75 55 50 00

Du er her:

Offentlig journal 09.12.2014


 Offentlig journal
Journaldato: 09.12.14, Dokumenttype: i,u,n,x,s, Status: j,a
---------------------------------------------------------
2010/09199-047 U Datert: 26.08.2014 Arkiv: ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Melding om vedtak - skoleåret 2014/2015
Lnr: 53128/2014 Forrige lnr: 2014/32121
---------------------------------------------------------
2014/02936-003 U Datert: 16.09.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 58200/2014 Forrige lnr: 2014/34007
---------------------------------------------------------
2010/02791-043 U Datert: 25.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Rapport etter utredning
Lnr: 58438/2014 Forrige lnr: 2014/63027
---------------------------------------------------------
2014/05769-002 U Datert: 01.10.2014 Arkiv: ***** Saksans: RØNVIK SKOL/TORHEI
Til: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Pålegg om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4
Lnr: 61971/2014 Forrige lnr: 2014/61467
---------------------------------------------------------
2014/06085-001 U Datert: 13.10.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/HAUKAI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Regnskapskontroll - ***** ***** ***** *****
Dok: Varsel om personallistekontroll
Lnr: 64623/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06085-002 X Datert: 14.10.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/HAUKAI
Til:
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Regnskapskontroll - ***** ***** ***** *****
Dok: Rapport etter kontroll av personalliste
Lnr: 64756/2014 Forrige lnr: 2014/64623
---------------------------------------------------------
2014/05777-002 X Datert: 03.11.2014 Arkiv: 43/200 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til:
Sak: Deling av grunneiendom - Bodø kommune v/Eiendomskontoret - Greisdalsveien/ Bjørndalsveien
Dok: Sjekkliste
Lnr: 69267/2014 Forrige lnr: 2014/61544
---------------------------------------------------------
2012/04848-012 U Datert: 05.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Til: Susanne Mari Strand
Sak: Personalmappe - Susanne Mari Strand
Dok: Arbeidsavtale 04.12.14 - 15.02.15 62,5%
Lnr: 70748/2014 Forrige lnr: 2014/34842
---------------------------------------------------------
2011/00403-026 X Datert: 06.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SANMON
Til: Ellinor Larssen
Sak: Personalmappe - Anne Line Jensen
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 70989/2014 Forrige lnr: 2014/70979
---------------------------------------------------------
2010/03564-020 U Datert: 14.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTSTRAUMEN, HJEMMETJENESTEN/LARELL
Til: Susann Stenersen
Sak: Personalmappe - Susann Stenersen
Dok: Arbeidsavtale 13.11.14 - 20.11.14
Lnr: 73157/2014 Forrige lnr: 2014/53873
---------------------------------------------------------
2014/05506-004 X Datert: 18.11.2014 Arkiv: L80 Saksans: TEKNISK AVD/STABJO
Til: Bjørn Håvard Stamnes
Sak: Utbyggingsavtale - Hunstadmoen - Thallekrysset - Statens Vegvesen
Dok: Særutskrift - bystyret 30.10.2014 - Utbyggingsavtale Hunstadmoen - Thallekrysset - sammendrag
Lnr: 73768/2014 Forrige lnr: 2014/65668
---------------------------------------------------------
2010/09199-050 U Datert: 19.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Innkalling til oppstart ansvarsgruppe
Lnr: 74059/2014 Forrige lnr: 2014/65860
---------------------------------------------------------
2013/06890-021 U Datert: 21.11.2014 Arkiv: 42/881 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Norconsult AS
Sak: Nybygg studentboliger - Studentsamskipnaden - Mørkved
Dok: Krav om innsending av dokumentasjon for tilsyn
Lnr: 75007/2014 Forrige lnr: 2014/62655
---------------------------------------------------------
2011/02256-012 X Datert: 27.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/SKATRO
Til: Ellinor Larssen
Sak: Personalmappe - Liv Eirun Johannessen
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 76270/2014 Forrige lnr: 2014/74868
---------------------------------------------------------
2012/06612-020 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Vedlegg søknad om PC - NAV hjelpemiddelsentralen i Nordland
Lnr: 76854/2014 Forrige lnr: 2014/76252
---------------------------------------------------------
2014/06809-006 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: B12 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/BERGIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Skoleplassering 2015/2016
Dok: Søknad om skolebytte - ***** ***** ***** ***** - foreløpig svar
Lnr: 76856/2014 Forrige lnr: 2014/74207
---------------------------------------------------------
2014/06809-007 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: B12 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/BERGIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Skoleplassering 2015/2016
Dok: Søknad om skolebytte - ***** ***** ***** ***** - foreløpig svar
Lnr: 76858/2014 Forrige lnr: 2014/76856
---------------------------------------------------------
2013/02826-014 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte 01.12.14
Lnr: 77142/2014 Forrige lnr: 2014/41142
---------------------------------------------------------
2014/06809-021 U Datert: 01.12.2014 Arkiv: B12 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/BERGIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Skoleplassering 2015/2016
Dok: Innvilget søknad om skolebytte - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 77275/2014 Forrige lnr: 2014/67055
---------------------------------------------------------
2014/07331-001 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Fritak for vurdering i norsk sidemål
Lnr: 77448/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/00812-006 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRVEDMARKA BARNEHAGE/LOREANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: *****
Lnr: 77512/2014 Forrige lnr: 2014/56504
---------------------------------------------------------
2010/00216-054 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD U.SK/SOLRAN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Innkalling til møte vedr overgang til VGS
Lnr: 77522/2014 Forrige lnr: 2014/71617
---------------------------------------------------------
2010/02807-052 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Enkeltvedtak angående fritak for vurdering i fag
Lnr: 77560/2014 Forrige lnr: 2014/70529
---------------------------------------------------------
2014/06809-022 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: B12 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/BERGIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Skoleplassering 2015/2016
Dok: Søknad om skolebytte - ***** *****
Lnr: 77577/2014 Forrige lnr: 2014/77275
---------------------------------------------------------
2010/13467-051 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/WIIHIL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: PP
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: *****
Lnr: 77584/2014 Forrige lnr: 2014/65865
---------------------------------------------------------
2010/13467-052 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/WIIHIL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra møte den 24.11.14
Lnr: 77627/2014 Forrige lnr: 2014/77584
---------------------------------------------------------
2010/17079-022 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte i forbindelse med overgang til videregående skole, 2. desember 2014.
Lnr: 77635/2014 Forrige lnr: 2014/40005
---------------------------------------------------------
2014/07349-001 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Enkeltvedtak om fritak for vurdering i norsk sidemål
Lnr: 77648/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/00845-023 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Enkeltvedtak angående fritak for vurdering i norsk sidemål
Lnr: 77671/2014 Forrige lnr: 2014/70854
---------------------------------------------------------
2010/03436-020 X Datert: 02.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Bodil Egerdal
Sak: Personalmappe - Anja Torgersen
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 77680/2014 Forrige lnr: 2014/73602
---------------------------------------------------------
2010/13054-021 U Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: STØVER SKOLE/ANDGUN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Referat fra ansvarsgruppemøte 17.november 2014
Lnr: 77720/2014 Forrige lnr: 2014/73718
---------------------------------------------------------
2010/01966-060 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: Tildelingskontoret
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Refusjon av lønnsmidler høsten 2014 for elev med utvidet SFO
Lnr: 77810/2014 Forrige lnr: 2014/77160
---------------------------------------------------------
2014/04222-004 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Rapport etter CELF4
Lnr: 77830/2014 Forrige lnr: 2014/77824
---------------------------------------------------------
2014/07355-002 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/DISTON
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra møte i ressursteam - 03.12.14.
Lnr: 77833/2014 Forrige lnr: 2014/77705
---------------------------------------------------------
2014/06809-023 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: B12 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/BERGIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Skoleplassering 2015/2016
Dok: Innvilget søknad om skolebytte - ***** ***** ***** *****
Lnr: 77862/2014 Forrige lnr: 2014/77577
---------------------------------------------------------
2010/01192-018 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/WIIHIL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Referat fra møte den 24.11.14.
