehjem
Lnr: 79215/2014 Forrige lnr: 2014/54856
---------------------------------------------------------
2014/05180-003 X Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Lisa Jonassen Lyngøy
Sak: Personalmappe - Thea Gaustad Larsen
Dok: Beregning av tillegg
Lnr: 79219/2014 Forrige lnr: 2014/79215
---------------------------------------------------------
2010/06857-013 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Renata Palac
Sak: Personalmappe - Renata Palac
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 79260/2014 Forrige lnr: 2013/76629
---------------------------------------------------------
2014/07085-002 X Datert: 09.12.2014 Arkiv: 77/179 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til:
Sak: Deling av grunneiendom - Turid og Kjell Vading - Saltstraumen
Dok: Sjekkliste
Lnr: 79264/2014 Forrige lnr: 2014/74976
---------------------------------------------------------
2014/07085-003 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: 77/179 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Veding Holding AS
Sak: Deling av grunneiendom - Turid og Kjell Vading - Saltstraumen
Dok: Behov for tilleggsdokumentasjon
Lnr: 79277/2014 Forrige lnr: 2014/79264
---------------------------------------------------------
2014/07018-002 X Datert: 09.12.2014 Arkiv: 238/5 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til:
Sak: Deling av grunneiendom - Aina Engseth og Yngve Freding - Husvannet, Brivik i salten
Dok: Sjekkliste
Lnr: 79414/2014 Forrige lnr: 2014/74153
---------------------------------------------------------
2010/17092-017 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/AUSKJELR
Til: Irene Olsen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Irene Olsen
Dok: ***** *****
Lnr: 79546/2014 Forrige lnr: 2014/49683
---------------------------------------------------------
2010/01032-025 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Zoz Fekadu Girma
Sak: Personalmappe - Zoz Girma Fekadu
Dok: Arbeidsavtale 12.01.15 - 15.03.15 67%
Lnr: 79645/2014 Forrige lnr: 2014/35550
---------------------------------------------------------
2010/01032-026 X Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Lisa Jonassen Lyngøy
Sak: Personalmappe - Zoz Girma Fekadu
Dok: Beregning av tillegg
Lnr: 79655/2014 Forrige lnr: 2014/79645
---------------------------------------------------------
2012/04396-016 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Til: Maren Kristine Eivik
Sak: Personalmappe - Maren Kristine Eivik
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 79719/2014 Forrige lnr: 2014/76471
---------------------------------------------------------
2012/05710-006 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 223 Saksans: KULTURKONTORET/NESHEG
Til: Bodø kirkelige fellesråd
Sak: Faste tilskudd - Bodø internasjonale orgelfestival
Dok: Utbetaling av fast årlig tilskudd 2014 - Bodø Internasjonale Orgelfestival
Lnr: 79757/2014 Forrige lnr: 2014/79756
---------------------------------------------------------
2014/07469-002 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BODØSJØEN S/SKAROB
Til: Ivar Unhjem
Sak: Personalmappe - Ivar Unhjem
Dok: Arbeidsavtale 01.12.14 - 31.12.14 - SFO
Lnr: 79783/2014 Forrige lnr: 2014/79148
---------------------------------------------------------
2010/01539-026 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: LØDING SKOL/OSTRUT
Til: Liv Grethe Birkelund
Sak: Personalmappe - Liv Grethe Birkelund
Dok: Arbeidsavtale 01.12.14 - 31.12.14 44 %
Lnr: 79876/2014 Forrige lnr: 2014/70873
---------------------------------------------------------
2011/04282-016 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Anne Martha Holmstrøm
Sak: Personalmappe - Anne Martha Hunstad Holmstrøm
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 79896/2014 Forrige lnr: 2013/80120
---------------------------------------------------------
2010/01164-036 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Mariell Furnes
Sak: Personalmappe - Mariell Furnes
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 04.01.15 85%
Lnr: 80277/2014 Forrige lnr: 2014/60466
---------------------------------------------------------
2010/01164-037 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Mariell Furnes
Sak: Personalmappe - Mariell Furnes
Dok: Arbeidsavtale 05.01.15 - 31.03.15 82,39%
Lnr: 80292/2014 Forrige lnr: 2014/80277
---------------------------------------------------------
2013/07023-009 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/JOHMON
Til: Malin Aileen Torstensen
Sak: Personalmappe - Malin Aileen Torstensen
Dok: Arbeidsavtale 01.02.15 - 29.03.15
Lnr: 80301/2014 Forrige lnr: 2014/53200
---------------------------------------------------------
2010/14063-017 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: Hans Petter Hovet
Sak: Personalmappe - Hans Petter Hovet
Dok: Arbeidsavtale 01.12.14 - 31.12.14
Lnr: 80428/2014 Forrige lnr: 2014/68924
---------------------------------------------------------
2010/02280-040 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Til: Monica S. Johannessen .
