75 55 50 00

Du er her:

Offentlig journal 08.05.2013


Offentlig journal
Journaldato: 08.05.2013, Journalenhet: JBK - Journalførende enhet, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J,A
---------------------------------------------------------
2013/00043-026 X Datert: 04.04.2013 Arkiv: L30 Saksans: GEODATAKONTORET/HANJOR
Til:
Sak: Matrikkelrettinger 2013
Dok: Sak 2012/8870, 91/5
Lnr: 22687/2013 Forrige lnr: 2013/23192
---------------------------------------------------------
2013/00043-025 X Datert: 05.04.2013 Arkiv: L30 Saksans: GEODATAKONTORET/HANJOR
Til:
Sak: Matrikkelrettinger 2013
Dok: Sak 2013/282, 138/4090
Lnr: 23192/2013 Forrige lnr: 2013/23230
---------------------------------------------------------
2013/00043-024 X Datert: 05.04.2013 Arkiv: L30 Saksans: GEODATAKONTORET/HANJOR
Til:
Sak: Matrikkelrettinger 2013
Dok: Sak 2012/7605, 43/266
Lnr: 23230/2013 Forrige lnr: 2013/25185
---------------------------------------------------------
2012/07005-009 U Datert: 08.04.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: BODØ KULTURSKOLE/HUNMOR
Til: Ole Martin Bendiksen
Sak: Personalmappe - Ole Martin Bendiksen
Dok: Arbeidsavtale 01.04.13 - 31.21.13
Lnr: 23412/2013 Forrige lnr: 2013/24900
---------------------------------------------------------
2012/08020-007 X Datert: 08.04.2013 Arkiv: 227/50 Saksans: GEODATAKONTORET/UTVLAR
Til:
Sak: Oppmålingsforretning - Jan-Erik Opli v/ Eiendomskontoret - Misvær
Dok: Sjekkliste landmåler
Lnr: 23593/2013 Forrige lnr: 2013/27457
---------------------------------------------------------
2013/02199-004 X Datert: 09.04.2013 Arkiv: 32/800 Saksans: GEODATAKONTORET/HELTRO
Til:
Sak: Oppmålingsforretning - Odd Emil og Grete Bang Ingebrigtsen - Storvikhamran 55 A
Dok: Sjekkliste
Lnr: 23970/2013 Forrige lnr: 2013/27557
---------------------------------------------------------
2010/14300-009 U Datert: 11.04.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: NORDSIA/N RØNV/KASTOR
Til: Ida Welde
Sak: Personalmappe - Ida Welde
Dok: Arbeidsavtale 01.05.13 - 30.04.14
Lnr: 24359/2013 Forrige lnr: 2013/22689
---------------------------------------------------------
2010/01458-118 U Datert: 12.04.2013 Arkiv: Q22 Saksans: BYTEKNIKK/HANSTIG
Til: M3 Anlegg AS
Sak: Fortau og vannledning - Hunstadringen ved barneskolen09/5703
Dok: EM 2 - Uenighet om beregning av anbrakte masser
Lnr: 24765/2013 Forrige lnr: 2013/25177
---------------------------------------------------------
2012/08808-015 N Datert: 15.04.2013 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/BAKKAJ
Til: Erik Pedersen
Sak: Botilbud Garnveien - Eiendomskontoret
Dok: Botilbud Garnveien -finansiering av prosjekt
Lnr: 25106/2013 Forrige lnr: 2013/30425
---------------------------------------------------------
2013/00043-023 X Datert: 15.04.2013 Arkiv: L30 Saksans: GEODATAKONTORET/HANJOR
Til:
Sak: Matrikkelrettinger 2013
Dok: Speiderveien 6-8, areal
Lnr: 25185/2013 Forrige lnr: 2013/27694
---------------------------------------------------------
2013/02434-002 X Datert: 15.04.2013 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Til:
Sak: Russ 2013 - leie av parkeringsplassen ved svømmehallen
Dok: Avtale med russ 2013 om leie av parkeringsplassen foran svømmehallen
Lnr: 25227/2013 Forrige lnr: 2013/30851
---------------------------------------------------------
2013/00255-026 N Datert: 16.04.2013 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/VALKAR
Til: Erik Pedersen
Sak: Reguleringsplanarbeid - Vollsletta
Dok: Områderegulering Vollsletta -behov for midler til rådgiverbistand
Lnr: 25434/2013 Forrige lnr: 2013/29033
---------------------------------------------------------
2011/03983-012 X Datert: 17.04.2013 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/ASHROL
Til: Roger Jenssen
Sak: Leie av lokale - ReMida Kreativt gjenbrukssenter i Salten
Dok: Leieavtale
Lnr: 25822/2013 Forrige lnr: 2013/25917
---------------------------------------------------------
2013/00044-050 X Datert: 19.04.2013 Arkiv: L32 Saksans: GEODATAKONTORET/HANJOR
Til:
Sak: Gate- og veinavn - adressetildeling 2013
Dok: Sak 2013/336, 138/1193
Lnr: 26576/2013 Forrige lnr: 2013/25272
---------------------------------------------------------
2010/01713-024 U Datert: 22.04.2013 Arkiv: U62 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/NERELLE
Til: Bunnpris Stormyra As
Sak: Bunnpris Stormyra AS - salgsbevilling
Dok: Internkontroll etter alkoholloven - Bunnpris Stormyra 11.4.2013
Lnr: 26622/2013 Forrige lnr: 2012/52515
---------------------------------------------------------
2010/15734-060 X Datert: 16.04.2013 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/NERELLE
Til:
Sak: Kafe Kafka - serverings- og skjenkebevilling
Dok: E-postkorrespondanse "vinkveld"
Lnr: 27184/2013 Forrige lnr: 2012/66245
---------------------------------------------------------
2013/00961-015 U Datert: 24.04.2013 Arkiv: 243 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/SKAFIN
Til: Saltfjellet rbd v/Per Thomas Kuhmunen m.fl.
Sak: Tilskudd til investering i beitefelt i Nordland - 2013
Dok: Befaring vedr. to søknader om sperregjerder som spesielle miljøtiltak i jordbruket-Vestersiden sausankerlag.
Lnr: 27875/2013 Forrige lnr: 2013/30095
---------------------------------------------------------
2013/01718-006 X Datert: 26.04.2013 Arkiv: 035 Saksans: TA-FELLES/SCHHEL
Til: Ståle Enge m.fl.
Sak: Byteknikk Drift - Seksjonsledermøter 2013
Dok: Seksjonsledermøte - Byteknikk Drift 6/13
Lnr: 28375/2013 Forrige lnr: 2013/26271
---------------------------------------------------------
2010/09719-013 U Datert: 26.04.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/RASTOV
Til: Bente Grønnevik
Sak: Personalmappe - Bente Janita Myrvoll Grønnevik
Dok: Arbeidsavtale 25.04.13 - 31.12.13
Lnr: 28464/2013 Forrige lnr: 2013/19046
---------------------------------------------------------
2012/07690-007 U Datert: 26.04.2013 Arkiv: 77/10 Saksans: GEODATAKONTORET/HELTRO
Til: Partsliste
Sak: Oppmålingsforretning - Lisbeth, Eva Johanna, Johan Niklas, Nina Elisabeth og Sven Stephan J. Stenersen - Ripnes
Dok: Varsel om oppmålingsforretning
Lnr: 28470/2013 Forrige lnr: 2013/28468
---------------------------------------------------------
2012/07690-008 X Datert: 26.04.2013 Arkiv: 77/10 Saksans: GEODATAKONTORET/HELTRO
Til:
Sak: Oppmålingsforretning - Lisbeth, Eva Johanna, Johan Niklas, Nina Elisabeth og Sven Stephan J. Stenersen - Ripnes
Dok: Sjekkliste
Lnr: 28473/2013 Forrige lnr: 2013/28470
---------------------------------------------------------
2010/00920-101 X Datert: 26.04.2013 Arkiv: 035 Saksans: KOMM.TEKNIS/JOHMARV
Til: Marvin Jakob Johansen m.fl.
Sak: Kommunalteknisk kontor - seksjonsledermøter 2010, 2011 og 201209/220
Dok: Ledermøte - Byteknikk 12/13
Lnr: 28515/2013 Forrige lnr: 2013/26632
---------------------------------------------------------
2013/01268-005 U Datert: 26.04.2013 Arkiv: 138/2180 Saksans: GEODATAKONTORET/HELTRO
Til: Lillian Olsen
Sak: Oppmålingsforretning - Lillian Olsen - Sjøgata 37
Dok: Oppmålingsforretning - purring på pantefrafall
Lnr: 28569/2013 Forrige lnr: 2013/23759
---------------------------------------------------------
2012/07974-003 U Datert: 26.04.2013 Arkiv: 211/5 Saksans: GEODATAKONTORET/UTVLAR
Til: Ståle Enge m.fl.
Sak: Oppmålingsforretning - Ståle Enge - Enge
Dok: Varsel om oppmålingsforretning
Lnr: 28607/2013 Forrige lnr: 2013/16947
---------------------------------------------------------
2012/08509-006 U Datert: 26.04.2013 Arkiv: 138/4356 Saksans: GEODATAKONTORET/HELTRO
Til: Johan Steinsvik
Sak: Oppmålingsforretning - Johan og Elsa Steinsvik - Amtmann Hegges vei 2
Dok: Fullføring av fradeling - Amtm. Hegges vei 2
Lnr: 28618/2013 Forrige lnr: 2013/10405
---------------------------------------------------------
2013/02049-003 U Datert: 26.04.2013 Arkiv: 138/1482 Saksans: BYGGESAKSKT/JOHMAR
Til: Maria Nerheim
Sak: Ulovlighet loft - Jan Gunnar og Karin Jorid Gabrielsen - Parkveien 20
Dok: Utsettelse på frist for varsel om pålegg og tvangsmulkt
Lnr: 28622/2013 Forrige lnr: 2013/25939
---------------------------------------------------------
2010/05949-032 U Datert: 29.04.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET/ØVRE RØNVIK, HJ.TJ/MORTGRE
Til: Anne Mette Henriksen
Sak: Personalmappe - Anne-Mette Henriksen
Dok: Arbeidsavtale 13.05-16.06.13
Lnr: 28684/2013 Forrige lnr: 2013/24986
---------------------------------------------------------
2011/07854-026 X Datert: 29.04.2013 Arkiv: 034 Saksans: PO-KONTOR/LIEEIR
Til:
Sak: Helhetlig organisering - Bodø kommune
Dok: Bystyrets vedtak av 13.09. 2012
Lnr: 28692/2013 Forrige lnr: 2013/17394
---------------------------------------------------------
2010/00692-030 U Datert: 29.04.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Til: Malin Sørensen
Sak: Personalmappe - Malin Sørensen
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 28707/2013 Forrige lnr: 2013/27230
---------------------------------------------------------
2010/01176-018 U Datert: 29.04.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/JOHAKR
Til: Kathrine Iren Skille
Sak: Personalmappe - Katrine Iren Skille
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 28738/2013 Forrige lnr: 2013/23277
---------------------------------------------------------
2013/02200-002 U Datert: 29.04.2013 Arkiv: 37/134 Saksans: GEODATAKONTORET/SUNPER
Til: Preben Olavsen
Sak: Oppmålingsforretning - Preben Olavsen - Skeiddalen 19
Dok: Oppmålingsforretning - eiendommen 37/134
Lnr: 28814/2013 Forrige lnr: 2013/22824
---------------------------------------------------------
2013/02644-002 U Datert: 29.04.2013 Arkiv: 117/17 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/VALKNU
Til: Daniel Monsvoll Larsen
Sak: Konsesjon på erverv av fast eiendom - Daniel Monsvoll Larsen
Dok: Vedtak - Søknad om konsesjon gnr. 117 bnr. 17
Lnr: 28860/2013 Forrige lnr: 2013/27456
---------------------------------------------------------
2010/01306-026 U Datert: 29.04.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/BOREVA
Til: Monica Skavhaug
Sak: Personalmappe - Monika Skavhaug
Dok: Tilsettingsbrev
Lnr: 28892/2013 Forrige lnr: 2013/23337
---------------------------------------------------------
2013/02342-003 N Datert: 29.04.2013 Arkiv: 110/132 Saksans: BYGGESAKSKT/MORGRE
Til: Grete Bach Mortensen
Sak: Nybygg fritidsbolig - Marit Annie Fagermo - Valnes
Dok: Oppmålingsforretning over gnr 110 bnr 132
Lnr: 28893/2013 Forrige lnr: 2013/28587
---------------------------------------------------------
2013/00912-013 U Datert: 29.04.2013 Arkiv: V65 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/SKAFIN
Til: Kjell Ove Wang
Sak: Jordleie 2013
Dok: Godkjenning av avtale om jordleie - 119/1
Lnr: 28902/2013 Forrige lnr: 2013/28585
---------------------------------------------------------
2013/00912-014 U Datert: 29.04.2013 Arkiv: V65 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/SKAFIN
Til: Åge Andersen
Sak: Jordleie 2013
Dok: Godkjenning av avtale om leie av jord - 121/17
Lnr: 28915/2013 Forrige lnr: 2013/28902
---------------------------------------------------------
2012/05385-008 U Datert: 29.04.2013 Arkiv: 138/1346 Saksans: GEODATAKONTORET/HELTRO
Til: Bodø kommune, Eiendomskontoret
Sak: Oppmålingsforretning - Eiendomskontoret - Tollbugata 5
Dok: Gebyrberegning
Lnr: 29012/2013 Forrige lnr: 2013/28897
---------------------------------------------------------
2013/02713-002 U Datert: 29.04.2013 Arkiv: 138/1882 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Til: Merete Almbakk m.fl.
