75 55 50 00

Du er her:

Offentlig journal 11.12.2014


Offentlig journal
Journaldato: 11.12.2014, Journalenhet: JBK - Journalførende enhet, Dokumenttype: i,u,n,x,s, Status: j,a
---------------------------------------------------------
2010/05165-007 U Datert: 29.09.2011 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Møteinnkalling 19.10.11
Lnr: 57315/2011 Forrige lnr: 2010/57189
---------------------------------------------------------
2010/05165-008 U Datert: 19.10.2011 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra møte 19.10.11
Lnr: 61682/2011 Forrige lnr: 2011/57315
---------------------------------------------------------
2014/02281-001 X Datert: 07.04.2014 Arkiv: A22 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2014/15
Dok: Styrket ressurssøknad - Støver SFO - Skoleåret 2014-2015
Lnr: 23176/2014 Forrige lnr: 2014/26556
---------------------------------------------------------
2014/02281-002 X Datert: 11.04.2014 Arkiv: A22 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2014/15
Dok: Styrket ressurssøknad - Løding SFO- 2014/2015
Lnr: 24690/2014 Forrige lnr: 2014/23176
---------------------------------------------------------
2014/02281-003 N Datert: 14.04.2014 Arkiv: A22 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2014/15
Dok: Styrket SFO - Grønnåsen skole 2014/2015
Lnr: 24973/2014 Forrige lnr: 2014/24690
---------------------------------------------------------
2014/02281-004 X Datert: 22.04.2014 Arkiv: A22 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2014/15
Dok: Søknad om styrket SFO 2014
Lnr: 25623/2014 Forrige lnr: 2014/24973
---------------------------------------------------------
2010/02751-044 U Datert: 28.04.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte 28. april 2014.
Lnr: 27066/2014 Forrige lnr: 2014/23136
---------------------------------------------------------
2014/02281-016 U Datert: 29.04.2014 Arkiv: A22 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord m.fl.
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2014/15
Dok: Søknad om ressurser til utvidet SFO tilbud for skoleåret 2014/2015 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 27468/2014 Forrige lnr: 2014/27482
---------------------------------------------------------
2014/02281-015 U Datert: 29.04.2014 Arkiv: A22 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord m.fl.
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2014/15
Dok: Søknad om ressurser til utvidet SFO tilbud for skoleåret 2014/2015 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 27482/2014 Forrige lnr: 2014/30461
---------------------------------------------------------
2014/02281-011 N Datert: 05.05.2014 Arkiv: A22 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2014/15
Dok: Søknad om styrket ressurs Saltstraumen SFO 2014/2015
Lnr: 28774/2014 Forrige lnr: 2014/27477
---------------------------------------------------------
2011/08055-027 U Datert: 06.05.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Bekreftelse plass på SFO.
Lnr: 28915/2014 Forrige lnr: 2014/21906
---------------------------------------------------------
2014/02281-012 N Datert: 06.05.2014 Arkiv: A22 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2014/15
Dok: Telling av barn
Lnr: 29247/2014 Forrige lnr: 2014/28774
---------------------------------------------------------
2014/02281-013 N Datert: 06.05.2014 Arkiv: A22 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2014/15
Dok: Søknad om styrket ressurs 2014-2015
Lnr: 29248/2014 Forrige lnr: 2014/29247
---------------------------------------------------------
2014/03096-001 U Datert: 16.05.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Innkalling til møte, 23.05.14.
Lnr: 32138/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/03096-002 U Datert: 23.05.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 34258/2014 Forrige lnr: 2014/32138
---------------------------------------------------------
2010/02751-046 U Datert: 16.06.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Årsrapport for skoleåret 2013/2014
Lnr: 39915/2014 Forrige lnr: 2014/35739
---------------------------------------------------------
2011/08055-030 U Datert: 24.06.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/2015 - ***** ***** *****
Lnr: 42748/2014 Forrige lnr: 2014/38484
---------------------------------------------------------
2014/00888-008 U Datert: 20.08.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/WIIHIL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat samarbeidsmøte 20.08.2014
Lnr: 51848/2014 Forrige lnr: 2014/41821
---------------------------------------------------------
2014/02281-017 N Datert: 21.08.2014 Arkiv: A22 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2014/15
Dok: Søknad styrket SFO Aspåsen
Lnr: 51983/2014 Forrige lnr: 2014/27468
---------------------------------------------------------
2011/04059-054 U Datert: 21.08.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Referat fra ansvarsgruppemøte 21.08.14
Lnr: 52119/2014 Forrige lnr: 2014/77130
---------------------------------------------------------
2014/02281-018 N Datert: 25.08.2014 Arkiv: A22 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2014/15
Dok: Søknad om styrket SFO fra Støver skole - Skoleåret 2014-2015
Lnr: 52787/2014 Forrige lnr: 2014/51983
---------------------------------------------------------
2011/07355-018 U Datert: 26.08.2014 Arkiv: ***** Saksans: BJERK/WIANJUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Innkalling til møte 10.09.14
Lnr: 53049/2014 Forrige lnr: 2013/67681
---------------------------------------------------------
2014/02281-020 N Datert: 28.08.2014 Arkiv: A22 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2014/15
Dok: Søknad om styrket SFO - Saltvern skole - 2014/2015
Lnr: 53542/2014 Forrige lnr: 2014/53662
---------------------------------------------------------
2014/05126-001 U Datert: 29.08.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Møte i ressursteam, 05.06.14.