Sak: Personalmappe - Monica Simone Johannessen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 30.04.15
Lnr: 80563/2014 Forrige lnr: 2014/63726
---------------------------------------------------------
2013/02682-008 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HELLIGVÆR SKOLE/EIDNEL
Til: Rebekka Wennberg
Sak: Personalmappe - Rebekka Wennberg
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 80618/2014 Forrige lnr: 2014/52413
---------------------------------------------------------
2014/05117-009 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Yohannes Kidane
Sak: Personalmappe - Yohannes Berhane Kidane
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 80680/2014 Forrige lnr: 2014/59009
---------------------------------------------------------
2010/02021-054 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/WIIHIL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte 15.12.14
Lnr: 80797/2014 Forrige lnr: 2014/72825
---------------------------------------------------------
2014/07111-003 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Sissel Johnsen
Sak: Personalmappe - Sissel Johnsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15
Lnr: 80866/2014 Forrige lnr: 2014/76745
---------------------------------------------------------
2010/01401-034 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Elisabeth Strand
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Elisabeth Ranveig Strand
Dok: ***** *****
Lnr: 80899/2014 Forrige lnr: 2014/80897
---------------------------------------------------------
2010/11876-025 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/KASTOR
Til: Mariell Walleniussen Borge
Sak: Personalmappe - Mariell Cecilie Waleniussen Borge
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15-30.06.15
Lnr: 80927/2014 Forrige lnr: 2014/67565
---------------------------------------------------------
2010/11236-006 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: Tine Erichsen Engan
Sak: Personalmappe - Tine Erichsen Engan
Dok: Arbeidsavtale 12.12.14 - 30.09.15
Lnr: 80976/2014 Forrige lnr: 2014/5840
---------------------------------------------------------
2012/04848-015 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: FLYKTNINGEKTR/IVEJAN
Til: Susanne Mari Strand
Sak: Personalmappe - Susanne Mari Strand
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.01.15
Lnr: 80998/2014 Forrige lnr: 2014/78616
---------------------------------------------------------
2010/00356-019 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: LØDING SKOL/OSTRUT
Til: Lisbeth Ravik
Sak: Personalmappe - Lisbeth Ravik
Dok: Arbeidsavtale 11.12.14 - 19.06.15
Lnr: 81106/2014 Forrige lnr: 2013/76918
---------------------------------------------------------
2010/14337-006 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Marit Iren Berntsen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Marit Irene Bertsen
Dok: ***** *****
Lnr: 81157/2014 Forrige lnr: 2014/57668
---------------------------------------------------------
2011/01390-020 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/MORTGRE
Til: Karoline Soløy Thoresen
Sak: Personalmappe - Karoline Soløy Thoresen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81224/2014 Forrige lnr: 2014/74132
---------------------------------------------------------
2014/07642-001 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RØNVIK SKOL/TORHEI
Til: Andre Navjord
Sak: Personalmappe - Andrè Johnsen Navjord
Dok: Arbeidsavtale 01.11.14 - 21.06.15
Lnr: 81226/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/01164-038 X Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Lisa Jonassen Lyngøy
Sak: Personalmappe - Mariell Furnes
Dok: Beregning av tillegg
Lnr: 81229/2014 Forrige lnr: 2014/80292
---------------------------------------------------------
2010/16625-018 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/MORTGRE
Til: Merete Lund
Sak: Personalmappe - Merete Lund
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81290/2014 Forrige lnr: 2014/47515
---------------------------------------------------------
2011/04244-027 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEVERN/BIRTON
Til: Maritha Fagerheim
Sak: Personalmappe - Maritha Fagerheim
Dok: Arbeidsavtale 05.01.15 - 30.05.15 - KVP engasjement
Lnr: 81387/2014 Forrige lnr: 2014/79213
---------------------------------------------------------
2014/07765-001 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Kristen-Marius Jensen
Sak: Personalmappe - Kristen-Marius Jensen