Sak: Oppheving av seksjonering - Kåre Paulsen - Haakon VII gt 19
Dok: Oppheving av seksjonering - Haakon VII gt. 19 a i Bodø
Lnr: 29024/2013 Forrige lnr: 2013/28140
---------------------------------------------------------
2011/07117-015 U Datert: 29.04.2013 Arkiv: 77/95 Saksans: GEODATAKONTORET/HELTRO
Til: Kjell Olsen
Sak: Oppmålingsforretning - Kjell Olsen - Kapstø
Dok: Oppmålingsforretning bnr 77/95 - saken avsluttes
Lnr: 29027/2013 Forrige lnr: 2012/30505
---------------------------------------------------------
2010/03737-010 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** *****
Dok: Endelig avslag på søknad om kommunal bolig
Lnr: 29059/2013 Forrige lnr: 2013/11213
---------------------------------------------------------
2010/05522-010 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Endelig avslag på søknad om kommunal bolig
Lnr: 29065/2013 Forrige lnr: 2013/17643
---------------------------------------------------------
2011/05843-028 N Datert: 30.04.2013 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/NERELLE
Til: Sissel Hoseth Carlsen
Sak: Festvåg Grendehus - skjenkebevilling enkeltanledning
Dok: Anmodning om uttalelse - skjenkebevilling for enkelt anledning 25.5.2013
Lnr: 29072/2013 Forrige lnr: 2013/29070
---------------------------------------------------------
2013/00082-007 X Datert: 30.04.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYPLAN1/KASKNU
Til: Svein Ove Moen m.fl.
Sak: Parkeringsanlegg under bakken - Rådhusparken/Solparken
Dok: Møte nr. 2 - prosjektgruppe for parkeringsanlegg under grunnen i Rådhusparken/Solparken
Lnr: 29075/2013 Forrige lnr: 2013/29831
---------------------------------------------------------
2013/00044-052 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: L32 Saksans: GEODATAKONTORET/HANJOR
Til: Adresseliste
Sak: Gate- og veinavn - adressetildeling 2013
Dok: Omadressering av Vei 1285, Gnr.20, Husnr.6-46
Lnr: 29080/2013 Forrige lnr: 2013/18013
---------------------------------------------------------
2013/00593-004 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: 238/10 Saksans: GEODATAKONTORET/UTVLAR
Til: Arild Peter Jakobsen m.fl.
Sak: Oppmålingsforretning - Odd Jørgen Nilsen - Breivik Øvre
Dok: Nytt tidspunkt for oppmålingsforretning
Lnr: 29163/2013 Forrige lnr: 2013/27617
---------------------------------------------------------
2013/00593-005 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: 238/10 Saksans: GEODATAKONTORET/UTVLAR
Til: Kartverket tinglysing
Sak: Oppmålingsforretning - Odd Jørgen Nilsen - Breivik Øvre
Dok: Begjæring om sletting av heftelse
Lnr: 29167/2013 Forrige lnr: 2013/29163
---------------------------------------------------------
2013/01654-002 X Datert: 30.04.2013 Arkiv: 38/118 Saksans: GEODATAKONTORET/BOTOLE
Til:
Sak: Bygningsutsett - Roar Grønmo - Edvartsons vei 1
Dok: Plassering av tiltak Gnr. 38 Bnr. 118, Edvardsons vei 1.
Lnr: 29182/2013 Forrige lnr: 2013/16370
---------------------------------------------------------
2013/01639-003 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: 76/12 Saksans: GEODATAKONTORET/SKAKNU
Til: Greta Wolden
Sak: Oppmålingsforretning - Greta Wolden m/flere - Saltstraumen
Dok: Protokoll
Lnr: 29185/2013 Forrige lnr: 2013/29189
---------------------------------------------------------
2013/01639-002 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: 76/12 Saksans: GEODATAKONTORET/SKAKNU
Til: Greta Wolden
Sak: Oppmålingsforretning - Greta Wolden m/flere - Saltstraumen
Dok: Kart
Lnr: 29189/2013 Forrige lnr: 2013/16168
---------------------------------------------------------
2013/01639-004 X Datert: 30.04.2013 Arkiv: 76/12 Saksans: GEODATAKONTORET/SKAKNU
Til:
Sak: Oppmålingsforretning - Greta Wolden m/flere - Saltstraumen
Dok: Krav om matrikkelføring
Lnr: 29191/2013 Forrige lnr: 2013/29185
---------------------------------------------------------
2013/01654-003 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: 38/118 Saksans: GEODATAKONTORET/BOTOLE
Til: Roar Grønmo
Sak: Bygningsutsett - Roar Grønmo - Edvartsons vei 1
Dok: Følgeskriv plassering av tiltak Gnr. 38/118 - to bygninger.
Lnr: 29222/2013 Forrige lnr: 2013/29182
---------------------------------------------------------
2013/02851-001 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Til: Per-Arne Ludvigsen
Sak: Personalmappe - Per-Arne Ludvigsen
Dok: Rammeavtale 01.05.13 - 31.12.13
Lnr: 29228/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/01005-010 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: 231/1 Saksans: GEODATAKONTORET/UTVLAR
Til: Ann J. Kvarv Sommerseth
Sak: Oppmålingsforretning - Ann Jorunn Kvarv Sommerseth - Kvarv, Misvær
Dok: Tinglyst melding - Ny matrikkelenhet gnr. 231/43,
Lnr: 29236/2013 Forrige lnr: 2013/28122
---------------------------------------------------------
2010/03615-017 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** *****09/6817
Dok: Oppgjør etter utflytting - ***** *****
Lnr: 29251/2013 Forrige lnr: 2013/28240
---------------------------------------------------------
2013/02859-001 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: VESTBYEN BARNEHAGE/GISHEI
Til: Stig - Petter Nygård
Sak: Personalmappe - Stig-Petter Nygård
Dok: Arbeidsavtale 13.05.13 - 31.12.13
Lnr: 29265/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/02372-009 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Til: Zahl Holding AS
Sak: Næringstomt - Zahl Holding AS - Bodø havn
Dok: Kjøpekontrakt tomt på Rønvikleira
Lnr: 29273/2013 Forrige lnr: 2013/24135
---------------------------------------------------------
2011/10485-017 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/OTTTRU
Til: Martine Bakke
Sak: Personalmappe - Martine Kristin Bakke
Dok: Arbeidsavtale 27.05.13 - 31.03.14
Lnr: 29313/2013 Forrige lnr: 2013/22446
---------------------------------------------------------
2012/00488-007 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: 70/234 Saksans: GEODATAKONTORET/TROROA
Til: Statens Kartverk Tinglysing
Sak: Oppmålingsforretning - Eiendomskontoret - Høgåsen
Dok: Melding til tinglysing - Ny matrikkelenhet gnr. 70 bnr. 1092
Lnr: 29322/2013 Forrige lnr: 2013/26096
---------------------------------------------------------
2010/03379-034 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/NERELLE
Til: Skagen Hotel AS
Sak: Skagen Hotell - serverings- og skjenkebevilling 04/1359
Dok: Innvilget utvidet skjenkeareal 2.5.2013
Lnr: 29339/2013 Forrige lnr: 2013/29290
---------------------------------------------------------
2013/01902-060 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29463/2013 Forrige lnr: 2013/29462
---------------------------------------------------------
2013/01902-061 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29464/2013 Forrige lnr: 2013/29463
---------------------------------------------------------
2013/01902-062 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29465/2013 Forrige lnr: 2013/29464
---------------------------------------------------------
2013/01902-063 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29466/2013 Forrige lnr: 2013/29465
---------------------------------------------------------
2013/01902-064 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29467/2013 Forrige lnr: 2013/29466
---------------------------------------------------------
2013/01902-065 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29468/2013 Forrige lnr: 2013/29467
---------------------------------------------------------
2013/01902-066 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29469/2013 Forrige lnr: 2013/29468
---------------------------------------------------------
2013/01902-067 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29470/2013 Forrige lnr: 2013/29469
---------------------------------------------------------
2013/01902-068 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29471/2013 Forrige lnr: 2013/29470
---------------------------------------------------------
2013/01902-069 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29472/2013 Forrige lnr: 2013/29471
---------------------------------------------------------
2013/01902-070 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29473/2013 Forrige lnr: 2013/29472
---------------------------------------------------------
2013/01902-071 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29474/2013 Forrige lnr: 2013/29473
---------------------------------------------------------
2013/01902-072 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29475/2013 Forrige lnr: 2013/29474
---------------------------------------------------------
2013/01902-073 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29476/2013 Forrige lnr: 2013/29475
---------------------------------------------------------
2013/01902-074 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29477/2013 Forrige lnr: 2013/29476
---------------------------------------------------------
2013/01902-075 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29478/2013 Forrige lnr: 2013/29477
---------------------------------------------------------
2013/01902-076 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29479/2013 Forrige lnr: 2013/29478
---------------------------------------------------------
2013/01902-077 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29480/2013 Forrige lnr: 2013/29479
---------------------------------------------------------
2013/01902-078 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29481/2013 Forrige lnr: 2013/29480
---------------------------------------------------------
2013/01902-079 U Datert: 01.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk - konsulent/sekretær
Dok: Avslag
Lnr: 29482/2013 Forrige lnr: 2013/29481
---------------------------------------------------------
2010/03532-034 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SALTSTRAUMEN, HJEMMETJENESTEN/VALMAT
Til: Aina Løkås
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Aina Løkås
Dok: ***** *****
Lnr: 29524/2013 Forrige lnr: 2013/22878
---------------------------------------------------------
2013/02733-005 X Datert: 02.05.2013 Arkiv: 145/60 Saksans: BYGGESAKSKT/MORGRE
Til:
Sak: Deling av grunneiendom - Eiendomskontoret - Stormyrveien
Dok: Korrekt faktura
Lnr: 29538/2013 Forrige lnr: 2013/28456
---------------------------------------------------------
2013/02171-110 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Yngve Sjøberg
Sak: Feilparkeringer - april 2013
Dok: Feilparkering i Hålogalandsgata
Lnr: 29550/2013 Forrige lnr: 2013/28917
---------------------------------------------------------
2012/00146-073 N Datert: 02.05.2013 Arkiv: 035 Saksans: STADIONT SY/KLEBRT
Til: Ann Kristin Johnsen
U.off: Unntatt etter off.l. § 16 Grad: 16
Sak: Stadiontunet sykehjem - onsdagsmøter
Dok: Referat fra avdelingsmøte 2. etg, 01.05.2013
Lnr: 29554/2013 Forrige lnr: 2013/29261
---------------------------------------------------------
2013/01108-006 X Datert: 02.05.2013 Arkiv: 38/101 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til:
Sak: Riving av bolig - Karosseritomta AS - Stormyrveien 43
Dok: Faktura rammetillatelse
Lnr: 29559/2013 Forrige lnr: 2013/29407
---------------------------------------------------------
2012/05897-015 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: 42/753 Saksans: BYGGESAKSKT/ROSSTE
Til: Kjell Andreassen og Turid Rødfjell
Sak: Utbedring mur - Kjell Andreassen og Turid Rødfjell - Gamle Kongsvei 106
Dok: Utsettelse av frist for etterkommelse av pålegg
Lnr: 29590/2013 Forrige lnr: 2013/29325
---------------------------------------------------------
2013/02171-111 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Kay-Steinar Egerdahl
Sak: Feilparkeringer - april 2013
Dok: Feilparkering i Hålogalandsgata
Lnr: 29593/2013 Forrige lnr: 2013/29550
---------------------------------------------------------
2013/02087-031 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Grethe Mortensen
Sak: Tilsetting - Rønvik / Nordsia Hjemmetjeneste - Sekretær
Dok: Tilbud på stilling som sekretær ved Rønvik/Nordsia hjemmetjeneste
Lnr: 29605/2013 Forrige lnr: 2013/29310
---------------------------------------------------------
2013/01911-006 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: 138/2350 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til: Leif N Knutsen
Sak: Tilbygg bolig - Leif N. Knutsen - Lunevollen 21
Dok: Tillatelse
Lnr: 29606/2013 Forrige lnr: 2013/29361
---------------------------------------------------------
2013/01077-004 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: 138/2044 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Til: Sameiet Storgt. 78 v/ Stig-Andre Lexberg
Sak: Ulovlig bruksendring m.m. - Frank Håvard Hansen - Storgata 78
Dok: Pålegg og tvangsmulkt
Lnr: 29612/2013 Forrige lnr: 2013/16413
---------------------------------------------------------
2013/01709-037 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Martine Bakke
Sak: Tilsetting - Sølvsuper - Lillehuset - 2 x Miljøarbeider
Dok: Tilbud om 80 % stilling som miljøarbeider ved Sølvsuper helse- og velferdssenter - Lillehuset
Lnr: 29617/2013 Forrige lnr: 2013/25890
---------------------------------------------------------
2013/02171-112 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Jørn-Tommy Schjelderup
Sak: Feilparkeringer - april 2013
Dok: Feilparkering i Torvgata
Lnr: 29620/2013 Forrige lnr: 2013/29593
---------------------------------------------------------
2013/02171-113 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Christel Kristiansen
Sak: Feilparkeringer - april 2013
Dok: Feilparkering i Torvgata
Lnr: 29628/2013 Forrige lnr: 2013/29620
---------------------------------------------------------
2012/05001-017 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: SALTVERN SKOLE/CARANNE
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** *****
Dok: Prøving av språk
Lnr: 29629/2013 Forrige lnr: 2013/29329
---------------------------------------------------------
2010/08460-025 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/NERELLE
Til: Parkenfestivalen
Sak: Parkenfestivalen - skjenkebevilling enkeltanledning
Dok: Skjenkebevilling under Parkenfestivalen 2013
Lnr: 29630/2013 Forrige lnr: 2013/29320
---------------------------------------------------------
2012/02151-035 N Datert: 02.05.2013 Arkiv: A02 Saksans: FLYKTNINGEKTR/STEELS
Til: Elsa Stensøy
Sak: Introduksjonsprogrammet - kvalifiseringstiltak 2012
Dok: Opplæring "Mat og helse" - opplegg for våren 2013
Lnr: 29631/2013 Forrige lnr: 2013/4486
---------------------------------------------------------
2013/02171-114 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Jørn Erik Nilsen
Sak: Feilparkeringer - april 2013
Dok: Feilparkering i Torvgata
Lnr: 29648/2013 Forrige lnr: 2013/29628
---------------------------------------------------------
2013/02171-115 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Rune Lundteppen
Sak: Feilparkeringer - april 2013
Dok: Feilparkering i Torvgata
Lnr: 29657/2013 Forrige lnr: 2013/29648
---------------------------------------------------------
2013/02171-116 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Rigmor Myhre
Sak: Feilparkeringer - april 2013
Dok: Feilparkering i Torvgata
Lnr: 29659/2013 Forrige lnr: 2013/29657
---------------------------------------------------------
2010/02570-012 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Mona Lisa Rosvoll
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Mona Lisa Rosvoll
Dok: Bekreftelse på mottatt oppsigelse
Lnr: 29661/2013 Forrige lnr: 2013/22783
---------------------------------------------------------
2013/02710-002 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: JENTOFT/HENRIT
Til: Morten Hildonen
Sak: Personalmappe - Morten Hildonen
Dok: Arbeidsavtale 29.04.2013 - 31.12.2013.