Lnr: 54106/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/03096-003 U Datert: 03.09.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 55034/2014 Forrige lnr: 2014/34258
---------------------------------------------------------
2013/05367-006 U Datert: 03.09.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: Birgitte Owesen-Lein Nybråten
Sak: Personalmappe - Birgitte Ovesen-Lein Nybråten
Dok: Beregning av lønnsansiennitet
Lnr: 55130/2014 Forrige lnr: 2014/48980
---------------------------------------------------------
2013/02448-022 U Datert: 05.09.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Melding om spesialpedagogisk hjelp/ tilpasset tilbud - utløst av opplæringsloven § 5-7
Lnr: 55888/2014 Forrige lnr: 2014/46154
---------------------------------------------------------
2010/14845-035 U Datert: 08.09.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Fritak for nasjonale prøver 2014
Lnr: 56115/2014 Forrige lnr: 2014/42433
---------------------------------------------------------
2014/05319-001 U Datert: 09.09.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Henvendelse og svar ang episode 02.09.14
Lnr: 56700/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/05341-001 U Datert: 10.09.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Søknad + svar søknad skoleskyss
Lnr: 57023/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/03645-003 U Datert: 11.09.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Svar på klage om vedtak skoleskyss
Lnr: 57333/2014 Forrige lnr: 2013/39243
---------------------------------------------------------
2014/05372-001 U Datert: 11.09.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Svar opplysninger til Barnevernet
Lnr: 57362/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/06397-005 U Datert: 11.09.2014 Arkiv: ***** Saksans: SKJ.OPPV.SE/GRYRAN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Oppstart av sak
Lnr: 57382/2014 Forrige lnr: 2014/51106
---------------------------------------------------------
2010/02751-047 U Datert: 16.09.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat etter samarbeidsmøte 16. september 2014.
Lnr: 58238/2014 Forrige lnr: 2014/39915
---------------------------------------------------------
2012/04641-013 U Datert: 17.09.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 58706/2014 Forrige lnr: 2014/58009
---------------------------------------------------------
2014/05126-002 U Datert: 18.09.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat møte i ressursteam, 18.09.14.
Lnr: 58965/2014 Forrige lnr: 2014/54106
---------------------------------------------------------
2014/03525-002 U Datert: 19.09.2014 Arkiv: ***** Saksans: STØVER SKOLE/ANDGUN
Til: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Opplysninger til Barneverntjenesten
Lnr: 59297/2014 Forrige lnr: 2014/36402
---------------------------------------------------------
2012/07483-021 U Datert: 07.10.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Sakkyndig vurdering
Lnr: 63628/2014 Forrige lnr: 2014/61034
---------------------------------------------------------
2011/04396-033 U Datert: 09.10.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Sakkyndig vurdering
Lnr: 64135/2014 Forrige lnr: 2014/70410
---------------------------------------------------------
2013/03943-010 U Datert: 09.10.2014 Arkiv: ***** Saksans: RØNVIK SKOL/TORHEI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Enkeltvedtak om fritak fra nasjonale prøver 2014
Lnr: 64181/2014 Forrige lnr: 2014/60946
---------------------------------------------------------
2011/08055-032 U Datert: 20.10.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 65961/2014 Forrige lnr: 2014/57185
---------------------------------------------------------
2014/00883-009 U Datert: 27.10.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Melding om spesialpedagogisk hjelp / tilpasset opplæring
Lnr: 67524/2014 Forrige lnr: 2014/55894
---------------------------------------------------------
2012/01830-014 U Datert: 29.10.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Melding om spesialpedagogisk hjelp / tilpasset opplæring utløst av opplæringsloven §5-7
Lnr: 68150/2014 Forrige lnr: 2014/62933
---------------------------------------------------------
2011/04059-047 U Datert: 31.10.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Samarbeidsmøte 31.oktober-14
Lnr: 68783/2014 Forrige lnr: 2014/63619
---------------------------------------------------------
2010/05384-011 U Datert: 31.10.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Sakkyndig vurdering
Lnr: 68812/2014 Forrige lnr: 2014/67166
---------------------------------------------------------
2010/05165-010 U Datert: 31.10.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Bekreftelse
Lnr: 68833/2014 Forrige lnr: 2013/64247
---------------------------------------------------------
2014/02326-005 U Datert: 20.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: KEMNERKONTORET/HAUKAI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Regnskapskontroll - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Avholdt regnskapskontroll
Lnr: 74742/2014 Forrige lnr: 2014/24083
---------------------------------------------------------
2014/02326-006 X Datert: 21.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: KEMNERKONTORET/HAUKAI
Til:
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Regnskapskontroll - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Rapport
Lnr: 74933/2014 Forrige lnr: 2014/74742
---------------------------------------------------------
2013/01482-018 U Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVEDM SK/ARNTAN
Til: Aleksander Weestby
Sak: Personalmappe - Alexander Ørjevik Westby
Dok: Arbeidsavtale fra 01.01.15 - 19.06.15
Lnr: 75976/2014 Forrige lnr: 2014/66412
---------------------------------------------------------
2011/02224-035 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Vedtak om spesialundervisning skoleårene 2014/2015 + 2015/2016.
