75 55 50 00

Du er her:

Offentlig journal 10.12.2014


 Offentlig journal
Journaldato: 10.12.14, Dokumenttype: i,u,n,x,s, Status: j,a
---------------------------------------------------------
2010/02214-011 U Datert: 23.11.2011 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/KOMELS
Til: Marie Fiva Larsen
Sak: Personalmappe - Marie Fiva Larsen
Dok: Bekreftelse
Lnr: 69762/2011 Forrige lnr: 2011/69760
---------------------------------------------------------
2010/02258-021 X Datert: 05.12.2011 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Gina Walin Fiveltun
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Anniken Karin Jeremiassen Jakobsen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 72209/2011 Forrige lnr: 2012/4470
---------------------------------------------------------
2010/15471-012 U Datert: 20.08.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Til: Trond Nordal
Sak: Personalmappe - Trond Nordal
Dok: Ny vurdering av kompetansen
Lnr: 55241/2013 Forrige lnr: 2013/46497
---------------------------------------------------------
2014/03046-002 U Datert: 15.05.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/ELDKAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Mottatt søknad om logopedhjelp i skolen
Lnr: 32035/2014 Forrige lnr: 2014/31678
---------------------------------------------------------
2010/12595-020 X Datert: 22.05.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Til:
Sak: Tilleggstomt - Remi Fredheim - Gamle Kongsvei 69
Dok: Avtale om kjøp av kommunalt areal
Lnr: 33930/2014 Forrige lnr: 2014/77999
---------------------------------------------------------
2010/02020-071 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: RØNVIK SKOL/TORHEI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Individuell plan
Lnr: 52975/2014 Forrige lnr: 2014/72354
---------------------------------------------------------
2014/02281-019 N Datert: 28.08.2014 Arkiv: A22 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2014/15
Dok: Søknad om ytterligerer ressurser til SFO skoleåret 2014/15
Lnr: 53662/2014 Forrige lnr: 2014/52787
---------------------------------------------------------
2011/01824-014 U Datert: 29.08.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: Beate Øvrevold
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Beate Stenersen Øvrevold
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 53944/2014 Forrige lnr: 2014/37824
---------------------------------------------------------
2010/05147-009 U Datert: 03.09.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Trine Lebesby Markussen
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 55233/2014 Forrige lnr: 2014/53426
---------------------------------------------------------
2013/05118-014 U Datert: 03.09.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Til: Kristina Liv Svensson
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Kristina Liv Svensson
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 55323/2014 Forrige lnr: 2014/52277
---------------------------------------------------------
2013/01252-040 U Datert: 05.09.2014 Arkiv: G81 Saksans: HELSEKONTORET/NIKVIB
Til: Legekontorer, røntgen, kiropraktorer og interne kontorer i Bodø kommune
Sak: Dødsmeldinger 2013 - 2014
Dok: Dødsmeldinger fra juli 2014
Lnr: 55850/2014 Forrige lnr: 2014/55847
---------------------------------------------------------
2014/00275-017 U Datert: 25.09.2014 Arkiv: 271 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Til: Hålogaland lagmannsrett
U.off: Unndratt off. jfr. offl §2, 5. ledd Grad: §2
Sak: Oppreisning - ***** ***** *****
Dok: Prosesskriv til Hålogaland lagmannsrett
Lnr: 60569/2014 Forrige lnr: 2014/55852
---------------------------------------------------------
2010/14126-004 U Datert: 30.10.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HELSEKONTORET/RASSTI
Til: Ann Magritt Tuften
Sak: Personalmappe - Ann Magritt Tuften
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 68424/2014 Forrige lnr: 2012/74154
---------------------------------------------------------
2012/04440-019 X Datert: 14.11.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Til:
Sak: Tilleggsareal - Hall Alvestad - Åltjønnveien 26
Dok: Avtale om kjøp av kommunalt areal
Lnr: 73184/2014 Forrige lnr: 2014/73155
---------------------------------------------------------
2011/08412-016 U Datert: 17.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Nils F. Hanssen
Sak: Personalmappe - Nils Fredrik Hanssen
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 73568/2014 Forrige lnr: 2014/42705
---------------------------------------------------------
2013/06298-006 U Datert: 17.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Kenneth Østingsen
Sak: Personalmappe - Kenneth Østingsen
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 73620/2014 Forrige lnr: 2014/42652
---------------------------------------------------------
2011/01335-011 U Datert: 17.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Bjørn Tore Olsen
Sak: Personalmappe - Bjørn Tore Olsen
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 73622/2014 Forrige lnr: 2014/39023
---------------------------------------------------------
2013/02356-004 U Datert: 17.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Katrin Haldorsen
Sak: Personalmappe - Katrin Haldorsen
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 73652/2014 Forrige lnr: 2013/74704
---------------------------------------------------------
2010/05470-015 U Datert: 18.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORDSIA/N RØNV/KASTOR
Til: Trine Nergaard
Sak: Personalmappe - Trine Nergaard
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 73882/2014 Forrige lnr: 2014/27961
---------------------------------------------------------
2010/06722-029 U Datert: 18.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/VALMAT
Til: Thina Ågnes Bakken
Sak: Personalmappe - Thina Ågnes Bakken
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 73901/2014 Forrige lnr: 2014/57215
---------------------------------------------------------
2014/03311-006 U Datert: 18.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Stine Kvikstad
Sak: Personalmappe - Stine Kvikstad
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 73905/2014 Forrige lnr: 2014/53878
---------------------------------------------------------
2013/01651-004 U Datert: 18.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORDSIA/N RØNV/KASTOR
Til: Hilde Josefsen
Sak: Personalmappe - Hilde Lekang Josefsen
Dok: Rammeavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 73922/2014 Forrige lnr: 2014/11058
---------------------------------------------------------
2010/15466-012 U Datert: 19.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Marianne Thomassen
Sak: Personalmappe - Marianne Thomassen
Dok: Arbeidsavtale 01.03.15 - 21.04.15
Lnr: 74349/2014 Forrige lnr: 2014/50504
---------------------------------------------------------
2014/06886-002 U Datert: 20.11.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Nytt søknadsskjema
Lnr: 74542/2014 Forrige lnr: 2014/72811
---------------------------------------------------------
2010/00319-066 U Datert: 27.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: HE
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 74932/2014 Forrige lnr: 2014/74656
---------------------------------------------------------
2014/06916-004 U Datert: 24.11.2014 Arkiv: 42/511 Saksans: BYGGESAKSKT/ROSSTE
Til: Kari Aalstad
Sak: Ulovlighet - Soverom uten vindu - Robin Svendsen - Myrfiolveien 1 B
Dok: Soverom uten vindu
Lnr: 75219/2014 Forrige lnr: 2014/74808
---------------------------------------------------------
2011/01851-003 U Datert: 24.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: LEGEVAKT/ISALIN
Til: Elisabeth Richter
Sak: Personalmappe - Elisabeth Richter
Dok: Arbeidsavtale 60% stilling ved Havna legesenter 23.02.2015 - 31.12.2015
Lnr: 75230/2014 Forrige lnr: 2011/11008
---------------------------------------------------------
2011/01335-012 U Datert: 24.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Bjørn Tore Olsen
Sak: Personalmappe - Bjørn Tore Olsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 75402/2014 Forrige lnr: 2014/73622
---------------------------------------------------------
2011/01141-018 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Astrid Tordahl
Sak: Personalmappe - Astrid Tordahl
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75708/2014 Forrige lnr: 2014/65767
---------------------------------------------------------
2014/02686-011 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Ewa Nilsen
Sak: Personalmappe - Ewa Nilsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75713/2014 Forrige lnr: 2014/67669
---------------------------------------------------------
2011/00926-019 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Synnøve Lilleheil
Sak: Personalmappe - Synnøve Lilleheil
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75738/2014 Forrige lnr: 2014/65708
---------------------------------------------------------
2010/08528-031 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Linn Karin Tverbak
Sak: Personalmappe - Linn Karin Tverbakk
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75748/2014 Forrige lnr: 2014/69495
---------------------------------------------------------
2010/00395-033 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Linn Endresen
Sak: Personalmappe - Linn Endresen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75761/2014 Forrige lnr: 2014/65680
---------------------------------------------------------
2010/07824-023 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: TVERLANDET HJEMMETJENESTEN/ESTLIS
Til: Unn Høgseth Andreassen
Sak: Personalmappe - Unn Høgseth Andreassen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75795/2014 Forrige lnr: 2014/65677
---------------------------------------------------------
2010/06161-027 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Susanne Sørensen
Sak: Personalmappe - Susanne Sørensen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75804/2014 Forrige lnr: 2014/65753
---------------------------------------------------------
2013/04305-010 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Tonje Mariell Wik
Sak: Personalmappe - Tonje Mariell Wik
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75807/2014 Forrige lnr: 2014/51740
---------------------------------------------------------
2010/11737-015 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Ingrid Huus
Sak: Personalmappe - Ingrid Huus
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 75812/2014 Forrige lnr: 2014/60205
---------------------------------------------------------
2014/02341-007 U Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Åsa Sjöblom
Sak: Personalmappe - Åsa Sjöblom
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.03.15
Lnr: 76052/2014 Forrige lnr: 2014/73885
---------------------------------------------------------
2010/07849-021 U Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Fabian Jarl M. Johnsen
Sak: Personalmappe - Fabian Jarl Mikkelborg Johnsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 76101/2014 Forrige lnr: 2014/57464
---------------------------------------------------------
2011/07392-025 U Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Hedda Svendsen
Sak: Personalmappe - Hedda Svendsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 76113/2014 Forrige lnr: 2014/67148
---------------------------------------------------------
2012/05327-017 U Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Sissel Winther
Sak: Personalmappe - Sissel Winther
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 76129/2014 Forrige lnr: 2014/58682
---------------------------------------------------------
2010/10344-019 U Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Heidi Jensen
Sak: Personalmappe - Heidi Jensen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 76166/2014 Forrige lnr: 2014/13268
---------------------------------------------------------
2010/01966-058 U Datert: 27.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte i forbindelse med overgang til videregående skole, 25.11.2014.