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 81478/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/03775-025 U Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORDSIA/N RØNV/KASTOR
Til: Ida Therese Lekanger
Sak: Personalmappe - Ida Therese Lekanger
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 81538/2014 Forrige lnr: 2014/33714
---------------------------------------------------------
2011/01132-016 X Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/MORTGRE
Til: Ellinor Larssen
Sak: Personalmappe - Lena Larsen
Dok: Tilleggslønn
Lnr: 81634/2014 Forrige lnr: 2013/78759
---------------------------------------------------------
2010/10251-009 U Datert: 17.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/LORMARG
Til: Wenche Sommerseth
Sak: Personalmappe - Wenche Sommerseth
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.08.15
Lnr: 81701/2014 Forrige lnr: 2014/44486
---------------------------------------------------------
2014/00948-006 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: M00 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Cowi AS
Sak: Hunstad Sør, B15/B16 - Kommunaltekniske anlegg
Dok: Revidering av EL-kapitlet
Lnr: 82111/2014 Forrige lnr: 2014/81545
---------------------------------------------------------
2014/05946-005 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 31/1021 Saksans: GEODATA/REIODD
Fra: Linn Espolin Johnson
Sak: Grensejustering - Anders Johnson - Gjerdåsveien 38
Dok: Grensejustering 31/1416
Lnr: 82112/2014 Forrige lnr: 2014/69221
---------------------------------------------------------
2014/07818-001 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Salten motorhistorisk forening
Sak: Salten motorhistorisk forening - skjenkebevilling for enkelt anledning
Dok: Søknad om skjenkebevilling 7.8.2015
Lnr: 82114/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/02113-004 I Datert: 14.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/BAKMAR
Fra: Aase Haldorsen
Sak: Personalmappe - Aase Haldorsen
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 82116/2014 Forrige lnr: 2013/80971
---------------------------------------------------------
2014/07820-001 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Aage Blankvoll
Sak: Leie av nausttomt i Larsvika på Kjerringøy - Aage Blankvoll
Dok: Søknad om leie av nausttomt i Larsvika
Lnr: 82133/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/05781-007 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 31/371 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Byggsøk Norge
Sak: Bruksendring - Allan Ellingsen - Skoleveien 1
Dok: Tilleggsdokumentasjon
Lnr: 82135/2014 Forrige lnr: 2014/77600
---------------------------------------------------------
2014/07822-001 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: K23 Saksans: BYTEKNIKK/OVSING
Fra: Cowi AS
Sak: Utslipp oljeholdig avløpsvann - Statoil Hunstad -
Dok: Søknad
Lnr: 82136/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/16121-021 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/SIVEMA
Fra: Carolin Olsen Hemminghytt
Sak: Personalmappe - Carolin Olsen Hemminghytt
Dok: Varsel til arbeidsgiver om avvikling av fødselspermisjon
Lnr: 82137/2014 Forrige lnr: 2014/70354
---------------------------------------------------------
2014/07821-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 39/984 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Statens Vegvesen Region Nord
Sak: Nybygg bolig - Øystein Sværen - Sneveien 65
Dok: Uttalelse - sprengning tomt
Lnr: 82138/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/05872-012 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BODØ KULTURSKOLE/MISELI
Fra: Ferenc Jakobsen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Ferenc Jakobsen
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 82141/2014 Forrige lnr: 2014/78961
---------------------------------------------------------
2014/07391-016 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Søknad
Lnr: 82176/2014 Forrige lnr: 2014/81744
---------------------------------------------------------
2014/07418-031 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 82177/2014 Forrige lnr: 2014/81250
---------------------------------------------------------
2014/07418-032 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 82178/2014 Forrige lnr: 2014/82177
---------------------------------------------------------
2014/07558-010 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 82179/2014 Forrige lnr: 2014/81746