Lnr: 77739/2014 Forrige lnr: 2014/74278
---------------------------------------------------------
2010/11715-010 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVEDM SK/DAHANNR
Til: Jeanette Dahl
Sak: Personalmappe - Jeanette Åsbakk Dahl
Dok: Arbeidsavtale fra 01.01.15 - 28.02.15
Lnr: 77858/2014 Forrige lnr: 2014/43687
---------------------------------------------------------
2010/10900-061 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: Nordlandskaia AS
Sak: Bryggerikaia - Serverings- og skjenkebevilling
Dok: Innvilget utvidelse av skjenkearealet 5.12.2014
Lnr: 78097/2014 Forrige lnr: 2014/78096
---------------------------------------------------------
2014/00074-117 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: Stiftelsen Nordlandsmuseet AS
Sak: Ambulerende skjenkebevilling 2014
Dok: Innvilget ambulerende skjenkebevilling 8.12.2014
Lnr: 78189/2014 Forrige lnr: 2014/77945
---------------------------------------------------------
2014/06836-011 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: TB-J Invest AS
Sak: Serveringsbevilling - Pizzabakeren Rønvikleira
Dok: Serveringsbevilling i Pizzabakeren Rønvikleira
Lnr: 78233/2014 Forrige lnr: 2014/78225
---------------------------------------------------------
2014/00074-119 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: Worses LTD
Sak: Ambulerende skjenkebevilling 2014
Dok: Innvilget ambulerende skjenkebevilling 5. og 6. desember 2014
Lnr: 78621/2014 Forrige lnr: 2014/78609
---------------------------------------------------------
2010/00294-048 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Til: Tove Johansen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Tove Johansen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 78712/2014 Forrige lnr: 2014/72875
---------------------------------------------------------
2010/04185-006 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: Ingvild Næss
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Ingvild Næss
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 78805/2014 Forrige lnr: 2014/61782
---------------------------------------------------------
2010/11107-033 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/ERIVIG
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Samarbeidsmøte 08.12.2014
Lnr: 78890/2014 Forrige lnr: 2014/70667
---------------------------------------------------------
2010/14845-037 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte 4.desember 2014
Lnr: 79025/2014 Forrige lnr: 2014/61068
---------------------------------------------------------
2013/06187-005 X Datert: 08.12.2014 Arkiv: B32 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/EINHEI
Til:
Sak: Elevers læringsmiljø - herunder trivsel og mobbing
Dok: Svar på interpellasjon til bystyret 11.12.14, "Krafttak mot mobbing"
Lnr: 79096/2014 Forrige lnr: 2014/79088
---------------------------------------------------------
2012/01327-011 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD U.SK/SOLRAN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Møtet fredag den 05.12.14
Lnr: 79103/2014 Forrige lnr: 2014/51567
---------------------------------------------------------
2013/07101-018 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SKJ.OPPV.SE/STOUNN
Til: Kathrine Bergem
Sak: Personalmappe - Kathrine Bergem
Dok: Arbeidsavtale 01.01.2015 - 31.12.2015
Lnr: 79164/2014 Forrige lnr: 2014/68616
---------------------------------------------------------
2010/05384-012 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Enkeltvedtak etter sakkyndig vurdering
Lnr: 79337/2014 Forrige lnr: 2014/68812
---------------------------------------------------------
2014/00074-125 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: Nordland Kultursenter
Sak: Ambulerende skjenkebevilling 2014
Dok: Innvilget skjenkebevilling 10. og 11.12.2014
Lnr: 79573/2014 Forrige lnr: 2014/79453
---------------------------------------------------------
2014/00074-126 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: Nordland Kultursenter
Sak: Ambulerende skjenkebevilling 2014
Dok: Innvilget ambulerende skjenkebevilling 12. og 13.12.2014
Lnr: 79579/2014 Forrige lnr: 2014/79573
---------------------------------------------------------
2014/05126-003 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat ressursteam, 10.12.14.
Lnr: 79708/2014 Forrige lnr: 2014/58965
---------------------------------------------------------
2014/00074-129 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: Eiendomsdrift Nord AS
Sak: Ambulerende skjenkebevilling 2014
Dok: Innvilget ambulerende skjenkebevilling 10.12.14
Lnr: 79712/2014 Forrige lnr: 2014/79707
---------------------------------------------------------
2014/00074-130 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: ITET
Sak: Ambulerende skjenkebevilling 2014
Dok: Innvilget ambulerende skjenkebevilling 10.12.14
Lnr: 79723/2014 Forrige lnr: 2014/79712
---------------------------------------------------------
2014/07528-001 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/KRIMON
Til: Skatt nord avd. Tromsø
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Regnskapskontroll - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Melding om kontroll
Lnr: 79897/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/08096-002 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/ASHEIN
Til: SFU
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Adresseforespørsel
Lnr: 80042/2014 Forrige lnr: 2012/67586
---------------------------------------------------------
2013/07271-014 I Datert: 02.10.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Fra: Olga Shilova
Sak: Personalmappe - Olga Shilova
Dok: Studiebekreftelse
Lnr: 80053/2014 Forrige lnr: 2014/79812
---------------------------------------------------------
2012/08625-330 I Datert: 06.12.2014 Arkiv: S30 Saksans: BYTEKNIKK/OFFJUS
Fra: Arbeidernes ØK Fellesorganisasjon
Sak: Fjernvarmenett og sanering VVA-anlegg - Bankgata - Rensåsgata
Dok: Underskrevet avtale - utskifting og separering av private stikkledninger - Prinsensgate 115 - gbnr 138/335
Lnr: 80054/2014 Forrige lnr: 2014/78822
---------------------------------------------------------
2012/08625-331 I Datert: 06.12.2014 Arkiv: S30 Saksans: BYTEKNIKK/OFFJUS
Fra: Jan Olav Jensen
Sak: Fjernvarmenett og sanering VVA-anlegg - Bankgata - Rensåsgata
Dok: Underskrevet avtale - utskifting og separering av private stikkledninger - Prinsensgate 134 - gbnr 138/492
Lnr: 80055/2014 Forrige lnr: 2014/80054
---------------------------------------------------------
2012/08625-332 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: S30 Saksans: BYTEKNIKK/OFFJUS
Fra: Ulf Tore Strømsnes
Sak: Fjernvarmenett og sanering VVA-anlegg - Bankgata - Rensåsgata
Dok: Underskrevet avtale - utskifting og separering av private stikkledninger - Prinsensgate 138 - gbnr 138/502
Lnr: 80056/2014 Forrige lnr: 2014/80055
---------------------------------------------------------
2012/08625-333 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: S30 Saksans: BYTEKNIKK/OFFJUS
Fra: James Geoffrey Armstrong og Helene P. M. Johansen
Sak: Fjernvarmenett og sanering VVA-anlegg - Bankgata - Rensåsgata
Dok: Underskrevet avtale - utskifting og separering av private stikkledninger - Prinsensgate 136 - gbnr 138/485
Lnr: 80057/2014 Forrige lnr: 2014/80056
---------------------------------------------------------
2014/03178-005 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 29/462 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: ByggPartner AS
Sak: Tilbygg bolig - Rune Nilsen og Britt Charlotte Mathisen - Demma 20
Dok: Søknad om ferdigattest
Lnr: 80059/2014 Forrige lnr: 2014/38516
