75 55 50 00

Du er her:

Offentlig journal 12.12.2014


 Offentlig journal
Journaldato: 12.12.2014, Journalenhet: JBK - Journalførende enhet, Dokumenttype: i,u,n,x,s, Status: j,a
---------------------------------------------------------
2010/01607-054 U Datert: 28.11.2013 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: Tildelingskontoret
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Refusjon av lønnsmidler høsten 2013 for elev med utvidet SFO
Lnr: 80172/2013 Forrige lnr: 2014/44125
---------------------------------------------------------
2010/13425-016 U Datert: 11.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SKAUG SKOLE/BJOWEN
Til: John Egil Jenssen
Sak: Personalmappe - John Egil Jenssen
Dok: Tilsettingsbrev 01.12.14 Skaug oppvekstsenter - 20 %
Lnr: 72144/2014 Forrige lnr: 2014/51328
---------------------------------------------------------
2012/04894-012 U Datert: 18.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Elise Rasmussen
Sak: Personalmappe - Elise Annie Rasmussen
Dok: Arbeidsavtale 17,9% 13.12.14 - 30.11.15
Lnr: 73787/2014 Forrige lnr: 2014/39381
---------------------------------------------------------
2014/05051-005 U Datert: 18.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Charlotte Vassbotn
Sak: Personalmappe - Charlotte Vassbotn
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 73817/2014 Forrige lnr: 2014/57939
---------------------------------------------------------
2012/04894-013 U Datert: 18.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Elise Rasmussen
Sak: Personalmappe - Elise Annie Rasmussen
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 73831/2014 Forrige lnr: 2014/73787
---------------------------------------------------------
2011/10564-025 U Datert: 24.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/BRELEN
Til: Kristine Skagstad
Sak: Personalmappe - Kristine Skagstad
Dok: Arbeidsavtale 13.12.14 - 31.03.15
Lnr: 75229/2014 Forrige lnr: 2014/33927
---------------------------------------------------------
2014/07111-001 U Datert: 24.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Sissel Johnsen
Sak: Personalmappe - Sissel Johnsen
Dok: Rammeavtale 01.11.15 - 31.12.15
Lnr: 75235/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06658-002 X Datert: 24.11.2014 Arkiv: 110/103 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til:
Sak: Deling av grunneiendom - Sjalg Hunstad - Oldervika, Valnes
Dok: Sjekkliste
Lnr: 75385/2014 Forrige lnr: 2014/70426
---------------------------------------------------------
2013/07211-008 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Maja Strøm Seljeseth
Sak: Personalmappe - Maja Strøm Seljeseth
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75560/2014 Forrige lnr: 2014/36143
---------------------------------------------------------
2013/07211-009 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Maja Strøm Seljeseth
Sak: Personalmappe - Maja Strøm Seljeseth
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15
Lnr: 75562/2014 Forrige lnr: 2014/75560
---------------------------------------------------------
2011/00471-033 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Lillian Iren Skjellnes
Sak: Personalmappe - Lillian Iren Skjellnes
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75742/2014 Forrige lnr: 2014/25799
---------------------------------------------------------
2010/03318-038 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Torill Stien
Sak: Personalmappe - Torill Stien
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75744/2014 Forrige lnr: 2014/65743
---------------------------------------------------------
2014/05774-005 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Tone Jenssen
Sak: Personalmappe - Tone Jenssen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75784/2014 Forrige lnr: 2014/72495
---------------------------------------------------------
2013/05276-008 U Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Ronny Beck
Sak: Personalmappe - Ronny Beck
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 76105/2014 Forrige lnr: 2014/64968
---------------------------------------------------------
2014/06980-001 U Datert: 27.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Linda Lillevik
Sak: Personalmappe - Linda Lillevik
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 76376/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/06856-005 U Datert: 27.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HELSEKONTORET/RASSTI
Til: Bård Asle Jørgensen
Sak: Personalmappe - Bård Asle Jørgensen
Dok: Arbeidsavtale 9. 12.14- 13.01.15
Lnr: 76441/2014 Forrige lnr: 2014/42911
