75 55 50 00

Oppvekst

Her finner du informasjon om kommunens tjenester som har med oppvekst å gjøre. Sammen skal de bidra til at alle barn og unge skal få oppleve at Bodø er en god kommune å vokse opp i.

Oppveksttjenestene omfatter skoler, barnehager, PPT, barnevern, ergoterapi og fysioterapitjenesten, helsestasjoner, skolehelsetjeneste, familiesentre, fritidssentre og Utekontakten. Du finner også informasjon om kommunens tjenester overfor flyktninger.

Menyen i første kolonne til høyre er bygd opp etter alder. Velg kategori etter barnets/ungdommens alder, og klikk deretter på den ønskede tjenesten.