---------------------------------------------------------
2012/08625-334 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: S30 Saksans: BYTEKNIKK/OFFJUS
Fra: Stian André Kvammen
Sak: Fjernvarmenett og sanering VVA-anlegg - Bankgata - Rensåsgata
Dok: Underskrevet avtale - utskifting og separering av private stikkledninger - Kongens gate 1 B - gbnr 138/1495
Lnr: 80060/2014 Forrige lnr: 2014/80057
---------------------------------------------------------
2012/08625-335 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: S30 Saksans: BYTEKNIKK/OFFJUS
Fra: Mariann Helga Bjørklund og Geir Lockert Rånes
Sak: Fjernvarmenett og sanering VVA-anlegg - Bankgata - Rensåsgata
Dok: Underskrevet avtale - utskifting og separering av private stikkledninger - Kongens gate 3 - gbnr 138/2214
Lnr: 80062/2014 Forrige lnr: 2014/80060
---------------------------------------------------------
2010/02678-054 I Datert: 17.07.2014 Arkiv: 614 Saksans: TJBYGG/VOLSVE
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Alstad Ungdomsskole - samsvarserklæringer07/393
Dok: Samsvarserklæring
Lnr: 80064/2014 Forrige lnr: 2014/78450
---------------------------------------------------------
2010/02678-055 I Datert: 03.11.2014 Arkiv: 614 Saksans: TJBYGG/VOLSVE
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Alstad Ungdomsskole - samsvarserklæringer07/393
Dok: Samsvarserklæring
Lnr: 80065/2014 Forrige lnr: 2014/80064
---------------------------------------------------------
2014/07552-001 I Datert: 16.10.2014 Arkiv: 651 Saksans: HO-STAB/ROBDAG
Fra: AutoBuss AS
Sak: Mercedes Sprinter minibuss - Mind senteret
Dok: Innkjøp av Mercedes Sprinter
Lnr: 80068/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07554-001 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: F00 Saksans: TILDELINGSKTR/LARMAR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: KL
Sak: Klagesak - ***** ***** ***** *****
Dok: Anke på vedtak om avslag på sykehjemsplass
Lnr: 80071/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/05363-007 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 138/3752 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Byggesakskontoret v/Kjell Arne Skogheim
Sak: Ulovlig oppsatt veranda - Victoria og Samuel Michell - Hålogalandsgata 84 A
Dok: Bilder veranda
Lnr: 80075/2014 Forrige lnr: 2014/77013
---------------------------------------------------------
2014/06023-137 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Torunn Greger
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Takker ja på tilbud om 100 % stilling
Lnr: 80079/2014 Forrige lnr: 2014/79726
---------------------------------------------------------
2014/07556-001 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Fra: Martin Tjærandsen
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Parkeringsgebyr - klage
Lnr: 80082/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06912-012 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Spesialsykepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 80088/2014 Forrige lnr: 2014/78951
---------------------------------------------------------
2014/06912-013 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Spesialsykepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 80089/2014 Forrige lnr: 2014/80088
---------------------------------------------------------
2014/07174-026 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - helgestillinger/ekstravakter
Dok: Søknad
Lnr: 80099/2014 Forrige lnr: 2014/79736
---------------------------------------------------------
2014/07175-015 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Søknad
Lnr: 80100/2014 Forrige lnr: 2014/79404
---------------------------------------------------------
2014/07222-003 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/TORELS
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Helsesøstertjenesten - jordmor
Dok: Søknad
Lnr: 80101/2014 Forrige lnr: 2014/78214
---------------------------------------------------------
2014/07222-004 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/TORELS
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Helsesøstertjenesten - jordmor
Dok: Søknad
Lnr: 80102/2014 Forrige lnr: 2014/80101
---------------------------------------------------------
2014/07362-002 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Saltvern skole - undervisningsstilling
Dok: Søknad
Lnr: 80103/2014 Forrige lnr: 2014/79405
---------------------------------------------------------
2014/07362-003 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Saltvern skole - undervisningsstilling
Dok: Søknad
Lnr: 80104/2014 Forrige lnr: 2014/80103
---------------------------------------------------------
2014/07315-004 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Tildelingskontoret - Sykepleier/saksbehandler - INTERN
Dok: Søknad
Lnr: 80105/2014 Forrige lnr: 2014/78577
---------------------------------------------------------
2014/07391-004 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Krisesenteret - Konsulent - INTERN Utlysning
Dok: Søknad
Lnr: 80106/2014 Forrige lnr: 2014/78862
---------------------------------------------------------
2014/07418-023 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 80107/2014 Forrige lnr: 2014/79738
---------------------------------------------------------
2014/07418-024 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 80108/2014 Forrige lnr: 2014/80107
---------------------------------------------------------
2014/07558-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Løpsmark skole - miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80109/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07560-001 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Tiurveien avlastning - Miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80110/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07560-002 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Tiurveien avlastning - Miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80111/2014 Forrige lnr: 2014/80110
---------------------------------------------------------
2014/07560-003 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Tiurveien avlastning - Miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80112/2014 Forrige lnr: 2014/80111
---------------------------------------------------------
2014/07560-004 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Tiurveien avlastning - Miljøterapeut
Dok: Søknad
Lnr: 80113/2014 Forrige lnr: 2014/80112
---------------------------------------------------------
2011/00873-024 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: Trude Langvakk
Sak: Personalmappe - Trude Langbakk
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 26.05.15
Lnr: 80116/2014 Forrige lnr: 2014/4766
---------------------------------------------------------
2010/03841-090 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Inger Lise Deila
Dok: ***** ***** ***** - Inger Lise Deila - kopi til Bodø kommune
Lnr: 80117/2014 Forrige lnr: 2014/77506
---------------------------------------------------------
2010/09067-012 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Fra: Mona-Lisa Fridtjofsen
Sak: Personalmappe - Mona-Lisa Fridtjofsen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 12.12.14
Lnr: 80119/2014 Forrige lnr: 2014/65396
---------------------------------------------------------
2014/06710-002 X Datert: 11.12.2014 Arkiv: F16 Saksans: SYMRA DAGSENTER/ANDSTEI
Til:
Sak: Støttekontakt - Linn Marie Fiksdal Lundh
Dok: Taushetsløfte
Lnr: 80121/2014 Forrige lnr: 2014/70972
---------------------------------------------------------
2014/01949-018 I Datert: 24.11.2014 Arkiv: L05 Saksans: RÅD/SIMODANI
Fra: Forsvarsbygg