---------------------------------------------------------
2011/02351-035 U Datert: 28.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Temesgen Estifanos Tekeste
Sak: Personalmappe - Temesgen Estifanos Tekeste
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.01.2015
Lnr: 76603/2014 Forrige lnr: 2014/67300
---------------------------------------------------------
2010/13130-026 U Datert: 28.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/SIVEMA
Til: Britt Benonisen
Sak: Personalmappe - Britt Benonisen
Dok: Arbeidsavtale 01.02.2015 - 31.12.2015
Lnr: 76677/2014 Forrige lnr: 2014/29539
---------------------------------------------------------
2010/09901-045 U Datert: 28.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Javadi Abdulla
Sak: Personalmappe - Javadi Abdulla
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 76694/2014 Forrige lnr: 2014/26727
---------------------------------------------------------
2011/04633-056 U Datert: 30.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: IOP 2014-2015
Lnr: 76848/2014 Forrige lnr: 2014/66692
---------------------------------------------------------
2010/06921-019 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Paulina Rønvik
Sak: Personalmappe - Paulina Shui Mei Leung Rønvik
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 77027/2014 Forrige lnr: 2014/11796
---------------------------------------------------------
2014/00305-005 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Linn Hansen
Sak: Personalmappe - Linn Hansen
Dok: Rammeavtale 2015.
Lnr: 77559/2014 Forrige lnr: 2014/38948
---------------------------------------------------------
2014/06002-003 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Jon H. Mathisen
Sak: Personalmappe - Jon Henrik Mathisen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 77681/2014 Forrige lnr: 2014/64582
---------------------------------------------------------
2013/02874-015 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Camilla Wiik
Sak: Personalmappe - Camilla Wiik
Dok: Arbeidsavtale 11.12.14 - 17.09.15
Lnr: 78111/2014 Forrige lnr: 2014/76933
---------------------------------------------------------
2010/08477-018 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/IVEIVA
Til: Jazia Horori
Sak: Personalmappe - Jazia Horori
Dok: Arbeidsavtale 08.12.14 - 31.12.14
Lnr: 78247/2014 Forrige lnr: 2014/25181
---------------------------------------------------------
2014/05040-005 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Til: Solveig W Hansen
Sak: Personalmappe - Solveig Willumsen Hansen
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 78355/2014 Forrige lnr: 2014/78256
---------------------------------------------------------
2014/03548-003 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Abdulfetah J. Mohamud
Sak: Personalmappe - Abdulfetah J. Mohamud
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 78925/2014 Forrige lnr: 2014/37483
---------------------------------------------------------
2013/03920-011 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Liudmila Evsikova
Sak: Personalmappe - Liudmila Evsikova
Dok: Arbeidsavtale 85,6% 01.01.15 - 31.01.15
Lnr: 78928/2014 Forrige lnr: 2014/67814
---------------------------------------------------------
2013/06993-010 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Monika Mäger
Sak: Personalmappe - Monika Mäger
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 78929/2014 Forrige lnr: 2014/60154
---------------------------------------------------------
2013/03920-012 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Liudmila Evsikova
Sak: Personalmappe - Liudmila Evsikova
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 78933/2014 Forrige lnr: 2014/78928
---------------------------------------------------------
2013/02211-019 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/JOHAKR
Til: Phornthip Ramsvik
Sak: Personalmappe - Phornthip Ramsvik
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 78977/2014 Forrige lnr: 2014/65344
---------------------------------------------------------
2014/03416-008 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Camilla Rosvold
Sak: Personalmappe - Camilla Rosvold
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 78984/2014 Forrige lnr: 2014/67853
---------------------------------------------------------
2010/16067-020 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Grete Britt Setså
Sak: Personalmappe - Grete Britt Setså
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 78998/2014 Forrige lnr: 2014/31792
---------------------------------------------------------
2013/00248-016 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Bista Staniskovic