Lnr: 76264/2014 Forrige lnr: 2014/59020
---------------------------------------------------------
2012/03484-011 U Datert: 27.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/OTTTRU
Til: Anna Bondø
Sak: Personalmappe - Anna Bondø
Dok: Rammeavtale 01.01.2015 – 31.12.2015
Lnr: 76378/2014 Forrige lnr: 2014/65540
---------------------------------------------------------
2010/14326-039 U Datert: 28.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/JOHAKR
Til: Natalja Vornes
Sak: Personalmappe - Natalja Vornes
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.01.2015
Lnr: 76597/2014 Forrige lnr: 2014/62287
---------------------------------------------------------
2013/05803-013 U Datert: 28.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Til: Ida Johanne Torbergsen
Sak: Personalmappe - Ida Johanne Torbergsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 76620/2014 Forrige lnr: 2014/73416
---------------------------------------------------------
2010/07203-028 X Datert: 28.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/JOHAKR
Til: Trond Skårn
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Kaia-Marie Stenbro
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 76639/2014 Forrige lnr: 2014/71752
---------------------------------------------------------
2011/08320-015 U Datert: 28.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEVERN/DALING
Til: Unn Berg Mehus
Sak: Personalmappe - Unn Berg Mehus
Dok: Arbeidsavtale 01.12.2014 - 31.12.2015
Lnr: 76793/2014 Forrige lnr: 2014/63896
---------------------------------------------------------
2010/15471-018 U Datert: 28.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Til: Trond Nordal
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Trond Nordal
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 76815/2014 Forrige lnr: 2014/59560
---------------------------------------------------------
2010/02204-024 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Sasa Bozanic
Sak: Personalmappe - Sasa Bozanic
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 76871/2014 Forrige lnr: 2014/47164
---------------------------------------------------------
2011/09380-022 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/OTTTRU
Til: Sara Hågensen Skjervagen
Sak: Personalmappe - Sara Hågensen Skjervagen
Dok: Rammeavtale 01.01.2015 - 31.12.2015
Lnr: 76927/2014 Forrige lnr: 2014/61277
---------------------------------------------------------
2011/02164-004 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Oddny Egerdahl
Sak: Personalmappe - Oddny Egerdahl
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 76931/2014 Forrige lnr: 2013/85507
---------------------------------------------------------
2011/03192-014 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Kaisa Føhr
Sak: Personalmappe - Kaisa Føhr
Dok: Rammeavtale for ekstravakter 2015
Lnr: 76986/2014 Forrige lnr: 2014/58696
---------------------------------------------------------
2012/07606-008 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/MORTGRE
Til: Charlotte Olsen
Sak: Personalmappe - Charlotte S. Olsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77017/2014 Forrige lnr: 2014/43274
---------------------------------------------------------
2014/06229-002 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Lisa Therese Anfinsen
Sak: Personalmappe - Lisa Therese Anfinsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77029/2014 Forrige lnr: 2014/65931
---------------------------------------------------------
2010/00319-067 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Ber om uttalelse i forbindelse med barnevernsak
Lnr: 77074/2014 Forrige lnr: 2014/74932
---------------------------------------------------------
2012/03484-012 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/OTTTRU
Til: Anna Bondø
Sak: Personalmappe - Anna Bondø
Dok: Rammeavtale 01.01.2015 - 31.12.2015
Lnr: 77084/2014 Forrige lnr: 2014/76378
---------------------------------------------------------
2014/02324-006 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: UTEKONTAKTEN/ALBRAD
Til: Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen
Sak: Tilskudd - Trafikksikkerhetstiltak
Dok: Rapport fra gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak høsten 2014.
Lnr: 77184/2014 Forrige lnr: 2014/60617
---------------------------------------------------------
2014/04549-008 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/KLEBRT
Til: Anne-Mette Hammerhaug
Sak: Personalmappe - Anne-Mette Hammerhaug
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77464/2014 Forrige lnr: 2014/65814
---------------------------------------------------------
2014/00275-026 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 271 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Til: Hålogaland lagmannsrett
U.off: Unndratt off. jfr. offl §2, 5. ledd Grad: §2
Sak: Oppreisning - ***** ***** *****
Dok: Fullmakt i sak 14-127420ADS-HALO
Lnr: 77503/2014 Forrige lnr: 2014/77228
---------------------------------------------------------
2014/05918-004 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 273 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/FJAESP
Til: Utdanningsdirektoratet
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Billighetserstatning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om rettferdighet fra staten ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 77523/2014 Forrige lnr: 2014/77300
---------------------------------------------------------
2011/01920-018 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: Nina Agersborg Strømsnes
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Personalmappe - Nina Agersborg Strømsnes
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 77524/2014 Forrige lnr: 2014/60762
---------------------------------------------------------
2014/05918-005 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 273 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/FJAESP
Til: Arkiv i Nordland
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Billighetserstatning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Ber om kopi av dokumentasjon oversendt Arkiv i Nordland
Lnr: 77538/2014 Forrige lnr: 2014/77523
---------------------------------------------------------
2014/07152-014 X Datert: 02.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: Ellen S. Neeraas
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Briisdrift AS - serverings- og skjenkebevilling
Dok: Alternativt vedtak: Serverings- og skjenkebevilling Briisdrift AS
Lnr: 77544/2014 Forrige lnr: 2014/77345
---------------------------------------------------------
2014/06959-001 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 231 Saksans: BYTEKNIKK/BREPER
Til: Kåre Albertsen
Sak: Fakturering, privat stikkledning - Bodinveien, Haugstuveien, Gartnerveien, Futveien, Kirkeveien og Myrvollveien jf sak
10/6343
Dok: Utskifting og separering av private stikkledninger - Langåsveien 22 A, gnr 31/981- angående fakturering.
Lnr: 77566/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/00305-006 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Linn Hansen
Sak: Personalmappe - Linn Hansen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77631/2014 Forrige lnr: 2014/77559
---------------------------------------------------------
2013/06067-009 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/TORELS
Til: Marit Aslaug Rasmussen
Sak: Personalmappe - Marit Aslaug Rasmussen
Dok: Arbeidsavtale - 01.01.15 - 30.06.15
Lnr: 77638/2014 Forrige lnr: 2014/57619
---------------------------------------------------------
2014/06959-002 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 231 Saksans: BYTEKNIKK/BREPER
Til: Inger M. Hag Samdahl
Sak: Fakturering, privat stikkledning - Bodinveien, Haugstuveien, Gartnerveien, Futveien, Kirkeveien og Myrvollveien jf sak
10/6343
Dok: Utskifting og separering av private stikkledninger - Gartnerveien 11, gnr 31/1207- angående fakturering.
Lnr: 77647/2014 Forrige lnr: 2014/77566
---------------------------------------------------------
2010/03438-043 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Synnøve G. Jakobsen
Sak: Personalmappe - Synnøve Gulmæle Jakobsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77673/2014 Forrige lnr: 2014/65403
---------------------------------------------------------
2014/06959-003 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: 231 Saksans: BYTEKNIKK/BREPER
Til: Morten og Hilde E. Tjønndal
Sak: Fakturering, privat stikkledning - Bodinveien, Haugstuveien, Gartnerveien, Futveien, Kirkeveien og Myrvollveien jf sak
10/6343
Dok: Utskifting og separering av private stikkledninger - Gartnerveien 13, gnr 31/392- angående fakturering.
Lnr: 77689/2014 Forrige lnr: 2014/77647
---------------------------------------------------------
2011/05654-020 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/KONKAR
Til: Kine Iren Jensen
Sak: Personalmappe - Kine Iren Jensen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77700/2014 Forrige lnr: 2014/71289
---------------------------------------------------------
2011/02170-006 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Åse Ann Karlsen
Sak: Personalmappe - Åse Ann Karlsen
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 77875/2014 Forrige lnr: 2014/753
---------------------------------------------------------
2013/01782-021 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til: Bjørn-Magnus Bisseberg
Sak: Personalmappe - Bjørn-Magnus Bisseberg
Dok: Rammeavtale 01.01.2015 - 31.12.2015
Lnr: 77889/2014 Forrige lnr: 2014/72461
---------------------------------------------------------
2010/03373-029 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/OTTTRU
Til: Eirik Estensen
Sak: Personalmappe - Eirik Estensen
Dok: Rammeavtale 01.01.2015 - 31.12.2015
Lnr: 77953/2014 Forrige lnr: 2014/75906
---------------------------------------------------------
2014/06809-029 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: B12 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/BERGIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Skoleplassering 2015/2016
Dok: Avslag på søknad om oppstart på Hunstad barneskole - skoleåret 2015/16 - ***** ***** *****
Lnr: 77972/2014 Forrige lnr: 2014/79059
---------------------------------------------------------
2010/12595-019 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Til: Silje og Remi Fredheim
Sak: Tilleggstomt - Remi Fredheim - Gamle Kongsvei 69
Dok: Tilleggsareal Gamle Kongsvei 69 - undertegnet kjøpekontrakt oversendes
Lnr: 77999/2014 Forrige lnr: 2014/62084
---------------------------------------------------------
2012/04440-020 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Til: Hall Alvestad
Sak: Tilleggsareal - Hall Alvestad - Åltjønnveien 26
Dok: Tilleggsareal Åltjønnveien 26 - undertegnet kjøpekontrakt oversendes
Lnr: 78108/2014 Forrige lnr: 2014/73184
---------------------------------------------------------
2011/00999-023 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 243 Saksans: KULTURKONTORET/NESHEG
Til: Det Kongelige Kulturdepartement
Sak: Faste tilskudd - Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS
Dok: Nordnorsk Opera og Symfoniorkester - utbetaling av ekstraordinært tilskudd for 2014
Lnr: 78231/2014 Forrige lnr: 2014/74136
---------------------------------------------------------
2014/06959-004 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 231 Saksans: BYTEKNIKK/BREPER
Til: Marit Engøy Hadland
Sak: Fakturering, privat stikkledning - Bodinveien, Haugstuveien, Gartnerveien, Futveien, Kirkeveien og Myrvollveien jf sak
10/6343
Dok: Utskifting og separering av private stikkledninger - Gartnerveien 15, gnr 31/396 - angående fakturering.