---------------------------------------------------------
2014/04905-015 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 43/473 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Fra: Søkertorget AS
Sak: Tilbygg bolig og garasje - Trygve-Jan Bredal - Greisdalsveien 69
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 82184/2014 Forrige lnr: 2014/81617
---------------------------------------------------------
2014/07823-001 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: Q01 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Søkertorget AS
Sak: Avkjørsel kommunal veg - Trygve - Jan Bredal - Greisdalsveien 69
Dok: Søknad
Lnr: 82186/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/00024-093 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALGLE
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Svarskjema - ikke leverte terminoppgaver - 2014
Dok: Ikke levert terminoppgave - ***** ***** ***** *****
Lnr: 82190/2014 Forrige lnr: 2014/77848
---------------------------------------------------------
2014/07824-001 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 138/4061 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Fra: Byggsøk Norge
Sak: Reparasjon - Villy Terje Gundersen - Vinkelen 31
Dok: Ett-trinns søknadsbehandling
Lnr: 82200/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/00241-029 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: Q84 Saksans: BYTEKNIKK/NILSVE
Fra: Vollen Barnehage
Sak: Skiltplaner - Rønvik
Dok: Søker om skilt - trafikksikkerhet på parkeringsplass i Leif Aunes vei
Lnr: 82209/2014 Forrige lnr: 2014/78665
---------------------------------------------------------
2013/03429-287 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: K24 Saksans: BYTEKNIKK/OVSING
Fra: May Beate Iversen
Sak: Nedgravde oljetanker
Dok: Vektkvittering - Østbø
Lnr: 82213/2014 Forrige lnr: 2014/77683
---------------------------------------------------------
2014/07270-002 X Datert: 11.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/OIETOR
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Innleide boliger - ***** *****
Dok: Leiekontrakt for bolig
Lnr: 82217/2014 Forrige lnr: 2014/78821
---------------------------------------------------------
2014/05102-014 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 034 Saksans: RENHOLDSEKSJON/BUSIRI
Fra: Fagforbundet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Bodø Kommunale Eiendommer KF - referater fra møter
Dok: Svar fra Fagforbundet drøftingsmøte den 16.12.14
Lnr: 82219/2014 Forrige lnr: 2014/81789
---------------------------------------------------------
2014/05102-015 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 034 Saksans: RENHOLDSEKSJON/BUSIRI
Fra: Delta
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Bodø Kommunale Eiendommer KF - referater fra møter
Dok: Svar fra Delta drøftingsmøte den 16.12.14
Lnr: 82221/2014 Forrige lnr: 2014/82219
---------------------------------------------------------
2014/07455-003 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 82241/2014 Forrige lnr: 2014/79773
---------------------------------------------------------
2014/07826-001 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Mustafa Kemal Øzturk
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018370
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 82246/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/07126-012 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Fra: Kemnerkontoret v/Bent Roger Broks
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Restansesjekk - fornyelse
Lnr: 82250/2014 Forrige lnr: 2014/78350
---------------------------------------------------------
2014/07827-001 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BYTEKNIKK/EILSAN
Fra: DNB Skadeforsikring Skadeservice
Sak: Krav om erstatning for bilskade - Hellran 10
Dok: Vår skade 3871374.4
Lnr: 82252/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07827-002 I Datert: 14.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: BYTEKNIKK/EILSAN
Fra: Byteknikk v/Hallgeir Karlsen
Sak: Krav om erstatning for bilskade - Hellran 10
Dok: Skilt som er ramlet ned
Lnr: 82254/2014 Forrige lnr: 2014/82252
---------------------------------------------------------
2012/01928-014 I Datert: 28.11.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: Regnskap v/Marianne Pettersen
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Avviste transer hos NETS pga ugyldig KID
Lnr: 82265/2014 Forrige lnr: 2014/75434