Lnr: 77895/2014 Forrige lnr: 2013/76404
---------------------------------------------------------
2014/07179-003 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: RØNVIK SKOL/TORHEI
Til: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Opplysninger til barnevernet desember 2014
Lnr: 77922/2014 Forrige lnr: 2014/77231
---------------------------------------------------------
2010/11878-013 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: FLYKTNINGEKTR/IVEJAN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Dyveke Willassen
Dok: ***** *****
Lnr: 77937/2014 Forrige lnr: 2014/22703
---------------------------------------------------------
2013/01689-016 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: Statped Nord
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Samarbeidsavtale - individbaserte tjenester
Lnr: 78006/2014 Forrige lnr: 2014/67650
---------------------------------------------------------
2010/03666-006 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTSTRAUMEN BARNEHAGE/AUNMON
Til: Wenche Eidissen
Sak: Personalmappe - Wenche Eidissen
Dok: Arbeidsavtale 13.08.2014 - 15.08.2015
Lnr: 78013/2014 Forrige lnr: 2013/77132
---------------------------------------------------------
2014/05777-003 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: 43/200 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Eiendomskontoret
Sak: Deling av grunneiendom - Bodø kommune v/Eiendomskontoret - Greisdalsveien/ Bjørndalsveien
Dok: Tillatelse - deling av eiendom
Lnr: 78028/2014 Forrige lnr: 2014/69267
---------------------------------------------------------
2010/11678-031 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Resultat av kartlegging med Norsk rettskrivings- og leseprøve
Lnr: 78035/2014 Forrige lnr: 2014/71003
---------------------------------------------------------
2014/05777-004 X Datert: 03.12.2014 Arkiv: 43/200 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til:
Sak: Deling av grunneiendom - Bodø kommune v/Eiendomskontoret - Greisdalsveien/ Bjørndalsveien
Dok: Fakturagrunnlag
Lnr: 78077/2014 Forrige lnr: 2014/78028
---------------------------------------------------------
2014/05777-005 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 43/200 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Postmottak Bodø Kommune
Sak: Deling av grunneiendom - Bodø kommune v/Eiendomskontoret - Greisdalsveien/ Bjørndalsveien
Dok: Ny sak til Geodata
Lnr: 78085/2014 Forrige lnr: 2014/78077
---------------------------------------------------------
2014/01048-004 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 138/3825 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Eiendomskontoret
Sak: Deling av grunneiendom - Nordland Fylkeskommune - Torvgata 23
Dok: Tillatelse - deling av eiendom
Lnr: 78087/2014 Forrige lnr: 2014/78086
---------------------------------------------------------
2014/01048-005 X Datert: 04.12.2014 Arkiv: 138/3825 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til:
Sak: Deling av grunneiendom - Nordland Fylkeskommune - Torvgata 23
Dok: Fakturagrunnlag
Lnr: 78113/2014 Forrige lnr: 2014/78087
---------------------------------------------------------
2014/01048-006 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 138/3825 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Postmottak Bodø Kommune
Sak: Deling av grunneiendom - Nordland Fylkeskommune - Torvgata 23
Dok: Ny sak til Geodata
Lnr: 78114/2014 Forrige lnr: 2014/78113
---------------------------------------------------------
2014/00743-003 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 138/746 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Deling av grunneiendom - Bodø kommune v/eiendomskontoret - Bankgata
Dok: Tillatelse - deling av eiendom
Lnr: 78219/2014 Forrige lnr: 2014/78218
---------------------------------------------------------
2014/00743-004 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 138/746 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Postmottak Bodø Kommune
Sak: Deling av grunneiendom - Bodø kommune v/eiendomskontoret - Bankgata
Dok: Ny sak til Geodata
Lnr: 78232/2014 Forrige lnr: 2014/78219
---------------------------------------------------------
2014/00744-003 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 138/1424 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Deling av grunneiendom - Bodø kommune v/eiendomskontoret - Bankgata
Dok: Tillatelse - deling av eiendom
Lnr: 78240/2014 Forrige lnr: 2014/78235
---------------------------------------------------------
2014/00744-004 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: 138/1424 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til: Postmottak Bodø Kommune
Sak: Deling av grunneiendom - Bodø kommune v/eiendomskontoret - Bankgata
Dok: Ny sak til Geodata
Lnr: 78242/2014 Forrige lnr: 2014/78240
---------------------------------------------------------
2011/01259-008 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ASPÅSEN SKO/MADSID
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Tiltak i SFO
Lnr: 78245/2014 Forrige lnr: 2014/74546
---------------------------------------------------------
2014/06837-002 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: TB-J Invest AS
Sak: Serveringsbevilling - Pizzabakeren Stormyra
Dok: Serveringsbevilling i Pizzabakeren Stormyra
Lnr: 78263/2014 Forrige lnr: 2014/72340
---------------------------------------------------------
2013/03346-007 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: RENS/OPPLEN
Til: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4
Lnr: 78268/2014 Forrige lnr: 2014/75388
---------------------------------------------------------
2010/09199-051 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra samarbeids-/ansvarsgruppemøte 3.12.14
Lnr: 78293/2014 Forrige lnr: 2014/74059
---------------------------------------------------------
2014/06838-002 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Til: TB-J Invest AS
Sak: Serveringsbevilling - Pizzabakeren Mørkved
Dok: Serveringsbevilling i Pizzabakeren Mørkved
Lnr: 78311/2014 Forrige lnr: 2014/72343
---------------------------------------------------------
2011/05782-013 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: IOP
Lnr: 78315/2014 Forrige lnr: 2014/26198
---------------------------------------------------------
2014/07401-001 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Vedtak om spesialundervisning.
