75 55 50 00

Du er her:

Bodø i Vinden

articleimage

Bodø i vinden

Gjennom lokal mobilisering og nasjonal posisjonering skal vi styrke og profilere Bodø og regionens attraksjonskraft som bo -og arbeidssted.

Vi skal bygge og styrke vår posisjon som en byregion i sterk vekst og utvikling.

Det skal skapes et etterlatte inntrykk av; Bodø som sentrum i en byregion i sterk vekst med spennende karrieremuligheter, midt i  et unikt og spektakulært landskap

Alt med mål om økt befolkningsvekst og betydelig lokal stolthet

2015-2016

En ny medieverden byr på nye muligheter for å fremsnakke egen region. Vi kan mobilisere næringsliv og egen befolkning i langt større grad i vår strategi. Prosjektet jobber nå med å utvikle strategi som involverer offentlig og privat næringsliv, lokale medier, politikere og befolkning i større grad. Ved hjelp av nye medier er vi alle historiefortellere, og kan bidra til å sette Bodø og regionen på kartet. Vi ønsker også å styrke regionens kompetanse på bruk av digitale flater, som et direkte ledd i å styrke vår attraksjonskraft. Bodø og regionen skal ved hjelp av et kollektivt digitalt løft fremstå som en moderne, åpen, tilgjengelig og offensiv region.

Våre målgrupper eksternt er utflytta nordlendinger, studenter ved Universitetet i Nordland, politikere og beslutningstakere på nasjonalt nivå, nasjonale medier og norges befolkning.

www.bodo.no 

Kontaktperson:

Prosjektleder Jannike Ramsvik

jannike.ramsvik@bodo.kommune.no

Tlf 755 55105/ 416 33 464