Lnr: 29672/2013 Forrige lnr: 2013/29675
---------------------------------------------------------
2013/01911-007 X Datert: 02.05.2013 Arkiv: 138/2350 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til:
Sak: Tilbygg bolig - Leif N. Knutsen - Lunevollen 21
Dok: Faktura tillatelse
Lnr: 29674/2013 Forrige lnr: 2013/29606
---------------------------------------------------------
2013/02710-001 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: JENTOFT/HENRIT
Til: Morten Hildonen
Sak: Personalmappe - Morten Hildonen
Dok: Ansiennitet Mai 2013
Lnr: 29675/2013 Forrige lnr: 2013/28089
---------------------------------------------------------
2013/02171-117 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Fridtjof Olsen
Sak: Feilparkeringer - april 2013
Dok: Feilparkering i Hålogalandsgata
Lnr: 29676/2013 Forrige lnr: 2013/29659
---------------------------------------------------------
2012/02692-026 X Datert: 02.05.2013 Arkiv: 43/1031 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til:
Sak: Riving og nybygg grunnmur og nybygg 4-mannsbolig - Emili Eiendom A - Høglia 80
Dok: Sjekkliste
Lnr: 29679/2013 Forrige lnr: 2013/23210
---------------------------------------------------------
2013/02881-001 X Datert: 02.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: BRATTEN/LUNING
Til: Leif Håkestad
Sak: Bratten aktivitetspark 2013 - Utstyrsparken
Dok: Referat fra møte 25.april 2013
Lnr: 29681/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/02882-002 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Til: Åse Mariann Bøckmann
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Avslag på klage - parkeringsgebyr nr 1926714.
Lnr: 29687/2013 Forrige lnr: 2013/29686
---------------------------------------------------------
2010/07926-018 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/MARTHE
Til: Lise Grepperud
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Lise Grepperud
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 29695/2013 Forrige lnr: 2013/16360
---------------------------------------------------------
2013/02884-002 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Til: Linda Therese Didriksen
Sak: Klage - tilleggsavgift
Dok: Ettergitt - tilleggsavgift nr 1926119.
Lnr: 29697/2013 Forrige lnr: 2013/29696
---------------------------------------------------------
2012/06527-012 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/LOSDAV
Til: Norconsult
Sak: Detaljplan - Kvalnes hyttefelt - gbnr 202/7-8 og 9 og deler av 202/4 samt atkomstvei
Dok: Tilbakemelding på situasjonsskisse Kvalnes hyttefelt
Lnr: 29698/2013 Forrige lnr: 2013/29684
---------------------------------------------------------
2013/02171-118 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Christoffer Larsen
Sak: Feilparkeringer - april 2013
Dok: Feilparkering i Torvgata
Lnr: 29699/2013 Forrige lnr: 2013/29676
---------------------------------------------------------
2013/02836-002 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Til: Lisbet Lund
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 10267079
Dok: Avslag på klage - parkeringsgebyr nr 1926707.
Lnr: 29716/2013 Forrige lnr: 2013/29039
---------------------------------------------------------
2013/01859-006 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: 29/350 Saksans: BYGGESAKSKT/MORGRE
Til: Joar Ovesen
Sak: Tilbygg bolig, garasje - Joar Ovesen - Løpsmarka 42
Dok: Tillatelse
Lnr: 29718/2013 Forrige lnr: 2013/29714
---------------------------------------------------------
2013/02344-005 N Datert: 02.05.2013 Arkiv: 223 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord
U.off: Unntatt etter off.l. § 16 Grad: 16
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2013/14
Dok: Søknad om styrking SFO 2013-14
Lnr: 29726/2013 Forrige lnr: 2013/28070
---------------------------------------------------------
2011/06216-063 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/NERELLE
Til: Radisson Blu Hotel
Sak: Radisson Blu Hotel Bodø - serverings- og skjenkebevilling
Dok: Innvilget utvidelse av skjenkearealet 7.5.2013
Lnr: 29744/2013 Forrige lnr: 2013/29597
---------------------------------------------------------
2013/01859-007 X Datert: 02.05.2013 Arkiv: 29/350 Saksans: BYGGESAKSKT/MORGRE
Til:
Sak: Tilbygg bolig, garasje - Joar Ovesen - Løpsmarka 42
Dok: Fakturagr.lag
Lnr: 29746/2013 Forrige lnr: 2013/29718
---------------------------------------------------------
2011/05275-006 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: ASPÅSEN SKO/MADSID
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Indirekte logopedhjelp
Lnr: 29748/2013 Forrige lnr: 2011/55521
---------------------------------------------------------
2012/08326-018 U Datert: 30.04.2013 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til: U2 arkitekter AS v/Richard Barriteau
Sak: Leie av areal til uteservering mellom Sjøgata 21 og nedre torg - Over bord AS - En kopp AS
Dok: Sjøgata 21 - uteservering bla trapp - avklares mot Byteknikk og byggesak
Lnr: 29756/2013 Forrige lnr: 2013/29616
---------------------------------------------------------
2013/02893-002 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Til: Frode Islaelsen
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Ettergitt - parkeringsgebyr nr 1926636.
Lnr: 29770/2013 Forrige lnr: 2013/29767
---------------------------------------------------------
2011/04919-027 X Datert: 02.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: Ellinor Larssen
Sak: Personalmappe - Atle Ragnar Jarnæs Lerøy
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 29779/2013 Forrige lnr: 2013/29753
---------------------------------------------------------
2013/02344-006 N Datert: 02.05.2013 Arkiv: 223 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord
U.off: Unntatt etter off.l. § 16 Grad: 16
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2013/14
Dok: Antall elever SFO - skoleåret 2013/2014
Lnr: 29783/2013 Forrige lnr: 2013/29726
---------------------------------------------------------
2012/00146-074 N Datert: 02.05.2013 Arkiv: 035 Saksans: STADIONT SY/KLEBRT
Til: Ida Novik Nilsen m.fl.
U.off: Unntatt etter off.l. § 16 Grad: 16
Sak: Stadiontunet sykehjem - onsdagsmøter
Dok: Referat ekstraordinært sykepleiermøte 08.04.13
Lnr: 29793/2013 Forrige lnr: 2013/29554
---------------------------------------------------------
2013/02895-002 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Til: Åse Marie Brækkan
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Ettergitt - parkeringsgebyr 1926096.
Lnr: 29796/2013 Forrige lnr: 2013/29794
---------------------------------------------------------
2012/02692-027 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: 43/1031 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Bygg og Vedlikehold Bodø AS
Sak: Riving og nybygg grunnmur og nybygg 4-mannsbolig - Emili Eiendom A - Høglia 80
Dok: Foreløpig svar
Lnr: 29810/2013 Forrige lnr: 2013/29679
---------------------------------------------------------
2013/02297-003 X Datert: 02.05.2013 Arkiv: 035 Saksans: VOLLEN SYKEHJEM/SANMON
Til: Trond Skårn m.fl.
Sak: Ledergruppe Sølvsuper helse og velferdssenter - referat/møter
Dok: Referat ledermøte Sølvsuper helse- og velferdssenter 23.04.13
Lnr: 29813/2013 Forrige lnr: 2013/24885
---------------------------------------------------------
2013/00440-005 N Datert: 02.05.2013 Arkiv: 29/59 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til: Annelise Bolland
Sak: Tilbygg bolig - Nina Sivertsen - Skivikveien 3 A
Dok: Anmodning om uttalelse
Lnr: 29816/2013 Forrige lnr: 2013/29150
---------------------------------------------------------
2013/01019-003 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: ASPÅSEN SKO/MADSID
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Resultat etter språklig vurdering-artikulasjon
Lnr: 29817/2013 Forrige lnr: 2013/16505
---------------------------------------------------------
2013/00406-006 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: ASPHAUGEN BARNEHAGE/KURBER
Til: Charlott Hallen
Sak: Personalmappe - Charlott Hallen
Dok: Arbeidsavtale 01.05.13-09.06.13
Lnr: 29822/2013 Forrige lnr: 2013/15389
---------------------------------------------------------
2012/04490-009 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Debbie Eriksen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Debbie Aileen Eriksen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 29825/2013 Forrige lnr: 2013/707
---------------------------------------------------------
2012/04316-005 N Datert: 02.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANRAN
Til: Ida Hansen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Veronika Kristin Andreassen
Dok: ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 29829/2013 Forrige lnr: 2013/1607
---------------------------------------------------------
2013/01393-006 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Camilla Olsen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Camilla Olsen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 29847/2013 Forrige lnr: 2013/23018
---------------------------------------------------------
2013/00440-006 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: 29/59 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til: Søkertorget AS
Sak: Tilbygg bolig - Nina Sivertsen - Skivikveien 3 A
Dok: Foreløpig svar nr 2
Lnr: 29855/2013 Forrige lnr: 2013/29816
---------------------------------------------------------
2013/02171-121 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/STRTER
Til: Per Gøran Wilhelmsen
Sak: Feilparkeringer - april 2013
Dok: Feilparkering i Prof. Schyttes gate ved "Peppes Pizza"
Lnr: 29856/2013 Forrige lnr: 2013/29731
---------------------------------------------------------
2013/02897-002 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Klage parkeringsgebyr
Dok: Ettergitt - parkeringsgebyr nr 1926599.
