75 55 50 00

Du er her:

Miljøtjenesten

Målgruppen til Miljøtjenesten er personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering.

Vår målsetting er å gi målgruppen forutsigbare tjenester som muligjør selvbestemmelse med færrest mulig tjenesteytere å forholde seg til.

Miljøtjenesten yter de tjenester hver enkelt har behov for, både når det gjelder botilbud, aktivitetstilbud, avlastning i og utenfor hjemmet, støttekontakt og BPA.

Har du behov for noen av våre tjenester, kontakter du Tildelingskontoret.

Kontaktinformasjon:
Besøks- og postadresse adm: Vollveien 30 (gml Vollen sykehjem), 8011 Bodø, 2. etasje
 
Områdeleder: Randi Huus, send epost, tlf: 909 21 969
Virksomhetsleder: Mary Ann H Alstad, send epost, tlf 908 79 554
Rådgiver: Ann-Kristin Pettersen, send epost, tlf 482 80 595
 
Førstesekretær: Magrethe Lorentzen, send epost, tlf 915 50 354
Sekterær: Anniken Weisæth Karlsen, send epost, tlf 950 80 128
 
Konsulent: Veronica Navjord, send epost, tlf 915 38 647
Konsulent: Susann Kristiansen, send epost, tlf 909 61 309