Lnr: 78259/2014 Forrige lnr: 2014/77689
---------------------------------------------------------
2010/16098-008 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRVEDMARKA BARNEHAGE/LOREANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Jane Iren Pettersen
Dok: ***** *****
Lnr: 78308/2014 Forrige lnr: 2014/59683
---------------------------------------------------------
2014/06959-005 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 231 Saksans: BYTEKNIKK/BREPER
Til: Asbjørn Øverås og Liv Johansen
Sak: Fakturering, privat stikkledning - Bodinveien, Haugstuveien, Gartnerveien, Futveien, Kirkeveien og Myrvollveien jf sak
10/6343
Dok: Utskifting og separering av private stikkledninger - Gartnerveien 17, gnr 31/591- angående fakturering.
Lnr: 78326/2014 Forrige lnr: 2014/78259
---------------------------------------------------------
2014/06959-006 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 231 Saksans: BYTEKNIKK/BREPER
Til: Stig Otto Nilsen
Sak: Fakturering, privat stikkledning - Bodinveien, Haugstuveien, Gartnerveien, Futveien, Kirkeveien og Myrvollveien jf sak
10/6343
Dok: Utskifting og separering av private stikkledninger - Langåsveien 9, gnr 31/1392- angående fakturering.
Lnr: 78406/2014 Forrige lnr: 2014/78326
---------------------------------------------------------
2014/06959-007 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 231 Saksans: BYTEKNIKK/BREPER
Til: Inger Fygle
Sak: Fakturering, privat stikkledning - Bodinveien, Haugstuveien, Gartnerveien, Futveien, Kirkeveien og Myrvollveien jf sak
10/6343
Dok: Utskifting og separering av private stikkledninger - Langåsveien 12, gnr 31/652 - angående fakturering.
Lnr: 78425/2014 Forrige lnr: 2014/78406
---------------------------------------------------------
2014/06959-008 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 231 Saksans: BYTEKNIKK/BREPER
Til: Viola T. Melvik og Carlos J. Goncalves
Sak: Fakturering, privat stikkledning - Bodinveien, Haugstuveien, Gartnerveien, Futveien, Kirkeveien og Myrvollveien jf sak
10/6343
Dok: Utskifting og separering av private stikkledninger - Langåsveien 13 A, gnr 31/670 - angående fakturering.
Lnr: 78493/2014 Forrige lnr: 2014/78425
---------------------------------------------------------
2013/01235-025 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: 42/865 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Byggmeseter Erling Skipnes AS
Sak: Nybygg bolig - Byggmester Erling Skipnes AS - Bulrats vei 13
Dok: Avvik i plassering av garasje
Lnr: 78588/2014 Forrige lnr: 2014/78416
---------------------------------------------------------
2010/15154-048 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Til: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Bekymringsmelding 4.12.14
Lnr: 78702/2014 Forrige lnr: 2014/56146
---------------------------------------------------------
2010/01999-034 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Eyob Kiflai
Sak: Personalmappe - Eyob Kiflai
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 78709/2014 Forrige lnr: 2014/26024
---------------------------------------------------------
2010/05260-031 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Emilija Lazaunykaite
Sak: Personalmappe - Emilija Lazaunykaite
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 78746/2014 Forrige lnr: 2014/65404
---------------------------------------------------------
2010/01958-033 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Overføring til PPT for videregående skole.
Lnr: 78887/2014 Forrige lnr: 2014/75436
---------------------------------------------------------
2013/05214-006 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/KRIBER
Til: Brynjar Mathias Aas Strømsvik
Sak: Personalmappe - Brynjar Mathias Aas Strømsvik
Dok: Arbeidsavtale 08.12.14 - 20.06.15
Lnr: 78893/2014 Forrige lnr: 2014/41492
---------------------------------------------------------
2013/01587-008 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Viser til invitasjon til inntakssamtale, 18.11.14
Lnr: 78895/2014 Forrige lnr: 2014/68006
---------------------------------------------------------
2013/05902-020 N Datert: 08.12.2014 Arkiv: D35 Saksans: BYTEKNIKK/ZWEMAR
Til: Lise Tronrud m.fl.
Sak: Lekeplasser i Bodø kommune - møte referat
Dok: Møtereferat 28.11.14
Lnr: 78898/2014 Forrige lnr: 2014/65714
---------------------------------------------------------
2010/01966-061 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring
Lnr: 78899/2014 Forrige lnr: 2014/77810
---------------------------------------------------------
2013/00473-007 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Siv Jensen
Sak: Personalmappe - Siv Jensen
Dok: Arbeidsavtale 01.12.14 - 31.12.14
Lnr: 78902/2014 Forrige lnr: 2014/66095
---------------------------------------------------------
2013/07345-009 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 117/9 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Til: Torfinn Andreassen
Sak: Ulovlig anlegg - vann og avløp, Naurstad gnr. 117/9 og 117/119
Dok: Purring - manglende godkjenning av vannforsyning
Lnr: 78908/2014 Forrige lnr: 2014/55484
---------------------------------------------------------
2010/08179-037 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 400 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Marit Solstad
Sak: Tjenestebekreftelser - OK-avdelingen
Dok: Tjenestebekreftelse
Lnr: 78909/2014 Forrige lnr: 2014/76023
---------------------------------------------------------
2014/05072-006 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Yirgalem Meles
Sak: Personalmappe - Yirgalem Meles
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 78922/2014 Forrige lnr: 2014/65607
---------------------------------------------------------
2010/02258-039 X Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Finn Albrigtsen
Sak: Personalmappe - Anniken Karin Jeremiassen Jakobsen
Dok: Autorisert sykepleier - endring lønn
Lnr: 78923/2014 Forrige lnr: 2014/77419
---------------------------------------------------------
2010/01955-044 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MISVÆR SKOLE/ENGJEN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Henvisning til Pedagogisk-Psykologisk tjeneste for videregående opplæring
Lnr: 78924/2014 Forrige lnr: 2014/68107
---------------------------------------------------------
2014/07273-002 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Lauritz Johansen
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2017807
Dok: Avslag på klage - Parkeringsgebyr nr. 2017807
Lnr: 78926/2014 Forrige lnr: 2014/76987
---------------------------------------------------------
2014/05332-007 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STOKKVIKA BARNEHAGE/TVEELD
Til: Karianne B. Bjørnevaag
Sak: Personalmappe - Karianne Brendberg Bjørnevaag
Dok: Arbeidsavtale 70% stilling som førskolelærer - 29.11.14 - 09.01.15
Lnr: 78927/2014 Forrige lnr: 2014/69492
---------------------------------------------------------
2013/07011-004 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: PARKVEIEN BHG/GISHEI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Rapport etter Norsk Fonemtest vedr. ***** ***** *****
Lnr: 78930/2014 Forrige lnr: 2014/12211
---------------------------------------------------------
2012/03383-033 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNAS HUS/SKAMARI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Halvårsrapport- Des. 2014
Lnr: 78936/2014 Forrige lnr: 2014/69006
---------------------------------------------------------
2011/04707-011 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****08/8384
Dok: Varsel om opphør av botid
Lnr: 78939/2014 Forrige lnr: 2013/57106
---------------------------------------------------------
2012/04664-020 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTSTRAUMEN BARNEHAGE/AUNMON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Halvårsrapport desember 2014
Lnr: 78946/2014 Forrige lnr: 2014/51846
---------------------------------------------------------
2014/00275-027 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 271 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Til: Hålogaland lagmannsrett
U.off: Unndratt off. jfr. offl §2, 5. ledd Grad: §2
Sak: Oppreisning - ***** ***** *****
Dok: Sluttinnlegg til Hålogaland lagmannsrett
Lnr: 78949/2014 Forrige lnr: 2014/77503
---------------------------------------------------------
2014/05332-008 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STOKKVIKA BARNEHAGE/TVEELD
Til: Karianne B. Bjørnevaag
Sak: Personalmappe - Karianne Brendberg Bjørnevaag
Dok: Arbeidsavtale 30% stilling som fagarbeider - 29.11.14 - 09.01.15
Lnr: 78952/2014 Forrige lnr: 2014/78927
---------------------------------------------------------
2010/12131-005 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/BAKMAR
Til: Ingunn Janne Jensen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Ingunn Janne Beate Jensen
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 78953/2014 Forrige lnr: 2012/57623
---------------------------------------------------------
2014/06023-127 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Avisa Nordland
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Annonse
Lnr: 78957/2014 Forrige lnr: 2014/69986
---------------------------------------------------------
2014/06023-128 N Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Heidi Navjord
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Innstilling
Lnr: 78960/2014 Forrige lnr: 2014/78957
---------------------------------------------------------
2014/06023-129 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Torunn Greger
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Tilbud om 100 % fast stilling som helsefagarbeider ved Sølvsuper helse- og velferdssenter
Lnr: 78964/2014 Forrige lnr: 2014/78960
---------------------------------------------------------
2010/13645-014 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Maren Amundsen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Maren Amundsen