---------------------------------------------------------
2014/02340-005 I Datert: 26.11.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Orientering - inntekter
Lnr: 82269/2014 Forrige lnr: 2014/77487
---------------------------------------------------------
2013/02538-005 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 70/702 Saksans: BYGGESAKSKT/VARALF
Fra: Vanja Karlsen
Sak: Veranda/ terrasse - Vanja Karlsen - Deppeldiket 49
Dok: Fakturagrunnlag tillatelse
Lnr: 82281/2014 Forrige lnr: 2014/82029
---------------------------------------------------------
2014/02316-008 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: M00 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Norconsult AS
Sak: Bodø Brannstasjon - kommunaltekniske anlegg
Dok: Bodø Brannstastasjon - søkand om tilkobling og utføring av sanitæranlegg - gbr.nr. 38/747
Lnr: 82310/2014 Forrige lnr: 2014/74592
---------------------------------------------------------
2010/11332-005 I Datert: 13.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Parkeringstillatelse - blått kort
Lnr: 82324/2014 Forrige lnr: 2014/76001
---------------------------------------------------------
2014/07306-003 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Fra: Cha Chan
Sak: Parkering - Fee Collection "Automat" - Torvgata
Dok: Parking Fee Collection "Automat" at Torvgata in Bodø
Lnr: 82325/2014 Forrige lnr: 2014/77265
---------------------------------------------------------
2013/03632-002 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/LONTOM
Fra: Tomas Lønsetteig
Sak: Finansiering - Byjubileum 2016
Dok: DA søknad - kongebesøk
Lnr: 82331/2014 Forrige lnr: 2014/45937
---------------------------------------------------------
2010/05206-005 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BYGGESAKSKT/AASTOR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Grete Bach Mortensen
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 82335/2014 Forrige lnr: 2014/67729
---------------------------------------------------------
2010/11575-040 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: KULTURKONTORET/SIVMAR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Elisabeth Isaksen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82337/2014 Forrige lnr: 2014/78262
---------------------------------------------------------
2013/05119-005 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 82339/2014 Forrige lnr: 2014/62562
---------------------------------------------------------
2011/09383-060 I Datert: 22.10.2014 Arkiv: 223 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Fra: Trondheim kommune - Oppvekstkontoret
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Refusjonskrav - elever med opplæring i annen kommune
Dok: Refusjonskrav gjesteelev - høst 14 - ***** ***** ***** *****
Lnr: 82344/2014 Forrige lnr: 2014/82042
---------------------------------------------------------
2011/09383-061 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 223 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Fra: Trondheim kommune - Oppvekstkontoret
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Refusjonskrav - elever med opplæring i annen kommune
Dok: Refusjonskrav fosterhjemsbarn - høst 14 - ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82345/2014 Forrige lnr: 2014/82344
---------------------------------------------------------
2014/07152-020 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Salten politidistrikt
Sak: Briisdrift AS - serverings- og skjenkebevilling
Dok: Pålegg om bruk av ordensvakter
Lnr: 82347/2014 Forrige lnr: 2014/82024
---------------------------------------------------------
2014/07833-001 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Trond Nilsskog
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018419
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 82348/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07154-018 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Salten politidistrikt
Sak: Serveringsbevilling og Skjenkebevilling - Smiths Sportsbar & Grill AS
Dok: Pålegg om bruk av ordensvakter
Lnr: 82352/2014 Forrige lnr: 2014/82074
---------------------------------------------------------
2014/07834-001 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Adeel Afzal
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018279
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 82353/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/02280-041 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Fra: Monica S. Johannessen .