Lnr: 78324/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/02520-006 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Vedtak om spesialundervisning
Lnr: 78334/2014 Forrige lnr: 2014/72641
---------------------------------------------------------
2014/02936-005 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Vedtak om spesialundervisning
Lnr: 78344/2014 Forrige lnr: 2014/65041
---------------------------------------------------------
2010/01012-053 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte 25.11.14
Lnr: 78368/2014 Forrige lnr: 2014/77124
---------------------------------------------------------
2014/07208-002 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Invitasjon til inntakssamtale, 06.01.15
Lnr: 78412/2014 Forrige lnr: 2014/76066
---------------------------------------------------------
2013/00235-034 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: RENS/OPPLEN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Referat ansvarsgruppemøte 17.11.2014
Lnr: 78438/2014 Forrige lnr: 2014/52678
---------------------------------------------------------
2014/06076-004 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: RØNVIK SKOL/TORHEI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Prøving av språk
Lnr: 78452/2014 Forrige lnr: 2014/76912
---------------------------------------------------------
2014/05769-005 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: RØNVIK SKOL/TORHEI
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Bekreftelse
Lnr: 78465/2014 Forrige lnr: 2014/73944
---------------------------------------------------------
2014/07000-002 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Informasjon og møteinnkallelse i forbindelse med henvisning til PPT
Lnr: 78470/2014 Forrige lnr: 2014/73940
---------------------------------------------------------
2010/02791-046 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Logopedrapport-høst 2014
Lnr: 78507/2014 Forrige lnr: 2014/65321
---------------------------------------------------------
2014/03541-004 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Tilbakemelding på henvendelse
Lnr: 78511/2014 Forrige lnr: 2014/78024
---------------------------------------------------------
2013/05883-004 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Møtereferat 28.11.14
Lnr: 78541/2014 Forrige lnr: 2014/1823
---------------------------------------------------------
2014/06932-002 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Invitasjon til inntakssamtale, 14.01.15
Lnr: 78595/2014 Forrige lnr: 2014/73190
---------------------------------------------------------
2010/02956-028 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Innkalling til møte
Lnr: 78634/2014 Forrige lnr: 2014/77162
---------------------------------------------------------
2010/11817-030 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTSTRAUMEN BARNEHAGE/AUNMON
Til: Marit Johansen
Sak: Personalmappe - Marit Johansen
Dok: Arbeidsavtale - 06.12.2014 - 16.01.2015
Lnr: 78647/2014 Forrige lnr: 2014/74534
---------------------------------------------------------
2010/11678-032 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Referat fra samarbeidsmøte 05.12.14
Lnr: 78666/2014 Forrige lnr: 2014/78035
---------------------------------------------------------
2014/04191-003 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Mottatt søknad om logopedhjelp i barnehagen
Lnr: 78764/2014 Forrige lnr: 2014/69093
---------------------------------------------------------
2014/06301-006 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: 37/400 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Bodø kommune, Eiendomskontoret
Sak: Deling av grunneiendom - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Bodøsjøen
Dok: Tillatelse - deling av grunneiendom
Lnr: 78772/2014 Forrige lnr: 2014/78753
---------------------------------------------------------
2014/06301-007 X Datert: 05.12.2014 Arkiv: 37/400 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til:
Sak: Deling av grunneiendom - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Bodøsjøen
Dok: Fakturagrunnlag - deling
Lnr: 78786/2014 Forrige lnr: 2014/78772
---------------------------------------------------------
2014/06301-008 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: 37/400 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Postmottak Bodø Kommune
Sak: Deling av grunneiendom - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Bodøsjøen
Dok: Opprett sak på Geodata
Lnr: 78788/2014 Forrige lnr: 2014/78786
---------------------------------------------------------
2010/10287-006 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: ALSTAD U.SK/SOLRAN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Innkalling til møte
Lnr: 78804/2014 Forrige lnr: 2014/78801
---------------------------------------------------------
2014/06773-002 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om logopedhjelp i skolen - registrert
Lnr: 78833/2014 Forrige lnr: 2014/71631
---------------------------------------------------------
2014/06552-002 U Datert: 05.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HELLIGVÆR SKOLE/EIDNEL
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om logopedhjelp i skolen - registrert
Lnr: 78835/2014 Forrige lnr: 2014/69086
---------------------------------------------------------
2010/02564-023 U Datert: 08.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: Hilde Pettersen
Sak: Personalmappe - Hilde Pettersen
Dok: Arbeidsavtale 02.12.14 - 04.01.15 40 %Arbeidsavtale 01.01.15 - 31.07.15 60 %
Lnr: 78983/2014 Forrige lnr: 2014/67445
---------------------------------------------------------
2013/01235-029 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 42/865 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Byggmester Erling Skipnes AS
Sak: Nybygg bolig - Byggmester Erling Skipnes AS - Bulrats vei 13
Dok: Nabosamtykke - mot vei
Lnr: 79245/2014 Forrige lnr: 2014/79142
---------------------------------------------------------
2014/05973-003 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SAMFUNNSKONTORET/OPHARN
Fra: Salten Regionråd
Sak: Samferdselsprioriteringer, dagens og nye for regionrådet
Dok: Ny særutskrift - Samferdselsprioriteringer i Salten
Lnr: 79247/2014 Forrige lnr: 2014/73491
---------------------------------------------------------
2011/04571-097 I Datert: 27.11.2014 Arkiv: 256 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: DNB BANK ASA
Sak: Kulturkvartalet - Garantier / Forsikring
Dok: Garanti nr.: 00935-02-1388776 - Norsk Revegetering AS
Lnr: 79251/2014 Forrige lnr: 2014/74949
---------------------------------------------------------
2011/04571-098 I Datert: 27.11.2014 Arkiv: 256 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: DNB BANK ASA
Sak: Kulturkvartalet - Garantier / Forsikring
Dok: Garanti nr.: 00935-02-1332826 - Gunvald Johansen Bygg AS
Lnr: 79253/2014 Forrige lnr: 2014/79251
---------------------------------------------------------
2013/01401-016 X Datert: 03.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HELSEKONTORET/VANEDE
Til:
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Marius Rekkedal Edvardsen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79256/2014 Forrige lnr: 2014/57710
---------------------------------------------------------
2012/06451-019 I Datert: 07.11.2014 Arkiv: M00 Saksans: KOMM.TEKNIS/OLAKNU
Fra: Gunvald Johansen Bygg AS
Sak: Moloveien/ Prinsens gate - Kommunaltekniske planer
Dok: Moloveien 4 - Bekreftelse på asfaltering i Moloveien/ Prinsens gt.
Lnr: 79258/2014 Forrige lnr: 2014/65018
---------------------------------------------------------
2013/05441-035 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 020 Saksans: HO-STAB/KARMNA
Fra: Nordlandssykehuset v/Steinar Pleym Pedersen
Sak: Overordnet Samarbeidsorgan - OSO - Nordlandssykehuset
Dok: Invitasjon til dialogmøte med Nordlandssykehuset 23.03.15
Lnr: 79259/2014 Forrige lnr: 2014/78580
---------------------------------------------------------
2014/07476-001 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: L05 Saksans: BYTEKNIKK/ZWEMAR
Fra: Nordland Fylkeskommune
Sak: Stedsutvikling - Havnepromenade
Dok: Oversendelse av samarbeidsavtale - stedsutvikling - Havnepromenade i Bodø
Lnr: 79261/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07478-001 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: 138/4563 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: U2 Arkitekter
Sak: VA - midlertidig plasthall - Løvold industri Eiendom AS - Burøyveien 10
Dok: Amodning om møte
Lnr: 79265/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/05636-016 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Gudrun Sjøset
Sak: Personalmappe - Gudrun Sjøset
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 79267/2014 Forrige lnr: 2014/61748
---------------------------------------------------------
2013/06921-017 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Bodø kommune, Geodatakontoret
Sak: Kjøp av tomt med innkjørsel - Runar og Eirinn Sjåvik - Moen 22, gbnr 70/457
Dok: Protokoll fra oppmålingsforretning
Lnr: 79268/2014 Forrige lnr: 2014/71274
---------------------------------------------------------
2014/04124-003 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: 125/1 Saksans: BYTEKNIKK/NORGIS
Fra: Håkon Fjærli
Sak: Utslippstillatelse - Håkon Fjærli - Fjærli