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 78965/2014 Forrige lnr: 2014/76163
---------------------------------------------------------
2010/14901-016 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET SYKEHJEM/WENVER
Til: Elsa Kristoffersen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Elsa Kristoffersen
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 78969/2014 Forrige lnr: 2014/75801
---------------------------------------------------------
2013/02210-015 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/JOHAKR
Til: Danguole Paisiene
Sak: Personalmappe - Danguole Paisiene
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 78970/2014 Forrige lnr: 2014/65336
---------------------------------------------------------
2013/07510-004 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Rapport etter Reynells språktest vedr. ***** ***** *****
Lnr: 78971/2014 Forrige lnr: 2014/25803
---------------------------------------------------------
2014/06023-130 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Elin Skjelvareid
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Tilbud om 90 % stilling som helsefagarbeider ved Sølvsuper helse- og velferdssenter
Lnr: 78972/2014 Forrige lnr: 2014/78964
---------------------------------------------------------
2013/03375-007 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: IOP skoleåret 14 -15
Lnr: 78973/2014 Forrige lnr: 2014/67855
---------------------------------------------------------
2010/09477-015 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe ***** ***** *****
Dok: Enkeltvedtak angående fritak for vurdering i norsk sidemål
Lnr: 78975/2014 Forrige lnr: 2014/71365
---------------------------------------------------------
2013/06015-015 N Datert: 08.12.2014 Arkiv: 20/2 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Kjell Selsøvold
Sak: Terrenginngrep, molo - Mjelle Båtforrening - Mjelle
Dok: Uttalelse i forhold til Naturmangfoldloven
Lnr: 78978/2014 Forrige lnr: 2014/78224
---------------------------------------------------------
2010/06610-011 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HUNSTAD ØST BARNEHAGE/RUOSOL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Johan Jakobsen
Dok: ***** *****
Lnr: 78979/2014 Forrige lnr: 2012/27758
---------------------------------------------------------
2014/06023-131 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Bjørg Rotvik
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Tilbud om 80 % stilling som helsefagarbeider ved Sølvsuper helse- og velferdssenter
Lnr: 78981/2014 Forrige lnr: 2014/78972
---------------------------------------------------------
2014/06023-132 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Gudrun Sjøset
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Tilbud om 80 % stilling som helsegfagarbeider ved Sølvsuper
Lnr: 78986/2014 Forrige lnr: 2014/78981
---------------------------------------------------------
2010/10791-032 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Referat fra møte 08.12.14
Lnr: 78987/2014 Forrige lnr: 2014/73832
---------------------------------------------------------
2014/06023-133 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Borghild Hanssen
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Tilbud om 75 % stilling som helsefagarbeider ved Sølvsuper
Lnr: 78990/2014 Forrige lnr: 2014/78986
---------------------------------------------------------
2010/07203-029 X Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/JOHAKR
Til: Trond Skårn
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Kaia-Marie Stenbro
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 78991/2014 Forrige lnr: 2014/76639
---------------------------------------------------------
2014/06023-134 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Tesalonica Martin
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Tilbud på 75 % stilling som helsefagarbeider ved Sølvsuper
Lnr: 78996/2014 Forrige lnr: 2014/78990
---------------------------------------------------------
2010/01816-048 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STOKKVIKA BARNEHAGE/TVEELD
Til: Kristina Skjemstad
Sak: Personalmappe - Kristina Karlsen Skjemstad
Dok: Arbeidsavtale 50% stilling som pedagogisk leder - 29.11.14 - 09.01.15.
Lnr: 79002/2014 Forrige lnr: 2014/71805
---------------------------------------------------------
2013/06015-016 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 20/2 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Terrenginngrep, molo - Mjelle Båtforrening - Mjelle
Dok: Ekstern høring - rammesøknad for molo og terrenginngrep
Lnr: 79017/2014 Forrige lnr: 2014/78978
---------------------------------------------------------
2014/07274-002 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Kristin Sæther
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2016500
Dok: Avslag på klage - Parkeringsgebyr nr. 2016500
Lnr: 79027/2014 Forrige lnr: 2014/76993
---------------------------------------------------------
2013/02265-014 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Rapport etter Norsk Fonemtest vedr. ***** ***** *****
Lnr: 79033/2014 Forrige lnr: 2014/36232
---------------------------------------------------------
2014/04055-010 N Datert: 08.12.2014 Arkiv: 37/75 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Hanne L Aasmoe
Sak: Deling av grunneiendom - Andreas Vikan Seljeseth - Per Helgesens vei 18
Dok: Uttalelse fra Kulturkontoret ang deling av grunneiendom, Per Helgesens vei 18
Lnr: 79034/2014 Forrige lnr: 2014/78994
---------------------------------------------------------
2010/12582-022 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/ALSMAR
Til: Mathias Tessem
Sak: Personalmappe - Mathias Tessem
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 30.06.15
Lnr: 79037/2014 Forrige lnr: 2014/61121
---------------------------------------------------------
2014/05235-006 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Eivind Limstrand Jakobsen
Sak: Personalmappe - Eivind Limstrand Jakobsen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 79040/2014 Forrige lnr: 2014/74545
---------------------------------------------------------
2012/07680-004 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Innleide boliger - ***** ***** *****
Dok: Reparasjoner og utskiftning av minikjøkken i leilighet
Lnr: 79041/2014 Forrige lnr: 2014/78384
---------------------------------------------------------
2010/16261-037 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Låsing av ytterdør
Lnr: 79043/2014 Forrige lnr: 2014/58335
---------------------------------------------------------
2014/06731-066 X Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/TORELS
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Flyktningkontoret - saksbehandler
Dok: Administrativ tilsetting - OK-avdelingen
Lnr: 79046/2014 Forrige lnr: 2014/75199
---------------------------------------------------------
2014/07313-002 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Benedikte Dyrhaug Stoknes
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2017877
Dok: Medhold i klage - Tilleggsavgift nr. 2017877
Lnr: 79047/2014 Forrige lnr: 2014/77339
---------------------------------------------------------
2010/06330-021 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra møte i forbindelse med overgang til videregående skole 8. desember 2014.
Lnr: 79048/2014 Forrige lnr: 2014/27928
---------------------------------------------------------
2010/02388-027 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Vigdis Stien
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Vigdis Stien
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79049/2014 Forrige lnr: 2014/76718
---------------------------------------------------------
2011/09755-008 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Avslutning av logopedhjelp i skolen
Lnr: 79053/2014 Forrige lnr: 2014/41775
---------------------------------------------------------
2014/06747-005 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
Dok: Innvilget 27.11.2016 - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 79056/2014 Forrige lnr: 2014/77078
---------------------------------------------------------
2014/06959-009 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 231 Saksans: BYTEKNIKK/BREPER
Til: Anita Rose Pereira
Sak: Fakturering, privat stikkledning - Bodinveien, Haugstuveien, Gartnerveien, Futveien, Kirkeveien og Myrvollveien jf sak
10/6343
Dok: Utskifting og separering av private stikkledninger - Langåsveien 13 B, gnr 31/671 - angående fakturering.
Lnr: 79077/2014 Forrige lnr: 2014/78493
---------------------------------------------------------
2011/01824-016 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: Beate Stenersen Øvrevold
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Beate Stenersen Øvrevold
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79080/2014 Forrige lnr: 2014/55886
---------------------------------------------------------
2013/06015-017 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 20/2 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Fylkesmannen i Nordland m.fl.
Sak: Terrenginngrep, molo - Mjelle Båtforrening - Mjelle
Dok: Oversendelse av ekstern høring av søknaden
Lnr: 79085/2014 Forrige lnr: 2014/79017
---------------------------------------------------------
2014/03046-005 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/ELDKAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport høst 2014
Lnr: 79089/2014 Forrige lnr: 2014/53754
---------------------------------------------------------
2014/06959-010 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 231 Saksans: BYTEKNIKK/BREPER
Til: Finn Jørgensen og Marianne Helle
Sak: Fakturering, privat stikkledning - Bodinveien, Haugstuveien, Gartnerveien, Futveien, Kirkeveien og Myrvollveien jf sak
10/6343
Dok: Utskifting og separering av private stikkledninger - Langåsveien 14, gnr 31/648 - angående fakturering.
