75 55 50 00

Du er her:

Livsgledehjem - en spennende satsing

I jubileumsåret er det også viktig og ha fokus på de eldre i byen vår. I desember 2015 vedtok Bystyret at kommunen i 2016, skal starte en sertifiseringsprosess for å få sertifisert byens sykehjem til «LIVSGLEDEHJEM».

Det at Helse og omsorgsavdelingen nå satser på Livsgledekonseptet, vil bidra til økt kvalitet på de gode tjenester i byens sykehjem.

Sertifiseringsordningen går ut på at sykehjemmet skal lage et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov. De ansatte må jobbe systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag.

Sertifiseringsordningen Livsgledehjem eies og driftes av stiftelsen «Livsglede for eldre».

Bodø er en av de tre første nord-norske kommuner som starter i 2016.

Det er ansatt en Livsgledekonsulent i 20 % st som er prosessveileder og bindeledd mellom stiftelsen og sykehjemmet

Mørkved sykehjem og Stadiontunet sykehjem er først ut og starter prosessen, som varer i ca 18-24 måneder.

For mer informasjon kontakt: Åse Bente Mikkelborg, Livsgledekonsulent, telefon: 958 50 035

e-post: mikase@bodo.kommune.no

Ta bølgen med oss - Livsglede for eldre