Dok: Ferdigmelding/kontroll av sanitæranlegg
Lnr: 79272/2014 Forrige lnr: 2014/49255
---------------------------------------------------------
2010/00595-235 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Eiendomskontoret v/Hermann Eliassen
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Kulturkvartalet KK 360 og BK 360 - protokoller fra overtakelser
Lnr: 79273/2014 Forrige lnr: 2014/78377
---------------------------------------------------------
2010/15233-153 I Datert: 28.11.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Erverv av eiendom - ny vannledning - Mørkved, Sørstrupen
Dok: Tinglyst melding over gnr. 41 bnr. 1572 og 1573
Lnr: 79274/2014 Forrige lnr: 2014/77636
---------------------------------------------------------
2010/00595-236 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Eiendomskontoret v/Rune Aas Larsen
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Kulturkvartalet KK 204 - protokoll fra overtakelsen
Lnr: 79275/2014 Forrige lnr: 2014/79273
---------------------------------------------------------
2010/15233-154 I Datert: 26.11.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Erverv av eiendom - ny vannledning - Mørkved, Sørstrupen
Dok: Matrikkelbrev over gnr. 41 bnr. 1573
Lnr: 79276/2014 Forrige lnr: 2014/79274
---------------------------------------------------------
2010/15233-155 I Datert: 26.11.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Erverv av eiendom - ny vannledning - Mørkved, Sørstrupen
Dok: Matrikkelbrev over gnr. 41 bnr. 1572
Lnr: 79278/2014 Forrige lnr: 2014/79276
---------------------------------------------------------
2010/15233-156 I Datert: 26.11.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Erverv av eiendom - ny vannledning - Mørkved, Sørstrupen
Dok: Matrikkelbrev over gnr. 41 bnr. 17
Lnr: 79280/2014 Forrige lnr: 2014/79278
---------------------------------------------------------
2010/00595-237 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Eiendomskontoret v/Rune Aas Larsen
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Overtakelsesprotokoll BK 204 - protokoll fra overtakelse
Lnr: 79281/2014 Forrige lnr: 2014/79275
---------------------------------------------------------
2010/15233-157 I Datert: 26.11.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Erverv av eiendom - ny vannledning - Mørkved, Sørstrupen
Dok: Matrikkelbrev over gnr. 41 bnr. 1172
Lnr: 79282/2014 Forrige lnr: 2014/79280
---------------------------------------------------------
2010/15233-158 I Datert: 26.11.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Erverv av eiendom - ny vannledning - Mørkved, Sørstrupen
Dok: Matrikkelbrev over gnr. 41 bnr. 542
Lnr: 79283/2014 Forrige lnr: 2014/79282
---------------------------------------------------------
2011/10521-011 I Datert: 06.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Fra: Line Stensholm
Sak: Personalmappe - Line Stensholm
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 08.12.14 - 10.12.14
Lnr: 79284/2014 Forrige lnr: 2014/72357
---------------------------------------------------------
2011/01951-029 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: Q84 Saksans: BYTEKNIKK/NILSVE
Fra: Statens Vegvesen Region Nord
Sak: Skiltplaner - Tverlandet
Dok: Uttalelse skiltplan - Tverlandet kontrollplass
Lnr: 79285/2014 Forrige lnr: 2014/72957
---------------------------------------------------------
2012/00515-002 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 601 Saksans: INNKJØPSKONTORET/NILOYS
Fra: Steigen kommune
Sak: SIIS - Samordnet innkjøp i Salten
Dok: Avtale om samordnet innkjøpssamarbeid i Salten 01.09.2014 - 31.12.2014
Lnr: 79286/2014 Forrige lnr: 2012/3928
---------------------------------------------------------
2010/00595-238 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Eiendomskontoret v/Rune Aas Larsen
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Overtakelsesprotokoll KK 310 - røranlegg
Lnr: 79352/2014 Forrige lnr: 2014/79281
---------------------------------------------------------
2014/07238-004 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hunstad barneskole - undervisningsinspektør
Dok: Søknad
Lnr: 79401/2014 Forrige lnr: 2014/78861
---------------------------------------------------------
2014/07174-022 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - helgestillinger/ekstravakter
Dok: Søknad
Lnr: 79402/2014 Forrige lnr: 2014/78874
---------------------------------------------------------
2014/07175-013 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Søknad
Lnr: 79403/2014 Forrige lnr: 2014/78914
---------------------------------------------------------
2014/07175-014 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Hjemmetjenesten Sentrum - brukerstyrt personlig assistent
Dok: Søknad
Lnr: 79404/2014 Forrige lnr: 2014/79403
---------------------------------------------------------
2014/07362-001 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Saltvern skole - undervisningsstilling
Dok: Søknad
Lnr: 79405/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07390-001 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rønvik/Nordsia hjemmetjeneste - Sykepleier
Dok: Søknad
Lnr: 79406/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07418-017 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 79407/2014 Forrige lnr: 2014/78921
---------------------------------------------------------
2014/07418-018 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 79408/2014 Forrige lnr: 2014/79407
---------------------------------------------------------
2014/07418-019 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 79409/2014 Forrige lnr: 2014/79408
---------------------------------------------------------
2014/07418-020 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Off §25 Grad: TS
Sak: Rekrutteringssak Rehabiliteringsavdelingen - hjelpepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 79410/2014 Forrige lnr: 2014/79409
---------------------------------------------------------
2010/00595-239 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Eiendomskontoret v/Rune Aas Larsen
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Overtakelsesprotokoll BK 310 - røranlegg bibliotek
Lnr: 79412/2014 Forrige lnr: 2014/79352
---------------------------------------------------------
2010/00595-240 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Eiendomskontoret v/Rune Aas Larsen
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Overtakelsesprotokoll BK 330 - sprinkleranlegg bibliotek
Lnr: 79415/2014 Forrige lnr: 2014/79412
---------------------------------------------------------
2010/01332-045 I Datert: 24.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: LØDING SKOL/OSTRUT
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Alfhild Olsen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79416/2014 Forrige lnr: 2014/73713
---------------------------------------------------------
2010/00595-241 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Eiendomskontoret v/Rune Aas Larsen
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Overtakelsesprotokoll KK 330 - sprinkleranlegg kulturhus
Lnr: 79417/2014 Forrige lnr: 2014/79415
---------------------------------------------------------
2014/00300-106 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: L42 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: BOARCH arkitekter a.s v/Gisle Jakhelln
Sak: Nabovarsel 2014 - Eiendomskontoret
Dok: Per Helgesens vei 88 - gbnr 37/327 - varsel til gbnr 37/139
Lnr: 79419/2014 Forrige lnr: 2014/79057
---------------------------------------------------------
2014/00127-570 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Knudsen/Leirvik
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Coop Obs Hypermarked
Lnr: 79421/2014 Forrige lnr: 2014/78034
---------------------------------------------------------
2014/00127-571 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Knudsen/Leirvik
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Eurospar
Lnr: 79422/2014 Forrige lnr: 2014/79421
---------------------------------------------------------
2010/02123-029 I Datert: 26.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Sten-Åke Kangeby
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79423/2014 Forrige lnr: 2014/59577
---------------------------------------------------------
2014/00127-572 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Knudsen/Leirvik
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Bunnpris Stormyra
Lnr: 79424/2014 Forrige lnr: 2014/79422
---------------------------------------------------------
2014/00127-573 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Knudsen/Leirvik
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Rimi Aspmyra
Lnr: 79425/2014 Forrige lnr: 2014/79424
---------------------------------------------------------
2014/03806-005 I Datert: 27.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/SANCHR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Anne Marthe Wika Nikolaisen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79430/2014 Forrige lnr: 2014/62779
---------------------------------------------------------
2012/05278-013 I Datert: 28.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Katrine Lorentzen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79432/2014 Forrige lnr: 2014/71691