Lnr: 79106/2014 Forrige lnr: 2014/79077
---------------------------------------------------------
2013/02020-005 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Bekreftelse mottatt søknad om ordinær utleiebolig
Lnr: 79113/2014 Forrige lnr: 2014/78763
---------------------------------------------------------
2012/01084-007 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Enkeltvedtak etter § 2-8 - Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter
Lnr: 79114/2014 Forrige lnr: 2014/52701
---------------------------------------------------------
2014/06886-005 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Avslag - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 79119/2014 Forrige lnr: 2014/76501
---------------------------------------------------------
2014/06946-004 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 138/2114/3 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: U2 Arkitekter
Sak: Fasadeendring, ominnredning - Elin Norby - Storgata 642007/6150
Dok: Ferdigattest
Lnr: 79124/2014 Forrige lnr: 2014/78229
---------------------------------------------------------
2011/07168-003 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****07/2714
Dok: Varsel om opphør av botid
Lnr: 79127/2014 Forrige lnr: 2012/20105
---------------------------------------------------------
2014/01758-004 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Innvilget startlån
Lnr: 79131/2014 Forrige lnr: 2014/37518
---------------------------------------------------------
2013/00751-006 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Enkeltvedtak § 2-8 - Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter
Lnr: 79134/2014 Forrige lnr: 2014/59859
---------------------------------------------------------
2011/07032-012 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** 09/1214
Dok: Varsel om opphør av botid
Lnr: 79144/2014 Forrige lnr: 2012/64399
---------------------------------------------------------
2010/07408-019 N Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: Lill-Eva Hjerde
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Avslutning av leieforhold
Lnr: 79147/2014 Forrige lnr: 2014/72242
---------------------------------------------------------
2010/07412-025 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Avslutning av leieforhold
Lnr: 79158/2014 Forrige lnr: 2014/54197
---------------------------------------------------------
2014/04315-005 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til: Hanne Berg
Sak: Personalmappe - Hanne Berg
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 79161/2014 Forrige lnr: 2014/74544
---------------------------------------------------------
2013/00244-016 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/ALSMAR
Til: Anita Olaussen
Sak: Personalmappe - Anita Olaussen
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 27.02.16
Lnr: 79167/2014 Forrige lnr: 2014/74513
---------------------------------------------------------
2013/07271-011 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Olga Shilova
Sak: Personalmappe - Olga Shilova
Dok: Rammeavtale 2015
Lnr: 79173/2014 Forrige lnr: 2014/70591
---------------------------------------------------------
2012/06712-035 X Datert: 08.12.2014 Arkiv: 035 Saksans: VOLLSLETTA/VOLPER
Til: Randi Huus
U.off: Unntatt etter off.l. § 16 Grad: 16
Sak: Fagmøter - Vollsletta Sykehjem
Dok: Referat fra Enhetsmøte avd 2. - 08.12.14
Lnr: 79178/2014 Forrige lnr: 2014/77229
---------------------------------------------------------
2013/07271-012 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Olga Shilova
Sak: Personalmappe - Olga Shilova
Dok: Arbeidsavtale 01.01.15 - 20.04.15
Lnr: 79182/2014 Forrige lnr: 2014/79173
---------------------------------------------------------
2010/09235-004 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Innvilget til 08.12.2018 - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 79186/2014 Forrige lnr: 2014/76473
---------------------------------------------------------
2010/13383-032 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte den 8. desember 2014
Lnr: 79192/2014 Forrige lnr: 2014/41248
---------------------------------------------------------
2013/00782-004 X Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: Espen Tarjei Fjærvoll
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Søknad om ressurser til hjemmeundervisning
Lnr: 79197/2014 Forrige lnr: 2013/55051
---------------------------------------------------------
2014/07295-002 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Innhenting av opplysninger
Lnr: 79207/2014 Forrige lnr: 2014/77109
---------------------------------------------------------
2011/08374-099 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: Mørkved restaurantdrift AS
Sak: Servering- og skjenkebevilling - Sku Bare (tidligere Hjæm) - Mørkved restaurantdrift AS
Dok: Brudd på alkohollovens bestemmelser 18.10.2014
Lnr: 79209/2014 Forrige lnr: 2014/75973
---------------------------------------------------------
2014/06916-006 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 42/511 Saksans: BYGGESAKSKT/ROSSTE
Til: Robin Svendsen
Sak: Ulovlighet - Soverom uten vindu - Robin Svendsen - Myrfiolveien 1 B
Dok: Sovealkove/bod
Lnr: 79210/2014 Forrige lnr: 2014/78941
---------------------------------------------------------
2010/01407-262 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: B20 Saksans: PPT/JEREVY
Til: Arkiv i Nordland
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: PPT - opplysninger i tidligere elevsaker
Dok: Tilbakekalling av mappe ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79211/2014 Forrige lnr: 2014/79152
---------------------------------------------------------
2014/06593-006 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/WIIHIL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte 8.12.2014
Lnr: 79223/2014 Forrige lnr: 2014/78081
---------------------------------------------------------
2014/07316-002 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Hege Ness Grøtterud
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2017874
Dok: Medhold i klage - Tilleggsavgift nr. 2017874
Lnr: 79234/2014 Forrige lnr: 2014/77375
---------------------------------------------------------
2013/02479-006 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Innvilget til 08.05.2019 - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 79235/2014 Forrige lnr: 2014/78705
---------------------------------------------------------
2014/06991-004 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Innvilget til 08.12.2016 - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 79236/2014 Forrige lnr: 2014/78300
---------------------------------------------------------
2014/07338-002 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Lise Lotte Iversen
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2017607
Dok: Avslag på klage - Parkeringsgebyr nr. 2017607
Lnr: 79239/2014 Forrige lnr: 2014/77476
---------------------------------------------------------
2014/07339-002 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2017633
Dok: Medhold i klage - Parkeringsgebyr nr. 2017633
Lnr: 79241/2014 Forrige lnr: 2014/77479
---------------------------------------------------------
2014/07350-002 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Veronika Andreevna Afanasyeva
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 2017792
Dok: Avslag på klage - Parkeringsgebyr nr. 2017792
Lnr: 79242/2014 Forrige lnr: 2014/77654
---------------------------------------------------------
2010/11282-004 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Innhenting av opplysninger
Lnr: 79243/2014 Forrige lnr: 2014/77113
---------------------------------------------------------
2011/02849-019 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Foreleggelse av begjæring om fravikelse
Lnr: 79697/2014 Forrige lnr: 2014/77223
---------------------------------------------------------
2014/07515-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: V00 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/VALKNU
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Jordverntiltak 2014
Dok: Innsamling av informasjon om kommunale jordverntiltak 2014
Lnr: 79698/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/05976-003 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 033 Saksans: POLITISK SE/SIMKIR
Fra: Ståle Normann
Sak: Råd for Funksjonshemmede 2014
Dok: Saksfremlegg til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Bodø kommune
Lnr: 79701/2014 Forrige lnr: 2014/64486
---------------------------------------------------------
2014/00074-127 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: ITET
Sak: Ambulerende skjenkebevilling 2014
Dok: Søknad ambulerende skjenkebevilling 10.12.14
Lnr: 79702/2014 Forrige lnr: 2014/79579
---------------------------------------------------------
2014/00074-128 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Sølvsuper
Sak: Ambulerende skjenkebevilling 2014
Dok: Søknad ambulerende skjenkebevilling 10.12.14
Lnr: 79707/2014 Forrige lnr: 2014/79702
---------------------------------------------------------
2014/06951-003 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 033 Saksans: POLITISK SE/JOHSVE
Fra: Kommunal-og moderniseringsdepartementet
Sak: Kommunestyrevalg 2015
Dok: Brev til valgstyrene i Nordland
Lnr: 79716/2014 Forrige lnr: 2014/75820
---------------------------------------------------------
2014/07516-001 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Lnr: 79721/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06023-135 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Gudrun Sjøset
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Takker ja på tilbud on 80 % stilling som helsefagarbeider ved Sølvsuper
Lnr: 79724/2014 Forrige lnr: 2014/78996
---------------------------------------------------------
2014/06023-136 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Elin Skjelvareid
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Helsefagarbeidere
Dok: Takker ja på 90 % stilling på Sølvsuper sykehjem.
