75 55 50 00

Du er her:

Velkommen som jobbsøker i Bodø kommune!

Slik går du fram for å søke på utlyste stillinger:

1. For deg som er ekstern søker/ny søker:

Klikk her for å se ledige stillinger i Bodø kommune

Dette gjelder alle som ikke har søkt stilling hos oss tidligere eller mottatt lønn/godtgjøring fra kommunen. 

 • Klikk linken «ledige stillinger i kommunen».
 • Klikk «registrer søker» for å lage brukernavn og passord.
 • Du må ha en e-postadresse for å kunne opprette deg som bruker.
 • Dersom du tidligere har opprettet deg som bruker i dette systemet og nå har problemer med pålogging, kan du sende e-post til marit.johansen@bodo.kommune.no

2. For deg som allerede har fått brukernavn og passord: 

 • Klikk linken «ledige stillinger i kommunen».
 • Skriv inn brukernavn og passord og klikk på den blå pila for å logge på.

3. For deg som er registrert som ansatt i Bodø kommune og ikke har brukernavn og passord:

Dette gjelder alle som har hatt lønn eller godtgjøring i Bodø kommune i perioden fra 1988 og frem til i dag.

 • Klikk linken «ledige stillinger i kommunen».
 • Ansatt med registrert e-postadresse i lønnssystemet, dvs. får lønnsslippen på e-post, klikker på «glemt brukernavn/passord» og får tilsendt dette på e-postadressen du legger inn.
 • Dersom du ikke har registrert e-postadresse eller har endret e-postadresse fra det som lønnslippen var registrert med, må du kontakte marit.johansen@bodo.kommune.no for å få tilsendt brukernavn og passord.

4. For stillinger som er merket intern utlysning i Bodø kommune gjelder følgende:

For å kunne søke på disse stillingene må du være i ett fast forpliktende arbeidsforhold med Bodø kommune. Det betyr;

 • fast tilsatt i Bodø kommune – underskrevet tilsettingsbrev.
 • midlertidig tilsatt i Bodø kommune – underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale. 

Det er ikke mulig å søke stilling elektronisk i Bodø kommune fra kl. 04.00 til kl. 06.00 hver natt.    

NB!  Fra du starter med registreringen av din søknad har du 30 minutter til rådighet. Overstiger  du denne         tiden vil ikke din søknad bli lagret. 

06.02.2018 - Det vil bli en kort driftstans i vår rekruteringsmondul i dag fra ca. 10.15 og i ca 15 min. I denne perioden vil du ikke få lagret  søknad på stilling inn i systemet.

Ledige stillinger i kommunen (åpner seg i nytt vindu)