Sak: Personalmappe - Monica Simone Johannessen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 01.01.15 - 03.04.15
Lnr: 82362/2014 Forrige lnr: 2014/80563
---------------------------------------------------------
2014/07835-001 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: STOKKVIKA BARNEHAGE/TVEELD
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 82364/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/03414-053 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Vedtak om individbaserte tjenester
Lnr: 82368/2014 Forrige lnr: 2014/77541
---------------------------------------------------------
2012/00994-010 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Stephan André Skjelvan
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82370/2014 Forrige lnr: 2014/77568
---------------------------------------------------------
2011/03724-028 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: 024 Saksans: HO-STAB/KARMNA
Fra: Nordlandssykhuset v/Steinar Pleym Pedersen
Sak: Samarbeidsmøter mellom Nordlandssykehuset /NLSH og Bodø kommune
Dok: Referat fra dialogmøte 1.12.14
Lnr: 82374/2014 Forrige lnr: 2014/34062
---------------------------------------------------------
2010/01401-037 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Elisabeth Ranveig Strand
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82375/2014 Forrige lnr: 2014/82122
---------------------------------------------------------
2011/03724-029 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 024 Saksans: HO-STAB/KARMNA
Fra: Nordlandssykhuset v/Steinar Pleym Pedersen
Sak: Samarbeidsmøter mellom Nordlandssykehuset /NLSH og Bodø kommune
Dok: Referat fra erfaringsmøte i Bodø 10.12.14
Lnr: 82378/2014 Forrige lnr: 2014/82374
---------------------------------------------------------
2010/15322-011 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Fra: Katrine Hemminghytt
Sak: Personalmappe - Katrine Hemminghytt
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 02.01.15
Lnr: 82384/2014 Forrige lnr: 2014/3775
---------------------------------------------------------
2014/06809-042 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: B12 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/BERGIS
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Skoleplassering 2015/2016
Dok: Søknad om skolebytte - ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82385/2014 Forrige lnr: 2014/82232
---------------------------------------------------------
2012/04848-016 I Datert: 17.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: FLYKTNINGEKTR/IVEJAN
Fra: Susanne Mari Strand
Sak: Personalmappe - Susanne Mari Strand
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 06.12.14 - 31.01.15
Lnr: 82387/2014 Forrige lnr: 2014/80998
---------------------------------------------------------
2010/02214-033 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Fra: Marie Fiva Larsen
Sak: Personalmappe - Marie Fiva Larsen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 12.01.15 - 31.03.15
Lnr: 82389/2014 Forrige lnr: 2014/79163
---------------------------------------------------------
2011/04963-026 U Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4
Lnr: 82390/2014 Forrige lnr: 2014/82123
---------------------------------------------------------
2014/07765-003 X Datert: 16.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til:
Sak: Personalmappe - Kristen-Marius Jensen
Dok: Taushetserklæring
Lnr: 82391/2014 Forrige lnr: 2014/81692
---------------------------------------------------------
2014/03734-009 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 82394/2014 Forrige lnr: 2014/79969
---------------------------------------------------------
2013/05519-006 I Datert: 06.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Fra: Elisabeth Helseth
Sak: Personalmappe - Elisabeth Helseth
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 22.12.14 - 02.01.15
Lnr: 82395/2014 Forrige lnr: 2014/75964
---------------------------------------------------------
2011/01979-013 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVEDM SK/ARNTAN
Fra: Jonas Klevstad .
Sak: Personalmappe - Jonas Alfred Klevstad
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 22.12.14 - 02.01.15
Lnr: 82396/2014 Forrige lnr: 2014/66411
---------------------------------------------------------
2014/07836-001 I Datert: 28.04.2014 Arkiv: ***** Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/FJAESP
Fra: Rana kommune - undervisningsavdelingen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Vedtak om spesialundervisning - 2014/2015
Lnr: 82402/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/02516-063 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Bodø Gårdeierforening, v/Jess-Owe Johansen
Sak: Leie av plass på torget, i gågata og i Glasshuset 2014
Dok: Svarsendingsskjema - leie av kommunal grunn
Lnr: 82403/2014 Forrige lnr: 2014/79590
---------------------------------------------------------
2013/06563-101 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 223 Saksans: KULTURKONTORET/SOMRUN
Fra: Bodø Judo Club
Sak: Økonomisk støtte 2014 - idrett og friluftsliv
Dok: Søknad om tilskudd til Bodø Barents Judo cup og treningssamling 2014
Lnr: 82404/2014 Forrige lnr: 2014/77811
---------------------------------------------------------
2014/07837-001 I Datert: 14.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØDING SKOL/OSTRUT