U.off: Unntatt etter offl §21, jfr. fvl §11 Grad: B
Sak: Utviklingsprosjekt for ny bruk av flyplassområdet
Dok: Landsverneplan for Forsvaret - fase II - høring
Lnr: 80122/2014 Forrige lnr: 2014/78838
---------------------------------------------------------
2014/00275-029 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 271 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Parat
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Oppreisning - ***** ***** *****
Dok: Sluttinnlegg til Hålogaland lagmannsrett
Lnr: 80123/2014 Forrige lnr: 2014/79676
---------------------------------------------------------
2010/10046-007 I Datert: 07.05.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: Anne-Trine Kristiansen
Sak: Personalmappe - Anne-Trine Kristiansen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 15.12.14 - 17.12.14
Lnr: 80124/2014 Forrige lnr: 2014/67997
---------------------------------------------------------
2010/10252-010 I Datert: 05.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: Unni Mangset Lorentsen
Sak: Personalmappe - Unni Mangset Lorentsen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 12.12.14
Lnr: 80127/2014 Forrige lnr: 2014/29862
---------------------------------------------------------
2014/06943-012 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Salten tingrett
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernssak - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Beramming av planleggingsmøte som fjernmøte
Lnr: 80130/2014 Forrige lnr: 2014/79752
---------------------------------------------------------
2014/07555-003 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 403 Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Turnus - Vollveien 28A
Dok: Tilbakemelding fra FO Nordland
Lnr: 80131/2014 Forrige lnr: 2014/80125
---------------------------------------------------------
2014/07555-004 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 403 Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Fra: Fagforbundet i Bodø, avd 131
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Turnus - Vollveien 28A
Dok: Tilbakemelding søknad om langvakter fra Fagforbundet
Lnr: 80132/2014 Forrige lnr: 2014/80131
---------------------------------------------------------
2014/06943-013 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Salten tingrett
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernssak - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Pålegg om tilsvar
Lnr: 80133/2014 Forrige lnr: 2014/80130
---------------------------------------------------------
2014/06943-014 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Matrix Advokater
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernssak - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Stevning til Salten tingrett - kopi fra Salten tingrett
Lnr: 80134/2014 Forrige lnr: 2014/80133
---------------------------------------------------------
2014/07565-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Heidi Saneei
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2018182
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 80141/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/07329-003 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 80143/2014 Forrige lnr: 2011/52208
---------------------------------------------------------
2013/00508-011 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/KRISYVO
Fra: Paradiset barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Halvårsrapport - høst 14
Lnr: 80150/2014 Forrige lnr: 2014/59216
---------------------------------------------------------
2010/02628-020 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Salten Brann IKS
Sak: Torvet tilfluktsrom - utleie av lokaler til Unicum Drift AS - 02/4668
Dok: Rapport etter branntilsyn - utestedskontroll G Nattklubb - 2014
Lnr: 80151/2014 Forrige lnr: 2013/66439
---------------------------------------------------------
2014/00726-024 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/HAURAN
Fra: Narvik kommune, Fag og forvaltingsenheten
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Utenbys skjenke- og serveringsbevilling - 2014
Dok: Svar på søknad om salgsbevilling - Nordlandsbutikken AS
Lnr: 80153/2014 Forrige lnr: 2014/72962
---------------------------------------------------------
2012/07479-008 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 70/300 Saksans: GEODATA/TROROA
Fra: Geodata v/Roar Trondsen
Sak: Oppmålingsforretning - Eiendomskontoret - Furuhaugen 2
Dok: Skisse måledata
Lnr: 80156/2014 Forrige lnr: 2014/8041
---------------------------------------------------------
2013/06151-010 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/KRISYVO
Fra: Stadionparken barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Halvårsrapport - høst 14
Lnr: 80159/2014 Forrige lnr: 2014/60947
---------------------------------------------------------
2014/07572-001 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Fay Pitt
Sak: Tilleggsareal - Fay Tretten Pitt - Greisdalstoppen 2
Dok: Søknad om utvidelse av tomt
Lnr: 80160/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/01032-027 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Fra: Zoz Girma Fekadu
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Zoz Girma Fekadu
Dok: Fagbrev
Lnr: 80161/2014 Forrige lnr: 2014/79655
---------------------------------------------------------
2013/06151-011 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/KRISYVO
Fra: Stadionparken barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Kartlegging/ individuell plan
Lnr: 80162/2014 Forrige lnr: 2014/80159
---------------------------------------------------------
2011/10552-022 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/KRISYVO
Fra: Stadionparken barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Halvårsrapport - høst 14
Lnr: 80165/2014 Forrige lnr: 2014/68491
---------------------------------------------------------
2014/05363-008 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 138/3752 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Byggesakskontoret v/Kjell Arne Skogheim
Sak: Ulovlig oppsatt veranda - Victoria og Samuel Michell - Hålogalandsgata 84 A
Dok: Nytt situasjonskart
Lnr: 80166/2014 Forrige lnr: 2014/80075
---------------------------------------------------------
2014/01220-024 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 29/496 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Nybygg enebolig med sokkelleilighet - Løpsmark eiendom AS - Algarveien 10 - hus 1
Dok: Purring på opplysninger og orientering om sakens fremgang
Lnr: 80167/2014 Forrige lnr: 2014/78414
---------------------------------------------------------
2011/10552-023 I Datert: 26.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/KRISYVO
Fra: Stadionparken barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Kartlegging/ individuell plan
Lnr: 80172/2014 Forrige lnr: 2014/80165
---------------------------------------------------------
2013/06847-012 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/KRISYVO
Fra: Stadionparken barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Halvårsrapport - høst 14
Lnr: 80176/2014 Forrige lnr: 2014/78017
---------------------------------------------------------
2013/06847-013 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/KRISYVO
Fra: Stadionparken barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Kartlegging/ individuell plan
Lnr: 80177/2014 Forrige lnr: 2014/80176
---------------------------------------------------------
2013/02109-019 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/KRISYVO
Fra: Stadionparken barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Kartlegging/ individuell plan
