75 55 50 00

Du er her:

Offentlig journal 13-15.12.2014


Offentlig journal
Journaldato: 13.12.2014 - 15.12.2014, Journalenhet: JBK - Journalførende enhet, Dokumenttype: i,u,n,x,s, Status: j,a
---------------------------------------------------------
2011/01351-006 U Datert: 09.05.2011 Arkiv: F40 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernssak - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Vitneinnkalling
Lnr: 27987/2011 Forrige lnr: 2011/20425
---------------------------------------------------------
2011/01351-008 U Datert: 10.05.2011 Arkiv: F40 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Til: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Nordland
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernssak - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Prosesskriv til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Nordland
Lnr: 28279/2011 Forrige lnr: 2011/28301
---------------------------------------------------------
2014/06031-002 X Datert: 06.05.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ALVHAL
Til:
Sak: Nye Tverlandet skole - OPS-prosjekt - Eiendomskontoret
Dok: Tverlandet skole - mandat for prosjektet
Lnr: 29121/2014 Forrige lnr: 2014/12647
---------------------------------------------------------
2014/06277-003 X Datert: 24.10.2014 Arkiv: 138/1712 Saksans: GEODATA/HELTRO
Til:
Sak: Oppmålingsforretning - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Sivert Nielsens gate 82
Dok: Sjekkliste
Lnr: 67200/2014 Forrige lnr: 2014/67199
---------------------------------------------------------
2014/07069-001 U Datert: 20.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/SKIROL
Til: Saltdal skatteoppkreverkontor
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** *****
Dok: Stopp av påleggstrekk
Lnr: 74779/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/02750-014 U Datert: 24.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Stine W. Gundersen
Sak: Personalmappe - Stine Wisth Gundersen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15
Lnr: 75215/2014 Forrige lnr: 2014/74556
---------------------------------------------------------
2010/02252-022 U Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Laila Jakobsen
Sak: Personalmappe - Laila Cathrin Jakobsen
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 76153/2014 Forrige lnr: 2014/49471
---------------------------------------------------------
2014/06733-013 U Datert: 27.11.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: Avisa Nordland
Sak: Rekrutteringssak Bankgata ungdomsskole - undervisningsstilling
Dok: Annonse
Lnr: 76312/2014 Forrige lnr: 2014/75519
---------------------------------------------------------
2014/06637-157 X Datert: 28.11.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Trud Berg
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Stormen bibliotek - servicemedarbeider
Dok: Administrativ tilsetting ved Kulturkontoret - 11/2014
Lnr: 76668/2014 Forrige lnr: 2014/72399
---------------------------------------------------------
2011/08011-010 U Datert: 28.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/JOHAKR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Tone Moan Nordby
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 76806/2014 Forrige lnr: 2014/74539
---------------------------------------------------------
2011/01522-035 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Til: Zorica Zlatkovic
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Zorica Zlatkovic
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 77048/2014 Forrige lnr: 2014/74750
---------------------------------------------------------
2014/02637-007 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Malin Sundsfjord Pedersen
Sak: Personalmappe - Malin Sundsfjord Pedersen
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 77116/2014 Forrige lnr: 2014/52376
---------------------------------------------------------
2010/08155-028 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Bjørg Marit Rotvik
Sak: Personalmappe - Bjørg Marit Geil Rotvik
Dok: Arbeidsavtale 16,9% 05.01.15 - 31.03.15
Lnr: 77154/2014 Forrige lnr: 2014/77071
---------------------------------------------------------
2010/08155-029 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Bjørg Marit Rotvik
Sak: Personalmappe - Bjørg Marit Geil Rotvik
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 77170/2014 Forrige lnr: 2014/77154
---------------------------------------------------------
2014/07306-002 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Til: Cha Chan
Sak: Parkering - Fee Collection "Automat" - Torvgata
Dok: Parking Fee Collection "Automat" at Torvgata in Bodø
Lnr: 77265/2014 Forrige lnr: 2014/77251
---------------------------------------------------------
2012/01118-004 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Tone Roberg Fygle
Dok: ***** *****
Lnr: 77483/2014 Forrige lnr: 2012/19959
---------------------------------------------------------
2010/04644-008 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Solbjørg P Fjære
Sak: Personalmappe - Solbjørg Fjære
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 77552/2014 Forrige lnr: 2014/77302
---------------------------------------------------------
2014/00002-214 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: X45 Saksans: GEODATA/HANJOR
Til: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Sammenslåing av matrikkelenheter - tinglysing 2014
Dok: Melding til tinglysing - Sammenslåing av matrikkelenheter
Lnr: 77558/2014 Forrige lnr: 2014/76805
---------------------------------------------------------
2014/06637-158 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Benedicte Tverbak
Sak: Rekrutteringssak Stormen bibliotek - servicemedarbeider
Dok: Tilbud om stilling
Lnr: 77831/2014 Forrige lnr: 2014/76668
---------------------------------------------------------
2014/06637-159 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Katarina Efstathiou Unstad
Sak: Rekrutteringssak Stormen bibliotek - servicemedarbeider
Dok: Tilbud om stilling
Lnr: 77853/2014 Forrige lnr: 2014/77831
---------------------------------------------------------
2011/04859-015 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til: Tor-David Davidsen
Sak: Personalmappe - Tor-David Davidsen
Dok: Rammeavtale 01.01.2015 - 31.12.2015
Lnr: 77873/2014 Forrige lnr: 2014/50151
---------------------------------------------------------
2014/00002-215 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: X45 Saksans: GEODATA/HANJOR
Til: SKS Produksjon AS
Sak: Sammenslåing av matrikkelenheter - tinglysing 2014
Dok: Tinglyst melding - Sletting av festekontrakt på gnr. 62 bnr. 43
Lnr: 77878/2014 Forrige lnr: 2014/77558
---------------------------------------------------------
2014/00002-216 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: X45 Saksans: GEODATA/HANJOR
Til: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Sammenslåing av matrikkelenheter - tinglysing 2014
Dok: Melding til tinglysing - sletting av festenr 1 på gnr. 42 bnr. 3
Lnr: 77906/2014 Forrige lnr: 2014/77878
---------------------------------------------------------
2014/07385-001 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/DORSTI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** *****
Dok: Tilbud om time i forbindelse med utkastelse
Lnr: 78043/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/00002-217 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: X45 Saksans: GEODATA/HANJOR
Til: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Sammenslåing av matrikkelenheter - tinglysing 2014
Dok: Melding til tinglysing - sammenslåing av matrikkelenheter
Lnr: 78338/2014 Forrige lnr: 2014/77906
---------------------------------------------------------
