75 55 50 00

Du er her:

Miljøtjenester

Målgruppen til Miljøtjenester er personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering.

Vår målsetting er å gi målgruppen forutsigbare tjenester som muligjør selvbestemmelse med færrest mulig tjenesteytere å forholde seg til.

Miljøtjenesten yter de tjenester hver enkelt har behov for, både når det gjelder botilbud, aktivitetstilbud, avlastning i og utenfor hjemmet, støttekontakt og BPA.

Har du behov for noen av våre tjenester, kontakter du Tildelingskontoret.

 

Ledere

Områdeleder: Randi Huus Telefon: 75 55 41 13/Mobil: 90 92 19 69

Virksomhetsleder: Mary Ann Henriksen Alstad Mobil: 90 87 95 54

Merkantile

Førstesekretær: Margrethe Lorentzen Mobil: 91 55 03 54.

  • Arbeidsområder: Lønnskjøring støttekontakt og privat avlastning, oppdragsavtaler.

Rådgiver: Ann-Kristin Pettersen Telefon: 75 55 41 18 Mobil: 48 28 05 95

  • Arbeidsområder:  Arbeidsgiveransvar brukerstyrt personlig assistent, kompetanseutvikling, utlysning stillingsannonser, saksbehandligng ved klage/tilsyn, medisindelegasjoner.

Sekretær: Anniken Weisæth Karlsen Telefon: 75 55 54 30 Mobil: 95 08 01 28

  • Arbeidsområder: Ressursstyring, ferie, timelister, tilganger ressurstyring, lønn, Gerica

Konsulent: Veronica Navjord Telefon: 75 55 54 35 Mobil: 91 53 86 47

  • Arbeidsområder: Personal-avtaler/tilsetting, refusjoner, attestering reiseregninger, PC tilgang

Konsulent: Mona Jæger Lyngmo Telefon: 75 55 41 29 Mobil: 90 96 13 09

  • Arbeidsområder:  HMS, Kvalitetsarbeid, Oversikt medisindelegasjoner, fakturering