75 55 50 00

Du er her:

Pårørendeprosjektet

Pårørendeprosjektet startet opp i august 2015. Bakgrunnen for prosjektet er et behov for å styrke kommunens tilbud og samarbeide overfor pårørende, og nettverk for øvrig, til brukere i Oppfølgingstjenesten. Med stadig nye nasjonale føringer og et økt bistandsansvar, trenger pårørende innenfor psykisk helse og rus veiledning og hjelp til å mestre sin hverdag og ta vare på sin egen helse.

Målet er et økt fokus på pårørende, kompetanseheving og økt pårørendesamarbeid. Sammen med de ansatte i tjenesten og brukerorganisasjoner skal vi kartlegge og lage rutiner for å nå målene. Prosjektet er fullfinansiert av Fylkesmannen i Nordland.

Vi er to ansatte i til sammen 1,5 årsverk. Camilla Johansen er prosjektleder og vernepleier med pårørende-erfaring og Jostein Jakobsen er erfaringskonsulent.

Du kan nå oss på tlf.: 91116570, eller camilla.viktoria.johansen@bodo.kommune.no