2014/07404-001 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: Lisa Pettersen
Sak: Personalmappe - Lisa Pettersen
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 78361/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06912-007 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Therese Andersen
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Spesialsykepleiere
Dok: Tilbud på stilling
Lnr: 78482/2014 Forrige lnr: 2014/75201
---------------------------------------------------------
2014/06912-008 N Datert: 04.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Heidi Navjord
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Spesialsykepleiere
Dok: Innstilling i tilsettingssak 942/2014-HN
Lnr: 78594/2014 Forrige lnr: 2014/78482
---------------------------------------------------------
2014/06912-009 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Maria Fiva Larsen
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Spesialsykepleiere
Dok: Tilbud på 50 % stilling som sykepleier ved Sølvsuper helse- og velferdssenter
Lnr: 78600/2014 Forrige lnr: 2014/78594
---------------------------------------------------------
2014/06912-010 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Avisa Nordland
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Spesialsykepleiere
Dok: Annonse
Lnr: 78605/2014 Forrige lnr: 2014/78600
---------------------------------------------------------
2014/06637-161 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Avisa Nordland
Sak: Rekrutteringssak Stormen bibliotek - servicemedarbeider
Dok: Annonsetekst
Lnr: 78615/2014 Forrige lnr: 2014/78477
---------------------------------------------------------
2014/06698-005 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ASPÅSEN SKO/MADSID
Til: Valborg Harpa Sigurdardottir
Sak: Personalmappe - Valborg Harpa Sigurdardottir
Dok: Arbeidsavtale 01.01.2015 - 28.02.2015
Lnr: 78697/2014 Forrige lnr: 2014/71726
---------------------------------------------------------
2014/02703-005 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Camilla Fjordbak Jensen
Sak: Personalmappe - Camilla Fjordbak Jensen
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 79031/2014 Forrige lnr: 2014/50044
---------------------------------------------------------
2014/02563-008 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Valeria Ruszo
Sak: Personalmappe - Valeria Ruszo
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 79109/2014 Forrige lnr: 2014/74614
---------------------------------------------------------
2012/00876-005 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: Linn Haugrud
Sak: Personalmappe - Linn Haugrud
Dok: Arbeidsavtale 01.11.14 - 30.09.15
Lnr: 79172/2014 Forrige lnr: 2013/23067
---------------------------------------------------------
2010/00558-032 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Maria Rosileuda Varde
Sak: Personalmappe - Maria Rosileuda Verissimo Varde
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 79217/2014 Forrige lnr: 2014/77034
---------------------------------------------------------
2014/05806-003 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/SOMWEN
Til: Trude Mogstad
Sak: Personalmappe - Trude Mogstad
Dok: Rammeavtale fra: 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 79442/2014 Forrige lnr: 2014/62803
---------------------------------------------------------
2012/04078-016 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Devote Ndayishimiye
Sak: Personalmappe - Devote Ndayishimiye
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 79648/2014 Forrige lnr: 2014/65732
---------------------------------------------------------
2013/03801-007 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/LORMARG
Til: Nebyat Mikele Gebregzi
Sak: Personalmappe - Nebyat Gebregzi
Dok: Rammeavtale fra: 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 79667/2014 Forrige lnr: 2014/37023
---------------------------------------------------------
2012/06698-006 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/LORMARG
Til: Mailen Kristensen
Sak: Personalmappe - Mailen Kristensen
Dok: Rammeavtale fra: 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 79671/2014 Forrige lnr: 2014/35891
---------------------------------------------------------
2014/07088-002 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SKAUG BHG./STRFRI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Mottatt søknad om logopedhjelp i barnehagen
Lnr: 79714/2014 Forrige lnr: 2014/74950
---------------------------------------------------------
2014/04859-002 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: Nenad Pavlovic
Sak: Personalmappe - Nenad Pavlovic
Dok: Arbeidsavtale 09.12.14 - 20.06.15
Lnr: 79865/2014 Forrige lnr: 2014/51180
---------------------------------------------------------
2010/00406-014 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: TVERLANDET HJEMMETJENESTEN/ESTLIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Barbro Blokhus
Dok: ***** *****
Lnr: 79891/2014 Forrige lnr: 2014/63630
---------------------------------------------------------
2014/07211-003 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Utvidet bekymringsmelding
Lnr: 79898/2014 Forrige lnr: 2014/79543
---------------------------------------------------------
2014/00735-002 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/LORMARG
Til: Torhild Evertsen
Sak: Personalmappe - Torhild Evertsen
Dok: Rammeavtale fra 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 79916/2014 Forrige lnr: 2014/6842
---------------------------------------------------------
2012/05927-015 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Marita Krane
Sak: Personalmappe - Marita Krane
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 79944/2014 Forrige lnr: 2014/73019
---------------------------------------------------------
2014/00002-219 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: X45 Saksans: GEODATA/HANJOR
Til: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Sammenslåing av matrikkelenheter - tinglysing 2014
Dok: Melding til tinglysing - Sammenslåing av matrikkelenheter gnr. 23/87
Lnr: 79950/2014 Forrige lnr: 2014/78683
---------------------------------------------------------
2010/11519-038 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Christel Lind Skavhaug
Sak: Personalmappe - Christel Lind Skavhaug
Dok: Arbeidsavtale 05.01.15-28.02.15
Lnr: 80058/2014 Forrige lnr: 2014/73647
---------------------------------------------------------
2010/11548-010 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/SOMWEN
Til: Else-Marie Nøis
Sak: Personalmappe - Else Marie Nøis
Dok: Rammeavtale fra: 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 80063/2014 Forrige lnr: 2014/40789
---------------------------------------------------------
2014/06540-004 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Til: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Pålegg om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4
Lnr: 80080/2014 Forrige lnr: 2014/76732
---------------------------------------------------------
2011/07580-005 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ØKONOMIKONTORET/SKJSTE
Til: Ole Christian Erikstad
Sak: Personalmappe - Ole Christian Erikstad
Dok: Arbeidsavtale - 01.11.14 - 01.05.15
Lnr: 80081/2014 Forrige lnr: 2014/64338
---------------------------------------------------------
2014/04750-003 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra møte 10.12.14
Lnr: 80115/2014 Forrige lnr: 2014/55656
---------------------------------------------------------
2012/01089-011 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Melding om enkeltvedtak
Lnr: 80139/2014 Forrige lnr: 2014/52625
---------------------------------------------------------
