75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Konsentrasjon om dagens spill i Kongens gate 14. Arkivfoto: Ingrid Bredesen Hangås

Miljøtjenesten Sentrum

Miljøtjenesten gir tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, som enten bor i bokollektiv/bofellesskap eller i egne leiligheter.

Virksomheten består pr. tiden av fem ulike avdelinger:

  • Bokollektiv/bofellesskap Kongensgate 14
  • Utegruppen som gir tjenester til brukere som bor spredt rundt i sentrum
  • Ramnflogveien 1-3 – bofellesskap
  • Ramnflogveien 5-7 – bofellesskap
  • Ramnflogveien 9-11 – bofellesskap

Virksomhetsleder, 2 avdelingsledere og sekretær har kontor i Kongensgate 14.

1 avdelingsleder har kontor i Ramflogveien 9-11 bofellesskap

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om opphold i sykehjemmet, dagtilbudet og tjenester fra hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon

Miljøtjenesten Sentrum

Besøksadresse: Kongensgate 14, 8006 Bodø
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø

Telefon: 75 55 54 30
 

Virksomhetsleder: Tine Angelo – telefon: 75 55 54 31 / e-post tine.angelo@bodo.kommune.no

Avdelingsledere:
Kongensgate 14 – 2. og 3. etg: Telefon 75 55 54 39
Kongensgate 14 – 4. og 5. etg og Utegruppen: Telefon 75 55 54 37
Ramnflogveien 1-3: Telefon 75 55 78 62
Ramnflogveien 5-7 og 9-11: Telefon 75 55 78 63 / 64
 

 

 

  • Kongens gate 14

    Kongens gate 14 bokollektiv

    Kongens gate 14 bokollektiv kom opp og i drift året 2004, rett over gata fra Bodø brannstasjon og med kort avstand til "alt" sentralt i Bodø.