Lnr: 79726/2014 Forrige lnr: 2014/79724
---------------------------------------------------------
2014/07174-023 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - helgestillinger/ekstravakter
Dok: Søknad
Lnr: 79734/2014 Forrige lnr: 2014/79402
---------------------------------------------------------
2014/07174-024 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - helgestillinger/ekstravakter
Dok: Søknad
Lnr: 79735/2014 Forrige lnr: 2014/79734
---------------------------------------------------------
2014/07174-025 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - helgestillinger/ekstravakter
Dok: Søknad
Lnr: 79736/2014 Forrige lnr: 2014/79735
---------------------------------------------------------
2014/07418-021 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 79737/2014 Forrige lnr: 2014/79410
---------------------------------------------------------
2014/07418-022 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 79738/2014 Forrige lnr: 2014/79737
---------------------------------------------------------
2014/07518-001 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: J07 Saksans: HELSEKONTORET/MIKTRON
Fra: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
Sak: Rønvik barnehage - godkjenning
Dok: Plangodkjenning Rønvik barnehage - delegert vedtak
Lnr: 79742/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/05047-012 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Skatt Midt-Norge v Sannes, Marianne
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Tilleggsrapport
Lnr: 79745/2014 Forrige lnr: 2014/74552
---------------------------------------------------------
2010/07278-015 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BEELIN
Fra: Politiet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Kommunale krav - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Melding om sletting av utlegg
Lnr: 79746/2014 Forrige lnr: 2014/50219
---------------------------------------------------------
2014/05284-004 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: G10 Saksans: HELSEKONTORET/MIKTRON
Fra: Helsedirektoratet
Sak: Forebyggende smittevern - Ebola
Dok: Høringsbrev Interimversjon Nasjonal Beredskapsplan mot ebola
Lnr: 79747/2014 Forrige lnr: 2014/65375
---------------------------------------------------------
2014/06943-010 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Nordland
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernssak - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Sak ***** Til orientering
Lnr: 79751/2014 Forrige lnr: 2014/79016
---------------------------------------------------------
2014/06943-011 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Nordland
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernssak - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Sak ***** Til orientering
Lnr: 79752/2014 Forrige lnr: 2014/79751
---------------------------------------------------------
2014/06916-007 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: 42/511 Saksans: BYGGESAKSKT/ROSSTE
Til: Kari Aalstad
Sak: Ulovlighet - Soverom uten vindu - Robin Svendsen - Myrfiolveien 1 B
Dok: Oversendelse av kopi av brev til huseier - sovealkove/vindu
Lnr: 79753/2014 Forrige lnr: 2014/79210
---------------------------------------------------------
2014/05918-006 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 273 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/FJAESP
Fra: Arkiv i Nordland
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Billighetserstatning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Oversendelse av dokumentasjon
Lnr: 79755/2014 Forrige lnr: 2014/77538
---------------------------------------------------------
2012/05710-005 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 223 Saksans: KULTURKONTORET/NESHEG
Fra: Bodø kirkelige fellesråd
Sak: Faste tilskudd - Bodø internasjonale orgelfestival
Dok: Anmodning om utbetaling av fast årlig tilskudd 2014 - Bodø Internasjonale Orgelfestival
Lnr: 79756/2014 Forrige lnr: 2014/14517
---------------------------------------------------------
2014/07476-002 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: L05 Saksans: BYTEKNIKK/ZWEMAR
Fra: Regionalforvaltning
Sak: Stedsutvikling - Havnepromenade
Dok: Søknad om tilskudd
Lnr: 79758/2014 Forrige lnr: 2014/79261
---------------------------------------------------------
2011/08374-100 X Datert: 08.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til:
Sak: Servering- og skjenkebevilling - Sku Bare (tidligere Hjæm) - Mørkved restaurantdrift AS
Dok: Epostkorrespondanse om inngang til Sku Bare
Lnr: 79759/2014 Forrige lnr: 2014/79209
---------------------------------------------------------
2014/07354-002 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 138/4355 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Norconsult AS
Sak: Tilbygg - Flygt Eiendom AS - Gamle Riksvei 32
Dok: Rammesøknad med dispensasjonssøknad
Lnr: 79760/2014 Forrige lnr: 2014/77706
---------------------------------------------------------
2011/08374-101 I Datert: 26.11.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Salten politidistrikt
Sak: Servering- og skjenkebevilling - Sku Bare (tidligere Hjæm) - Mørkved restaurantdrift AS
Dok: Utfordringer i helgene på Sku Bare
Lnr: 79763/2014 Forrige lnr: 2014/79759
---------------------------------------------------------
2012/03942-007 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 31/503 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: F & O Bodø AS v/Anders Kaalhus
Sak: Ulovlig boenhet - flere eiere - Fjellveien 42 A
Dok: Fjellveien 42 - orientering
Lnr: 79764/2014 Forrige lnr: 2014/13094
---------------------------------------------------------
2014/07522-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALGLE
Fra: Skatteoppkreveren i Hald
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Underretning om gjennomført utleggsforretning
Lnr: 79766/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07221-005 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Thomas Hernes
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Serveringsbevilling - Ly Bodø AS
Dok: Tilbakemelding vedr. kemnerens uttalelse
Lnr: 79767/2014 Forrige lnr: 2014/77058
---------------------------------------------------------
2014/04671-013 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 138/2432 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Ulovlig byggearbeid - Nordstrandveien 43 - Gunnar Laukvik
Dok: Kvittering på oversendelse av klagesak etter plan- og bygningsloven
Lnr: 79769/2014 Forrige lnr: 2014/65793
---------------------------------------------------------
2010/06850-057 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: BODØ VOKSENOPPLÆRING/ROVNIN
Fra: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Lokalkontor Nord
Sak: Statstilskudd - opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 09/1729
Dok: Norsktilskudd (kap. 822 post 60) - Utbetalingsbrev bilagsnr 51402042
Lnr: 79771/2014 Forrige lnr: 2014/60360
---------------------------------------------------------
2014/07221-006 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Salten politidistrikt
Sak: Serveringsbevilling - Ly Bodø AS
Dok: 201401263 - Ly Bodø AS, Stormen Litteraturhus Bodø - søknad om serveringsbevilling - uttalelse
Lnr: 79774/2014 Forrige lnr: 2014/79767
---------------------------------------------------------
2010/06850-058 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: BODØ VOKSENOPPLÆRING/ROVNIN
Fra: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Lokalkontor Nord
Sak: Statstilskudd - opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 09/1729
Dok: Norsktilskudd (kap. 822 post 60) - Utbetalingsbrev bilagsnr 51402043
Lnr: 79777/2014 Forrige lnr: 2014/79771
---------------------------------------------------------
2014/07465-003 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALJEN
Fra: Saltdal kommune
Sak: Samarbeid med Bodø kommune vedr. regnskapsføring og innkreving av skatt
Dok: Samarbeidsavtale om skatteoppkreverfunksjonen - Saltdal
Lnr: 79780/2014 Forrige lnr: 2014/79146
---------------------------------------------------------
2010/02388-028 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Vigdis Stien
Dok: *****
Lnr: 79781/2014 Forrige lnr: 2014/79049
---------------------------------------------------------
2014/03967-023 I Datert: 27.11.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: Jayne Evelyn Knutsen
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - hjelpepleier
Dok: Takker nei til stilling
Lnr: 79784/2014 Forrige lnr: 2014/53422
---------------------------------------------------------
2014/04970-003 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: BYTEKNIKK/EILSAN
Fra: Restaurant Arkaden AS v/Erik Tostrup
Sak: Ohma restaurant - uteservering
Dok: Søknad om leie kommunal grunn - uteservering Ohma
Lnr: 79785/2014 Forrige lnr: 2014/59715
---------------------------------------------------------
2010/06610-012 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HUNSTAD ØST BARNEHAGE/RUOSOL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Johan Jakobsen
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 79787/2014 Forrige lnr: 2014/78979
---------------------------------------------------------
2010/16917-016 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Yvonne C Kristensen
Sak: Personalmappe - Yvonne Celius Kristensen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 01.01.15 . 31.07.15
Lnr: 79788/2014 Forrige lnr: 2014/64306
---------------------------------------------------------
2014/02324-007 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 233 Saksans: UTEKONTAKTEN/ALBRAD
Fra: Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen
Sak: Tilskudd - Trafikksikkerhetstiltak
Dok: Utbetaling av trafikksikkerhetsmidler - holdningsskapende tiltak 2014
Lnr: 79789/2014 Forrige lnr: 2014/77184
---------------------------------------------------------
2010/14991-003 I Datert: 07.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 79790/2014 Forrige lnr: 2010/56440
---------------------------------------------------------
2010/15471-019 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Fra: Trond Nordal
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Trond Nordal
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79792/2014 Forrige lnr: 2014/76815
---------------------------------------------------------
2012/00040-012 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 262 Saksans: BYTEKNIKK/JOHMARV
Fra: Forliksrådet i Bodø
Sak: Vannskade - Langoddveien 62
Dok: Forkynning av forliksklage med pålegg om tilsvar
Lnr: 79794/2014 Forrige lnr: 2014/68409
---------------------------------------------------------
2012/06236-004 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 79795/2014 Forrige lnr: 2012/61020
---------------------------------------------------------
2013/00223-003 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om parkeringstillatelse
Lnr: 79796/2014 Forrige lnr: 2013/8890
---------------------------------------------------------
2010/17045-006 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: PO-KONTOR/ANDIDA
Fra: Anne Stine Tryggestad
Sak: Personalmappe - Anne Stine Tryggestad
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 01.08.15 - 31.07.16
Lnr: 79797/2014 Forrige lnr: 2011/54227
---------------------------------------------------------
2011/00467-006 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Fra: Steinar Pettersen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Steinar Pettersen
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79799/2014 Forrige lnr: 2014/75447
---------------------------------------------------------
2011/00999-025 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 243 Saksans: KULTURKONTORET/NESHEG
Fra: Finnmark fylkeskommune
Sak: Faste tilskudd - Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS
Dok: Ekstraordinært tilskudd for 2014
Lnr: 79800/2014 Forrige lnr: 2014/79564
---------------------------------------------------------
2014/07523-001 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** *****
Dok: Søknad om midlertidig parkeringstillatelse
Lnr: 79801/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/04917-021 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORSIA/VALMAT
Fra: Tove Osbakk
Sak: Personalmappe - Tove Osbakk
Dok: Søknad om 25% permisjon uten lønn 01.01.15 - 31.12.15
Lnr: 79806/2014 Forrige lnr: 2014/79181
---------------------------------------------------------
2010/02881-046 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Heidi Winther Nylund
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79807/2014 Forrige lnr: 2014/69081
---------------------------------------------------------