2010/06922-032 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Marie Rognmo Bakklund
Sak: Personalmappe - Marie Cathrine Rognmo Bakklund
Dok: Arbeidsavtale 10,5% 05.01.15 - 03.04.15
Lnr: 80181/2014 Forrige lnr: 2014/75674
---------------------------------------------------------
2013/01692-009 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Melding om enkeltvedtak - §2-8
Lnr: 80195/2014 Forrige lnr: 2014/52390
---------------------------------------------------------
2010/04957-046 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til: Ida Jeanette Mosti
Sak: Personalmappe - Ida Jeanette Nyheim Mosti
Dok: Tilbud på stilling
Lnr: 80211/2014 Forrige lnr: 2014/76393
---------------------------------------------------------
2013/05626-017 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRVEDMARKA BARNEHAGE/LOREANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte 08.12.2014
Lnr: 80217/2014 Forrige lnr: 2014/44399
---------------------------------------------------------
2014/07581-001 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Melding om enkeltvedtak §2-8
Lnr: 80237/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/02637-008 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Malin Sundsfjord Pedersen
Sak: Personalmappe - Malin Sundsfjord Pedersen
Dok: Arbeidsavtale 12,3% 01.01.15 - 31.08.15
Lnr: 80243/2014 Forrige lnr: 2014/77116
---------------------------------------------------------
2010/03223-033 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Mari-Ann Helgesen
Dok: ***** *****
Lnr: 80247/2014 Forrige lnr: 2014/62299
---------------------------------------------------------
2012/03898-004 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVEDM SK/ODIGUL
Til: Tina Vikan
Sak: Personalmappe - Tina Vikan
Dok: Arbeidsavtale 01.10.14 - 31.12.14
Lnr: 80276/2014 Forrige lnr: 2013/56172
---------------------------------------------------------
2013/00677-022 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Til: Michal Holis
Sak: Personalmappe - Michal Holis
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15-04.01.15
Lnr: 80280/2014 Forrige lnr: 2014/57233
---------------------------------------------------------
2010/11999-019 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/JOHMON
Til: Lena Nilsen
Sak: Personalmappe - Lena Nilsen
Dok: Arbeidsavtale 05.01.15- 31.08.15
Lnr: 80313/2014 Forrige lnr: 2014/42344
---------------------------------------------------------
2014/07590-002 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Til: Nordlandsnett AS
Sak: Ny nettstasjon - Bodø Energi AS - gnr 38 bnr 747
Dok: Forespørsel om ny nettstasjon gnr 38 bnr 747 i Bodø - ny brannstasjon
Lnr: 80318/2014 Forrige lnr: 2014/80316
---------------------------------------------------------
2013/02006-010 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: PARKVEIEN BHG/GISHEI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Rapport etter Norsk Fonemtest
Lnr: 80343/2014 Forrige lnr: 2014/51726
---------------------------------------------------------
2012/01827-010 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MISVÆR SKOLE/ENGJEN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: IOP 2014 - 2015
Lnr: 80404/2014 Forrige lnr: 2014/67755
---------------------------------------------------------
2014/07238-005 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hunstad barneskole - undervisningsinspektør
Dok: Søknad
Lnr: 80726/2014 Forrige lnr: 2014/79401
---------------------------------------------------------
2014/07238-006 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hunstad barneskole - undervisningsinspektør
Dok: Søknad
Lnr: 80727/2014 Forrige lnr: 2014/80726
---------------------------------------------------------
2014/07238-007 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hunstad barneskole - undervisningsinspektør
Dok: Søknad
Lnr: 80728/2014 Forrige lnr: 2014/80727
---------------------------------------------------------
2014/07174-028 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - helgestillinger/ekstravakter
Dok: Søknad
Lnr: 80729/2014 Forrige lnr: 2014/80441
---------------------------------------------------------
2014/07174-029 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - helgestillinger/ekstravakter
Dok: Søknad
Lnr: 80730/2014 Forrige lnr: 2014/80729
---------------------------------------------------------
2014/07175-016 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Søknad
Lnr: 80731/2014 Forrige lnr: 2014/80100
---------------------------------------------------------
2014/07391-006 I Datert: 13.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Søknad
Lnr: 80732/2014 Forrige lnr: 2014/80442
---------------------------------------------------------
2014/07418-028 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 80733/2014 Forrige lnr: 2014/80445
---------------------------------------------------------
2014/07560-006 I Datert: 13.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Tiurveien avlastning - Miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80734/2014 Forrige lnr: 2014/80448
---------------------------------------------------------
2014/07315-005 I Datert: 13.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Tildelingskontoret - Sykepleier/saksbehandler - INTERN
Dok: Søknad
Lnr: 80739/2014 Forrige lnr: 2014/80105
---------------------------------------------------------
2014/07391-007 I Datert: 13.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Søknad
Lnr: 80740/2014 Forrige lnr: 2014/80732
---------------------------------------------------------
2014/07391-008 I Datert: 13.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - intern utlysning
Dok: Søknad
Lnr: 80741/2014 Forrige lnr: 2014/80740
---------------------------------------------------------
2014/07418-029 I Datert: 13.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 80742/2014 Forrige lnr: 2014/80733
---------------------------------------------------------
2014/07558-004 I Datert: 13.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80743/2014 Forrige lnr: 2014/80447
---------------------------------------------------------
2014/07558-005 I Datert: 13.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80744/2014 Forrige lnr: 2014/80743
---------------------------------------------------------
2014/07560-007 I Datert: 13.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Tiurveien avlastning - Miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80745/2014 Forrige lnr: 2014/80734
---------------------------------------------------------
2010/01060-018 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Fra: Oddveig Henriksen
Sak: Personalmappe - Oddveig Henriksen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 01.01.15 - 16.08.15
Lnr: 80791/2014 Forrige lnr: 2014/79641
---------------------------------------------------------
2014/01949-021 I Datert: 14.12.2014 Arkiv: L05 Saksans: RÅD/SIMODANI
Fra: NGI
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Utviklingsprosjekt for ny bruk av flyplassområdet
Dok: Bodø hovedflystasjon - Høring undersøkelseprogram 2015
Lnr: 80794/2014 Forrige lnr: 2014/80792
---------------------------------------------------------
2011/05940-538 I Datert: 13.12.2014 Arkiv: P24 Saksans: BYTEKNIKK/HENJAN
Fra: Codex Advokat v/Bente Bakke Grimseid
Sak: Terminalkai Sør - Totalentreprise
Dok: Tilsvar og motsøksmål
Lnr: 80799/2014 Forrige lnr: 2014/77743
---------------------------------------------------------
2014/00499-104 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: FLYKTNINGEKTR/WOLTON
Fra: IMDi Nord
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Integreringstilskudd - flyktninger 2014
Dok: Dekning av utgifter for alternativ mottaksplass i Bodø kommune
Lnr: 80800/2014 Forrige lnr: 2014/80323