Sak: Personalmappe - Bista Staniskovic
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 79015/2014 Forrige lnr: 2014/65749
---------------------------------------------------------
2012/03929-010 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Wannapha Suphakhort
Sak: Personalmappe - Wannapha Suphakhort
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 79030/2014 Forrige lnr: 2014/65758
---------------------------------------------------------
2010/00403-034 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/RASTOV
Til: Lill-Anita Aas
Sak: Personalmappe - Lill-Anita Aas
Dok: Arbeidsavtale 01.01.2015 - 31.12.2015
Lnr: 79045/2014 Forrige lnr: 2014/52654
---------------------------------------------------------
2014/00773-007 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Liv Anna Brekke
Sak: Personalmappe - Liv Anna Brekke
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 79143/2014 Forrige lnr: 2014/66670
---------------------------------------------------------
2010/00477-016 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Zaher Gholami
Sak: Personalmappe - Zaher Gholami
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 79175/2014 Forrige lnr: 2014/67715
---------------------------------------------------------
2012/02992-023 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Nazret Redae
Sak: Personalmappe - Nazret Weldekidan Redae
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 79179/2014 Forrige lnr: 2014/44223
---------------------------------------------------------
2010/04917-020 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/VALMAT
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Tove Osbakk
Dok: ***** *****
Lnr: 79181/2014 Forrige lnr: 2014/21841
---------------------------------------------------------
2010/01607-058 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra ansvarsgruppe møte 8.12.2014.
Lnr: 79222/2014 Forrige lnr: 2014/61513
---------------------------------------------------------
2014/07474-001 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/BUSIRI
Til: Siri Maria Holter
Sak: Personalmappe - Siri Maria Holter
Dok: Arbeidsavtale 08.12.14 - 31.12.14
Lnr: 79250/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/02145-009 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/LORMARG
Til: Lone Schmidt
Sak: Personalmappe - Lone Schmidt
Dok: Rammeavtale 09.12.14 - 31.12.14
Lnr: 79444/2014 Forrige lnr: 2014/57228
---------------------------------------------------------
2013/02145-010 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED/ALSTAD, HJEMMETJENESTE/LORMARG
Til: Lone Schmidt
Sak: Personalmappe - Lone Schmidt
Dok: Rammeavtale
Lnr: 79456/2014 Forrige lnr: 2014/79444
---------------------------------------------------------
2010/06921-020 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Paulina Rønvik
Sak: Personalmappe - Paulina Shui Mei Leung Rønvik
Dok: Arbeidsavtale 17,37% 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 79552/2014 Forrige lnr: 2014/77027
---------------------------------------------------------
2012/02992-024 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Nazret Redae
Sak: Personalmappe - Nazret Weldekidan Redae
Dok: Arbeidsavtale 22,6% 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 79565/2014 Forrige lnr: 2014/79179
---------------------------------------------------------
2011/04633-057 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Innkalling til ansvarsgruppemøte onsdag 7. januar 2015
Lnr: 79571/2014 Forrige lnr: 2014/76848
---------------------------------------------------------
2010/10964-034 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/ERIVIG
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Samarbeidsmøte 9.12.2014
Lnr: 79581/2014 Forrige lnr: 2014/62037
---------------------------------------------------------
2010/00182-073 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra møte 09.12.14
Lnr: 79613/2014 Forrige lnr: 2014/70492
---------------------------------------------------------
2010/10409-047 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte 09.12.14
Lnr: 79636/2014 Forrige lnr: 2014/73834
---------------------------------------------------------
2011/05670-015 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ENGMARK BARNEHAGE/MAGKRI
Til: Ragnhild Eiterjord
Sak: Personalmappe - Ragnhild Eiterjord
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15
Lnr: 79663/2014 Forrige lnr: 2014/24381
---------------------------------------------------------
2010/11651-023 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/SANCHR
Til: Kine Mentzoni
Sak: Personalmappe - Kine Mentzoni