Lnr: 29865/2013 Forrige lnr: 2013/29863
---------------------------------------------------------
2013/01518-005 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Til: Maria Rivera
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Maria Elena Rivera
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 29870/2013 Forrige lnr: 2013/23219
---------------------------------------------------------
2012/07050-003 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: MØRKVEDM SK/EDVMET
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** *****
Dok: Rapport etter språklig vurdering-artikulasjon
Lnr: 29892/2013 Forrige lnr: 2012/62322
---------------------------------------------------------
2010/05991-012 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Ann Marit Myhre
Sak: Personalmappe - Ann-Marit Myhre
Dok: Bekreftelse på mottatt oppsigelse
Lnr: 29896/2013 Forrige lnr: 2013/27028
---------------------------------------------------------
2011/00566-020 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: Alexandra Sævrøy
Sak: Personalmappe - Alexandra Karita Sævrøy
Dok: Tjenestebekreftelse
Lnr: 29931/2013 Forrige lnr: 2013/28288
---------------------------------------------------------
2013/01707-010 N Datert: 03.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: Heidi Navjord
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Hjemmetjenesten Tverlandet / Saltstraumen - Sykepleier
Dok: Innstilling
Lnr: 29966/2013 Forrige lnr: 2013/25938
---------------------------------------------------------
2013/02883-004 X Datert: 03.05.2013 Arkiv: 41/1478 Saksans: BYGGESAKSKT/MORGRE
Til:
Sak: Riving bolig - Monica og Per Ståle Lundbakk - Regine Normanns vei 96
Dok: Fakturagrunnlag
Lnr: 29973/2013 Forrige lnr: 2013/29949
---------------------------------------------------------
2013/02336-005 X Datert: 03.05.2013 Arkiv: 30/2 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til:
Sak: Deling av grunneiendom - Hans-Aksel Johansen - Stordalsveien 30
Dok: Sjekkliste
Lnr: 29975/2013 Forrige lnr: 2013/30057
---------------------------------------------------------
2013/02086-055 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: Emilija Lazaunykaite
Sak: Tilsetting - Stadiontunet sykehjem - Assistent
Dok: Tilbud på 75 % stilling som assistent
Lnr: 30018/2013 Forrige lnr: 2013/29056
---------------------------------------------------------
2011/05856-111 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: U63 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/NERELLE
Til: Arena Bodø AS
Sak: Serverings- og skjenkebevilling - Arena Bodø AS - Avenue
Dok: Brudd på alkohollovens bestemmelser - annonsering av vinkveld
Lnr: 30020/2013 Forrige lnr: 2013/29970
---------------------------------------------------------
2010/08327-019 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: ENGMARK BARNEHAGE/MAGKRI
Til: Ingunn Persen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Ingunn Persen
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 30021/2013 Forrige lnr: 2013/29951
---------------------------------------------------------
2013/02086-056 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: Victoria Joe Mitchell
Sak: Tilsetting - Stadiontunet sykehjem - Assistent
Dok: Tilbud på 75 % stilling som assistent
Lnr: 30026/2013 Forrige lnr: 2013/30018
---------------------------------------------------------
2010/10918-011 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Til: Jannike Johnsen
Sak: Personalmappe - Jannike Johnsen
Dok: Arbeidsavtale 01.05.13 - 11.03.15
Lnr: 30028/2013 Forrige lnr: 2013/5165
---------------------------------------------------------
2010/13236-020 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: LØPSMARK SKOLE/ROVNIN
Til: Utdanningsforbundet v/Stig Magne Rikardsen
Sak: Personalmappe - Anette Larsen Killengren
Dok: Svar på krav om fast tilsetting
Lnr: 30031/2013 Forrige lnr: 2013/28256
---------------------------------------------------------
2010/06288-003 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Til: Tove Ingebrigtsen
Sak: Personalmappe - Tove Ingebrigtsen
Dok: Tjenestebekreftelse
Lnr: 30033/2013 Forrige lnr: 2013/29415
---------------------------------------------------------
2013/01751-005 X Datert: 03.05.2013 Arkiv: 138/4184 Saksans: BYGGESAKSKT/JOHMAR
Til:
Sak: Fasadeendring - Ivar Nøstvik - Grensen 107/4348
Dok: Fakturagrunnlag - ferdigattest
Lnr: 30034/2013 Forrige lnr: 2013/30030
---------------------------------------------------------
2013/02344-007 N Datert: 03.05.2013 Arkiv: 223 Saksans: GRUNNSKOLEKONTORET/AASSTA
Til: Ståle Ellefsen Aasjord
U.off: Unntatt etter off.l. § 16 Grad: 16
Sak: Ressurser SFO - Styrket SFO - Skoleåret 2013/14
Dok: Søknad styrket ressurs SFO 2013/2014
Lnr: 30035/2013 Forrige lnr: 2013/29783
---------------------------------------------------------
2013/02336-003 X Datert: 03.05.2013 Arkiv: 30/2 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Til:
Sak: Deling av grunneiendom - Hans-Aksel Johansen - Stordalsveien 30
Dok: Faktura delingssak
Lnr: 30052/2013 Forrige lnr: 2013/29977
---------------------------------------------------------
2012/00393-012 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/PETJOS
Til: Cecilie Ellingsen
Sak: Personalmappe - Cecilie Ellingsen
Dok: Bekreftelse på mottatt oppsigelse
Lnr: 30053/2013 Forrige lnr: 2013/30039
---------------------------------------------------------
2013/01785-023 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til: Cicilia Nicolaisen
Sak: Tilsetting - Sølvsuper - Konsulent
Dok: Tilbud på konsulentstilling ved Sølvsuper helse- og velferdssenter
Lnr: 30060/2013 Forrige lnr: 2013/28442
---------------------------------------------------------
2010/16878-019 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Kari Valberg
Sak: Personalmappe - Kari Valberg
Dok: Korrigert - tjenestebekreftelse
Lnr: 30065/2013 Forrige lnr: 2013/28619
---------------------------------------------------------
2013/02137-006 X Datert: 03.05.2013 Arkiv: 37/419 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Til:
Sak: Nybygg bolig og garasje - Hans M. Stenrud og Maria T. Pedersen
Dok: Fakturagrunnlag
Lnr: 30100/2013 Forrige lnr: 2013/29295
---------------------------------------------------------
2012/02692-031 N Datert: 03.05.2013 Arkiv: 43/1031 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til: Annelise Bolland m.fl.
Sak: Riving og nybygg grunnmur og nybygg 4-mannsbolig - Emili Eiendom A - Høglia 80
Dok: Anmodning om uttalelse - dispensasjoner
Lnr: 30108/2013 Forrige lnr: 2013/30099
---------------------------------------------------------
2010/02570-013 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/LARLIL
Til: Mona Lisa Rosvoll
Sak: Personalmappe - Mona Lisa Rosvoll
Dok: Tjenestebevis
Lnr: 30115/2013 Forrige lnr: 2013/29661
---------------------------------------------------------
2013/01413-012 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NORSNO
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Vitneinnkalling - barnevernssak vedrørende ***** ***** *****
Lnr: 30116/2013 Forrige lnr: 2013/26526
---------------------------------------------------------
2013/01413-013 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NORSNO
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Vitneinnkalling - barnevernssak vedrørende ***** ***** *****
Lnr: 30119/2013 Forrige lnr: 2013/30116
---------------------------------------------------------
2013/01413-014 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NORSNO
Til: Salten politidistrikt
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Vitneinnkalling - barnevernssak vedrørende ***** ***** *****
Lnr: 30122/2013 Forrige lnr: 2013/30119
---------------------------------------------------------
2013/01852-003 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: K47 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/FLOYNG
Til: Bodø kommune v/Knut Valberg
Sak: Skadefelling av rovdyr
Dok: Samarbeidsmøte rovvilt -beitedyrproblematikken mellom Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold og Bodø
Lnr: 30126/2013 Forrige lnr: 2013/21715
---------------------------------------------------------
2013/02919-002 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Til: Kurt Oftedal
Sak: Klage - tilleggsavgift
Dok: Ettergitt - tilleggsavgift nr 1926617.
Lnr: 30130/2013 Forrige lnr: 2013/30128
---------------------------------------------------------
2013/02920-002 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Til: Gøran Pedersen
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Ettergitt - parkeringsgebyr nr 1926556.
Lnr: 30134/2013 Forrige lnr: 2013/30133
---------------------------------------------------------
2013/02924-002 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Til: Gunnar Åsvang
Sak: Klage - tilleggsavgift.
Dok: Ettergitt - tilleggsavgift nr 1926619.
Lnr: 30152/2013 Forrige lnr: 2013/30151
---------------------------------------------------------
2013/00156-057 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: F05 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/BRUMAR
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Ledsagerbevis - 2013
Dok: Innvilget søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 30153/2013 Forrige lnr: 2013/29324
---------------------------------------------------------
2013/02767-002 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/MATRIT
Til: Wenche Cecilie Luther
Sak: Personalmappe - Wenche Ceceilie Luther
Dok: Arbeidsavtale 01.05.13 31.12.13.
Lnr: 30165/2013 Forrige lnr: 2013/28529
---------------------------------------------------------
2013/02925-002 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Til: Kemnerkontoret v/ Ysland
Sak: Klage - tilleggsavgift
Dok: Ettergitt - tilleggsavgift nr 1926673.
Lnr: 30167/2013 Forrige lnr: 2013/30166
---------------------------------------------------------
2013/02928-002 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Til: Vidar Reinvik
Sak: Klage - parkeringsgebyr.
Dok: Avslag på klage - parkeringsgebyr nr 1926139.
Lnr: 30178/2013 Forrige lnr: 2013/30177
---------------------------------------------------------
2013/02361-017 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Bofellesskapet Ramnflogveien - miljøterapeut
Dok: Innkalling til intervju 100 % vikariat Miljøterapeutst. Ramnflogveien 5/11
Lnr: 30186/2013 Forrige lnr: 2013/26965
---------------------------------------------------------
2013/02361-018 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Bofellesskapet Ramnflogveien - miljøterapeut
Dok: Innkalling til intervju 100 % vikariat miljøterapeutst. Ramnflogvn. 5/11
Lnr: 30188/2013 Forrige lnr: 2013/30186
---------------------------------------------------------
2010/16923-010 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: STADIONT SY/FIVGIN
Til: Elin Røst
Sak: Personalmappe - Elin Røst
Dok: Tjenestebevis
Lnr: 30192/2013 Forrige lnr: 2013/16326
---------------------------------------------------------
2013/02361-019 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Bofellesskapet Ramnflogveien - miljøterapeut
Dok: Innkalling til intervju 100 % vikariat miljøterapeut Ramnflogvn. 5/11
Lnr: 30197/2013 Forrige lnr: 2013/30188
---------------------------------------------------------
2013/02361-020 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Bofellesskapet Ramnflogveien - miljøterapeut
Dok: Innkalling til intervju 100 % vikariat Miljøterapeut Ramnflogveien 5/11
Lnr: 30205/2013 Forrige lnr: 2013/30197
---------------------------------------------------------
2012/02317-006 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ABRTRO
Til: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** *****
Dok: Utbetaling startlån
Lnr: 30224/2013 Forrige lnr: 2013/28614
---------------------------------------------------------
2013/02930-001 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: SOSIALKONTORET/NAV/MARANN
Til: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: ØK
Sak: Økonomisk rådgivning - ***** *****
Dok: Økonomisk rådgivning ved NAV Bodø
Lnr: 30231/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/04509-005 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Til: Ane Hasvoll Bakke
Sak: Personalmappe - Ane Hasvold Bakke
Dok: Korrigering - fastsetting av ansienniteten
Lnr: 30258/2013 Forrige lnr: 2012/38932
---------------------------------------------------------
2013/02085-059 N Datert: 03.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: Jørn Jønsberg
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Stadiontunet sykehjem - Helsefagarbeidere
Dok: Innstilling i tilsettingssak - Helsefagarbeider - 3 x 66% fast stilling natt - Stadiontunet Sykehjem
Lnr: 30264/2013 Forrige lnr: 2013/26879
---------------------------------------------------------
2013/01186-013 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: Lars Børre Vangen
Sak: Tilsetting - Byteknikk, Veiseksjon - fagarbeider/veghøvelfører
Dok: Tilbud om stilling
Lnr: 30275/2013 Forrige lnr: 2013/24680
---------------------------------------------------------
2013/02085-060 N Datert: 03.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: Jørn Jønsberg
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Stadiontunet sykehjem - Helsefagarbeidere
Dok: Innstilling i tilsettingssak - 75% stilling Helsefagarbeider - Stadiontunet Sykehjem
Lnr: 30277/2013 Forrige lnr: 2013/30264
---------------------------------------------------------
2012/08087-028 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: Elisabeth Øverås
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Tilsetting - ReHabiliteringssenteret - driftsavtalehjemler fysioterapeuter
Dok: Individuell driftsavtale vedrørende fysioterapipraksis - revidert
Lnr: 30283/2013 Forrige lnr: 2013/30282
---------------------------------------------------------
2012/08087-029 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Til: Stine Susanne Dahl
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Tilsetting - ReHabiliteringssenteret - driftsavtalehjemler fysioterapeuter
Dok: Individuell driftsavtale vedrørende fysioterapipraksis - revidert
Lnr: 30285/2013 Forrige lnr: 2013/30283
---------------------------------------------------------
2012/03694-021 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Til: IN-Yen AS
Sak: Tilleggstomt - In-Yen AS - Tunet, Tverlandet
Dok: Oversendelse underskrevet kjøpekontrakt 70/622 - tilleggsareal til 70/498, 501 og 502
Lnr: 30346/2013 Forrige lnr: 2013/17366
---------------------------------------------------------
2013/02822-002 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/PETJOS
Til: Nina Vestengen
Sak: Personalmappe - Nina Vestengen
Dok: Arbeidsavtale 01.05.13 - 31.12.13
Lnr: 30396/2013 Forrige lnr: 2013/28952
---------------------------------------------------------
2013/02822-003 X Datert: 06.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/PETJOS
Til: Ellinor Larssen
Sak: Personalmappe - Nina Vestengen
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 30402/2013 Forrige lnr: 2013/30396
---------------------------------------------------------
2012/06720-005 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/PETJOS
Til: Karine Helen Arntzen
Sak: Personalmappe - Karine Helen Dalen Arntzen
Dok: Arbeidsavtale 01.05.13 - 30.04.14
Lnr: 30436/2013 Forrige lnr: 2013/3881
---------------------------------------------------------
2012/06720-006 X Datert: 06.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM HJT/PETJOS
Til: Ellinor Larssen
Sak: Personalmappe - Karine Helen Dalen Arntzen
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 30444/2013 Forrige lnr: 2013/30436
---------------------------------------------------------
2013/02950-002 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Til: Thomas Michalsen
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Avslag på klage - parkeringsgebyr nr 1926116.