---------------------------------------------------------
2011/07437-004 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BYTEKNIKK/JOHMAY
Fra: Per-Arne Pedersen
Sak: Personalmappe - Per-Arne Pedersen
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 80803/2014 Forrige lnr: 2014/51830
---------------------------------------------------------
2013/07164-133 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 223 Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Neståsen barnehage
Sak: Refusjoner - ekstraressurser - private barnehager 2014
Dok: Refusjonskrav
Lnr: 80804/2014 Forrige lnr: 2014/80601
---------------------------------------------------------
2013/00191-038 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: F16 Saksans: SYMRA DAGSENTER/ANDSTEI
Fra: Margrethe Skoglund
Sak: Støttekontakt - registreringsskjema 2013 og 2014
Dok: Ønsker å bli støttekontakt
Lnr: 80805/2014 Forrige lnr: 2014/77981
---------------------------------------------------------
2014/02363-003 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om midlertidig parkeringstillatelse
Lnr: 80807/2014 Forrige lnr: 2014/23813
---------------------------------------------------------
2014/06943-015 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Salten tingrett
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernssak - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Innkalling til hovedforhandling i sivil sak
Lnr: 80811/2014 Forrige lnr: 2014/80134
---------------------------------------------------------
2014/07689-003 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: A30 Saksans: BODØ KULTURSKOLE/MISELI
Til: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Kulturskolen - elevsak - ***** ***** ***** *****
Dok: Bekymringsmelding - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 80817/2014 Forrige lnr: 2014/80844
---------------------------------------------------------
2014/07692-001 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: T12 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Sønnico Tele AS
Sak: Graving i veg - Leitetunet til Breidablikkveien
Dok: Søknad om plangodkjenning - Leitetunet til Breidablikkveien
Lnr: 80819/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07390-002 I Datert: 14.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rønvik/Nordsia hjemmetjeneste - Sykepleier
Dok: Søknad
Lnr: 80828/2014 Forrige lnr: 2014/79406
---------------------------------------------------------
2014/07315-006 I Datert: 14.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Tildelingskontoret - Sykepleier/saksbehandler - INTERN
Dok: Søknad
Lnr: 80829/2014 Forrige lnr: 2014/80739
---------------------------------------------------------
2014/07481-001 I Datert: 14.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Sykepleier
Dok: Søknad
Lnr: 80830/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07558-006 I Datert: 14.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80831/2014 Forrige lnr: 2014/80744
---------------------------------------------------------
2014/07560-008 I Datert: 14.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Tiurveien avlastning - Miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80832/2014 Forrige lnr: 2014/80745
---------------------------------------------------------
2014/07560-009 I Datert: 14.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Tiurveien avlastning - Miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80833/2014 Forrige lnr: 2014/80832
---------------------------------------------------------
2010/06960-044 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 242 Saksans: HO-STAB/ROBDAG
Fra: Brønnøysundregistrene
Sak: Tom Holands Fond 02/7392
Dok: Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret
Lnr: 80839/2014 Forrige lnr: 2014/53874
---------------------------------------------------------
2014/05881-014 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 033 Saksans: POLITISK SE/SIMKIR
Fra: Magnar Wenseth
Sak: Eldrerådet 2014
Dok: Behov for stoler/benker i storbutikkene i Bodø
Lnr: 80842/2014 Forrige lnr: 2014/76188
---------------------------------------------------------
2014/07689-002 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: A30 Saksans: BODØ KULTURSKOLE/MISELI
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Kulturskolen - elevsak - ***** ***** ***** *****
Dok: Underretning om mottatt bekymringsmelding - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 80844/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/05881-015 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 033 Saksans: POLITISK SE/SIMKIR
Fra: Magnar Wenseth
Sak: Eldrerådet 2014
Dok: Gelender på utetrappa på Fredensborgklinikken
Lnr: 80845/2014 Forrige lnr: 2014/80842
---------------------------------------------------------
2012/08250-013 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Advokatfirma Elden
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** ***** *****
Dok: Prosesskriv til Salten tingrett
Lnr: 80847/2014 Forrige lnr: 2014/79012
---------------------------------------------------------
2013/00171-015 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: L13 Saksans: BYPLAN1/KASKNU
Fra: Sandgata eiendom AS
Sak: Detaljregulering - Skagen Hotel - Kvartal 55A
Dok: Vedr. forslag til detaljregulering vestre del av kvartal 55
Lnr: 80848/2014 Forrige lnr: 2014/78740
---------------------------------------------------------
2014/07146-006 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 77/150 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Tak & Bygg AS
Sak: Nybygg bolig - Elisabeth Lind - Ripnesbakken 14
Dok: Reviderte tegninger
Lnr: 80850/2014 Forrige lnr: 2014/79574
---------------------------------------------------------
2014/00658-036 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Hålogaland lagmannsrett
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** ***** ***** *****
Dok: Beramming av rettsmøte
Lnr: 80856/2014 Forrige lnr: 2014/80267
---------------------------------------------------------
2014/00091-137 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: F20 Saksans: LØNN/LYNLIS
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Oppdragsavtaler - Tildelingskontoret 2014
Dok: Underskrevet oppdragsavtale - ***** *****
Lnr: 80859/2014 Forrige lnr: 2014/79227
---------------------------------------------------------
2014/07356-005 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 22/3 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Byteknikk
Sak: Deling av grunneiendom - Hugo Kristensen - Midnattsolveien 2052 - 2 boligtomter
Dok: Avkjørsel - Valvik
Lnr: 80864/2014 Forrige lnr: 2014/80416
---------------------------------------------------------
2012/00597-003 I Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VESTBYEN BARNEHAGE/GISHEI
Fra: Trine Fæster
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Trine Fæster
Dok: Søknad i forbindelse med gjennomført barne- og ungdomsarbeider
Lnr: 80868/2014 Forrige lnr: 2014/77426
---------------------------------------------------------
2014/07699-001 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 80870/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/00664-007 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 80874/2014 Forrige lnr: 2014/76846
---------------------------------------------------------
2013/01865-004 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALGLE
Fra: Salten tingrett
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Innkalling til rettsmøte
Lnr: 80877/2014 Forrige lnr: 2014/73952
---------------------------------------------------------
2014/07702-001 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** *****
Dok: Søknad om midlertidig parkeringstillatelse