Lnr: 80178/2014 Forrige lnr: 2014/64064
---------------------------------------------------------
2013/02109-020 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/KRISYVO
Fra: Stadionparken barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Halvårsplan - høst 14
Lnr: 80179/2014 Forrige lnr: 2014/80178
---------------------------------------------------------
2014/07574-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Daniel Summers
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Spørsmål - parkeringsgebyr
Lnr: 80184/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/03956-010 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****06/2981
Dok: Søknad om forlengelse av nåværende leieforhold
Lnr: 80185/2014 Forrige lnr: 2014/75594
---------------------------------------------------------
2014/07575-001 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 138/274 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Ratio Arkitekter AS
Sak: Tilbygg, kontorfløy - fløy G - Nordlandssykehuset - Prinsensgate 164
Dok: Søknad om rammetillatelse
Lnr: 80186/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/04949-006 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Klage på avslag om kommunal bolig
Lnr: 80187/2014 Forrige lnr: 2014/75750
---------------------------------------------------------
2010/08772-036 I Datert: 14.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/JOHAKR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Nina-Helen Johnsen Brattsti
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 80190/2014 Forrige lnr: 2014/59250
---------------------------------------------------------
2014/07576-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 80194/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07577-001 I Datert: 07.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om parkeringstillatelse
Lnr: 80196/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06023-138 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Borghild Hanssen
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Takker ja på tilbud om stilling ved Sølvsuper helse- og velferdssenter
Lnr: 80202/2014 Forrige lnr: 2014/80079
---------------------------------------------------------
2013/07675-006 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Sparebank 1 Nord Norge
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - forespørsel
Lnr: 80204/2014 Forrige lnr: 2013/84749
---------------------------------------------------------
2011/07355-021 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BJERK/WIANJUN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Samtykke erklæring
Lnr: 80206/2014 Forrige lnr: 2014/65147
---------------------------------------------------------
2014/07579-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 31/492 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Fra: Byggsøk Norge AS
Sak: Bolig - Tommy Bech - Bodinveien 35A
Dok: Ett- trinns søknadsbehandling
Lnr: 80215/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/07076-015 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Tilleggsareal - Finn Ilstad - Reinslettveien 53 A
Dok: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses
Lnr: 80224/2014 Forrige lnr: 2014/75391
---------------------------------------------------------
2013/03299-018 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Kjøp av arealet til kjørerampen og plassen foran NRK
Dok: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses
Lnr: 80226/2014 Forrige lnr: 2014/76077
---------------------------------------------------------
2011/10180-009 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Lena Oppegård
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Lena Oppegård
Dok: Vitnemål
Lnr: 80228/2014 Forrige lnr: 2014/47955
---------------------------------------------------------
2010/07151-121 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Arvefestetomter - innløsing - 08/683
Dok: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses
Lnr: 80229/2014 Forrige lnr: 2014/75260
---------------------------------------------------------
2010/02819-018 I Datert: 27.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEVERN/BIRTON
Fra: Theresa Abrahamsen Hvalby .
Sak: Personalmappe - Theresa Abrahamsen Hvalby
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 05.01.15 - 31.07.15
Lnr: 80230/2014 Forrige lnr: 2014/63508
---------------------------------------------------------
2014/05752-008 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 42/822 Saksans: BYGGESAKSKT/JOHMAR
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Seksjonering - Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS - Hesthaugen 22-36
Dok: Retur av tinglyste dokument
Lnr: 80231/2014 Forrige lnr: 2014/76777
---------------------------------------------------------
2014/07235-002 I Datert: 17.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Anmodning om tiltak - bedre psykososialt miljø
Lnr: 80232/2014 Forrige lnr: 2014/77722
---------------------------------------------------------
2014/06238-008 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 138/746 Saksans: GEODATA/HELTRO
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Oppmålingsforretning - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Grensen
Dok: Retur av tinglyst dokument
Lnr: 80233/2014 Forrige lnr: 2014/76604
---------------------------------------------------------
2014/06023-139 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Bjørg Rotvik
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Takker ja på tilbud om 80 % stilling ved Sølvsuper
Lnr: 80234/2014 Forrige lnr: 2014/80202
---------------------------------------------------------
2011/04059-057 I Datert: 07.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 80235/2014 Forrige lnr: 2014/79720
---------------------------------------------------------
2011/03985-011 N Datert: 03.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Tilmelding til PPT
Lnr: 80238/2014 Forrige lnr: 2014/25738
---------------------------------------------------------
2013/00491-011 N Datert: 30.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Tilmelding til PPT
Lnr: 80240/2014 Forrige lnr: 2014/71316
---------------------------------------------------------
2010/05048-009 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ÅRNESVEIEN BARNEHAGE/ANTSIG
Fra: Nordland Fylkeskommune
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Monica Slydal Kilstad
Dok: Bestått fagprøve - kompetansebevis
Lnr: 80242/2014 Forrige lnr: 2014/80236
---------------------------------------------------------
2014/03271-002 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/ASHEIN
Fra: Sparebank1 Nord-Norge
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Effektiv gjeld
Lnr: 80246/2014 Forrige lnr: 2014/33783
---------------------------------------------------------
2014/06240-004 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 138/719 Saksans: GEODATA/HELTRO
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Oppmålingsforretning - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Grensen
Dok: Retur av tinglyste dokument
Lnr: 80251/2014 Forrige lnr: 2014/76606
---------------------------------------------------------
2013/05367-007 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Fra: Birgitte Ovesen-Lein Nybråten
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Birgitte Ovesen-Lein Nybråten
Dok: CV, vitnemål og attester
Lnr: 80252/2014 Forrige lnr: 2014/55130
---------------------------------------------------------
2014/07543-002 I Datert: 27.11.2014 Arkiv: 443 Saksans: HR-KONTOR/MYRARN