Dok: Tilsettingsbrev 09.12.2014
Lnr: 80043/2014 Forrige lnr: 2014/68945
---------------------------------------------------------
2014/07528-002 X Datert: 11.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/KRIMON
Til:
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Regnskapskontroll - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Rapport
Lnr: 80398/2014 Forrige lnr: 2014/79897
---------------------------------------------------------
2014/07528-003 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/KRIMON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Regnskapskontroll - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Avholdt kontroll - ***** ***** ***** ********** ***** *****
Lnr: 80403/2014 Forrige lnr: 2014/80398
---------------------------------------------------------
2014/07102-024 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak PPT - pedagogisk psykologisk rådgiver
Dok: Trekker søknaden
Lnr: 80419/2014 Forrige lnr: 2014/79301
---------------------------------------------------------
2013/02532-005 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 70/702 Saksans: BYGGESAKSKT/VARALF
Fra: Sanna Olsen
Sak: Levegg - Sanna Olsen - Deppeldiket 44
Dok: Fakturagrunnlag tillatelse
Lnr: 80426/2014 Forrige lnr: 2014/80345
---------------------------------------------------------
2014/07613-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Sparebank1 Nord-Norge
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - forespørsel
Lnr: 80427/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/02419-004 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 138/3774 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Byggsøk Norge AS
Sak: Tilbygg, takoverbygg lager - Bodø Engrosenter - Tegelverkveien
Dok: Søknad om tillatelse til tiltak
Lnr: 80429/2014 Forrige lnr: 2014/49208
---------------------------------------------------------
2014/05373-004 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Christian Jakhelln AS
Sak: Tilleggsareal - Christian Jakhelln AS - Molorota
Dok: Endret søknad oversendes
Lnr: 80431/2014 Forrige lnr: 2014/72956
---------------------------------------------------------
2014/06880-006 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Teknisk avdeling - båtfører, ferieavløser
Dok: Søknad
Lnr: 80440/2014 Forrige lnr: 2014/78843
---------------------------------------------------------
2014/07174-027 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - helgestillinger/ekstravakter
Dok: Søknad
Lnr: 80441/2014 Forrige lnr: 2014/80099
---------------------------------------------------------
2014/07391-005 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - INTERN Utlysning
Dok: Søknad
Lnr: 80442/2014 Forrige lnr: 2014/80106
---------------------------------------------------------
2014/07418-025 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 80443/2014 Forrige lnr: 2014/80108
---------------------------------------------------------
2014/07418-026 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 80444/2014 Forrige lnr: 2014/80443
---------------------------------------------------------
2014/07418-027 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 80445/2014 Forrige lnr: 2014/80444
---------------------------------------------------------
2014/07558-002 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80446/2014 Forrige lnr: 2014/80109
---------------------------------------------------------
2014/07558-003 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80447/2014 Forrige lnr: 2014/80446
---------------------------------------------------------
2014/07560-005 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Tiurveien avlastning - Miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80448/2014 Forrige lnr: 2014/80113
---------------------------------------------------------
2014/07561-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Tverlandet/Saltstraumen - Sykepleier
Dok: Søknad
Lnr: 80449/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/10382-136 X Datert: 12.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: Ellen S. Neeraas
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Serverings- og skjenkebevilling - Dama Di AS
Dok: Kemnerens vandelsvurdering
Lnr: 80452/2014 Forrige lnr: 2014/79939
---------------------------------------------------------
2014/06225-007 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 210/22 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Lars Erik Hansen
Sak: Nybygg fritidsbolig - Lars Erik Hansen - Oldereid, Misvær
Dok: Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
Lnr: 80463/2014 Forrige lnr: 2014/71717