Lnr: 80878/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07180-003 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Anne Elisabeth Soløy
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2017550
Dok: Tilleggsdokumentasjon
Lnr: 80880/2014 Forrige lnr: 2014/76862
---------------------------------------------------------
2012/08697-005 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Opplysninger til søknad om parkeringstillatelse
Lnr: 80881/2014 Forrige lnr: 2014/75574
---------------------------------------------------------
2014/00440-012 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Skatteetaten
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Regnskapskontroll - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Melding om ligningsmessig behandling av rapport
Lnr: 80885/2014 Forrige lnr: 2014/17571
---------------------------------------------------------
2014/07705-001 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 4/114 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Alexander Arnesen
Sak: Tilkopling til offentlig vann/avløp - Alexander Arnesen - Sørvær, gbr.nr. 4/114
Dok: Søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg - gbr.nr. 4/114 - Sørvær
Lnr: 80886/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07706-001 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 4/112 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Tore Magnus Amdam
Sak: Tilkopling til offentlig vann/avløp - Tore Magnus Amdam - Sørvær, gbr.nr. 4/112
Dok: Søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg - gbr. nr. 4/112 - Sørvær
Lnr: 80894/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/04878-045 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Skatt Nord
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Serverings- og skjenkebevilling - Matchcon AS, The Match Bar
Dok: Tilbakemelding om restanser
Lnr: 80900/2014 Forrige lnr: 2014/80351
---------------------------------------------------------
2010/07892-121 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: F32 Saksans: FLYKTNINGEKTR/HJELILL
Fra: Utlendingsdirektoratet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Familieinnvandring
Dok: Melding om innvilget familieinnvandring - ***** ***** ***** *****
Lnr: 80903/2014 Forrige lnr: 2014/79110
---------------------------------------------------------
2010/07892-122 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: F32 Saksans: FLYKTNINGEKTR/HJELILL
Fra: Utlendingsdirektoratet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Familieinnvandring
Dok: Melding om innvilget familieinnvandring - ***** ***** *****
Lnr: 80907/2014 Forrige lnr: 2014/80903
---------------------------------------------------------
2013/03458-006 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BANKGATA SK/NASGEI
Fra: Doris Heiser
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Doris Heiser
Dok: Diplombekreftelse og karakterutskrift
Lnr: 80909/2014 Forrige lnr: 2014/77402
---------------------------------------------------------
2010/07892-123 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: F32 Saksans: FLYKTNINGEKTR/HJELILL
Fra: Utlendingsdirektoratet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Familieinnvandring
Dok: Melding om innvilget familieinnvandring - ***** ***** *****
Lnr: 80910/2014 Forrige lnr: 2014/80907
---------------------------------------------------------
2010/07892-124 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: F32 Saksans: FLYKTNINGEKTR/HJELILL
Fra: Utlendingsdirektoratet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Familieinnvandring
Dok: Melding om innvilget familieinnvandring - ***** ***** *****
Lnr: 80911/2014 Forrige lnr: 2014/80910
---------------------------------------------------------
2010/07892-125 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: F32 Saksans: FLYKTNINGEKTR/HJELILL
Fra: Utlendingsdirektoratet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Familieinnvandring
Dok: Melding om innvilget familieinnvandring - ***** ***** *****
Lnr: 80913/2014 Forrige lnr: 2014/80911
---------------------------------------------------------
2010/07892-126 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: F32 Saksans: FLYKTNINGEKTR/HJELILL
Fra: Utlendingsdirektoratet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Familieinnvandring
Dok: Melding om innvilget familieinnvandring - ***** ***** *****
Lnr: 80915/2014 Forrige lnr: 2014/80913
---------------------------------------------------------
2013/03458-007 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BANKGATA SK/NASGEI
Fra: Doris Heiser
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Doris Heiser
Dok: Attester
Lnr: 80916/2014 Forrige lnr: 2014/80909
---------------------------------------------------------
2010/07892-127 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: F32 Saksans: FLYKTNINGEKTR/HJELILL
Fra: Utlendingsdirektoratet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Familieinnvandring
Dok: Melding om innvilget familieinnvandring - ***** ***** *****
Lnr: 80917/2014 Forrige lnr: 2014/80915
---------------------------------------------------------
2010/07892-128 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: F32 Saksans: FLYKTNINGEKTR/HJELILL
Fra: Utlendingsdirektoratet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Familieinnvandring
Dok: Melding om innvilget familieinnvandring - ***** *****
Lnr: 80920/2014 Forrige lnr: 2014/80917
---------------------------------------------------------
2014/07710-001 I Datert: 14.12.2014 Arkiv: F00 Saksans: TILDELINGSKTR/LARMAR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: KL
Sak: Klage - ***** ***** ***** *****
Dok: Klage på målsetting for korttidsopphold på Sølvsuper
Lnr: 80921/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/07892-129 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: F32 Saksans: FLYKTNINGEKTR/HJELILL
Fra: Utlendingsdirektoratet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Familieinnvandring
Dok: Melding om innvilget familieinnvandring - ***** ***** *****
Lnr: 80923/2014 Forrige lnr: 2014/80920
---------------------------------------------------------
2014/06409-006 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Nordland
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Innkalling av partene
Lnr: 80929/2014 Forrige lnr: 2014/78662
---------------------------------------------------------
2010/06958-030 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Fra: Thomas Martinussen
Sak: Personalmappe - Thomas Martinussen
Dok: Attester
Lnr: 80930/2014 Forrige lnr: 2014/80634
---------------------------------------------------------
2012/06512-036 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: Bodø forliksråd
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Hevingsbeslutning etter inngått rettsforlik
Lnr: 80931/2014 Forrige lnr: 2014/79848
---------------------------------------------------------
2014/06447-005 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: NAV Innkrevingssentral
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Underretning om utleggstrekk
Lnr: 80933/2014 Forrige lnr: 2014/74939
---------------------------------------------------------
2014/00658-037 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Hålogaland lagmannsrett
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** ***** ***** *****
Dok: Rettsbok for planleggingsmøte
Lnr: 80935/2014 Forrige lnr: 2014/80856
---------------------------------------------------------
2014/00136-131 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: F05 Saksans: SERVICE/IVEGRO
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Ledsagerbevis - 2014
Dok: Søknad ledsagerbevis - ***** ***** ***** *****
Lnr: 80936/2014 Forrige lnr: 2014/80467
---------------------------------------------------------