---------------------------------------------------------
2010/00595-242 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Eiendomskontoret v/Rune Aas Larsen
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Overtakelsesprotokoll K 208 - akustiske elementer
Lnr: 79433/2014 Forrige lnr: 2014/79417
---------------------------------------------------------
2010/00595-243 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Eiendomskontoret v/Rune Aas Larsen
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Overtakelsesprotokoll K 204.1 - Glassarbeider
Lnr: 79434/2014 Forrige lnr: 2014/79433
---------------------------------------------------------
2010/06382-013 I Datert: 29.10.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HELSESØSTERT/OVEING
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe- Kjersti Alstad
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 79436/2014 Forrige lnr: 2014/56592
---------------------------------------------------------
2010/06382-014 I Datert: 20.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HELSESØSTERT/OVEING
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe- Kjersti Alstad
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79437/2014 Forrige lnr: 2014/79436
---------------------------------------------------------
2010/00595-244 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Eiendomskontoret v/Rune Aas Larsen
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Overtakelsesprotokoll K 271 - Kjøkken
Lnr: 79438/2014 Forrige lnr: 2014/79434
---------------------------------------------------------
2010/00595-245 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Eiendomskontoret v/Rune Aas Larsen
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Overtakelsesprotokoll K 350 - Kjøleanlegg kulturhus og bibliotek
Lnr: 79439/2014 Forrige lnr: 2014/79438
---------------------------------------------------------
2010/00595-246 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Eiendomskontoret v/Rune Aas Larsen
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Overtakelsesprotokoll K 272 - salstoler
Lnr: 79441/2014 Forrige lnr: 2014/79439
---------------------------------------------------------
2014/07485-001 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BROBEN
Fra: Politiet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Kommunale krav - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - utleggsbegjæring, pant i eiendom
Lnr: 79443/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/00595-247 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Eiendomskontoret v/Rune Aas Larsen
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Overtakelsesprotokoll K 621 - scene/kulisseheis
Lnr: 79447/2014 Forrige lnr: 2014/79441
---------------------------------------------------------
2013/06890-022 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 42/881 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Norconsult AS
Sak: Nybygg studentboliger - Studentsamskipnaden - Mørkved
Dok: Søknad om igangsettingstillatelse nr 4
Lnr: 79449/2014 Forrige lnr: 2014/75007
---------------------------------------------------------
2010/03189-033 I Datert: 27.11.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/POUJEN
Fra: Rambøll
Sak: Saltvern skole - oppgradering 09/872
Dok: Tegnings- og distribusjonsliste
Lnr: 79451/2014 Forrige lnr: 2013/29632
---------------------------------------------------------
2010/06893-027 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Salten tingrett
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Utsettelseskjennelse
Lnr: 79452/2014 Forrige lnr: 2014/75022
---------------------------------------------------------
2014/07483-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 43/200 Saksans: GEODATA/[Ufordelt]
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Oppmålingsforretning - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Greisdalsveien/ Bjørndalsveien
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 79454/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/01481-005 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: 138/3077 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Marit Eriksen og Odd Søran-Jacobsen
Sak: Ulovlighet - mulig bruksendring - Sulitjelmaveien 6 AS - Sulitjelmaveien 6
Dok: Støy fra cateringvirksomhet
Lnr: 79455/2014 Forrige lnr: 2014/78091
---------------------------------------------------------
2014/06671-007 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 243 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/FLOYNG
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Avlingssvikt Bodø 2014
Dok: Tilleggsopplysninger - søknad om erstatning ved avlingssvikt 2014 - Søknad 22354 - Magne Kristensen - Bodø
Lnr: 79457/2014 Forrige lnr: 2014/77629
---------------------------------------------------------
2014/07482-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 138/3825 Saksans: GEODATA/REIODD
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Oppmålingsforretning - Nordland Fylkeskommune - Torvgata 23
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 79459/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07488-001 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BEELIN
Fra: Politiet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Kommunale krav - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - utleggsbegjæring, intet til utlegg
Lnr: 79461/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/00127-574 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Knudsen/Leirvik
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Coop Prix, Moloveien
Lnr: 79463/2014 Forrige lnr: 2014/79425
---------------------------------------------------------
2014/07479-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 138/1424 Saksans: GEODATA/REIODD
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Oppmålingsforretning - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Bankgata
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 79464/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/00127-575 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Knudsen/Leirvik
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Rema 1000, Rønvik
Lnr: 79466/2014 Forrige lnr: 2014/79463
---------------------------------------------------------
2014/00127-576 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Knudsen/Leirvik
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Rimi, Sjøgata
Lnr: 79467/2014 Forrige lnr: 2014/79466
---------------------------------------------------------
2013/06890-023 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 42/881 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Norconsult AS
Sak: Nybygg studentboliger - Studentsamskipnaden - Mørkved
Dok: Dokumentasjon for tilsyn
Lnr: 79468/2014 Forrige lnr: 2014/79449
---------------------------------------------------------
2014/00127-577 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Knudsen/Leirvik
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Ica Supermarked, Koch
Lnr: 79469/2014 Forrige lnr: 2014/79467
---------------------------------------------------------
2014/00127-578 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/DAHVEN
Fra: Knudsen/Leirvik
Sak: Kontrollrapport - Salg/Skjenking 2014
Dok: Spiseriet
Lnr: 79470/2014 Forrige lnr: 2014/79469
---------------------------------------------------------
2012/07333-004 I Datert: 27.11.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/LOGALE
Fra: Per-Einar Skog
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - vurderingsskjema
Lnr: 79471/2014 Forrige lnr: 2013/81860
---------------------------------------------------------
2013/00010-076 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: Q84 Saksans: BYTEKNIKK/NILSVE
Fra: Opsahl Gjestegaard
Sak: Skiltplaner - Sentrum 2013 og 201410/943
Dok: Spørsmål om parkering - Prinsengate 131
Lnr: 79473/2014 Forrige lnr: 2014/79185
---------------------------------------------------------
2014/07489-001 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 89/6 Saksans: [Ufordelt]/[Ufordelt]
Fra: Byggsøk Norge
Sak: Bruksendring - Saltstraumen Fiskecamp - Tuv
Dok: Bestilling av forhåndskonferanse
Lnr: 79475/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/07420-004 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 43/980 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Byggsøk Norge
Sak: Nybygg bolig - Kennet Olsen - Munarvollen 7
Dok: Søknad om tillatelse til tiltak
Lnr: 79480/2014 Forrige lnr: 2014/28045
---------------------------------------------------------
2014/07480-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 138/746 Saksans: GEODATA/REIODD
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Oppmålingsforretning - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Bankgata
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 79482/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/03046-089 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: V60 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/BERDAG
Fra: Jan Bård Os
Sak: Jordleieprosjektet - Søknader om fritak fra driveplikt 2013 og 2014
Dok: Ønske om utleie - gbnr 120/6
Lnr: 79486/2014 Forrige lnr: 2013/79796
---------------------------------------------------------