Fra: Fagforbundet i Bodø, avd 131
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Varsling etter AML § 2-4
Dok: Varsling om mulig brudd på arbeidsmiljøloven
Lnr: 80253/2014 Forrige lnr: 2014/80022
---------------------------------------------------------
2014/04347-008 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Wigemyr & co
Sak: Gråholten tilfluktsrom - utleie av lokaler til Thomas Skjelstad 04/131
Dok: Gråholten tilfluktsrom - leieforhold, videre disponering av lokalet
Lnr: 80254/2014 Forrige lnr: 2014/78415
---------------------------------------------------------
2013/06921-018 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Bodø kommune, Geodata kontoret
Sak: Kjøp av tomt med innkjørsel - Runar og Eirinn Sjåvik - Moen 22, gbnr 70/457
Dok: Oppmålingsforretning - tilleggsprotokoll
Lnr: 80257/2014 Forrige lnr: 2014/79268
---------------------------------------------------------
2010/12610-019 I Datert: 10.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Liv-Johanne Edvardsen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 80258/2014 Forrige lnr: 2014/17151
---------------------------------------------------------
2014/02140-010 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: Q52 Saksans: KULTURKONTORET/KLEAVI
Fra: Miljødirektoratet
Sak: Parkering ved Soløyvannsstranda
Dok: Soløya friluftsområde i Bodø kommune - utbetaling av midler til grunnleggende tilrettelegging
Lnr: 80268/2014 Forrige lnr: 2013/61357
---------------------------------------------------------
2014/00771-216 X Datert: 10.12.2014 Arkiv: M00 Saksans: EIENDOMSKONTORET/MOEGEI
Til: Geir Moen
Sak: Erverv av ledningsrettigheter - ny hovedvannledning - Løpshavn - Skaug
Dok: Underskrevet avtale gbnr 28/4 - Erik og Solfrid Tjærandsen
Lnr: 80270/2014 Forrige lnr: 2014/80191
---------------------------------------------------------
2014/07564-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 31/1667 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Ole Marius Løberg
Sak: Kjøp av tilleggstomt - Ole Marius Løbrg - Gjerdåsveien 31a
Dok: Kjøp av tilleggstomt
Lnr: 80273/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/04254-010 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 138/967 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Anne Kristin G. Berg
Sak: Nybygg carport - Anne Kristine Gundersen-Berg - Parkveien 31
Dok: Søknad om ferdigattest
Lnr: 80274/2014 Forrige lnr: 2013/66711
---------------------------------------------------------
2014/07354-003 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 138/4355 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Statens Vegvesen Region Nord
Sak: Tilbygg - Flygt Eiendom AS - Gamle Riksvei 32
Dok: Uttalelse til nabovarsel
Lnr: 80275/2014 Forrige lnr: 2014/79760
---------------------------------------------------------
2014/07458-001 U Datert: 11.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/KNUTED
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Regnskapskontroll - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Varsel om personallistekontroll
Lnr: 80278/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06432-002 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 78/119 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Vidar Johansen
Sak: Garasje - Vidar Johansen - Hellevik
Dok: Supplerende tegninger
Lnr: 80279/2014 Forrige lnr: 2014/67825
---------------------------------------------------------
2014/04769-004 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 119/2 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Statens Vegvesen Region Nord
Sak: Tilbygg - Rune og Marianne Nyheim - Eide, Kjerringøy
Dok: Nabovarsel, gnr. 119 bnr. 2 - Eidet
Lnr: 80283/2014 Forrige lnr: 2014/76956
---------------------------------------------------------
2014/07583-001 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 110/141 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Knut Helgesen og Eva Merete Karlsen
Sak: Nybygg fritidsbolig - Knut Helgesen og Eva Merete Karlsen - Kobbosen
Dok: Søknad om dispensasjon
Lnr: 80285/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/07741-009 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/KRISYVO
Fra: Neståsen barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Halvårsrapport
Lnr: 80286/2014 Forrige lnr: 2014/77644
---------------------------------------------------------
2014/07566-001 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 41/1529 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Erlend Nordtun
Sak: Bruksendring - Erlend Nordtun - Andreas Markussons vei 66B
Dok: Ett-trinns søknadsbehandling
Lnr: 80291/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/04384-024 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 43/501 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Atle Brynjulfsen
Sak: Bruksendring - Atle Brynjulfsen - Greisdalsveien 104
Dok: Klage til Fylkesmannen m/ kopi av søknad
Lnr: 80293/2014 Forrige lnr: 2014/77404
---------------------------------------------------------
2014/07458-002 X Datert: 11.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/KNUTED
Til:
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Regnskapskontroll - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Rapport
Lnr: 80295/2014 Forrige lnr: 2014/80278
---------------------------------------------------------
2011/01971-022 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: HO-STAB/KARMNA
Fra: Sølvsuper helse- og velferdssenter v/Jorunn Anda Aronsen
Sak: Tilskudd 2011/2012/2013 - Samhandlingstiltak og lokalmedisinske sentra m.m. og kommunesamarbeid, interkommunalt
legevaktsamarbeid
Dok: Spørsmål vedrørende prosjekt "Borte bra - men hjemme best" Referansenr. 11/2369
Lnr: 80303/2014 Forrige lnr: 2014/27496
---------------------------------------------------------
2014/07590-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Nordlandsnett AS
Sak: Ny nettstasjon - Bodø Energi AS - gnr 38 bnr 747
Dok: Forespørsel om ny nettstasjon - gnr 38 bnr 747
Lnr: 80316/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07580-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 138/1903 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: KPMG AS
Sak: Seksjonering - Jordbruksveien 25 - 27
Dok: Søknad om reseksjonering og sammenslåing
Lnr: 80317/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/06330-022 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: *****
Lnr: 80319/2014 Forrige lnr: 2014/79048
---------------------------------------------------------
2014/03107-003 N Datert: 14.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Tilmelding til PPT
Lnr: 80321/2014 Forrige lnr: 2014/72688
---------------------------------------------------------
2014/00499-102 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: FLYKTNINGEKTR/WOLTON
Fra: IMDi Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Integreringstilskudd - flyktninger 2014
Dok: Utbetaling av integreringstilskudd år 1 - 2014
Lnr: 80322/2014 Forrige lnr: 2014/79026
---------------------------------------------------------
2014/00499-103 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: FLYKTNINGEKTR/WOLTON
Fra: IMDi Hovedkontor
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Integreringstilskudd - flyktninger 2014
Dok: Særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 4. terminutbetaling 2014
Lnr: 80323/2014 Forrige lnr: 2014/80322
---------------------------------------------------------
2014/00009-075 U Datert: 27.11.2014 Arkiv: K01 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/FLOYNG
Til: Roger og Terje Fløttkjær
Sak: Motorferdsel i utmark 2014
Dok: Tillatelse til begrenset motorferdsel i utmark.