2014/03849-004 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/CARMOE
Fra: Advokatfirmaet AGA
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Sluttinnberetning
Lnr: 80939/2014 Forrige lnr: 2014/54019
---------------------------------------------------------
2014/06409-007 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Bodø advokathus
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Tilsvar til fylkesnemda
Lnr: 80941/2014 Forrige lnr: 2014/80929
---------------------------------------------------------
2014/07713-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: OfficeLink ved Ørjan Hansen
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018106
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 80942/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/02108-004 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALGLE
Fra: Bodø advokathus, Lars Norvald Brekke
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** *****
Dok: Sluttinnberetning
Lnr: 80944/2014 Forrige lnr: 2014/69299
---------------------------------------------------------
2014/07714-001 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Torunn Greger
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 80945/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07715-001 I Datert: 13.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2017854
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 80948/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/04960-163 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Sivilombudsmannen
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Innhenting av saksopplysninger - klage over forbigåelse ved tilsetting
Lnr: 80949/2014 Forrige lnr: 2014/68248
---------------------------------------------------------
2014/07717-001 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Hanne-Marit Brenden
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018349
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 80951/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/01297-057 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: L32 Saksans: KULTURKONTORET/NORHAN
Fra: Anne Marie Thowsen
Sak: Vei- og stedsnavn 2014
Dok: Innspill til Vei 1245 nr 18
Lnr: 80952/2014 Forrige lnr: 2014/73638
---------------------------------------------------------
2013/04490-002 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: BARNEVERN/BIRTON
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Videreutdanning/kompetanseheving - Barneverntjenesten - tilskudd
Dok: Tildeling av midler til kompetansehevende tiltak for barnevernleder 2015
Lnr: 80954/2014 Forrige lnr: 2013/46429
---------------------------------------------------------
2014/01297-058 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: L32 Saksans: KULTURKONTORET/NORHAN
Fra: Torfinn Andreassen
Sak: Vei- og stedsnavn 2014
Dok: Forslag til veinavn på nedre Naurstad
Lnr: 80955/2014 Forrige lnr: 2014/80952
---------------------------------------------------------
2010/09431-025 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BODØ KULTURSKOLE/MISELI
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Lillian Elizabeth Morgan
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 80957/2014 Forrige lnr: 2014/18071
---------------------------------------------------------
2010/07789-018 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRVEDMARKA BARNEHAGE/LOREANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Wenche Marie Karlsen-Wanvik
Dok: *****
Lnr: 80958/2014 Forrige lnr: 2014/34365
---------------------------------------------------------
2010/00707-025 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Linda Bjarkøy
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 80960/2014 Forrige lnr: 2014/80698
---------------------------------------------------------
2012/08250-014 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Advokatfirma Elden
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** ***** *****
Dok: Prosesskriv til Salten tingrett - faktisk tilleggsutdrag
Lnr: 80961/2014 Forrige lnr: 2014/80847
---------------------------------------------------------
2010/08711-044 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Ingar Welle
Dok: *****
Lnr: 80967/2014 Forrige lnr: 2014/78606
---------------------------------------------------------
2014/07221-008 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Salten politidistrikt
Sak: Serveringsbevilling - Ly Bodø AS
Dok: Uttalelse om søknad til serveringsbevilling
Lnr: 80968/2014 Forrige lnr: 2014/79798
---------------------------------------------------------
2011/03717-005 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 80969/2014 Forrige lnr: 2012/25032
---------------------------------------------------------
2010/05356-022 I Datert: 24.11.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/SAXAIN
Fra: Angelladvokatfirma
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Vergefullmakt
Lnr: 80970/2014 Forrige lnr: 2014/76231
---------------------------------------------------------
2014/00629-008 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 400 Saksans: RÅD/JENROL
Fra: Sivilombudsmannen
Sak: Ytringsretten til ansatte i Bodø kommune
Dok: Ny påminnelse - sak om ytringsfrihet for ansatte i Bodø kommune
Lnr: 80973/2014 Forrige lnr: 2014/74105
---------------------------------------------------------
2012/00042-028 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Løvolds Kafeteria
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Løvolds Kafeteria - Skjenkebevilling
Dok: Om godkjennelse av daglig leder i Løvolds kafeteria
Lnr: 80982/2014 Forrige lnr: 2014/73927
---------------------------------------------------------
2013/06975-027 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Midtre Hålogaland Politidistrikt
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Bø kommune innfordring - ***** ***** ***** *****
Dok: Henleggelse - sak *****
Lnr: 80991/2014 Forrige lnr: 2014/74244
---------------------------------------------------------
2014/00517-011 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 034 Saksans: BARNEHAGEKONTORET/OVEELS
Fra: Glaungan barnehage
Sak: Barnehager - dispensasjon fra utdanningskrav
Dok: Søknad om dispensasjon
Lnr: 80997/2014 Forrige lnr: 2014/72469
---------------------------------------------------------
2010/12753-027 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: L31 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Fra: Bodø kommune, Byggesakskontoret
Sak: Rematomta AS - tilleggsareal til Kanalveien 2 - samt makeskifte mot veigrunn Olav V's gate 100 - 02/7406 og 04/2713
Dok: Tillatelse til deling gnr 43/456
Lnr: 80999/2014 Forrige lnr: 2014/74163
---------------------------------------------------------
2010/04322-009 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Marit Vik
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 81000/2014 Forrige lnr: 2014/54606
---------------------------------------------------------
2010/12753-028 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: L31 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Fra: Bodø kommune, Byggesakskontoret
Sak: Rematomta AS - tilleggsareal til Kanalveien 2 - samt makeskifte mot veigrunn Olav V's gate 100 - 02/7406 og 04/2713
Dok: Tillatelse til deling gnr 43/198
Lnr: 81001/2014 Forrige lnr: 2014/80999
---------------------------------------------------------
2010/05956-008 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENS/OPPLEN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Anita Cathrin Pedersen
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 81002/2014 Forrige lnr: 2014/27459
---------------------------------------------------------
