75 55 50 00

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er stønad til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan tildeles omsorgsstønad. Den gis uten hensyn til alder, funksjonsnedsettelse eller sykdom hos den som mottar omsorgen.

Omsorgsstønad kan gis som eneste tjeneste, eller kombinert med andre tjenester.

Søknad om tjenester rettes til Tildelingskontoret, postboks 319, 8001 Bodø. Telefon: 75 55 50 00.