---------------------------------------------------------
2014/01220-025 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 29/496 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Byggalf AS
Sak: Nybygg enebolig med sokkelleilighet - Løpsmark eiendom AS - Algarveien 10 - hus 1
Dok: Søknad om midlertidig brukstillatelse
Lnr: 80483/2014 Forrige lnr: 2014/80167
---------------------------------------------------------
2013/06364-002 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 71/291 Saksans: GEODATA/TROROA
Fra: Geodata v/Roar Trondsen
Sak: Bygningsutsett bolif - komgruppe - fastpunkt med høyde
Dok: Stikningsdata
Lnr: 80487/2014 Forrige lnr: 2013/67047
---------------------------------------------------------
2014/01221-010 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 29/496 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Byggalf AS
Sak: Nybygg enebolig med sokkelleilighet - Løpsmark eiendom AS - Algarveien 10 - hus 2
Dok: Søknad om midlertidig brukstillatelse
Lnr: 80488/2014 Forrige lnr: 2014/28370
---------------------------------------------------------
2013/04030-029 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 47/18 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Ulovlighet - Heidi og Jan Grytvik - Skarmoen
Dok: Kvittering på oversendelse av klagesak etter plan- og bygningsloven
Lnr: 80492/2014 Forrige lnr: 2014/58873
---------------------------------------------------------
2014/01220-026 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 29/496 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Byggalf AS
Sak: Nybygg enebolig med sokkelleilighet - Løpsmark eiendom AS - Algarveien 10 - hus 1
Dok: Tilsvar på brev fra Fylkesmannen av 22.10.2014
Lnr: 80495/2014 Forrige lnr: 2014/80483
---------------------------------------------------------
2010/05697-007 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/SIMANI
Fra: Namsmannen i Lenvik
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Gjeldsordning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****09/7708
Dok: Gjennomført gjeldsordning
Lnr: 80502/2014 Forrige lnr: 2010/43511
---------------------------------------------------------
2010/05697-008 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/SIMANI
Fra: Namsmannen i Lenvik
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Gjeldsordning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****09/7708
Dok: Gjennomført gjeldsordning
Lnr: 80504/2014 Forrige lnr: 2014/80502
---------------------------------------------------------
2011/00870-019 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****08/2231
Dok: Dokumentasjon på inntekt
Lnr: 80514/2014 Forrige lnr: 2014/78622
---------------------------------------------------------
2010/03134-006 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Elsa Fagervik Kommedahl
Dok: Krav om lønnsjustering - videreutdanning
Lnr: 80517/2014 Forrige lnr: 2014/77421
---------------------------------------------------------
2014/07619-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 38/755 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Fra: ByggPartner AS
Sak: Nybygg bolig - Byggpartner AS - Øvre Bjørkåsen - Hus 1
Dok: Søknad om tillatelse i ett-trinn
Lnr: 80519/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/04389-067 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BEELIN
Fra: Salten tingrett
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Kommunale krav - ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - tvangssalgsbegjæring, sak hevet
Lnr: 80524/2014 Forrige lnr: 2014/74416
---------------------------------------------------------
2014/07620-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 38/756 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Fra: ByggPartner AS
Sak: Nybygg bolig - Byggpartner AS - Øvre Bjørkåsen - Hus 2
Dok: Søknad om tillatelse i ett-trinn
Lnr: 80528/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07633-001 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 238/26 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Angell advokatfirma
Sak: Deling av grunneiendom - Kristian Krokslett - Breivik i Salten 238/26
Dok: Arealoverføring
Lnr: 80530/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07635-001 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 238/1 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Angell advokatfirma
Sak: Deling av grunneiendom - Kristian Krokslett - Breivik i Salten
Dok: Arealoverføring
Lnr: 80532/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/15364-002 U Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: Elin Berg
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Elin Berg