Lnr: 30448/2013 Forrige lnr: 2013/30446
---------------------------------------------------------
2012/07446-005 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: BODØSJØEN S/ARNEIR
Til: Remi Auster
Sak: Personalmappe - Remi Auster
Dok: Arbeidsavtale 29.04.13 30.06.13
Lnr: 30481/2013 Forrige lnr: 2012/62780
---------------------------------------------------------
2013/02957-002 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Til: Trude Leirfall
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Ettergitt - parkeringsgebyr nr 1926023
Lnr: 30503/2013 Forrige lnr: 2013/30500
---------------------------------------------------------
2013/02962-002 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Til: Kirsti Helene Rødfjell Pettersen
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Ettergitt - parkeringsgebyr nr 1926103.
Lnr: 30579/2013 Forrige lnr: 2013/30578
---------------------------------------------------------
2010/10253-019 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/BOREVA
Til: Linda Værang Pettersen
Sak: Personalmappe - Linda Værang Pettersen
Dok: Arbeidsavtale 01.08.13 - 31.08.14
Lnr: 30620/2013 Forrige lnr: 2012/27306
---------------------------------------------------------
2010/10253-020 X Datert: 06.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/BOREVA
Til: Gudveig Pedersen
Sak: Personalmappe - Linda Værang Pettersen
Dok: Beregning av tilleggslønn
Lnr: 30630/2013 Forrige lnr: 2013/30620
---------------------------------------------------------
2013/03024-001 I Datert: 07.05.2013 Arkiv: 034 Saksans: HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN/MOSING
Fra: Helse Nord
Sak: Høring - Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen
Dok: Høring - Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen
Lnr: 31159/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/03025-001 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: F00 Saksans: STADIONT SY/JOHAKR
Fra: Fylkesmannen i Nordland
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Skademeldinger fra Stadiontunet sykehjem
Dok: Skademeldinger fra Stadiontunet sykehjem
Lnr: 31162/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/01227-010 I Datert: 30.04.2013 Arkiv: 416 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Sommerjobb 2013 - generellt
Dok: Søknad
Lnr: 31164/2013 Forrige lnr: 2013/30508
---------------------------------------------------------
2010/15789-039 I Datert: 07.05.2013 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/AMOTRO
Fra: Bodø Travlag
Sak: Detaljplan for privat stall - Bestemorenga
Dok: Høringsuttalelse planID 2322
Lnr: 31167/2013 Forrige lnr: 2013/30742
---------------------------------------------------------
2011/00457-027 I Datert: 29.04.2013 Arkiv: 55/72 Saksans: BYGGESAKSKT/AASHAN
Fra: Byggesakskontoret v/Arne Henriksen
Sak: Boliger - Støver Boligpark AS, felt B7.3 og B7.4 - Innerdammen 63/65
Dok: Angående tilsyn/ferdigattest
Lnr: 31178/2013 Forrige lnr: 2013/27059
---------------------------------------------------------
2013/00735-015 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til:
Sak: Tilsetting - Mørkved Produksjonskjøkken - Faglig koordinator
Dok: Utlysningstekst
Lnr: 31190/2013 Forrige lnr: 2013/31192
---------------------------------------------------------
2013/00735-014 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Mørkved Produksjonskjøkken - Faglig koordinator
Dok: Søkerliste
Lnr: 31192/2013 Forrige lnr: 2013/21429
---------------------------------------------------------
2013/01503-005 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: KJØKKENVIRKSOMHET/MARTHE
Fra: Sven Ove Lofthus
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Sven Ove Lofthus
Dok: Attester og vitnemål
Lnr: 31193/2013 Forrige lnr: 2013/21610
---------------------------------------------------------
2013/02223-003 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: 11/1 Saksans: BYGGESAKSKT/AASTOR
Fra: Jostein Angell
Sak: Riving og nybygg flytebrygge - Jostein Angell - Landegode
Dok: Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Lnr: 31196/2013 Forrige lnr: 2013/28681
---------------------------------------------------------
2013/01241-016 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Sentrum sykehjem - Sykepleiere
Dok: Søknad
Lnr: 31199/2013 Forrige lnr: 2013/30373
---------------------------------------------------------
2013/02789-014 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Alstad barneskole/SFO - fagarbeider/assistent
Dok: Søknad
Lnr: 31216/2013 Forrige lnr: 2013/30374
---------------------------------------------------------
2013/02871-007 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Kulturkontoret - idrett- og friluftskonsulent
Dok: Søknad
Lnr: 31217/2013 Forrige lnr: 2013/30376
---------------------------------------------------------
2013/02781-009 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Stadion avlastning - Fagarbeider
Dok: Søknad
Lnr: 31218/2013 Forrige lnr: 2013/30335
---------------------------------------------------------
2013/02782-010 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Avlastning / Dagtilbud Symra dagsenter - Sekretær
Dok: Søknad
Lnr: 31219/2013 Forrige lnr: 2013/30317
---------------------------------------------------------
2013/02782-011 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Avlastning / Dagtilbud Symra dagsenter - Sekretær
Dok: Søknad
Lnr: 31220/2013 Forrige lnr: 2013/31219
---------------------------------------------------------
2013/02938-004 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Hjemmetjenesten Mørkved/Alstad - Helsefagarbeider natt
Dok: Søknad
Lnr: 31221/2013 Forrige lnr: 2013/30760
---------------------------------------------------------
2013/02938-005 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Hjemmetjenesten Mørkved/Alstad - Helsefagarbeider natt
Dok: Søknad
Lnr: 31222/2013 Forrige lnr: 2013/31221
---------------------------------------------------------
2013/02938-006 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Hjemmetjenesten Mørkved/Alstad - Helsefagarbeider natt
Dok: Søknad
Lnr: 31223/2013 Forrige lnr: 2013/31222
---------------------------------------------------------
2013/02938-007 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Hjemmetjenesten Mørkved/Alstad - Helsefagarbeider natt
Dok: Søknad
Lnr: 31224/2013 Forrige lnr: 2013/31223
---------------------------------------------------------
2013/02980-002 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Løding skole - undervisningsinspektør
Dok: Søknad
Lnr: 31225/2013 Forrige lnr: 2013/30761
---------------------------------------------------------
2013/02940-005 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Barnehagekontoret, Fagteamet - Fagarbeider/omsorgsarbeider
Dok: Søknad
Lnr: 31226/2013 Forrige lnr: 2013/30763
---------------------------------------------------------
2013/02940-006 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Barnehagekontoret, Fagteamet - Fagarbeider/omsorgsarbeider
Dok: Søknad
Lnr: 31227/2013 Forrige lnr: 2013/31226
---------------------------------------------------------
2013/02940-007 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Barnehagekontoret, Fagteamet - Fagarbeider/omsorgsarbeider
Dok: Søknad
Lnr: 31228/2013 Forrige lnr: 2013/31227
---------------------------------------------------------
2013/02942-004 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Oppfølgingstjenesten, Vebjørn Tanbergsv. - sykepleier/vernpleier
Dok: Søknad
Lnr: 31229/2013 Forrige lnr: 2013/30764
---------------------------------------------------------
2013/02943-002 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: *****
U.off: Offl § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Byteknikk veigruppa - fagarbeidere/maskinførere
Dok: Søknad
Lnr: 31230/2013 Forrige lnr: 2013/30386
---------------------------------------------------------
2013/02766-004 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: NAV Bodø
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Faglig vurdering
Lnr: 31235/2013 Forrige lnr: 2013/31236
---------------------------------------------------------
2013/02766-003 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: Boligkontoret
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Faglig vurdering
Lnr: 31236/2013 Forrige lnr: 2013/29774
---------------------------------------------------------
2013/02998-001 I Datert: 02.05.2013 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Bodø Energi AS
Sak: Graving - Jording nettstasjon - Kvarv gnr 231 bnr 42
Dok: Graving på gnr/b.nr 231/42 Kvarv i Bodø kommune
Lnr: 31237/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/02900-003 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: Tildelingskontoret
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Faglig vurdering
Lnr: 31238/2013 Forrige lnr: 2013/30486
---------------------------------------------------------
2010/06974-006 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/RASHEG
Fra: NAV Bodø
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Faglig vurdering
Lnr: 31240/2013 Forrige lnr: 2013/30069
---------------------------------------------------------
2013/03030-001 I Datert: 02.05.2013 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/JENROG
Fra: Bodø Energi AS
Sak: Graving - jording nettstasjon - Ramnfloget gnr 30 bnr 231
Dok: Graving på eiendom g.nr/b.nr 30/231 Ramnfloget Bodø kommune
Lnr: 31241/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/00512-004 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: NAV Bodø
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Faglig vurdering
Lnr: 31242/2013 Forrige lnr: 2013/30193
---------------------------------------------------------
2013/03032-001 I Datert: 07.04.2013 Arkiv: 30/2 Saksans: GEODATAKONTORET/[Ufordelt]
Fra: Hans-Aksel Johnsen
Sak: Oppmålingsforretning - Hans-Aksel Johnsen - Lillivollen 1 A
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 31246/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/15180-010 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Fra: NAV Bodø
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Faglig vurdering
Lnr: 31247/2013 Forrige lnr: 2013/30221
---------------------------------------------------------
2010/15789-040 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/AMOTRO
Fra: Øyvind Tilrem
Sak: Detaljplan for privat stall - Bestemorenga
Dok: Innspill - Varsel om offentlig ettersyn planID 2322 Privat stall Bestemorenga
Lnr: 31251/2013 Forrige lnr: 2013/31167
---------------------------------------------------------
2012/07640-013 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Restanse, ***** *****
Lnr: 31253/2013 Forrige lnr: 2013/29667
---------------------------------------------------------
2010/04763-025 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** *****
Dok: Restanse, ***** *****
Lnr: 31257/2013 Forrige lnr: 2013/29846
---------------------------------------------------------
2010/15789-041 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/AMOTRO
Fra: Aksjonsgruppen for bevaring av våtmarksområdet Bestemorenga - Osan
Sak: Detaljplan for privat stall - Bestemorenga
Dok: Innspill til varsel om offentlig ettersyn planID 2322 Privat stall Bestemorenga
Lnr: 31258/2013 Forrige lnr: 2013/31251
---------------------------------------------------------
2011/06857-012 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Restanse, ***** *****
Lnr: 31261/2013 Forrige lnr: 2013/29588
---------------------------------------------------------
2013/02934-001 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 29/290 Saksans: BYGGESAKSKT/[Ufordelt]
Fra: Byggsøk Norge
Sak: Tilbygg bolig - Finn Sortland - Sopphaugen 6
Dok: Anmodning om forhåndskonferanse
Lnr: 31262/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/00607-008 U Datert: 08.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Underskrevet husleiekontrakt
Lnr: 31263/2013 Forrige lnr: 2013/31033
---------------------------------------------------------
2010/12806-013 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** *****
Dok: Befaringsrapport
Lnr: 31264/2013 Forrige lnr: 2013/30244
---------------------------------------------------------
2012/02347-011 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Befaringsrapport
Lnr: 31266/2013 Forrige lnr: 2013/29915
---------------------------------------------------------
2010/08356-009 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/SKAUMA
Til:
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** 06/5562
Dok: Befaringsrapport
Lnr: 31267/2013 Forrige lnr: 2013/23926
---------------------------------------------------------
2013/03034-001 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Fra: Marianne Løkkebakken
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 19269075
Dok: Ilagt parkeringsbot - forepørsel
Lnr: 31279/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/02065-012 I Datert: 25.04.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEVERN/BIRTON
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Nina Thorsen
Dok: *****
