75 55 50 00
 • rull med kassalapp med tall på

  Arbeidsgiverkontroll og bokettersyn

  Kemneren kontrollerer at arbeidsgivere gjennomfører forskuddstrekk (skattetrekk) etter skattebetalingslovens og folketrygdlovens bestemmelser. Kemneren kontrollerer også at regnskapsloven og opplysningsplikten i folketrygdloven overholdes.

 • Illustrasjon eskatt

  Slik beregnes eiendomsskatt

  Beregning av eiendomsskatt i Bodø baserer seg på sjablongtakst, og ikke på en prosentvis andel av markedsverdi. Eiendomsskatt utskrives med 5,9 promille av eiendomsskattetaksten.

 • Jeg vil klage på ligningen

  Selv om du velger å klage på ligningen, må du betale restskatten innen fristen.

 • Når trenger jeg KID-nummer?

  Du trenger KID-nummer for å utføre en rekke innbetalinger, blant annet som personlig skatteyter og som arbeidsgiver.

 • Selvangivelse for næringsdrivende

  Selvangivelsen skal leveres til skatteetaten. Frist for levering av selvangivelse for næringsdrivende er 31. mai.

 • Forskuddsskatt (person)

  Samme person kan ha både forskuddsskatt og forskuddstrekk i samme år. Da vil det på skattekortet også stå hvor stor forskuddsskatt som er utskrevet.

 • Finn ditt skattekontor

  Skatt Nord har kontor i Bodø. Her får du oversikt over hvilke tjenester skattekontoret utfører.

 • Arbeidsgivers ansvar for lønns -og trekkoppgaver

  Arbeidsgivere skal ved slutten av hvert kalenderår sende lønns- og trekkoppgave til arbeidstakerne og til skattemyndighetene.

 • Arbeidsgiveravgift

  Alle arbeidsgivere må betale arbeidsgiveravgift for sine ansatte. Dette er en del av finansieringen av folketrygden, og satsen varierer etter hvor i landet bedriften er registrert.