Dok: *****
Lnr: 80539/2014 Forrige lnr: 2010/58583
---------------------------------------------------------
2012/07608-060 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 127/153 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Nybygg bolig - Kåre Geir Lio og Berit Olsen - Fjære, Kjerringøy
Dok: Kvittering på oversendelse av klagesak etter plan- og bygningsloven
Lnr: 80546/2014 Forrige lnr: 2014/73585
---------------------------------------------------------
2014/06023-140 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Martin Tesalonica
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Takker ja til 75% stilling ved Sølvsuper Helse og Velferdsenter
Lnr: 80560/2014 Forrige lnr: 2014/80234
---------------------------------------------------------
2014/04926-009 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Oslo Byfogdembete
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Hevingskjennelse
Lnr: 80573/2014 Forrige lnr: 2014/74759
---------------------------------------------------------
2013/06169-004 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/SAXAIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Overføring av hjemmel til andel i borettslag
Lnr: 80579/2014 Forrige lnr: 2014/80269
---------------------------------------------------------
2014/07650-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: Q01 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Søkertorget AS
Sak: Avkjørsel - Byggmester V. Lillegård AS - Dreyfushammeren 6
Dok: Søknad avkjøring kommunal vei
Lnr: 80580/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/17071-006 I Datert: 27.11.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: Lindorff AS
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** *****
Dok: Bekreftelse på mottatt inkassovarsel
Lnr: 80583/2014 Forrige lnr: 2012/56434
---------------------------------------------------------
2014/07653-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: Q01 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Søkertorget AS
Sak: Avkjørsel - Dreyfushammern 8 AS - Dreyfushammern 8
Dok: Søknad om avkjøring kommunal vei
Lnr: 80584/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07655-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om lån til kjøp av bolig
Lnr: 80587/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07658-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 138/4031 Saksans: EIENDOMSKONTORET/[Ufordelt]
Fra: Søkertorget AS
Sak: Kjøp av tilleggstomt - Dreyfushammaren 8 - Dreyfushammaren 8
Dok: Kjøp av kommunal tomt
Lnr: 80589/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07659-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om lån til kjøp av bolig
Lnr: 80590/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07621-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 38/757 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Fra: ByggPartner AS
Sak: Nybygg bolig - Byggpartner AS - Øvre Bjørkåsen - Hus 3
Dok: Søknad om tillatelse i ett-trinn
Lnr: 80592/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/01055-006 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/JENSTE
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om lån til kjøp av bolig
Lnr: 80596/2014 Forrige lnr: 2014/79815
---------------------------------------------------------
2013/07164-132 I Datert: 07.11.2014 Arkiv: 223 Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Stadionparken barnehage
Sak: Refusjoner - ekstraressurser - private barnehager 2014
Dok: Refusjonskrav
Lnr: 80601/2014 Forrige lnr: 2014/79930
---------------------------------------------------------
2014/07623-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 38/759 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Fra: ByggPartner AS
Sak: Nybygg bolig - Byggpartner AS - Øvre Bjørkåsen - Hus 5
Dok: Søknad om tillatelse i ett-trinn
Lnr: 80606/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/07650-009 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: Sosialkontoret /NAV
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Ad sletting av pant i bolig
Lnr: 80607/2014 Forrige lnr: 2014/76263
---------------------------------------------------------
2012/01830-015 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Labbetuss barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Individuell opplæringsplan
Lnr: 80608/2014 Forrige lnr: 2014/68150
---------------------------------------------------------
2014/06799-001 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: JENTOFT/ARNMAR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Søknad om logopedhjelp i barnehagen