2012/07649-004 I Datert: 28.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: Per Harald Altermark
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Per Harald Altermark
Dok: *****
Lnr: 79487/2014 Forrige lnr: 2013/76132
---------------------------------------------------------
2014/07492-001 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 42/291 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Siv Simonsen
Sak: Bruksendring og carport - Siv Simonsen Kibsgaard - Bjørnebærveien 3
Dok: Søknad om tillatelse i ett trinn
Lnr: 79490/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/06329-051 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/AMOTRO
Fra: Statens Vegvesen Region Nord
Sak: Detaljregulering med konsekvensutredning - Langstranda med utfylling i sjø
Dok: Uttalelse
Lnr: 79492/2014 Forrige lnr: 2014/77018
---------------------------------------------------------
2014/00300-107 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: L42 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Gunvald Johansen Bygg AS
Sak: Nabovarsel 2014 - Eiendomskontoret
Dok: Øveråsan 42 - gbnr 42/823 - varsel til gbnr 42/809
Lnr: 79493/2014 Forrige lnr: 2014/79419
---------------------------------------------------------
2014/00300-108 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: L42 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Nordconsult AS
Sak: Nabovarsel 2014 - Eiendomskontoret
Dok: Moloveien 14 - gbnr 138/1892 - varsel til gbnr 138/4411
Lnr: 79494/2014 Forrige lnr: 2014/79493
---------------------------------------------------------
2013/07355-011 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/JORKRI
Fra: BOARCH arkitekter a.s v/Gisle Jakhelln
Sak: Reguleringsplan - Mørkved Vest
Dok: Kommentarer til uttalelser
Lnr: 79495/2014 Forrige lnr: 2014/79224
---------------------------------------------------------
2010/03803-083 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/BJOMAR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Patricia Elisabeth Myrvoll
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79497/2014 Forrige lnr: 2014/76458
---------------------------------------------------------
2010/01955-045 I Datert: 21.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: MISVÆR SKOLE/ENGJEN
Fra: Valnesfjord Helsesportssenter
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** *****
Dok: Skole- og treningsrapport
Lnr: 79498/2014 Forrige lnr: 2014/78924
---------------------------------------------------------
2014/07493-001 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 116/71 Saksans: GEODATA/HANJOH
Fra: Kine m. h. Dybvad
Sak: Beliggenhetskontroll - Håkon og Kine Dybvad - Holand
Dok: Bestilling av beliggenhetskontroll
Lnr: 79499/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/04398-029 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: SALTSTRAUMEN SKOLE/BARGUN
Fra: Nordlandssykehuset, BUPA
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Innkalling til møte 26.02.14
Lnr: 79500/2014 Forrige lnr: 2014/77521
---------------------------------------------------------
2014/06413-007 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 42/820 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Byggmester Erling Skipnes
Sak: Nybygg - Bolig - Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS - Hesthaugen 9
Dok: Søknad om igangsettingstillatelse
Lnr: 79503/2014 Forrige lnr: 2014/74847
---------------------------------------------------------
2014/02174-012 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 32/238 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Byggproffen Bodø AS
Sak: Tilbygg bolig - Remi Verner Valen og Berit Hennie Pedersen - Fjellveien 24 A
Dok: Søknad om ferdigattest
Lnr: 79506/2014 Forrige lnr: 2014/41362
---------------------------------------------------------
2014/03433-010 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 138/4687 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Byggproffen Bodø As
Sak: Nybygg bolig - Turid Henriksen og Tore Skjerpen - Bjørkveien 2 A
Dok: Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Lnr: 79507/2014 Forrige lnr: 2014/60224
---------------------------------------------------------
2013/04183-010 U Datert: 04.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Pedagogiske tiltak
Lnr: 79509/2014 Forrige lnr: 2014/57854
---------------------------------------------------------
2011/09375-004 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: PO-KONTOR/EBELIS
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Åshild Johansen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79514/2014 Forrige lnr: 2014/75898
---------------------------------------------------------
2014/02675-008 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: BYTEKNIKK/JOHMARV
Fra: NVE
Sak: Rassikring av kommunal eiendom - Daglifoten
Dok: Avslag på bistand til sikring av boligområde ved Daglifoten 2 - gnr/bnr 29/336
Lnr: 79515/2014 Forrige lnr: 2014/62183
---------------------------------------------------------
2013/05991-008 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/IVEIVA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Ann Britt Løseth
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 79517/2014 Forrige lnr: 2014/49546
---------------------------------------------------------
2014/07496-001 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: K23 Saksans: BYTEKNIKK/OVSING
Fra: Siv.ing. Erling Bjartnes AS
Sak: Utslipp av oljeholdig avløpsvann - Shell Mørkved - Innstrandveien 1
Dok: Søknad om utslippstillatelse oljeholdig avløpsvann
Lnr: 79519/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07497-001 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: K23 Saksans: BYTEKNIKK/OVSING
Fra: Siv.ing.Erling Bjartnes AS
Sak: Utslipp av oljeholdig avløpsvann - Shell Stormyra - Stormyrveien 1
Dok: Eksisterende utslippstillatelse med diverse vedlegg
Lnr: 79522/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06673-004 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 43/273 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Svein Tenggren
Sak: Bruksendring - Svein Tenggren - Høgliflata 16
Dok: Svarbrev
Lnr: 79524/2014 Forrige lnr: 2014/72938
---------------------------------------------------------
2014/07278-003 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 40/167 Saksans: GEODATA/HELTRO
Fra: Gunvald Johansen Bygg v/Jørn Vidar Johansen
Sak: Oppmålingsforretning- Cathrine M. og Jan-Petter Monsen - Veståsen 16
Dok: Avtalt tidspunkt - Deling av eiendom, Veståsen 16
Lnr: 79527/2014 Forrige lnr: 2014/78375
---------------------------------------------------------
2014/07499-001 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 075 Saksans: KOMMUNIKASJON/MORGEI
Fra: Svendborg kommun
Sak: Vennskapsbyer - samarbeid
Dok: Vennskapsbysamarbeid
Lnr: 79528/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/02594-040 I Datert: 20.11.2014 Arkiv: U63 Saksans: SERVICE/NERELLE
Fra: Norrøna Hotel as
Sak: Kaptein Larsen, Norrøna Hotel AS - serverings-og skjenkebevilling
Dok: Epostkorrespondanse om uteservering
Lnr: 79534/2014 Forrige lnr: 2014/74551
---------------------------------------------------------
2013/07562-049 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 38/455 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Reinertsen AS
Sak: Riving og nybygg forretning - Stormyrveien 12 - CNC Eiendom AS
Dok: Søknad om igangsettingstillatelse
Lnr: 79538/2014 Forrige lnr: 2014/74841
---------------------------------------------------------
2013/05470-007 I Datert: 30.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: MØRKVED SYKHJEM/HELLIL
Fra: Ulrikke Sofie Næstby
Sak: Personalmappe - Ulrikke Sofie Næstby
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 79540/2014 Forrige lnr: 2014/34813
---------------------------------------------------------
2014/07332-002 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 22/3 Saksans: BYTEKNIKK/OLAKNU
Fra: Hugo Kristensen
Sak: Tilkopling og utføring av sanitæranlegg - Hugo Kristensen - Valvik - 22/3
Dok: VA-kart/situasjonsplan
Lnr: 79541/2014 Forrige lnr: 2014/77557
---------------------------------------------------------
2014/07211-002 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Underretning om mottatt bekymringsmelding
Lnr: 79543/2014 Forrige lnr: 2014/76133
---------------------------------------------------------
2014/07502-001 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Fra: Bent Aksel Nilsen
Sak: Tilleggsareal Hyttebakken - Bent Aksel Nilsen
Dok: Søknad om kjøp av tilleggsareal
Lnr: 79544/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/01574-005 N Datert: 27.11.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Tilmelding til PPT
Lnr: 79547/2014 Forrige lnr: 2013/33398
---------------------------------------------------------
2014/05229-006 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 138/4096 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Norconsult AS
Sak: Nybygg vaskehall og carport - Økonomistyring AS - Klinkerveien 5
Dok: Søknad om igangsettingstillatelse
Lnr: 79549/2014 Forrige lnr: 2014/76161
---------------------------------------------------------
2014/07505-001 N Datert: 02.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD BSK/RIIMAR
Til: Evy Anne Jeremiassen
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Tilmelding til PPT