2010/12753-029 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: L31 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Fra: Bodø kommune, Byggesakskontoret
Sak: Rematomta AS - tilleggsareal til Kanalveien 2 - samt makeskifte mot veigrunn Olav V's gate 100 - 02/7406 og 04/2713
Dok: Tillatelse til deling gnr 43/38
Lnr: 81003/2014 Forrige lnr: 2014/81001
---------------------------------------------------------
2013/06329-053 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/AMOTRO
Fra: Fiskeridirektoratet, Region Nordland
Sak: Detaljregulering med konsekvensutredning - Langstranda med utfylling i sjø
Dok: Tilbakemelding
Lnr: 81005/2014 Forrige lnr: 2014/79703
---------------------------------------------------------
2013/05939-017 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Line Lorentzen Solvær
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 81006/2014 Forrige lnr: 2014/77416
---------------------------------------------------------
2014/07380-002 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Innstranden IL - leie av tomt til klubbhus - 03/4115
Dok: Festekontrakt
Lnr: 81008/2014 Forrige lnr: 2014/78067
---------------------------------------------------------
2014/06671-009 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 243 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/FLOYNG
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Avlingssvikt Bodø 2014
Dok: Tilbakemelding - søknad om erstatning - Jan Hugo Wickstrøm
Lnr: 81009/2014 Forrige lnr: 2014/79462
---------------------------------------------------------
2014/06671-010 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 243 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/FLOYNG
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Avlingssvikt Bodø 2014
Dok: Tilbakemelding - søknad om erstatning - John-Magnus Andreassen
Lnr: 81010/2014 Forrige lnr: 2014/81009
---------------------------------------------------------
2014/06809-031 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: B12 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/BERGIS
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Skoleplassering 2015/2016
Dok: Søknad om skolebytte - ***** ***** ***** *****
Lnr: 81013/2014 Forrige lnr: 2014/80995
---------------------------------------------------------
2010/00726-091 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Fra: Statped Midt
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Invitasjon til deltidsopplæring - uke 6-7- 2015
Lnr: 81014/2014 Forrige lnr: 2014/77946
---------------------------------------------------------
2014/07716-001 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 40/647 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Hans-Arne Myhre og Renate Torsteins
Sak: Nybygg garasje - Hans-Arne Myhre og Renate Torsteinsen - Varghaugen 57 A
Dok: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Lnr: 81015/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06988-003 X Datert: 15.12.2014 Arkiv: 138/4386 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til:
Sak: Tilbygg - Auto Parts AS - Gidsken Jakobsens vei 18
Dok: Referat fra forhåndskonferanse
Lnr: 81019/2014 Forrige lnr: 2014/75668
---------------------------------------------------------
2014/07192-002 X Datert: 15.12.2014 Arkiv: L42 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til:
Sak: Parkeringsplass - Bodø kommune
Dok: Referat fra forhåndskonferanse
Lnr: 81021/2014 Forrige lnr: 2014/75989
---------------------------------------------------------
2010/00541-056 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/SANRAN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Margrethe Lorentzen
Dok: *****
Lnr: 81026/2014 Forrige lnr: 2014/78830
---------------------------------------------------------
2011/03285-027 N Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Retilmelding til PPT
Lnr: 81028/2014 Forrige lnr: 2014/71428
---------------------------------------------------------
2014/00145-008 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: M20 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Norconsult
Sak: VA-anlegg Fjernvarme - Eiendomskontoret - Prinsens gate, Nyholms gata, Harald Langhelles vei
Dok: Søknad om ferdigattest
Lnr: 81034/2014 Forrige lnr: 2014/10853
---------------------------------------------------------
2012/03063-006 N Datert: 19.06.2014 Arkiv: ***** Saksans: ASPÅSEN SKO/MADSID
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Tilmelding til PPT
Lnr: 81035/2014 Forrige lnr: 2014/861
---------------------------------------------------------
2012/08208-023 I Datert: 06.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Maskinisten Friluftsbarnehage AS
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Halvårsrapport - høst 14
Lnr: 81042/2014 Forrige lnr: 2014/60870
---------------------------------------------------------
2010/01775-043 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 81048/2014 Forrige lnr: 2014/72481
---------------------------------------------------------
2014/03998-003 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 55/147 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Romerrike Arkitekter AS
Sak: Nybygg bolig - Støver utleie AS - Støver øst B3.2
Dok: Søknad om rammetillatelse
Lnr: 81065/2014 Forrige lnr: 2014/51779
---------------------------------------------------------
2013/00500-096 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: B20 Saksans: PPT/JEREVY
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: PPT - opplysninger i tidligere saker 2013 og 2014
Dok: Tilbakemelding - kopi av dokumenter - ***** ***** ***** *****
Lnr: 81073/2014 Forrige lnr: 2014/76438
---------------------------------------------------------
2011/10319-002 N Datert: 29.10.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Tilmelding til PPT
Lnr: 81074/2014 Forrige lnr: 2011/73748
---------------------------------------------------------
2013/02448-024 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Rønvik Menighetsbarnehage
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Halvårsrapport - høst 14
Lnr: 81077/2014 Forrige lnr: 2014/49164
---------------------------------------------------------
2014/07733-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 026 Saksans: BOLIG/RASHEG
Fra: Brønnøysundregistrene
Sak: Bodø kommunale eiendommer KF
Dok: Registrering i Enhetsregistret og Foretaksregisteret og Firmaattest
Lnr: 81079/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/04038-008 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Studentongan barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Halvårsrapport - høst 14
Lnr: 81082/2014 Forrige lnr: 2014/44529
---------------------------------------------------------
2011/04671-032 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 124/3 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Thorvald Vikan
Sak: Vei - Thorvald Vikan - Vikan, Kjærringøy
Dok: Oversender mottatte innsigelser
Lnr: 81084/2014 Forrige lnr: 2014/66290
---------------------------------------------------------
2011/06747-036 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØDING SKOL/OSTRUT
Fra: Nordlandssykehuset, Barneavdelingen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: ***** *****
Lnr: 81085/2014 Forrige lnr: 2014/65252
---------------------------------------------------------
2014/07737-001 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: K01 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/VALKNU
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Nasjonalparkstyrets vedtak - landing med helikopter og bruk av snøskuter i forb. med fangst og radiomerking av gaupe
Dok: Melding om vedtak - Søknad om tillatelse til landing med helikopter og bruk av snøskuter i forbindelse med fangst og
radiomerking av gaupe.