Lnr: 80613/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07667-001 I Datert: 03.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Søknad om logopedhjelp i skolen
Lnr: 80621/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/05028-010 I Datert: 20.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/TORELS
Fra: Geir Arne Laberg
Sak: Personalmappe - Geir-Arne Laberg
Dok: Takker ja til stilling
Lnr: 80622/2014 Forrige lnr: 2014/74194
---------------------------------------------------------
2014/00074-134 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Nordland Kultursenter
Sak: Ambulerende skjenkebevilling 2014
Dok: Søknad bevilling 19.12.14
Lnr: 80623/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07668-001 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: K23 Saksans: BYTEKNIKK/OVSING
Fra: Auto Parts AS
Sak: Utslipp av oljeholdig avløpsvann - Auto Parts AS - Gidsken Jakobsens vei 38
Dok: Søknad om utslippstillatelse oljeholdig avløpsvann
Lnr: 80626/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/06676-010 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Takker ja til bolig
Lnr: 80628/2014 Forrige lnr: 2014/76759
---------------------------------------------------------
2014/07670-001 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: K23 Saksans: BYTEKNIKK/OVSING
Fra: Byggmann Nord AS
Sak: Utslipp av oljeholdig avløpsvann - Byggmann Nord AS - Misvær
Dok: Søknad utslippstillatelse oljeholdig avløpsvann
Lnr: 80631/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07672-001 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: K23 Saksans: BYTEKNIKK/OVSING
Fra: Smart Fuel AS
Sak: Utslipp av oljeholdig avløpsvann - Smart Fuel AS
Dok: Søknad om utslippstillatelse oljeholdig avløpsvann
Lnr: 80635/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07671-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om ordinær utleiebolig
Lnr: 80636/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07665-001 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 88/8 Saksans: GEODATA/UTVLAR
Fra: Julianne Haldorsen
Sak: Oppmålingsforretning - Julianne Haldorsen og Daniel Jakobsen - Tuv
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 80640/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06015-004 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 29/95 Saksans: GEODATA/UTVLAR
Fra: Byggesakskontoret v/Tor Åseng
Sak: Oppmålingsforretning - Holtan 11 - 29/95 - Skivika - Eiendomskontoret
Dok: Spørsmål og svar omkring avvik på areal
Lnr: 80648/2014 Forrige lnr: 2014/68648
---------------------------------------------------------
2014/07679-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Søkertorget AS
Sak: Kjøp av kommunal tomt - Byggmester V. Lillegaard AS - Dreyfushammaren 6
Dok: Kjøp av kommunal tomt
Lnr: 80653/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07613-002 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Sparebank1 Nord-Norge
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** *****
Dok: Notifisert utleggsforretning
Lnr: 80655/2014 Forrige lnr: 2014/80427
---------------------------------------------------------
2011/02988-032 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 138/2702 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Tilbygg bolig, flytting innkjørsel og riving/nybygg garasje/carport - Roger Nikolaisen - Bankgata 65
Dok: Kvittering på oversendelse av klagesak etter plan- og bygningsloven
Lnr: 80658/2014 Forrige lnr: 2014/73590
---------------------------------------------------------
2014/07680-001 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 110/103 Saksans: GEODATA/UTVLAR
Fra: Skjalg Hunstad
Sak: Oppmålingsforretning - Skjalg Hunstad - Oldervika, Valnes
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 80661/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/02015-003 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: V09 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/VALKNU
Fra: Nordland Fylkeskommune
Sak: Deponering av matjord på Nordland fykeskommunes eiendom
Dok: Innspill om kulturminner - deponering av løsmasser gnr 138 bnr 2776 og gnr 38 bnr 97 i Bodø kommune
Lnr: 80663/2014 Forrige lnr: 2014/24309
---------------------------------------------------------
2014/07622-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 38/758 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Fra: ByggPartner AS
Sak: Nybygg bolig - Byggpartner AS - Øvre Bjørkåsen - Hus 4
Dok: Søknad om tillatelse i ett-trinn
Lnr: 80668/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/00337-029 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Fra: Byggesakskontoret v/Alf Vårem
