75 55 50 00
 • Feilretting av eiendomsgrenser i matrikkelen

  Retting av eiendomsgrenser som er feil innlagt i matrikkelen. Retting kan i noen tilfeller utføres på grunnlag av dokumentasjon, samt enighet mellom berørte parter.

 • Klarlegging av eksisterende grense

  Det kan ofte være behov for å få påvist grensene f.eks. ved oppsetting av gjerde, bygging av garasje osv.

 • Anleggseiendom

  Matrikkelloven innfører anleggseiendom som ny matrikkelenhetstype. Det åpner for å opprette matrikkelenheter som strekker seg inn over eller under annen grunneiendom.

 • Grensejustering

  Det kan være hensiktsmessig å justere eksisterende grense mellom naboeiendommer når denne ikke er i samsvar med eiernes behov.

 • Arealoverføring

  Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter enn hva som er mulig i form av grensejustering.

 • Oppmålingsforretning

  Oppmålingsforretning benyttes ved etablering av ny selvstendig parsell, tilleggsparsell, anleggseiendom,arealoverføring, grensejustering mm.