Lnr: 31281/2013 Forrige lnr: 2013/23978
---------------------------------------------------------
2010/01548-464 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/LEIVSNO
Fra: U2 arkitekter
Sak: Hunstad Kirke - ombygging - bygget09/29
Dok: Tegningslise nr 10, 11, 12 og 13
Lnr: 31282/2013 Forrige lnr: 2013/31081
---------------------------------------------------------
2010/01387-021 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET/ØVRE RØNVIK, HJ.TJ/PETANK
Fra: Elin Skjefstad
Sak: Personalmappe - Elin Skjefstad
Dok: Søknad om permisjon 01.03.13 - 31.08.13
Lnr: 31283/2013 Forrige lnr: 2013/1153
---------------------------------------------------------
2010/05657-025 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: M00 Saksans: BYTEKNIKK/THOJAN
Fra: Norconsult AS
Sak: Gamle riksvei ved City Nord - plangodkjenning 09/7822
Dok: Tegnings- og utsendelsesliste - Etappe 3 og 4
Lnr: 31286/2013 Forrige lnr: 2013/1379
---------------------------------------------------------
2013/00092-005 I Datert: 07.05.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Sparebank1 Nord-Norge
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Bø kommune innfordring - ***** ***** ***** *****
Dok: Notifisert utleggsforretning
Lnr: 31289/2013 Forrige lnr: 2013/30832
---------------------------------------------------------
2012/06197-012 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Fylkesnemnda for barnvern og sosiale saker Nordland
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** *****
Dok: Oppnevning av advokat
Lnr: 31294/2013 Forrige lnr: 2013/29706
---------------------------------------------------------
2012/04165-040 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Salten tingrett
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Begjæring om utsettelse av iverksettelse
Lnr: 31296/2013 Forrige lnr: 2013/30942
---------------------------------------------------------
2012/04165-041 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: F42 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Salten tingrett
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: BV
Sak: Barnevernsak - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Anketilsvar
Lnr: 31300/2013 Forrige lnr: 2013/31296
---------------------------------------------------------
2012/03700-040 I Datert: 05.05.2013 Arkiv: 138/1536 Saksans: BYGGESAKSKT/MORGRE
Fra: Norconcult AS avdeling Arkitektstudio
Sak: Nybygg bolig, garasje, forretning - Bodø Sentrum AS - Moloveien 2-4 og Prinsens gate 81-83
Dok: Søknad om IG-6 - Moloveien 2-4
Lnr: 31301/2013 Forrige lnr: 2013/30042
---------------------------------------------------------
2013/00789-008 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: 138/1909 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Norconcult AS avdeling Arkitektstudio
Sak: Klubblokale - Bodø Båtforening - Moloveien 6
Dok: Utfyllende dokumentasjon
Lnr: 31303/2013 Forrige lnr: 2013/30273
---------------------------------------------------------
2013/03037-001 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BEELIN
Fra: Politiet
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Kommunale krav - ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - utleggsbegjæring, intet til utlegg
Lnr: 31306/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/00601-076 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: 223 Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Maskinisten Friluftsbarnehage AS
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen/ ekstraressurs 2013
Dok: Søknad pm spesialpedagogisk hjelp og styrkning av grunnbemanning
Lnr: 31307/2013 Forrige lnr: 2013/31067
---------------------------------------------------------
2010/15707-011 I Datert: 04.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal bolig - ***** ***** *****
Dok: Takker ja til tilbudet
Lnr: 31308/2013 Forrige lnr: 2013/29204
---------------------------------------------------------
2013/01223-006 I Datert: 05.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/ANTSTI
Fra: *****
U.off: Unntatt etter off.l. § 13, jfr. fvl §13 Grad: BO
Sak: Kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** *****
Dok: Takker ja til tilbudet
Lnr: 31310/2013 Forrige lnr: 2013/28564
---------------------------------------------------------
2013/00601-077 I Datert: 02.05.2013 Arkiv: 223 Saksans: BARNEHAGEKONTORET/TROLIS
Fra: Kjeldmyrlia barnehage
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen/ ekstraressurs 2013
Dok: Søknad om styrking av grunnbemanning og søknad om spesialpedagogisk hjelp
Lnr: 31311/2013 Forrige lnr: 2013/31307
---------------------------------------------------------
2013/02557-002 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 32/882 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Til:
Sak: Tilbygg bolig - Bent Aksel Nilsen - Hyttebakken 62
Dok: Referat fra forhåndskonferanse
Lnr: 31312/2013 Forrige lnr: 2013/26367
---------------------------------------------------------
2010/00949-040 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/BOLANN
Fra: Statens Vegvesen Region Nord
Sak: Reguleringsplan - RV 80 Hunstadmoen - Thallekrysset 08/8010
Dok: Klage på vedtatt reguleringsplan for rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysser
Lnr: 31313/2013 Forrige lnr: 2012/43900
---------------------------------------------------------
2013/02431-004 I Datert: 02.05.2013 Arkiv: 231 Saksans: KOMMUNEADVOKATEN/NEGMON
Fra: Salten tingrett
Sak: Vann og kloakkavgift -tvist . Plassen 2 AS og Bodø kommune
Dok: Beramming av planleggingsmøte som fjernmøte
Lnr: 31316/2013 Forrige lnr: 2013/27772
---------------------------------------------------------
2013/00232-003 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 31/725 Saksans: BYGGESAKSKT/MORGRE
Fra: Magne Eikeland og Ragnhild Redse Mjaaseth
Sak: Fasadeendring med mer - Magne Eikeland og Ragnhild Redse Mjaaseth - Nerbrekka 8 A
Dok: Søknad om rammetillatelse
Lnr: 31317/2013 Forrige lnr: 2013/5585
---------------------------------------------------------
2010/13917-009 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: U62 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/NERELLE
Fra: Coop Nordland
Sak: COOP Prix Hunstadmoen - salgsbevilling
Dok: Endringe stedfortreder
Lnr: 31318/2013 Forrige lnr: 2012/52584
---------------------------------------------------------
2013/00699-008 I Datert: 29.04.2013 Arkiv: 91/37 Saksans: BYGGESAKSKT/MORGRE
Fra: Bjørnar Tiller Johansen
Sak: Nybygg Fritidsbolig - Bjørnar Tiller Johansen - Marvoll hyttefelt
Dok: Tilleggsopplysninger til søknaden
Lnr: 31319/2013 Forrige lnr: 2013/30259
---------------------------------------------------------
2010/04357-024 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: D35 Saksans: KULTURKONTORET/SKONIL
Fra: Vasslia velforening
Sak: Lekeplasser - kommunale
Dok: Klage på fjerning av huskestativ
Lnr: 31321/2013 Forrige lnr: 2013/20388
---------------------------------------------------------
2012/07457-064 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: Q03 Saksans: BYTEKNIKK/JAKARN
Fra: Morten Pedersen
Sak: Brøyteskader vinteren 2012/2013
Dok: Brøyteskade Dronningens gate 8
Lnr: 31322/2013 Forrige lnr: 2013/31101
---------------------------------------------------------
2013/03039-001 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: 30/2 Saksans: GEODATAKONTORET/OLUMAG
Fra: ByggPartner AS
Sak: Bygningsutsett - ByggPartner AS - Stordalsveien 30
Dok: Bestilling av bygningsutsett
Lnr: 31326/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/03038-001 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 411 Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Veronika Hay
Sak: Tilsetting vikariat helsefagarbeider - Hjemmetjenesten Hovdejordet
Dok: Søknad
Lnr: 31348/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/03041-001 I Datert: 04.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Fra: Kjell Hedgard Hugaas
Sak: Klage - tilleggsavgift.
Dok: Klage - tilleggsavgift.
Lnr: 31349/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/00778-129 I Datert: 02.05.2013 Arkiv: 231 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/NERELLE
Fra: Svesaiassen A/S
Sak: Bevillingsgebyr 2013 - omsetningsoppgaver/ etterberegning av bevillingsgebyr for 2012
Dok: Omsetningsoppgave - Rema 100 - Tverlandet
Lnr: 31353/2013 Forrige lnr: 2013/31163
---------------------------------------------------------
2013/03042-001 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/BOLANN
Fra: Norconsult AS
Sak: Detaljreguleringsplan - Munnarvollveien 2, gbnr 43/89 og 1030
Dok: Varsel om oppstart av planarbeid
Lnr: 31354/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/02403-007 I Datert: 22.04.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BROBEN
Fra: Namsfogden i Asker og Bærum
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Kommunale krav - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Melding om sletting av utlegg
Lnr: 31355/2013 Forrige lnr: 2013/27135
---------------------------------------------------------
2012/04882-005 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Statens Kartverk
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** *****
Dok: Avleste utleggsforretninger
Lnr: 31356/2013 Forrige lnr: 2012/62833
---------------------------------------------------------
2012/04136-002 I Datert: 25.04.2013 Arkiv: 614 Saksans: TJBYGG/VOLSVE
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Teamgården - samsvarserklæringer
Dok: 3 stk samsvarserklæringer - Kursrom nr 1
Lnr: 31358/2013 Forrige lnr: 2012/33671
---------------------------------------------------------
2011/00886-014 I Datert: 26.04.2013 Arkiv: ***** Saksans: ENGMARK BARNEHAGE/MAGKRI
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4
Lnr: 31359/2013 Forrige lnr: 2013/29654
---------------------------------------------------------
2011/07952-005 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: HUNSTAD ØST BARNEHAGE/RUOSOL
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** *****
Dok: Anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester § 4-5
Lnr: 31361/2013 Forrige lnr: 2013/1969
---------------------------------------------------------
2011/10642-015 N Datert: 08.05.2013 Arkiv: 033 Saksans: BOLIG/SANDAN
Til: Rolf Kåre Jensen
Sak: Samhandlingsarena for boligpolitiske spørsmål
Dok: Notat vedrørende Landegode og boligutvikling
Lnr: 31362/2013 Forrige lnr: 2013/19018
---------------------------------------------------------
2012/03431-011 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Fra: Barneverntjenesten
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: ES
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Anmodning om opplysninger fra sfo i medhold av lov om barneverntjenester § 4-5
Lnr: 31363/2013 Forrige lnr: 2012/74235
---------------------------------------------------------
2012/03431-012 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: BODØSJØEN S/REIBAR
Fra: Barneverntjenesten
Sak: Elevmappe - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 4-5
Lnr: 31364/2013 Forrige lnr: 2013/31363
---------------------------------------------------------
2013/03043-001 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 37/471 Saksans: GEODATAKONTORET/[Ufordelt]
Fra: Alstad Bygg AS
Sak: Bygningsutsett - Alstad Bygg AS - Skeidalen 9 A
Dok: Bestilling av bygningsutsett
Lnr: 31365/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/08697-003 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: PO-KONTOR/ANDIDA
Fra: Hilde Haukøy
Sak: Personalmappe - Hilde Anita Haukøy
Dok: Søknad om permisjon 14.05.13 - 15.05.13
Lnr: 31366/2013 Forrige lnr: 2011/61012
---------------------------------------------------------
2010/02924-010 I Datert: 16.04.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN/MOSING
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Gina Walin Fiveltun
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 31368/2013 Forrige lnr: 2013/17165
---------------------------------------------------------
2010/06099-010 I Datert: 09.04.2013 Arkiv: 613 Saksans: BOLIG/KASCRH
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Ramflogveien - samsvarserklæringer
Dok: Samsvarserklæring - Ramflogveien 5-7
Lnr: 31369/2013 Forrige lnr: 2012/6796
---------------------------------------------------------
2012/03020-005 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: ENGMARK BARNEHAGE/KRISYVO
Fra: Aina Danielsen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Aina Danielsen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 31370/2013 Forrige lnr: 2012/53757
---------------------------------------------------------
2013/03044-001 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 37/471 Saksans: GEODATAKONTORET/[Ufordelt]
Fra: Alstad Bygg AS
Sak: Beliggenhetskontroll - Alstad Bygg AS - Skeidalen 9 A
Dok: Bestilling av beliggenhetskontroll
Lnr: 31371/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/02752-002 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 243 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/SKAFIN
Fra: Fylkesmannen i Nordland