2014/07524-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** *****
Dok: Søknad om midlertidig parkeringstillatelse
Lnr: 79808/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/07875-005 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Lina Hanna Åberg
Sak: Personalmappe - Lina Hanna Åberg
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 15.12.14 - 19.12.14
Lnr: 79810/2014 Forrige lnr: 2013/83594
---------------------------------------------------------
2014/07524-002 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** *****
Dok: Kopi av midlertidig parkeringstillatelse
Lnr: 79811/2014 Forrige lnr: 2014/79808
---------------------------------------------------------
2013/07271-013 X Datert: 10.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til:
Sak: Personalmappe - Olga Shilova
Dok: Taushetserklæring
Lnr: 79812/2014 Forrige lnr: 2014/79182
---------------------------------------------------------
2010/00270-003 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om parkeringstillatelse
Lnr: 79814/2014 Forrige lnr: 2012/693
---------------------------------------------------------
2010/03244-008 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENS/OPPLEN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Jowhara Omar Abdallah
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79816/2014 Forrige lnr: 2014/57055
---------------------------------------------------------
2012/07846-007 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om parkeringstillatelse
Lnr: 79817/2014 Forrige lnr: 2013/52460
---------------------------------------------------------
2011/07884-014 I Datert: 18.11.2014 Arkiv: 651 Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/BRELEN
Fra: Toyota Financial Services
Sak: Leasingavtaler - biler - Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus
Dok: Bekreftelse - inngått finansiering av Toyota Yaris 3 B reg.nr YE96916
Lnr: 79819/2014 Forrige lnr: 2012/17184
---------------------------------------------------------
2011/07884-015 I Datert: 18.11.2014 Arkiv: 651 Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/BRELEN
Fra: Toyota Financial Services
Sak: Leasingavtaler - biler - Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus
Dok: Bekreftelse på inngått finansiering av Toyota reg.nr YE96917
Lnr: 79821/2014 Forrige lnr: 2014/79819
---------------------------------------------------------
2014/00190-143 N Datert: 10.12.2014 Arkiv: 223 Saksans: BARNEHAGEKONTORET/KRISYVO
Til: Lise Tronrud
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen/ ekstraressurs - kommunale barnehager 2014
Dok: Søknad om styrking av grunnbemanning - ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79822/2014 Forrige lnr: 2014/78007
---------------------------------------------------------
2014/00190-144 N Datert: 10.12.2014 Arkiv: 223 Saksans: BARNEHAGEKONTORET/KRISYVO
Til: Lise Tronrud
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen/ ekstraressurs - kommunale barnehager 2014
Dok: Søknad om styrking av grunnbemanning - ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79823/2014 Forrige lnr: 2014/79822
---------------------------------------------------------
2011/07884-016 X Datert: 26.11.2014 Arkiv: 651 Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/BRELEN
Til:
Sak: Leasingavtaler - biler - Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus
Dok: Følgebrev til vognkort - YE96924,YE97012,YE97013,YE96923
Lnr: 79824/2014 Forrige lnr: 2014/79821
---------------------------------------------------------
2013/04559-006 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALGLE
Fra: Sparebank1 Nord-Norge
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - forespørsel
Lnr: 79825/2014 Forrige lnr: 2014/49458
---------------------------------------------------------
2014/07523-002 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** *****
Dok: Kopi av midlertidig parkeringstillatelse
Lnr: 79829/2014 Forrige lnr: 2014/79801
---------------------------------------------------------
2010/03675-008 I Datert: 08.11.2014 Arkiv: 252 Saksans: ØKONOMIKONTORET/RASKOR
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Endring av debitoransvar
Lnr: 79830/2014 Forrige lnr: 2014/74212
---------------------------------------------------------
2013/06208-003 I Datert: 30.01.2014 Arkiv: 31/1670 Saksans: GEODATA/HELTRO
Fra: Bodø kommune v/Byggesakskontoret
Sak: Oppmålingsforretning - Arild Berg og Runar Berg v/BK, eiendomskontoret - Bodinveien 37 B og C
Dok: Avklaring - krav til reseksjonering
Lnr: 79834/2014 Forrige lnr: 2014/12413
---------------------------------------------------------
2014/07081-003 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Luba Jakobsen
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Min bil - bilder
Lnr: 79836/2014 Forrige lnr: 2014/76227
---------------------------------------------------------
2014/00127-579 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Leirvik/Rosenfors
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Kafka
Lnr: 79838/2014 Forrige lnr: 2014/79470
---------------------------------------------------------
2014/00074-131 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Eiendomsdrift Nord AS
Sak: Ambulerende skjenkebevilling 2014
Dok: Søknad ambulerende skjenkebevilling 12.12.14
Lnr: 79842/2014 Forrige lnr: 2014/79723
---------------------------------------------------------
2014/00127-580 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Leirvik/Rosenfors
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Piccadilly
Lnr: 79843/2014 Forrige lnr: 2014/79838
---------------------------------------------------------
2010/11678-033 I Datert: 26.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Fra: Tildelingskontoret
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Vedtak om individuell plan
Lnr: 79846/2014 Forrige lnr: 2014/78666
---------------------------------------------------------
2010/02536-073 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: M00 Saksans: KOMM.TEKNIS/DALROG
Fra: Norconsult AS v/Tor Berg
Sak: Øveråsan boligfelt - VVA-anlegg 08/2196
Dok: Øveråsan - mangelliste etter befaring 9. des
Lnr: 79847/2014 Forrige lnr: 2014/67413
---------------------------------------------------------
2010/01012-054 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Fra: Tildelingskontoret
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Vedtak om individuell plan
Lnr: 79850/2014 Forrige lnr: 2014/78368
---------------------------------------------------------
2014/00127-581 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Leirvik/Rosenfors
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Kaptein Larsen
Lnr: 79851/2014 Forrige lnr: 2014/79843
---------------------------------------------------------
2013/02071-031 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Bjerkhaug Barnehage
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte - 14.11.14
Lnr: 79852/2014 Forrige lnr: 2014/42649
---------------------------------------------------------
2013/02071-032 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79854/2014 Forrige lnr: 2014/79852
---------------------------------------------------------
2014/00127-582 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Leirvik/Rosenfors
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Sku bare
Lnr: 79856/2014 Forrige lnr: 2014/79851
---------------------------------------------------------
2014/06715-002 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: B20 Saksans: PPT/PEDSIV
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: PPT-Mappe - Værøy - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 79857/2014 Forrige lnr: 2014/71013
---------------------------------------------------------
2014/00127-583 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Leirvik/Rosenfors
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Dama Di
Lnr: 79858/2014 Forrige lnr: 2014/79856
---------------------------------------------------------
2010/04016-039 N Datert: 05.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Tilmelding til PPT
Lnr: 79859/2014 Forrige lnr: 2014/67347
---------------------------------------------------------
2014/00127-584 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Leirvik/Rosenfors
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Briis
Lnr: 79860/2014 Forrige lnr: 2014/79858
---------------------------------------------------------
2012/01100-033 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 39/518 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Hedalm Anebyhus AS Nordland
Sak: Nybygg bolig - Gunnar og Solbjørg Martinsen - Trålveien 38
Dok: Søknad om midlertidig brukstillatelse
Lnr: 79861/2014 Forrige lnr: 2014/39720
---------------------------------------------------------
2014/00127-585 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Leirvik/Rosenfors
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Chonchica
Lnr: 79863/2014 Forrige lnr: 2014/79860
---------------------------------------------------------
2014/06531-003 N Datert: 31.10.2014 Arkiv: ***** Saksans: JENTOFT/ARNMAR
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Tilmelding til PPT
Lnr: 79864/2014 Forrige lnr: 2014/67453
---------------------------------------------------------
2014/07527-001 N Datert: 06.10.2014 Arkiv: ***** Saksans: BANKGATA SK/NASGEI
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Tilmelding til PPT
Lnr: 79867/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/09352-006 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Pålegg om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4
Lnr: 79869/2014 Forrige lnr: 2013/9317
---------------------------------------------------------
2013/07527-018 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 138/3261 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Balco AB c/o Balco AS
Sak: Fasadeendring - Nedre Rønvik borettslag - Lagårdveien 25
Dok: Søknad om midlertidig brukstillatelse
Lnr: 79870/2014 Forrige lnr: 2014/73600
---------------------------------------------------------
2012/06568-003 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/MARANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** ***** *****
Dok: Søknad om gjeldsordning
Lnr: 79871/2014 Forrige lnr: 2012/56745
---------------------------------------------------------
2012/06568-004 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/MARANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** ***** *****
Dok: Fullmakt
Lnr: 79873/2014 Forrige lnr: 2014/79871
---------------------------------------------------------
2014/00860-002 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD U.SK/SOLRAN
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Pålegg om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4
Lnr: 79874/2014 Forrige lnr: 2014/7992
---------------------------------------------------------
2010/06939-007 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/DORSTI
Fra: Kemner i Bodø kommune
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** *****
Dok: Svar fra Kemner
Lnr: 79880/2014 Forrige lnr: 2014/77326
---------------------------------------------------------
2014/07465-004 X Datert: 10.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALJEN
Til:
Sak: Samarbeid med Bodø kommune vedr. regnskapsføring og innkreving av skatt
Dok: Signert avtale - Saltdal
Lnr: 79882/2014 Forrige lnr: 2014/79780
---------------------------------------------------------
2011/05061-008 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/DORSTI
Fra: Lindorff AS
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** ***** *****
Dok: Brev ang forslag
Lnr: 79884/2014 Forrige lnr: 2014/78295
---------------------------------------------------------
2014/06824-003 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 43/991 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Anita og Steinar Hansen
Sak: Tilbygg bolig - Anita og Steinar Hansen - Kanalveien 14
Dok: Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Lnr: 79885/2014 Forrige lnr: 2014/76083
---------------------------------------------------------
2011/04814-026 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Kvarven U&IL
Sak: Kvarven U & IL - skjenkebevilling enkeltanledning
Dok: Søknad om skjenkebevilling 27.12.2014
Lnr: 79889/2014 Forrige lnr: 2014/40200
---------------------------------------------------------
2014/07227-002 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/MARANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** *****
Dok: Fullmakt
Lnr: 79890/2014 Forrige lnr: 2014/77808
---------------------------------------------------------
2014/07297-003 I Datert: 30.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: JENTOFT/ARNMAR
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Pålegg om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4