Lnr: 80324/2014 Forrige lnr: 2014/78466
---------------------------------------------------------
2014/00009-076 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: K01 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/FLOYNG
Til: Jørgen Hansen
Sak: Motorferdsel i utmark 2014
Dok: Tillatelse til begrenset motorferdsel i utmark.
Lnr: 80328/2014 Forrige lnr: 2014/80324
---------------------------------------------------------
2014/06539-002 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 138/588 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Eiendomstakst v/Rune Kolberg
Sak: Seksjonering - Borgny G. Andreassen - Storgata 98
Dok: Revidert tegning 1. etg.
Lnr: 80332/2014 Forrige lnr: 2014/68929
---------------------------------------------------------
2010/04957-047 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Fra: Ida Jeanette Nyheim Mosti
Sak: Personalmappe - Ida Jeanette Nyheim Mosti
Dok: Takker ja til stilling
Lnr: 80335/2014 Forrige lnr: 2014/80211
---------------------------------------------------------
2010/01958-034 I Datert: 14.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: *****
Lnr: 80337/2014 Forrige lnr: 2014/78887
---------------------------------------------------------
2014/07598-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: K40 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/NESTHO
Fra: Miljødirektoratet
Sak: Jakt på gaupe
Dok: Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland i 2015 - utvidelse av fellingsområde
Lnr: 80349/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/05712-007 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Caverion ved Jan Nicolai Nilsen
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2015344
Dok: Ny purring
Lnr: 80353/2014 Forrige lnr: 2014/72152
---------------------------------------------------------
2014/07590-003 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Gunvald Johansen
Sak: Ny nettstasjon - Bodø Energi AS - gnr 38 bnr 747
Dok: Etablering av trafo - aksept
Lnr: 80364/2014 Forrige lnr: 2014/80318
---------------------------------------------------------
2010/05968-033 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Fra: Elin Skjelvareid
Sak: Personalmappe - Elin Skjelvareid
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 80367/2014 Forrige lnr: 2014/30051
---------------------------------------------------------
2014/07563-001 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: KULTURKONTORET/NORHAN
Fra: Nordlandsmuseet
Sak: Bymuseum i Prinsensgate 116, Nordlandsmuseet
Dok: Søknad om midler til ombygging - Prosjektbeskrivelse
Lnr: 80372/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/01304-019 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: M12 Saksans: BYTEKNIKK/NORGIS
Fra: Mattilsynet, Distriktskontoret for Salten
Sak: Festvåg vannverk 05/1426
Dok: Pålegg i vedtak - gis ny frist
Lnr: 80374/2014 Forrige lnr: 2014/75972
---------------------------------------------------------
2011/01304-020 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: M12 Saksans: BYTEKNIKK/NORGIS
Fra: Mattilsynet, Distriktskontoret for Salten
Sak: Festvåg vannverk 05/1426
Dok: Opphever vedtak etter klage
Lnr: 80377/2014 Forrige lnr: 2014/80374
---------------------------------------------------------
2014/07596-001 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 226/22 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Inga K. Misvær
Sak: Avklaring eiendom - Ingar K. Misvær
Dok: Ber om avklaring
Lnr: 80379/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07595-001 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: M70 Saksans: HO-STAB/HOSSIS
Fra: Salten Brann IKS
Sak: Hålogalandsgata 131 - Særskilt brannobjekt
Dok: Forhåndsvarsel om registering som særskilt brannobjekt
Lnr: 80381/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07593-001 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: M70 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Salten Brann IKS
Sak: Stormen - Særskilt brannobjekt
Dok: Forhåndsvarsel om registering som særskilt brannobjekt
Lnr: 80382/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07591-001 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 231 Saksans: BYTEKNIKK/BREPER
Fra: Arne Danielsen
Sak: Eiendomsskatt - Arne Danielsen - Reinslettveien 52
Dok: Ber om at arealgrunnlaget rettes
Lnr: 80383/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07016-004 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 32/341 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Morten Sandvik
Sak: Tilbygg, fasadeendring og bruksendring - Morten Sandvik - Amtmann Worsøes gate 19
Dok: Tegning
Lnr: 80385/2014 Forrige lnr: 2014/76512
---------------------------------------------------------
2014/05218-008 I Datert: 11.12.2014 Arkiv: 222/1 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Per Pedersen
Sak: Deling av grunneiendom - Per Olav Pedersen - Snelia, Misvær
Dok: Søknad om dispensasjon
Lnr: 80386/2014 Forrige lnr: 2014/75595
---------------------------------------------------------
2013/04201-006 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Elin Nordby
Sak: Personalmappe - Elin Nordby
Dok: Søknad om permisjon 01.01.15 - 16.08.15
Lnr: 80394/2014 Forrige lnr: 2014/29049
---------------------------------------------------------
2014/07070-001 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 17/2 Saksans: BYTEKNIKK/NORGIS
Fra: Søkertorget AS
Sak: Utslippstillatelse - Roger Sivertsen - Finnkonneset
Dok: Søknad om utslippstillatelse
Lnr: 80400/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07610-001 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 17/2 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Søkertorget AS
Sak: Tilkopling til offentlig vann/avløp - Roger Sivertsen - Finnkonneset
Dok: Søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg
Lnr: 80405/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07562-001 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 17/2 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Fra: Søkertorget AS
Sak: Nybygg bolig - Roger Sivertsen - Kobbvika 170
Dok: Ett-trinns søknadsbehandling
Lnr: 80408/2014 Forrige lnr:
 

Tips en venn

Tips en venn

x