Sak: Tilskudd til utvalgte naturtyper - 2013
Dok: Skjøtsel av kystlynghei 2013 - Karlsøya, Karlsøyvær naturreservat - Bodø kommune
Lnr: 31373/2013 Forrige lnr: 2013/28297
---------------------------------------------------------
2010/01704-015 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: ENGMARK BARNEHAGE/MAGKRI
Fra: Anja Krane Andreassen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Anja Andreassen
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 31374/2013 Forrige lnr: 2013/11245
---------------------------------------------------------
2010/14915-013 I Datert: 02.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: GRØNNÅSEN S/KRISOL
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Anne Grethe Solem
Dok: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 31375/2013 Forrige lnr: 2013/28908
---------------------------------------------------------
2013/03047-001 I Datert: 16.04.2013 Arkiv: 614 Saksans: TJBYGG/VOLSVE
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Fylkesmannsboligen - Samsvarserklæring
Dok: Samsvarserklæring - utbedre og remontere etter vannskade i tak
Lnr: 31376/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/00560-009 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BAUJOH
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - R09***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om betalingsavtale
Lnr: 31377/2013 Forrige lnr: 2013/1521
---------------------------------------------------------
2013/00148-018 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: 515 Saksans: HR-KONTOR/AUSKJELR
Fra: Delta
U.off: Unntatt etter offl §23 Grad: 23
Sak: Lokale forhandlinger 2013
Dok: Krav om funksjonstillegg for ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 31379/2013 Forrige lnr: 2013/28997
---------------------------------------------------------
2010/07140-010 I Datert: 25.04.2013 Arkiv: 614 Saksans: TJBYGG/VOLSVE
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Messiosen barnehage - Samsvarserklæring
Dok: Samsvarserklæring - komfyr
Lnr: 31380/2013 Forrige lnr: 2013/29177
---------------------------------------------------------
2010/00940-021 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/HANIDA
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Tom Vidar Melting
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 31383/2013 Forrige lnr: 2013/22115
---------------------------------------------------------
2010/05075-016 I Datert: 27.02.2013 Arkiv: 614 Saksans: TJBYGG/VOLSVE
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Stordalshallen - samsvarserklæringer
Dok: Samsvarserklæring - utstikk og kurs
Lnr: 31386/2013 Forrige lnr: 2012/65302
---------------------------------------------------------
2010/10252-004 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Unni Mangset Lorentsen
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 31387/2013 Forrige lnr: 2013/1320
---------------------------------------------------------
2013/03049-001 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 37/441 Saksans: BYGGESAKSKT/[Ufordelt]
Fra: Jøran Inge Marthinussen
Sak: Fasadeendring inngang - Jøran Inge Marthinussen . Skipperveien 8
Dok: Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Lnr: 31388/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/07983-024 I Datert: 30.04.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/KVIERL
Fra: Skatt Nord
Sak: Skatt nord, skatteetaten - informasjon 2010-2011-2012-2013
Dok: Fremtidens dialog med skattyter - konsekvenser for skatteoppkrever
Lnr: 31389/2013 Forrige lnr: 2013/27134
---------------------------------------------------------
2013/02598-003 I Datert: 26.04.2013 Arkiv: 138/1120 Saksans: BYGGESAKSKT/BERANI
Fra: Berit Venaas
Sak: Ulovlig bruksendring loft - Parkveien 52
Dok: Korrespondanse
Lnr: 31391/2013 Forrige lnr: 2013/26756
---------------------------------------------------------
2013/00224-011 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: 218/2 Saksans: BYGGESAKSKT/MORGRE
Fra: Sven-Åke Hagen
Sak: Dispensasjon - Rigmor og Svenn-Åke Hagen - Vesterli
Dok: Kart
Lnr: 31394/2013 Forrige lnr: 2013/27081
---------------------------------------------------------
2013/02165-002 I Datert: 07.05.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: DNB NOR Bank ASA
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Bistandsbegjæring - ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - forespørsel
Lnr: 31395/2013 Forrige lnr: 2013/22357
---------------------------------------------------------
2011/01711-007 I Datert: 28.02.2013 Arkiv: 614 Saksans: TJBYGG/VOLSVE
Fra: Elektro Bodø AS
Sak: Rønvik legesenter - samsvarserklæring
Dok: Samsvarserklæring - betalingsautomat
Lnr: 31396/2013 Forrige lnr: 2013/10122
---------------------------------------------------------
2011/04244-013 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: BARNEVERN/BIRTON
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Maritha Fagerheim
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 31397/2013 Forrige lnr: 2013/19941
---------------------------------------------------------
2010/00256-019 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 76/86 Saksans: BYGGESAKSKT/JOHMAR
Fra: Unikus As
Sak: Nybygg bolig - Tverlandet Bygg AS - Nordgårdåsen - Hæringveien 11 A og B - 2007/600
Dok: Søknad om ferdigattest
Lnr: 31398/2013 Forrige lnr: 2011/29282
---------------------------------------------------------
2010/13933-006 I Datert: 07.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: VOLLSLETTA/HUURAN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Eva Simensen
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 31399/2013 Forrige lnr: 2013/14362
---------------------------------------------------------
2013/03050-001 I Datert: 02.05.2013 Arkiv: 42/661 Saksans: BYGGESAKSKT/[Ufordelt]
Fra: Øyvind Alvsvåg
Sak: Fasedeendring inngang - Øyvind Alvsvåg - Steggveien 17
Dok: Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Lnr: 31401/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/01297-066 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALGLE
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Nye kontonummer 2013 - Bodø Kemnerkontor
Dok: Nytt kontonummer - ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 31402/2013 Forrige lnr: 2013/31030
---------------------------------------------------------
2010/07915-008 I Datert: 07.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Ellinor Nilsen
Dok: ***** ***** *****
Lnr: 31406/2013 Forrige lnr: 2013/25705
---------------------------------------------------------
2013/00085-018 X Datert: 19.04.2013 Arkiv: 614 Saksans: EIENDOMSKONTORET/POUJEN
Til:
Sak: Innleie av lokaler - Bodø voksenopplæring
Dok: Underskrevet leiekontrakt for næringslokaler
Lnr: 31409/2013 Forrige lnr: 2013/29689
---------------------------------------------------------
2013/03052-001 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: 138/1853 Saksans: BYGGESAKSKT/[Ufordelt]
Fra: Vigdis Stavnes
Sak: Nybygg garasje - Vollan Borettslag - General Fleichersgate 19
Dok: Nabomerknad
Lnr: 31411/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/03051-001 I Datert: 22.04.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Fra: Karl Anton Nilsen
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 31412/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/05820-004 I Datert: 25.04.2013 Arkiv: 38/323 Saksans: BYGGESAKSKT/ROSSTE
Fra: Ingunn Åsheim
Sak: Tilbygg bolig, bod - Ingunn Åsheim - Hellmyrbruddet 53
Dok: Søknad om ferdigattest
Lnr: 31414/2013 Forrige lnr: 2012/51208
---------------------------------------------------------
2013/03053-001 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 41/80 Saksans: BYGGESAKSKT/AASTOR
Fra: Uno designs
Sak: Nybygg bolig - Nann-Lise Breiland - Kneiken 1
Dok: Anmodning om møte
Lnr: 31417/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/02061-005 I Datert: 05.05.2013 Arkiv: 32/577 Saksans: BYGGESAKSKT/HENARN
Fra: Stein Joar Olsen
Sak: Utebod - Stein Joar Olsen - Arnt Holms vei 4
Dok: Søknad om ferdigattest
Lnr: 31418/2013 Forrige lnr: 2013/28117
---------------------------------------------------------
2013/03054-001 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Salten politidistrikt
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Anmeldelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Bekreftelse på anmeldt forhold
Lnr: 31420/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/03803-045 I Datert: 30.04.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/BJOMAR
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Patricia Myrvoll
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 31423/2013 Forrige lnr: 2013/30087
---------------------------------------------------------
2010/15789-042 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/AMOTRO
Fra: Bernt-Gunnar Østerkløft
Sak: Detaljplan for privat stall - Bestemorenga
Dok: Uttalelse
Lnr: 31425/2013 Forrige lnr: 2013/31258
---------------------------------------------------------
2010/06851-010 I Datert: 07.05.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/JULMAG
Fra: Nordea bank
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - forespørsel
Lnr: 31426/2013 Forrige lnr: 2013/26548
---------------------------------------------------------
2013/01780-003 I Datert: 04.05.2013 Arkiv: 138/1167 Saksans: BYGGESAKSKT/ROSSTE
Fra: Ing. Fred-Gunnar Johansen
Sak: Bruksendring - Thor-Sindre Johansen - Ivar Lunds vei 4
Dok: Ett-trinns søkndsbehandling
Lnr: 31427/2013 Forrige lnr: 2013/19639
---------------------------------------------------------
2010/12060-014 U Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: BJERK/WIANJUN
Til: Cathrine Hustoft
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Cathrine Hustoft
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 31429/2013 Forrige lnr: 2012/33707
---------------------------------------------------------
2010/03602-012 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/CARMOE
Fra: Nordea bank m.fl.
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - R 08 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - forespørsler
Lnr: 31430/2013 Forrige lnr: 2012/74472
---------------------------------------------------------
2013/03019-001 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 138/3936 Saksans: GEODATAKONTORET/[Ufordelt]
Fra: Stadssalg Eiendom AS
Sak: Oppmålingsforretning - Stadssalg Eiendom AS - Jernbaneveien 69
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 31431/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/02601-039 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: Andrea Tansø
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Bodø kommune - lærlinger
Dok: Søknad om lærlingeplass - kokk
Lnr: 31432/2013 Forrige lnr: 2013/31088
---------------------------------------------------------
2010/12789-009 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/TORELS
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Britt Anderssen
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 31434/2013 Forrige lnr: 2013/29239
---------------------------------------------------------
2013/03007-001 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 124/12 Saksans: GEODATAKONTORET/[Ufordelt]
Fra: Adv. Bjørn Storli
Sak: Oppmålingsforretning - Bjarne Nilssen - Kjerringøy
Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Lnr: 31435/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/01385-013 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: Vanja Elin Pedersen
Sak: Personalmappe - Vanja Elin Pedersen
Dok: Søknad om permisjon uten lønn 26.04, 03.05 og 10.05.13
Lnr: 31436/2013 Forrige lnr: 2013/11386
---------------------------------------------------------
2010/00629-007 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: TVERLANDET HJEMMETJENESTEN/ESTLIS
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Anne-Karin Arctander Pettersen
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 31438/2013 Forrige lnr: 2013/30775
---------------------------------------------------------
2010/01906-039 I Datert: 24.04.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/ASHEIN
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****06/2896
Dok: Dokumentasjon skade - faktura
Lnr: 31439/2013 Forrige lnr: 2013/30428
---------------------------------------------------------
2012/06370-017 I Datert: 30.04.2013 Arkiv: 138/4393 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Arbeidstilsynet
Sak: Nybygg - Østbø AS - Fredensborgveien 1
Dok: Vedtak om samtykke på vilkår
Lnr: 31440/2013 Forrige lnr: 2013/22193
---------------------------------------------------------
2010/08039-007 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HELSEKONTORET/RASSTI
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Nils Fikke
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 31441/2013 Forrige lnr: 2013/4339
---------------------------------------------------------
2011/10702-020 N Datert: 08.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: ENGMARK BARNEHAGE/MAGKRI
Til: Tarald Sæstad m.fl.