Lnr: 79551/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07503-001 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 31/560 Saksans: BYGGESAKSKT/AASTOR
Fra: Naustvoll og Aursand arkitekter AS
Sak: Tilbygg bolig - Tony Endre Karlsen og Grete Alstad - Isdamveien 7 A
Dok: Bestilling av forhåndskonferanse
Lnr: 79553/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07372-002 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/PETLIN
Fra: Merete Fiva
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Merete Fiva
Dok: Karakterutskrift
Lnr: 79555/2014 Forrige lnr: 2014/77931
---------------------------------------------------------
2010/02746-043 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: TVERLANDET SKOLE/DOLANN
Fra: *****
U.off: Unndratt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Klage på undervisning
Lnr: 79557/2014 Forrige lnr: 2014/77291
---------------------------------------------------------
2014/02165-011 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 70/491 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Tak og Bygg AS
Sak: Nybygg boliger - 2011 Eiendom AS - Langbergveien 2
Dok: Søknad om endring av tillatelse
Lnr: 79560/2014 Forrige lnr: 2014/76765
---------------------------------------------------------
2012/04749-059 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 138/3309 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Norconsult AS
Sak: Riving/ nybygg og parkering - Burøyveien 12 AS - Burøyveien 12
Dok: Søknad om ny forlengelse av midlertidig brukstillatelse
Lnr: 79563/2014 Forrige lnr: 2014/36883
---------------------------------------------------------
2011/00999-024 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 243 Saksans: KULTURKONTORET/NESHEG
Fra: Det Kongelige Kulturdepartement
Sak: Faste tilskudd - Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS
Dok: Utbetaling av ekstraordinært tilskudd for 2014 til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester
Lnr: 79564/2014 Forrige lnr: 2014/78231
---------------------------------------------------------
2014/06651-004 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 70/16 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Nordbohus, Bernhard Olsen AS
Sak: Bolig nybygg - Kjell Elvemo - Sjurahaugen 1
Dok: Svar vedrørende mangler til innsendt søknad
Lnr: 79566/2014 Forrige lnr: 2014/74045
---------------------------------------------------------
2013/03053-021 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 41/80 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: UNO design og arkitektur AS
Sak: Nybygg bolig - Nann-Lise Breiland - Kneiken 1
Dok: Søknad om midlertidig brukstillatelse med gjennomføringsplan
Lnr: 79568/2014 Forrige lnr: 2014/19231
---------------------------------------------------------
2013/02315-018 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Fra: Mikael Myreng
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Mikael Myreng
Dok: Karakterutskrift
Lnr: 79569/2014 Forrige lnr: 2014/76442
---------------------------------------------------------
2011/06188-024 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 20/24 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Ing. Fred-G. Johansen
Sak: Nybygg bolig, garasje og uthus - Bjørn Are Ilstad - Mjelle
Dok: Beliggenhetskontroll
Lnr: 79570/2014 Forrige lnr: 2014/74024
---------------------------------------------------------
2013/02350-015 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Fra: Marvin Solgren
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Marvin Solgren
Dok: Karakterutskrift
Lnr: 79572/2014 Forrige lnr: 2014/76398
---------------------------------------------------------
2014/07146-005 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 77/150 Saksans: BYGGESAKSKT/SKOKJE
Fra: Kjell Børge Hagen
Sak: Nybygg bolig - Elisabeth Lind - Ripnesbakken 14
Dok: Attester - Snekker Kjell Børge Hagen
Lnr: 79574/2014 Forrige lnr: 2014/77817
---------------------------------------------------------
2010/03237-033 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: ALSTAD B.SK/TVETOR
Fra: Eli Jorun Ovesen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Eli Jorun Ovesen
Dok: Karakterutskrift
Lnr: 79576/2014 Forrige lnr: 2014/73498
---------------------------------------------------------
2014/07500-001 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: DNB BANK ASA
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - forespørsel
Lnr: 79577/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/11897-010 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: Q14 Saksans: BYTEKNIKK/NILSVE
Fra: Ivar Dillan
Sak: Kommunale veier og gater - Bodøsjøen
Dok: Tett drenering - Bodøsjøveien 5
Lnr: 79578/2014 Forrige lnr: 2013/85176
---------------------------------------------------------
2014/06696-005 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/TORELS
Fra: Kristina Iotsaite
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Kristina Iotsaite
Dok: Karakterutskrift
Lnr: 79582/2014 Forrige lnr: 2014/76412
---------------------------------------------------------
2013/02777-006 I Datert: 28.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: Stian Sandberg
Sak: Personalmappe - Stian Sandberg
Dok: Kursbevis
Lnr: 79584/2014 Forrige lnr: 2014/37372
---------------------------------------------------------
2011/07770-015 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/DALING
Fra: Frode Kristoffersen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Frode Kristoffersen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 79588/2014 Forrige lnr: 2014/69084
---------------------------------------------------------
2014/02516-062 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 611 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Fra: Bodø Gårdeierforening, v/Jess-Owe Johansen
Sak: Leie av plass på torget, i gågata og i Glasshuset 2014
Dok: Underskrevet leieavtale
Lnr: 79590/2014 Forrige lnr: 2014/79115
---------------------------------------------------------
2014/07172-005 I Datert: 25.11.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SØLVSUPER/KARANIT
Fra: Kristina Faksvåg Krog
Sak: Personalmappe - Kristina Faksvåg Krogh
Dok: Bekreftelse på utdanning
Lnr: 79591/2014 Forrige lnr: 2014/77525
---------------------------------------------------------
2010/01025-017 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****07/2953
Dok: Søknad om bytte av leilighet
Lnr: 79593/2014 Forrige lnr: 2014/78370
---------------------------------------------------------
2014/01758-005 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ANDLIN
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Tilleggsdokumentasjon
Lnr: 79595/2014 Forrige lnr: 2014/79131
---------------------------------------------------------
2012/00257-010 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: NAV Bodø
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Vedlegg til boligsøknad
Lnr: 79596/2014 Forrige lnr: 2014/52885
---------------------------------------------------------
2014/06867-004 U Datert: 03.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Underskrevet husleiekontrakt
Lnr: 79600/2014 Forrige lnr: 2014/73227
---------------------------------------------------------
2014/06867-005 I Datert: 03.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Bostøtteerklæring
Lnr: 79601/2014 Forrige lnr: 2014/79600
---------------------------------------------------------
2014/01098-047 I Datert: 26.09.2014 Arkiv: 611 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: Servicetorget
Sak: Utleverte nabolister 2014 - matrikkellovens § 30
Dok: Naboliste 91/40, 42/53, 41/13, 40/9, 55/27, 77/150, 232/3, 138/958, 124/3, 124/89, 124/165, 22/9, 41/784, 138/2640,
70/1041, 70/174,39/473, 30/225, 62/32, 39/734, 138/3752, 116/73, 72/4, 39/735, 41/1060, 62/4, 25/48,
Lnr: 79602/2014 Forrige lnr: 2014/78831
---------------------------------------------------------
2012/00576-008 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om forlengelse av nåværende leieforhold
Lnr: 79603/2014 Forrige lnr: 2014/77435
---------------------------------------------------------
2014/07511-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 43/456 Saksans: GEODATA/HELTRO
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Oppmålingsforretning - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Fenesveien 10
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 79605/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/03017-024 I Datert: 08.12.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Vedlegg til boligsøknad
Lnr: 79606/2014 Forrige lnr: 2014/77457
---------------------------------------------------------
2014/07510-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 43/198 Saksans: GEODATA/HELTRO
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Oppmålingsforretning - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Fenesveien 10
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 79607/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07509-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 43/38 Saksans: GEODATA/HELTRO
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Oppmålingsforretning - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Fenesveien 10