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Søknad om logopedhjelp i skolen
Lnr: 82408/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/00252-170 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 223 Saksans: KULTURKONTORET/NESHEG
Fra: Naurstad Grendelag
Sak: Økonomisk støtte 2014 - lag og foreninger
Dok: Søknad om støtte til oppgradering av grendehuset på kr. 10.000,-
Lnr: 82410/2014 Forrige lnr: 2014/78403
---------------------------------------------------------
2014/07838-001 N Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Tilmelding til PPT
Lnr: 82414/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/01429-007 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: Sparebank1 Nord-Norge
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Sikkerhet lån - ber om prioritetsvikelse
Lnr: 82416/2014 Forrige lnr: 2014/66324
---------------------------------------------------------
2013/07100-068 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: F30 Saksans: FLYKTNINGEKTR/HJELILL
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Førstegangsbosetting – søknad/forespørsel 2013/2014
Dok: Søknad om bosetting
Lnr: 82417/2014 Forrige lnr: 2014/79050
---------------------------------------------------------
2012/08646-006 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: KULTURKONTORET/SKONIL
Fra: Miljødirektoratet
Sak: Istandsetting av Bjørnøy fyrstasjon - tilskudd
Dok: Bjørnøy fyr friluftslivsområde i Bodø kommune i Nordland - utbetaling av tilsagn til nødvendig istandsetting
Lnr: 82422/2014 Forrige lnr: 2014/74873
---------------------------------------------------------
2013/07431-004 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: K23 Saksans: BYTEKNIKK/OVSING
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Bruk av ubebygd areal - Sameiet i Knut Hamsuns vei og Matti Aikios vei
Dok: Klagesak
Lnr: 82425/2014 Forrige lnr: 2014/17400
---------------------------------------------------------
2010/04499-013 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Tilskudd til grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkere 09/2599
Dok: Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker om opphold i Norge - kap 225 post 64
Lnr: 82428/2014 Forrige lnr: 2014/49794
---------------------------------------------------------
2014/07765-004 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Fra: Kristen-Marius Jensen
Sak: Personalmappe - Kristen-Marius Jensen
Dok: Autorisasjon - hjelpepleier, kursbeviser
Lnr: 82431/2014 Forrige lnr: 2014/82391
---------------------------------------------------------
2014/07840-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 222/1 Saksans: GEODATA/[Ufordelt]
Fra: Per Olav Pedersen
Sak: Oppmålingsforretning - Per Olav Pedersen - Snelia
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 82432/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07841-001 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om bolig for pleie- og omsorgsformål
Lnr: 82433/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/04326-006 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 057 Saksans: IKT-KONTOR/NILFRO
Fra: Statsarkivet i Trondheim - seksjon for bevaring
Sak: Tilsyn - sentralarkivet
Dok: Oversender endelig rapport - tilsyn Bodø kommune
Lnr: 82447/2014 Forrige lnr: 2014/74092
---------------------------------------------------------
2011/01821-017 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEVERN/BIRTON
Fra: Anita Iren Nilsen
Sak: Personalmappe - Anita Nilsen
Dok: Takker ja til fast stilling.
Lnr: 82449/2014 Forrige lnr: 2014/82439
---------------------------------------------------------
2010/04498-017 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om bolig for pleie- og omsorgsformål
Lnr: 82450/2014 Forrige lnr: 2014/21027
---------------------------------------------------------
2012/08625-340 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: S30 Saksans: BYTEKNIKK/OFFJUS
Fra: Paul Jensen
Sak: Fjernvarmenett og sanering VVA-anlegg - Bankgata - Rensåsgata
Dok: Underskrevet avtale - utskifting og separering av private stikkledninger - Kongens gate 6 - gbnr 138/2230
Lnr: 82451/2014 Forrige lnr: 2014/82305
---------------------------------------------------------
2010/05137-032 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Fra: Lise - Beate Høgberg Iversen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Lise-Beate Høgberg Iversen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82452/2014 Forrige lnr: 2014/72894
---------------------------------------------------------
2012/08625-341 I Datert: 14.12.2014 Arkiv: S30 Saksans: BYTEKNIKK/OFFJUS
Fra: Kjell Jan Krey Dagsloth
Sak: Fjernvarmenett og sanering VVA-anlegg - Bankgata - Rensåsgata
Dok: Underskrevet avtale - utskifting og separering av private stikkledninger - Prinsensgate 119 - gbnr 138/530
Lnr: 82454/2014 Forrige lnr: 2014/82451
---------------------------------------------------------
2011/02327-027 I Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/KRIMER
Fra: Anita Kristensen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Anita Eriksen Kristensen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82455/2014 Forrige lnr: 2014/75855
---------------------------------------------------------
2014/07842-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** *****