U.off: Unntatt etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: BS
Sak: Barnemappe - ***** ***** *****
Dok: Henvisning til PPT
Lnr: 31444/2013 Forrige lnr: 2013/18408
---------------------------------------------------------
2013/00156-059 I Datert: 04.05.2013 Arkiv: F05 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/BRUMAR
Fra: *****
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Ledsagerbevis - 2013
Dok: Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** *****
Lnr: 31445/2013 Forrige lnr: 2013/31330
---------------------------------------------------------
2013/03056-001 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Fra: Øyvind Strøm
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Klage bot
Lnr: 31446/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/03055-001 I Datert: 22.04.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Fra: Per Kristian Lund
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 31447/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2011/03334-024 I Datert: 23.04.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: ASPHAUGEN BARNEHAGE/KURBER
Fra: Tone Elisabeth Ilstad
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Tone Elisabeth Ilstad
Dok: ***** ***** ***** *****
Lnr: 31449/2013 Forrige lnr: 2013/23883
---------------------------------------------------------
2013/03057-001 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: 31/209 Saksans: BYGGESAKSKT/[Ufordelt]
Fra: Odd Emil Ingebrigtsen
Sak: Nybygg tilbygg - Grethe Bang Ingebrigtsen og Odd-Emil Ingebrigtsen - Skriverveien 3
Dok: Ønske/søknad om forhåndskonferanse
Lnr: 31454/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/06978-002 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 252 Saksans: BOLIG/ABRTRO
Fra: Nordlandssykehuset Bodø - sosionomtjensesten
U.off: Unntatt off. etter offl §13, jfr. fvl §13 Grad: 13
Sak: Startlån - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Søknad om lån /tilskudd til bolig
Lnr: 31456/2013 Forrige lnr: 2012/58351
---------------------------------------------------------
2013/01675-113 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: Iselin Dahl
Sak: Tilsetting - Byteknikk - sommerjobb 2013
Dok: Ønsker tilbakemelding
Lnr: 31458/2013 Forrige lnr: 2013/31117
---------------------------------------------------------
2013/03058-001 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Fra: red_ficho@dir.bg
Sak: Klage - parkeringsgebyr nr 1926979
Dok: Ber om annulering ( engelsk)
Lnr: 31460/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/07340-005 I Datert: 29.04.2013 Arkiv: 010 Saksans: IKT-KONTOR/JOHSVE
Fra: Bjørn Halvdan Johansen
Sak: Stortings- og sametingsvalget 2013 - Valglokaler og åpningstider
Dok: Stortingsvalg 2013 leie av valglokaler Misvær samfunnshus
Lnr: 31461/2013 Forrige lnr: 2012/72198
---------------------------------------------------------
2013/03059-001 I Datert: 28.02.2013 Arkiv: 23/63 Saksans: BYGGESAKSKT/[Ufordelt]
Fra: Søkertorget AS
Sak: Støttemur - Glenn Tore og Tone Storvollen Skaug
Dok: Ett-trinns søknadsbehandling
Lnr: 31464/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/03060-001 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: Q14 Saksans: BYTEKNIKK/NILSVE
Fra: Inge Sund
Sak: Kommunale veier og gater - Reinsletta
Dok: Forebyggende asfaltering
Lnr: 31465/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/03060-002 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: Q14 Saksans: BYTEKNIKK/NILSVE
Fra: Inge Sund
Sak: Kommunale veier og gater - Reinsletta
Dok: Avløp og grøfting
Lnr: 31470/2013 Forrige lnr: 2013/31465
---------------------------------------------------------
2012/07457-065 I Datert: 07.05.2013 Arkiv: Q03 Saksans: BYTEKNIKK/JAKARN
Fra: Per Olav Stoum
Sak: Brøyteskader vinteren 2012/2013
Dok: Etterlyser svar
Lnr: 31472/2013 Forrige lnr: 2013/31322
---------------------------------------------------------
2013/03061-001 I Datert: 07.05.2013 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/BOLANN
Fra: Sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva
Sak: Reguleringsendring - Fritjof Nansens vei 11 - Bodø Airport hotel
Dok: Bodø Airport Hotel - prosjektpresentasjon
Lnr: 31474/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/01297-067 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALGLE
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Nye kontonummer 2013 - Bodø Kemnerkontor
Dok: Nytt kontonummer - ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 31475/2013 Forrige lnr: 2013/31402
---------------------------------------------------------
2013/03064-001 I Datert: 07.05.2013 Arkiv: Q14 Saksans: BYTEKNIKK/NILSVE
Fra: Karl Einar Rengaard
Sak: Kommunale veier og gater - Alstad
Dok: Parkering fellesparkering Sløyfa og skilting
Lnr: 31486/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/02789-015 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 410 Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: Robert V. Nicolaisen
U.off: Unntatt etter off.l. § 25 Grad: TS
Sak: Tilsetting - Alstad barneskole/SFO - fagarbeider/assistent
Dok: Søknad
Lnr: 31499/2013 Forrige lnr: 2013/31216
---------------------------------------------------------
2013/03065-001 I Datert: 29.04.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Fra: Ellen Kachel
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Klage - parkeringsgebyr
Lnr: 31502/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/02098-002 I Datert: 04.05.2013 Arkiv: V20 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/SKAFIN
Fra: Tone Jensen
Sak: Prosjekt - Få jordbruksarealet i drift
Dok: Søknad om fritak fra driveplikten på landbrukseiendom 6/9 i Bodø kommune
Lnr: 31506/2013 Forrige lnr: 2013/21192
---------------------------------------------------------
2012/05726-018 I Datert: 07.05.2013 Arkiv: L12 Saksans: BYPLAN1/KASKNU
Fra: Norgani Hotell Bodø AS,
Sak: Detaljregulering - kvartal 22, Sentrum
Dok: Merknad
Lnr: 31507/2013 Forrige lnr: 2013/24234
---------------------------------------------------------
2013/03066-001 I Datert: 07.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Fra: Svein Kristian Hammer
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Klage
Lnr: 31508/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/03067-001 I Datert: 07.05.2013 Arkiv: 611 Saksans: EIENDOMSKONTORET/VIKHEL
Fra: Prosjektrådgiveren AS
Sak: Næringstomt - Dreyfushammarn 31-33 AS - Dreyfushammarn
Dok: Søknad om kjøp av del av tomt Gnr/Bnr: 138/2408
Lnr: 31512/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/03068-001 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Fra: Gunnar Øwre
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Klage på parkeringsbot
Lnr: 31513/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/03069-001 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Fra: Anne Elisabeth Johnsen
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Klage
Lnr: 31515/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/03070-001 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: Q50 Saksans: BYTEK. PARK/THOJANO
Fra: Linda Maylen Skavhaug
Sak: Klage - parkeringsgebyr
Dok: Klage på parkeringsgebyr
Lnr: 31518/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/02954-003 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til:
Sak: Personalmappe - Jelena Demidova
Dok: Taushetserklæring
Lnr: 31526/2013 Forrige lnr: 2013/30535
---------------------------------------------------------
2013/02956-003 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til:
Sak: Personalmappe - Øyvind Aaøyen
Dok: Taushetserklæring
Lnr: 31527/2013 Forrige lnr: 2013/30661
---------------------------------------------------------
2013/02874-002 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til:
Sak: Personalmappe - Camilla Wiik
Dok: Taushetserklæring
Lnr: 31529/2013 Forrige lnr: 2013/29614
---------------------------------------------------------
2013/03045-001 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: V60 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/SKAFIN
Fra: Tore Ramsvik
Sak: Jordleieprosjektet - Arealregistrering
Dok: Arealregistrering - Jordbruksareal til leie - gbnr 9/1 og 3
Lnr: 31530/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/04123-004 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til:
Sak: Personalmappe - Amalie Knutsen Kvalvik
Dok: Taushetserklæring
Lnr: 31531/2013 Forrige lnr: 2013/29608
---------------------------------------------------------
2013/03045-002 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: V60 Saksans: SAMFUNNSKONTORET/SKAFIN
Fra: Rolf Arvid Pedersen
Sak: Jordleieprosjektet - Arealregistrering
Dok: Arealregistrering - jordbruksareal til leie - gbnr 23/14
Lnr: 31533/2013 Forrige lnr: 2013/31530
---------------------------------------------------------
2012/00623-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/NAVVER
Til:
Sak: Personalmappe - Gina Bradley
Dok: Taushetserklæring
Lnr: 31534/2013 Forrige lnr: 2013/29152
---------------------------------------------------------
2013/02792-003 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: MILJØTJ SENTRUM/KARANN
Til:
Sak: Personalmappe - Vibeke Svalland
Dok: Taushetserklæring
Lnr: 31536/2013 Forrige lnr: 2013/28924
---------------------------------------------------------
2011/10485-021 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: AVLASTNING/DAGTILBUDVIRKSOMHET/OTTTRU
Til:
Sak: Personalmappe - Martine Kristin Bakke
Dok: Taushetserklæring
Lnr: 31537/2013 Forrige lnr: 2013/30667
---------------------------------------------------------
2013/02710-003 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: JENTOFT/HENRIT
Til:
Sak: Personalmappe - Morten Hildonen
Dok: Taushetserklæring
Lnr: 31538/2013 Forrige lnr: 2013/29672
---------------------------------------------------------
2013/02767-003 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: ØSTBYEN SKO/MATRIT
Til:
Sak: Personalmappe - Wenche Ceceilie Luther
Dok: Taushetserklæring
Lnr: 31539/2013 Forrige lnr: 2013/30165
---------------------------------------------------------
2011/04571-037 I Datert: 06.05.2013 Arkiv: 256 Saksans: EIENDOMSKONTORET/NILDAG
Fra: DNB Bank AS Nordlandsbanken
Sak: Kulturkvartalet - Garantier / Forsikring
Dok: Bankgaranti nr 23975 - Norsk Revegetering AS - entreprise K 701 utomhusarbeider
Lnr: 31543/2013 Forrige lnr: 2013/23030
---------------------------------------------------------
2013/03074-001 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 29/14 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Byggalf AS
Sak: Nybygg bolig nr 1 - Løpsmarka Eiendom AS - Algarveien 10
Dok: Ett-trinns søknadsbehandling
Lnr: 31549/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2012/03759-004 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JOHMARIT
Fra: Grete Knudsen
Sak: Personalmappe - Grete Knudsen04/5426
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 31550/2013 Forrige lnr: 2013/20065
---------------------------------------------------------
2013/03075-001 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 29/14 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Byggalf AS
Sak: Nybygg bolig nr 2 - Løpsmarka Eiendom AS - Algarveien 10
Dok: Ett-trinns søknadsbehandling
Lnr: 31551/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2013/03076-001 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 29/14 Saksans: BYGGESAKSKT/ANDGEI
Fra: Byggalf AS
Sak: Nybygg bolig nr 3 - Løpsmarka Eiendom AS - Algarveien 10
Dok: Ett-trinns søknadsbehandling
Lnr: 31552/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/04413-011 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/HANKAM
Fra: Vibeke Rasmussen
Sak: Personalmappe - Vibeke Rasmussen
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 31553/2013 Forrige lnr: 2012/59566
---------------------------------------------------------
2011/09649-014 I Datert: 07.05.2013 Arkiv: 26/51 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Selsbakk Arkitekttjenester
Sak: Riving eldre hus / nybygg bolig - Gisle Nordvik ( Eric Nordvik) - Myklebostad
Dok: Søknad om ferdigattest
Lnr: 31554/2013 Forrige lnr: 2012/38172
---------------------------------------------------------
2013/03078-001 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/RYSANN
Fra: Turid Kjæreng
Sak: Personalmappe - Turid Kjæreng03/1325
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 31556/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/03340-009 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Fra: Tove Eikanger Hanssen
Sak: Personalmappe - Tove Eikanger Hanssen
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 31558/2013 Forrige lnr: 2013/11307
---------------------------------------------------------
2013/00595-005 I Datert: 17.04.2013 Arkiv: 31/281 Saksans: BYGGESAKSKT/SELKJE
Fra: Selsbakk Arkitekttjenester
Sak: Bruksendring - Cathrine Larsen - Anders Benums vei 4A
Dok: Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Lnr: 31559/2013 Forrige lnr: 2013/25631
---------------------------------------------------------
2010/03288-026 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALGLE
Fra: DNB Bank ASA
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - forespørsel
Lnr: 31560/2013 Forrige lnr: 2013/17097
---------------------------------------------------------
2013/03079-001 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALGLE
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Retur - forespørsel
Lnr: 31562/2013 Forrige lnr:
---------------------------------------------------------
2010/02755-036 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Fra: Marita Kolstad
Sak: Personalmappe - Marita Kolstad
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 31565/2013 Forrige lnr: 2013/26163
---------------------------------------------------------
2010/08739-033 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: 203 Saksans: KEMNERKONTORET/BALGLE
Fra: *****
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: SK
Sak: Innfordring - ***** ***** ***** *****
Dok: Fullmakt
Lnr: 31567/2013 Forrige lnr: 2013/28931
---------------------------------------------------------
2010/02116-019 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SENTRUM SY/KARANV
Fra: Gerd Unni Stenersen
Sak: Personalmappe - Gerd Unni Stenersen
Dok: Sier opp sin stilling
Lnr: 31569/2013 Forrige lnr: 2013/28265
---------------------------------------------------------
2010/05948-012 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET/ØVRE RØNVIK, HJ.TJ/MORTGRE
Fra: Anita Nymo
Sak: Personalmappe - Anita Nymo
Dok: Kursbevis
Lnr: 31570/2013 Forrige lnr: 2013/24038
---------------------------------------------------------
2010/05963-025 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET/ØVRE RØNVIK, HJ.TJ/MORTGRE
Fra: Veronika Hay
Sak: Personalmappe - Veronika Hay
Dok: Kursbevis
Lnr: 31571/2013 Forrige lnr: 2013/15596
---------------------------------------------------------
2010/05937-048 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HOVDEJORDET/ØVRE RØNVIK, HJ.TJ/MORTGRE
Fra: Astrid Marhtinsen
Sak: Personalmappe - Astrid Marthinsen
Dok: Kursbevis
Lnr: 31573/2013 Forrige lnr: 2013/25045
---------------------------------------------------------
2011/05793-010 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/NAVHEI
Fra: Rikke Rasmussen
Sak: Personalmappe - Rikke Rasmussen
Dok: Studiebekreftelse
Lnr: 31574/2013 Forrige lnr: 2012/73066
---------------------------------------------------------
2013/02851-002 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: OPPFØLGINGSTJENESTEN/TOFEVY
Fra: Per-Arne Ludvigsen
Sak: Personalmappe - Per-Arne Ludvigsen
Dok: Arbeidsattest
Lnr: 31575/2013 Forrige lnr: 2013/29228
---------------------------------------------------------
2013/01441-003 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HUNSTAD UNGDOMSSKOLE/FJECEC
Fra: Maria C Naurstad
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Maria C Naurstad
Dok: Attester og vitnemål
Lnr: 31576/2013 Forrige lnr: 2013/31493
---------------------------------------------------------
2013/02981-002 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: Renate Johannessen
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Renate Johannessen
Dok: Vitnemål og attester
Lnr: 31577/2013 Forrige lnr: 2013/30780
---------------------------------------------------------
2010/06008-015 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: SKIVIK BARNEHAGE/ARNMAR
Fra: Bjørn Tore Solvoll
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - Bjørn-Tore Solvoll
Dok: ***** *****
Lnr: 31580/2013 Forrige lnr: 2013/30729
---------------------------------------------------------
2013/02994-002 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: HR-KONTOR/JONJOR
Fra: John Søtorp
U.off: Unntatt etter offl. §13, jfr. fvl §13 Grad: P
Sak: Personalmappe - John Søtorp
Dok: Vitnemål og attester
Lnr: 31581/2013 Forrige lnr: 2013/30940
---------------------------------------------------------
2013/02751-001 I Datert: 08.05.2013 Arkiv: ****** ***** Saksans: KJØKKENVIRKSOMHET/MARTHE
Fra: Geir Didriksen
Sak: Personalmappe - Geir Dirdriksen
Dok: Attester og fagbrev
Lnr: 31583/2013 Forrige lnr: 2013/30144
 

Tips en venn

Tips en venn

x