Lnr: 81092/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06087-002 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/KRISYVO
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Søknad om logopedhjelp i barnehagen
Lnr: 81093/2014 Forrige lnr: 2014/64636
---------------------------------------------------------
2014/04196-004 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 81096/2014 Forrige lnr: 2014/51867
---------------------------------------------------------
2011/03031-008 I Datert: 07.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 81098/2014 Forrige lnr: 2014/72250
---------------------------------------------------------
2011/09172-007 I Datert: 07.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØDING SKOL/OSTRUT
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 81112/2014 Forrige lnr: 2014/79970
---------------------------------------------------------
2014/07067-002 I Datert: 27.11.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/ASHEIN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** *****
Dok: Dokumentasjon
Lnr: 81115/2014 Forrige lnr: 2014/74698
---------------------------------------------------------
2014/07744-001 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/KRISYVO
Fra: Nordlandssykehuset Bodø - ØNH
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Tilbakemelding - henvisning
Lnr: 81122/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07742-001 I Datert: 26.11.2014 Arkiv: Q14 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Jonny Johansen m/flere
Sak: Skader på vei øvre Sløyfa - Jonny Johansen m/flere - Sløyfa
Dok: Reperasjoner av skader på veien i Øvre Sløyfa
Lnr: 81127/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07386-002 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØDING SKOL/OSTRUT
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Pålegg om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4
Lnr: 81129/2014 Forrige lnr: 2014/78082
---------------------------------------------------------
2014/07750-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ENGMARK BARNEHAGE/MAGKRI
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Pålegg om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4
Lnr: 81137/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07749-001 I Datert: 14.12.2014 Arkiv: 32/428 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Tom Rebtun
Sak: Kjøp av tilleggsareal - Tom Rebtun - Amtmann Worsøesgate
Dok: Søknad om kjøp av tilleggsareal
Lnr: 81141/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/02798-028 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 90/10 Saksans: BYGGESAK/AASHAN
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Ny avkjørsel - Ragnar Hansen - Evjen
Dok: Fylkesmannens høringssvar - Dispensasjon fra kommuneplanen - Vei til hytte - 90/10 - Bodø
Lnr: 81144/2014 Forrige lnr: 2014/78340
---------------------------------------------------------
2014/07751-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 4-3
Lnr: 81145/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/00370-058 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/VALKAR
Fra: Nordlandsnett AS
Sak: Områdereguleringsplan for Mørkvedbukta skoleområde
Dok: Uttalelse til utsendt planforslag
Lnr: 81150/2014 Forrige lnr: 2014/80192
---------------------------------------------------------
2014/05537-003 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: Q14 Saksans: BYTEKNIKK/NILSVE
Fra: Geir Dalheim
Sak: Kommunale veier og gater - Hunstad
Dok: Forespørsel om skilt "Barn leker"
Lnr: 81156/2014 Forrige lnr: 2014/74682
---------------------------------------------------------
2014/07753-001 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Klage - parkringsgebyr
Lnr: 81170/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07752-001 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 37/469 Saksans: GEODATA/SKAKNU
Fra: Bodøsjøen Eiendom AS
Sak: Oppmålingsforretning - Bodøsjøen Eiendom AS - Bodøsjøen
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 81174/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/02292-008 I Datert: 27.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Fra: Rikke Viktoria Melå
Sak: Personalmappe - Rikke Viktoria Melå
Dok: Studiebekreftelse
Lnr: 81177/2014 Forrige lnr: 2014/74538
---------------------------------------------------------
2011/07168-004 I Datert: 12.11.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****07/2714
Dok: Søknad om forlengelse av nåværende leieforhold
Lnr: 81180/2014 Forrige lnr: 2014/79127
---------------------------------------------------------
2014/07754-001 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: Q01 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Byggmester Erling Skipnes AS
Sak: Avkjørsel - Rasha Al-Griri - Breidablikkveien 5A
Dok: Søknad om avkjørselstillatelse
Lnr: 81181/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/10323-015 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om forlengelse av nåværende leieforhold
Lnr: 81184/2014 Forrige lnr: 2014/79550
---------------------------------------------------------
2011/07207-015 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/JOHAKR
Fra: Borghild Aunan Hanssen
Sak: Personalmappe - Borghild Aunan Hanssen
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 81185/2014 Forrige lnr: 2014/47368
---------------------------------------------------------
2014/04755-005 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 42/863 Saksans: BYGGESAKSKT/MORGRE
Fra: Norconsult AS
Sak: Nybygg garasje - Annette Limstrand og Johnny Greger Horsdal - Bulrats vei 17
Dok: Søknad om ferdigattest
Lnr: 81187/2014 Forrige lnr: 2014/50285
---------------------------------------------------------
2010/16707-020 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om ordinær utleiebolig
Lnr: 81189/2014 Forrige lnr: 2014/3704
---------------------------------------------------------
2014/07243-001 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Underskrevet husleiekontrakt
Lnr: 81191/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07243-002 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Trekkerklæring
Lnr: 81193/2014 Forrige lnr: 2014/81191
---------------------------------------------------------
2010/14073-015 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Underskrevet husleiekontrakt
Lnr: 81194/2014 Forrige lnr: 2014/76774
---------------------------------------------------------
2010/14073-016 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: NAV Bodø
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Garanti for depositum
Lnr: 81198/2014 Forrige lnr: 2014/81194
---------------------------------------------------------
2011/02854-018 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Underskrevet husleiekontrakt
Lnr: 81204/2014 Forrige lnr: 2014/76093
---------------------------------------------------------
2011/02854-019 I Datert: 19.11.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: NAV Bodø
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Garanti for depositum
Lnr: 81205/2014 Forrige lnr: 2014/81204
---------------------------------------------------------
2012/00468-009 U Datert: 15.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Underskrevet husleiekontrakt
Lnr: 81207/2014 Forrige lnr: 2014/64666
---------------------------------------------------------
2012/00468-010 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Bostøtteerklæring
Lnr: 81208/2014 Forrige lnr: 2014/81207
---------------------------------------------------------
2014/05363-010 I Datert: 15.12.2014 Arkiv: 138/3752 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Victoria Mitchell
Sak: Ulovlig oppsatt veranda - Victoria og Samuel Michell - Hålogalandsgata 84 A
Dok: Komplettering nabovarsel
Lnr: 81209/2014 Forrige lnr: 2014/80175
 

Tips en venn

Tips en venn

x