Lnr: 79892/2014 Forrige lnr: 2014/78684
---------------------------------------------------------
2013/03346-008 I Datert: 13.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: RENS/OPPLEN
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Pålegg om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4
Lnr: 79894/2014 Forrige lnr: 2014/78268
---------------------------------------------------------
2010/06588-016 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ASPÅSEN SKO/MADSID
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra ansvarsgruppemøte - 24.11.14
Lnr: 79895/2014 Forrige lnr: 2014/3822
---------------------------------------------------------
2014/07122-002 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 37/496 Saksans: BYGGESAKSKT/AASTOR
Fra: Sara Ezeta
Sak: Nybygg bolig - Ole Kristian og Tone Bodøgaard - Kr. Bodøgaards vei
Dok: Etterlyser tilbakemelding
Lnr: 79901/2014 Forrige lnr: 2014/75319
---------------------------------------------------------
2011/05061-009 U Datert: 10.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/DORSTI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** ***** *****
Dok: Kreditorliste og nedbetalingsforslag
Lnr: 79904/2014 Forrige lnr: 2014/79884
---------------------------------------------------------
2014/00889-145 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 231 Saksans: OK-FELLES/SVETOR
Fra: Dagbladet
Sak: Kommunalt tilskudd til registrerte tros- og livssynssamfunn 2014
Dok: Tilskudd til Den katolske kirke - innsynsbegjæring
Lnr: 79905/2014 Forrige lnr: 2014/78393
---------------------------------------------------------
2011/10520-004 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om parkeringstillatelse
Lnr: 79912/2014 Forrige lnr: 2012/19947
---------------------------------------------------------
2014/07529-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** *****
Dok: Søknad med legeerklæring om midlertidig parkeringstillatelse
Lnr: 79914/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07529-002 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** *****
Dok: Kopi av midlertidig parkeringstillatelse
Lnr: 79917/2014 Forrige lnr: 2014/79914
---------------------------------------------------------
2010/09883-003 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** *****
Dok: Søknad om midlertidig parkeringstillatelse
Lnr: 79919/2014 Forrige lnr: 2010/29621
---------------------------------------------------------
2014/07530-001 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: BYTEKNIKK/EILSAN
Fra: Resturant Arkaden AS, Ohma Asian Cooking
Sak: Leie av kommunal grunn til uteservering - Ohma Asian Cooking
Dok: Søknad om leie kommunal grunn - uteservering Ohma
Lnr: 79920/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06816-002 I Datert: 17.11.2014 Arkiv: 223 Saksans: KULTURKONTORET/SOMRUN
Fra: Alpinor
Sak: Økonomisk støtte 2015 - idrett og friluftsliv
Dok: Søknad om støtte - reguleringsplan for Skarmoen
Lnr: 79922/2014 Forrige lnr: 2014/72104
---------------------------------------------------------
2014/07160-003 I Datert: 06.12.2014 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/BAKJOR
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
Dok: Bilde til parkeringstillatelse er oversendt
Lnr: 79924/2014 Forrige lnr: 2014/78354
---------------------------------------------------------
2011/02484-016 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om forlengelse av nåværende leieforhold
Lnr: 79925/2014 Forrige lnr: 2014/72388
---------------------------------------------------------
2014/05611-006 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Takker ja til bolig
Lnr: 79927/2014 Forrige lnr: 2014/76305
---------------------------------------------------------
2013/05484-009 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Takker nei til bolig
Lnr: 79929/2014 Forrige lnr: 2014/76646
---------------------------------------------------------
2014/07533-001 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 70/980 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Fra: Byggsøk Norge AS
Sak: Garasje - Elisabeth Pedersen - Fjæreveien 1A
Dok: Søknad om tillatelse til tiltak
Lnr: 79941/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07535-001 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 39/507 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Byggsøk Norge AS
Sak: Lagerhall - Asgo AS, v/ Utleiekompaniet - Trålveien 8-10
Dok: Ett-trinns søknadsbehandling
Lnr: 79951/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/09361-031 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****09/3656
Dok: Søknad om forlengelse av nåværende leieforhold
Lnr: 79955/2014 Forrige lnr: 2014/77462
---------------------------------------------------------
2013/04282-005 I Datert: 28.11.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om bytte av leilighet
Lnr: 79957/2014 Forrige lnr: 2013/52897
---------------------------------------------------------
2010/05737-025 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/IVEIVA
Fra: Samfunnskontoret v/Jan Wasmuth
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Abdullahi Sheikh Saleh
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 79959/2014 Forrige lnr: 2013/17839
---------------------------------------------------------
2014/07536-001 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 71/82 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Byggsøk Norge AS
Sak: Deling av grunneiendom -Knut Jan Kristensen/v Breilia Invest AS - Oddkjerkveien 2
Dok: Ett-trinns søknadsbehandling
Lnr: 79965/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/04619-016 I Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Fra: Ane Emilie D. Stjernen
Sak: Personalmappe - Ane Emilie Dillern Stjernen
Dok: Studiebekreftelse
Lnr: 79966/2014 Forrige lnr: 2014/42048
---------------------------------------------------------
2010/01405-025 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ENGMARK BARNEHAGE/MAGKRI
Fra: Therese Sjåfjell
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Therese Gulbrandsen Sjåfjell
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79974/2014 Forrige lnr: 2014/78348
---------------------------------------------------------
2014/07152-016 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Salten politidistrikt
Sak: Briisdrift AS - serverings- og skjenkebevilling
Dok: Briis Nattklubb Bodø, ny uttalelse fra Salten politidistrikt
Lnr: 79976/2014 Forrige lnr: 2014/78427
---------------------------------------------------------
2014/01098-055 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: Servicetorget
Sak: Utleverte nabolister 2014 - matrikkellovens § 30
Dok: Naboliste 43/45, Henning Gravrok, 42/124, 138/2602, 73/62, Tore Vikan, 39/695, 43/220
Lnr: 79981/2014 Forrige lnr: 2014/79677
---------------------------------------------------------
2014/06660-004 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 31/470 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Aslak Kjølstad
Sak: Ulovlighet - asylmottak - Ole A. Langnes - Reinslettveien 63
Dok: Forespørsel om søknadspliktige endringer
Lnr: 79983/2014 Forrige lnr: 2014/75156
---------------------------------------------------------
2010/00585-021 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRVEDMARKA BARNEHAGE/LOREANN
Fra: Laila G Olsen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Laila Guttormsen Olsen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79986/2014 Forrige lnr: 2014/77993
---------------------------------------------------------
2010/01473-027 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: STOKKVIKA BARNEHAGE/TVEELD
Fra: Christine Nilsen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Christine Nilsen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79989/2014 Forrige lnr: 2013/63184
---------------------------------------------------------
2014/01098-056 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: Servicetorget
Sak: Utleverte nabolister 2014 - matrikkellovens § 30
Dok: Naboliste 138/1529, 31/353, 138/2408, 42/720, 39/637, 42/421, 23/157, 77/7, 29/50, 138/4558, Paul Andersen, 138/2673,
138/50, Boarch, 29/142
Lnr: 79991/2014 Forrige lnr: 2014/79981
---------------------------------------------------------
2014/05428-002 I Datert: 17.10.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: Sandra Vrybloed
Sak: Personalmappe - Sandra Rasmussen Vrybloed
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 12.12.14 - 26.12.14
Lnr: 79999/2014 Forrige lnr: 2014/51427
---------------------------------------------------------
2010/06919-023 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANIDA
Fra: Brit Saksenvik
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Brit Viola Saksenvik
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 80002/2014 Forrige lnr: 2014/67778
---------------------------------------------------------
2014/07545-001 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: F11 Saksans: SERVICE/OLSINGA2
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Transporttjenesten - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om reiserett
Lnr: 80003/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/00136-127 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: F05 Saksans: SERVICE/IVEGRO
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Ledsagerbevis - 2014
Dok: Søknad ledsagerbevis - ***** ***** ***** *****
Lnr: 80006/2014 Forrige lnr: 2014/78768
---------------------------------------------------------
2010/04872-010 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Underskrevet husleiekontrakt
Lnr: 80010/2014 Forrige lnr: 2014/78779
---------------------------------------------------------
2011/05819-027 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Tilleggsareal - Eivind Jenssen - Hundestedveien 3
Dok: Følgebrev protokoll
Lnr: 80011/2014 Forrige lnr: 2014/35643
---------------------------------------------------------
2010/04872-011 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Bostøtteerklæring
Lnr: 80016/2014 Forrige lnr: 2014/80010
---------------------------------------------------------
2014/05458-006 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Takker nei til bolig
Lnr: 80017/2014 Forrige lnr: 2014/76320
---------------------------------------------------------
2011/06727-009 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: NAV Bodø
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Garanti for depositum
Lnr: 80018/2014 Forrige lnr: 2014/78397
---------------------------------------------------------
2012/04440-022 X Datert: 10.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Til:
Sak: Tilleggsareal - Hall Alvestad - Åltjønnveien 26
Dok: Signert kjøpekontrakt
Lnr: 80021/2014 Forrige lnr: 2014/78446
---------------------------------------------------------
2011/04996-025 X Datert: 03.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Befaringsrapport
Lnr: 80025/2014 Forrige lnr: 2014/75759
---------------------------------------------------------
2011/05181-011 X Datert: 03.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****07/558
Dok: Befaringsrapport
Lnr: 80027/2014 Forrige lnr: 2014/78436
---------------------------------------------------------
2011/07175-013 X Datert: 03.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****08/7290
Dok: Befaringsrapport
Lnr: 80028/2014 Forrige lnr: 2014/78441
---------------------------------------------------------
2010/12595-022 X Datert: 10.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Til:
Sak: Tilleggstomt - Remi Fredheim - Gamle Kongsvei 69
Dok: Signert kjøpekontrakt
Lnr: 80029/2014 Forrige lnr: 2014/78442
---------------------------------------------------------
2010/12650-027 X Datert: 28.11.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Diverse dokumentasjon - utflytting
Lnr: 80030/2014 Forrige lnr: 2014/79136
---------------------------------------------------------
2010/07408-020 X Datert: 28.11.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Diverse dokumentasjon - utflytting
Lnr: 80032/2014 Forrige lnr: 2014/79147
---------------------------------------------------------
2010/07412-026 X Datert: 28.11.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Diverse dokumentasjon - utflytting
Lnr: 80035/2014 Forrige lnr: 2014/79158
---------------------------------------------------------
2014/04383-007 I Datert: 10.12.2014 Arkiv: 70/491 Saksans: BYGGESAKSKT/JOHMAR
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Seksjonering - 2011 Eiendom AS - Hagebyen 29
Dok: Retur av tinglyst dokument
Lnr: 80038/2014 Forrige lnr: 2014/77221                                                                                      
 

Tips en venn

Tips en venn

x