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 79610/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/06624-036 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Solbjørg Fjære
Sak: Rekrutteringssak Sølvsuper helse- og velferdssenter - Sykepleiere
Dok: Takker ja til stilling
Lnr: 79612/2014 Forrige lnr: 2014/79014
---------------------------------------------------------
2014/07508-001 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 37/400 Saksans: GEODATA/[Ufordelt]
Fra: Bodø kommune, eiendomskontoret
Sak: Oppmålingsforretning - Bodø kommune v/ eiendomskontoret - Bodøsjøen
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 79614/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2014/07512-001 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 26/73 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Byggsøk Norge
Sak: Nybygg bolig - Katarina G. Strand - Stranda, Myklebostad
Dok: Ett-trinns søknadsbehandling del 1
Lnr: 79620/2014 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/03459-023 I Datert: 24.11.2014 Arkiv: 614 Saksans: TJBYGG/VOLSVE
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Sentrum sykehjem - samsvarserklæringer
Dok: Samsvarserklæring
Lnr: 79622/2014 Forrige lnr: 2014/72209
---------------------------------------------------------
2014/07512-002 I Datert: 05.12.2014 Arkiv: 26/73 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Byggsøk Norge
Sak: Nybygg bolig - Katarina G. Strand - Stranda, Myklebostad
Dok: Ett-trinns søknadsbehandling del 2
Lnr: 79624/2014 Forrige lnr: 2014/79620
---------------------------------------------------------
2011/08337-004 I Datert: 20.10.2014 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/KASCRH
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Vebjørn Tandbergsvei - samsvarserklæringer
Dok: Samsvarserklæring - Vebjørn Tandbergsvei 3
Lnr: 79625/2014 Forrige lnr: 2012/1603
---------------------------------------------------------
2010/02648-025 I Datert: 08.11.2014 Arkiv: 614 Saksans: TJBYGG/VOLSVE
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Kongensgate 14 - samsvarserklæringer
Dok: Samsvarserklæring
Lnr: 79626/2014 Forrige lnr: 2014/51251
---------------------------------------------------------
2013/02249-050 I Datert: 07.12.2014 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/VALKAR
Fra: Reinslettas Venner
Sak: Detaljreguleringsplan - Ragnar Schjølbergs vei nr 1, 3 og 5
Dok: Friområdet/balløkka på Reinsletta - ber om svar på problemstillinger
Lnr: 79627/2014 Forrige lnr: 2014/78688
---------------------------------------------------------
2010/00595-248 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: Eiendomskontoret v/Rune Aas Larsen
Sak: Kulturkvartalet - Felles - Offentlige anskaffelser/ anskaffelsesprotokoll 09/511
Dok: Overtakelsesprotokoller K 410 - Elektro kulturhus og bibliotek
Lnr: 79629/2014 Forrige lnr: 2014/79447
---------------------------------------------------------
2011/08846-013 I Datert: 12.11.2014 Arkiv: 614 Saksans: TJBYGG/VOLSVE
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Gamle riksvei 18 - samsvarserklæring
Dok: Samsvarserklæring
Lnr: 79630/2014 Forrige lnr: 2014/72201
---------------------------------------------------------
2010/10142-003 I Datert: 01.12.2014 Arkiv: 614 Saksans: KOMM.TEKNIS/KILKAR
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Sjysletta pumpestasjon - samsvarserklæringer
Dok: Samsvarserklæring
Lnr: 79633/2014 Forrige lnr: 2010/45244
---------------------------------------------------------
2014/01098-048 I Datert: 12.09.2014 Arkiv: 611 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: Servicetorget
Sak: Utleverte nabolister 2014 - matrikkellovens § 30
Dok: Naboliste 138/4096, 38/3, 40/167, 43/500, 37/223, 37/209, Mats- Dahl Johansen, 75/17, 223/15, 31/1455, 31/797, 23/24,
232/3, 43/783, Espen Angell, 111/1, 232/3, 138/1988, 138/2606, 43/719, 22/7, 38/146
Lnr: 79638/2014 Forrige lnr: 2014/79602
---------------------------------------------------------
2014/01098-049 I Datert: 12.09.2014 Arkiv: 611 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: servicetorget
Sak: Utleverte nabolister 2014 - matrikkellovens § 30
Dok: Naboliste 31/1613, 138/3485, 20/3, Odd Arne Savjord, 23/230, 28/48
Lnr: 79642/2014 Forrige lnr: 2014/79638
---------------------------------------------------------
2014/01098-050 I Datert: 10.10.2014 Arkiv: 611 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: Servicetorget
Sak: Utleverte nabolister 2014 - matrikkellovens § 30
Dok: Naboliste 41/106, 138/2351, 71/2, 15/7, 43/200, 32/452, 32/529, 38/423, 71/82, 41/756, 29/290, 41/56, 41/290, 110/92,
138/4025, 32/156, 43/973, 114/14, 29/64, 138/2507, 110/11, 71/155,
Lnr: 79647/2014 Forrige lnr: 2014/79642
---------------------------------------------------------
2014/01098-051 I Datert: 10.10.2014 Arkiv: 611 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: Servicetorget
Sak: Utleverte nabolister 2014 - matrikkellovens § 30
Dok: Naboliste 17/1075, 40/21, Svein Tenggren, 32/538, 43/1048, 38/711, 39/427, 283/2, 42/795, 29/165, 58/22, 70/517, Eivind
Kvalvåg, 80/13, Thomas Aasen
Lnr: 79649/2014 Forrige lnr: 2014/79647
---------------------------------------------------------
2013/08042-007 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: BJERK/WIANJUN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Samtykke erklæring
Lnr: 79654/2014 Forrige lnr: 2014/64369
---------------------------------------------------------
2014/07351-004 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Fra: Tina Tollerud
Sak: Personalmappe - Tina Tollerud
Dok: CV
Lnr: 79658/2014 Forrige lnr: 2014/77664
---------------------------------------------------------
2014/06473-002 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: SKAUG SKOLE/OVEEVA
Fra: Marita Bjørklund
Sak: Personalmappe - Marita Bjørklund
Dok: CV
Lnr: 79659/2014 Forrige lnr: 2014/68223
---------------------------------------------------------
2014/05506-005 X Datert: 05.12.2014 Arkiv: L80 Saksans: TEKNISK AVD/STABJO
Til:
Sak: Utbyggingsavtale - Hunstadmoen - Thallekrysset - Statens Vegvesen
Dok: Rv 80 - Utbyggingsavtale - signert utgave + 2 vedlegg
Lnr: 79660/2014 Forrige lnr: 2014/73768
---------------------------------------------------------
2011/06288-018 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/ELDKAR
Fra: Kirsti E. B. Jørgensen
Sak: Personalmappe - Kirsti Elise Bakken Jørgensen
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 79668/2014 Forrige lnr: 2014/76254
---------------------------------------------------------
2014/01098-052 I Datert: 24.10.2014 Arkiv: 611 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: Servicetorget
Sak: Utleverte nabolister 2014 - matrikkellovens § 30
Dok: Naboliste 43/456, 43/198, 43/38, 145/40, 138/3361, 138/3223, 28/36, 31/869, 69/22, 138/4386, 138/4560, Svalehus AS,
Ersvik Graving og Transport
Lnr: 79669/2014 Forrige lnr: 2014/79649
---------------------------------------------------------
2014/06488-004 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: ****** ***** Saksans: RENHOLDSEKSJON/BUSIRI
Fra: Silje Merethe Henriksen Bye
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Silje Merethe Henriksen Bye
Dok: CV og attester
Lnr: 79673/2014 Forrige lnr: 2014/78640
---------------------------------------------------------
2014/01098-053 I Datert: 24.10.2014 Arkiv: 611 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: Servicetorget
Sak: Utleverte nabolister 2014 - matrikkellovens § 30
Dok: Naboliste Svein Kildemo, Husfolket AS, 4 Kløveren Eiend.AS, Norconsult, Byggmester Skipnes AS, ByggPartner AS, Byggsøk
Norge, Lorents Urgård, Eiendomsktr. B.K, 115/102, Byggmester Solvoll,
Lnr: 79674/2014 Forrige lnr: 2014/79669
---------------------------------------------------------
2014/01098-054 I Datert: 24.10.2014 Arkiv: 611 Saksans: GEODATA/HANJOR
Fra: Servicetorget
Sak: Utleverte nabolister 2014 - matrikkellovens § 30
Dok: Naboliste Ark. FYRI AS, Naustvoll arkit. AS, Søkertorget AS, Byggproffen AS, Wiggo Selsbakk, Bodø Energi, Naustvoll Ark.
40/269, Hugo Kristensen, Byggm. E.Skipnes, Byggm. Vikjord
Lnr: 79677/2014 Forrige lnr: 2014/79674
---------------------------------------------------------
2014/06642-002 I Datert: 04.12.2014 Arkiv: 70/1084 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Søkertorget AS
Sak: Skur for handlevogner - Nordnorsk butikkutvikling - Grøttingen 1
Dok: Nabosamtykke
Lnr: 79678/2014 Forrige lnr: 2014/70373
---------------------------------------------------------
2014/06054-005 I Datert: 09.12.2014 Arkiv: 55/158 Saksans: BYGGESAKSKT/NIEHUL
Fra: BE-Con AS
Sak: Nybygg/ tilbygg - Kari og Håvard Andre Tande-Nilsen - Gammelveien 41 B
Dok: Ber om lenger frist for komplettering
Lnr: 79680/2014 Forrige lnr: 2014/77118
---------------------------------------------------------
2010/00660-030 U Datert: 09.12.2014 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/DANKUR
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Matematikkundervisning
Lnr: 79681/2014 Forrige lnr: 2014/67771
---------------------------------------------------------
2013/03660-002 I Datert: 02.12.2014 Arkiv: 63/125 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Per Sofus Kvalvik
Sak: Fritidsbolig - Per Sofus Kvalvik - Vatnet
Dok: Søknad
Lnr: 79682/2014 Forrige lnr: 2013/37904                                                                                      
 

Tips en venn

Tips en venn

x