75 55 50 00

Du er her:

Lærling i Bodø kommune

Bodø kommune tilbyr fagopplæring innenfor flere fag. Det er HR-kontoret ved Lærlingetjenesten som administrerer ordningen. Iløpet av 2019 skal vi tilsammen ha 100 lærlinger i våre virksomheter.

Bodø kommune tilbyr følgende lærlingefag:

  • Helsefagarbeider                                                                     Klikk her for å søke
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Kontorfag
  • Reiselivsfaget 
  • Institusjonskokk
  • Aktivitørfaget 
  • Industrimekaniker
  • Rørlegger
  • Bilfaget, lett kjøretøy
  • Anleggsmaskinmekanikerfaget

Dersom du ønsker lærlingeplass i andre fag enn de som er opplistet her så kan du ta direkte kontakt med våre rådgivere for å få vurdert dine muligheter.

Ønsker du å bli lærling i Bodø kommune?

Vi tar inn lærlinger fortløpende gjennom året, med et hovedinntak om våren. Stillingene utlyses på vår hjemmeisde www.bodo.kommune.no  under ledige stillinger.

For mer infromasjon, ta kontakt med våre rådgivere i Lærlingetjenesten:

Frode Vikhals Fagermo: tlf: 920 27 376 og e-post: fvf@bodo.kommune.no
Karine Johansen: tlf: 930 68 043 og e-post kajo@bodo.kommune.no
Camilla Baglo Holten: tlf: 413 54 634 og cbh@bodo.kommune.no

Alle elever som ønsker lærlingeplass i hovedopptaket i mars må huske å søke i www.vigo.no

Lønn:

Læretiden består av opplæringstid og verdiskapingstid. Lønn til lærlingen er fastsatt til 50 % av minstelønn for fagarbeider. Fag som følger hovedmodellen har 2 år opplæring i skole og 2 år i virksomhet. Årslønnen er for tiden kr 333.300,- fordelt over 2 år, som utgjør kr 13.887,50 pr. måned. Eventuelle turnustilegg legges til. 

I tillegg kan lærlingen søke stipend og lån fra lånekassen i læretiden. Se informasjon på www.lanekassen.no

For mer informasjon om fagopplæring se www.utdanning.no og www.nfk.no .

Oppdatert 02.02.2018.