Sak: Løvold Industri Eiendom AS - tilleggsareal Valen Burøya
Dok: Pumpestasjon Burøyveien 10 - grensejustering kan benyttes
Lnr: 80674/2014 Forrige lnr: 2010/945
---------------------------------------------------------
2010/08065-016 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 228/1 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Fradeling - Sigvald Høgset og Marianne Høgset - Høgset09/4124
Dok: Behov for nye opplysninger - oppfyllelse av vilkår for deling - gnr 228 bnr 1
Lnr: 80675/2014 Forrige lnr: 2014/70619
---------------------------------------------------------
2014/07624-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 38/760 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Fra: ByggPartner AS
Sak: Nybygg bolig - Byggpartner AS - Øvre Bjørkåsen - hus 6
Dok: Søknad om tillatelse i ett-trinn
Lnr: 80678/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/05048-010 I Datert: 03.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ÅRNESVEIEN BARNEHAGE/ANTSIG
Fra: Monica Kilstad
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Monica Slydal Kilstad
Dok: Kompetansebevis
Lnr: 80686/2014 Forrige lnr: 2014/80242
---------------------------------------------------------
2014/07474-002 X Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/BUSIRI
Til:
Sak: Personalmappe - Siri Maria Holter
Dok: Taushetserklæring
Lnr: 80688/2014 Forrige lnr: 2014/79250
---------------------------------------------------------
2014/00109-044 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 262 Saksans: BYTEKNIKK/NORGIS
Fra: DNB Skadeforsikring skadepost
Sak: Ansvarsforsikringer 2014 - Teknisk avdeling
Dok: Regresskrav skade etter tilbakeslag i kommunalt anlegg - R.M. Andersensvei 4 - dato 27.11.13, Andreas Hagen Bielecki -
Skadenummer 3405241.304
Lnr: 80690/2014 Forrige lnr: 2014/75212
---------------------------------------------------------
2014/07474-003 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/BUSIRI
Fra: Siri Maria Holter
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Siri Maria Holter
Dok: *****
Lnr: 80693/2014 Forrige lnr: 2014/80688
---------------------------------------------------------
2012/00034-044 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEVERN/BIRTON
Fra: Maiann Engen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Mariann Engen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 80694/2014 Forrige lnr: 2014/80182
---------------------------------------------------------
2014/07682-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 138/3774 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Siv.ing. Knut E. Høiem
Sak: Seksjonering - ANS Bodø Engrossenter 1 - Tegelverkveien
Dok: Begjæring om reseksjonering
Lnr: 80695/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/00707-024 I Datert: 29.10.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Fra: Linda Bjarkøy
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Linda Bjarkøy
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 80698/2014 Forrige lnr: 2014/5924
---------------------------------------------------------
2011/03697-016 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: Mette Nordskog
Sak: Personalmappe - Mette Nordskog
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 12.12.14 og 05.01.15
Lnr: 80700/2014 Forrige lnr: 2014/67826
---------------------------------------------------------
2010/02815-014 I Datert: 24.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: JENTOFT/ARNMAR
Fra: Berit Asphaug
Sak: Personalmappe - Berit Asphaug
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 05.01.15 - 31.07.15
Lnr: 80705/2014 Forrige lnr: 2014/63021
---------------------------------------------------------
2011/01957-014 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Fra: Nina Beate Sæthre Pedersen
Sak: Personalmappe - Nina Beate Sæthre Pedersen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 01.01.15 - 01.09.15
Lnr: 80708/2014 Forrige lnr: 2014/6085
---------------------------------------------------------
2014/04542-003 I Datert: 20.10.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** *****
Dok: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Utgått kort
Lnr: 80711/2014 Forrige lnr: 2014/66022
---------------------------------------------------------
2014/03884-005 I Datert: 12.12.2014 Arkiv: 064 Saksans: BHT/HANKAI
Fra: Seksjon for bevaring og kassasjon
Sak: Avvikling av BHT- datasystemer/arkiv
Dok: Overføring av helsejournaler fra kommunal til privat bedriftshelsetjeneste
Lnr: 80716/2014 Forrige lnr: 2014/66528                                                                                      
 

Tips en venn

Tips en venn

x