Dok: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 82458/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07844-001 N Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Tilmelding til PPT
Lnr: 82463/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/00660-031 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Referat fra møte - 15.12.14
Lnr: 82466/2014 Forrige lnr: 2014/78381
---------------------------------------------------------
2014/07845-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 238/5 Saksans: GEODATA/[Ufordelt]
Fra: Steinar Thoresen
Sak: Oppmålingsforretning - Aina Engseth og Yngve Freding - Husvannet, Brivik i Salten
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 82469/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/10382-139 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Dama Di AS
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Serverings- og skjenkebevilling - Dama Di AS
Dok: Arbeidsavtale for daglig leder
Lnr: 82473/2014 Forrige lnr: 2014/82453
---------------------------------------------------------
2011/10382-140 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Skatt Nord
Sak: Serverings- og skjenkebevilling - Dama Di AS
Dok: Dama di - Vandelsvurdering ny styrer
Lnr: 82474/2014 Forrige lnr: 2014/82473
---------------------------------------------------------
2014/00136-134 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: F05 Saksans: SERVICE/IVEGRO
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Ledsagerbevis - 2014
Dok: Søknad ledsagerbevis - ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 82475/2014 Forrige lnr: 2014/81365
---------------------------------------------------------
2013/03142-009 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Grønnåsen barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Individuell opplæringsplan
Lnr: 82478/2014 Forrige lnr: 2014/37244
---------------------------------------------------------
2013/03142-010 I Datert: 16.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Grønnåsen barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Halvårsrapport - høst 14
Lnr: 82479/2014 Forrige lnr: 2014/82478
---------------------------------------------------------
2011/03784-033 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Vollen barnehage v. styrer
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Individuell opplæringsplan
Lnr: 82482/2014 Forrige lnr: 2014/81228
---------------------------------------------------------
2011/03784-034 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Vollen barnehage v. styrer
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Halvårsrapport - høst 14
Lnr: 82484/2014 Forrige lnr: 2014/82482
---------------------------------------------------------
2013/05078-036 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Skatt Nord
Sak: Serverings- og skjenkebevilling - Royal Pizza AS
Dok: Royal Pizza - uttalelse vandelsvurdering daglig leder
Lnr: 82486/2014 Forrige lnr: 2014/81936
---------------------------------------------------------
2013/03118-019 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Vollen barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Individuell opplæringsplan
Lnr: 82487/2014 Forrige lnr: 2014/41400
---------------------------------------------------------
2013/03118-020 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Vollen barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Halvårsrapport - høst 14
Lnr: 82489/2014 Forrige lnr: 2014/82487
---------------------------------------------------------
2012/08790-019 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Adv Finn Ove Smith
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Begjæring om stadfestelse av bud - kopi
Lnr: 82496/2014 Forrige lnr: 2014/73532
---------------------------------------------------------
2011/03776-008 N Datert: 17.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: Stig Antonsen
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Mail om omgjøringsvedtak
Lnr: 82498/2014 Forrige lnr: 2013/84815
---------------------------------------------------------
2014/07847-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 138/2633 Saksans: GEODATA/[Ufordelt]
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Oppmålingsforretning - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Bodø kirkegård
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 82499/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/07126-014 I Datert: 17.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Fra: Tildelingskontoret
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Faglig vurdering
Lnr: 82500/2014 Forrige lnr: 2014/82308
---------------------------------------------------------
2014/05159-023 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 28/6 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Nordland Fylkeskommune
Sak: Nybygg 2 boliger - Svein Håvard Ålien - Løp
Dok: Kulturminnefaglig uttalelse
Lnr: 82501/2014 Forrige lnr: 2014/81899
---------------------------------------------------------
2014/07848-001 I Datert: 18.12.2014 Arkiv: 77/179 Saksans: GEODATA/[Ufordelt]
Fra: Veding Holding AS
Sak: Oppmålingsforretning - Turid og Kjell Vading - Saltstraumen
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 82503/2014 Forrige lnr:                                                                                                 
 

Tips en venn

Tips en venn

x