75 55 50 00

Du er her:

Informasjon om det å være lærling i Bodø kommune

Her finner du informasjon om hvilke fag Bodø tilbyr lærlingefag i, lønn og annen informasjon.

Bodø kommune tilbyr følgende lærlingefag:

  • Helsefagarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Kontorfag
  • Reiselivsfaget 
  • Institusjonskokk
  • IKT
  • Aktivitørfaget 
  • Industrimekaniker
  • Rørlegger

Dersom du ønsker lærlingeplass i andre fag enn de som er opplistet her så kan du ta direkte kontakt med vår rådgiver for å få vurdert mulighetene.

Ønsker du å bli lærling i Bodø kommune?

Vi tar i hovedsak inn lærlinger en gang pr. år, etter utlysning i måneskiftet mars/april med oppstart i midten av august. Følg med på Bodø kommune sin hjemmeside under ledige stillinger. www.bodo.kommune.no  da vi kun tar imot elektroniske søknader.

Kontaktperson for lærlingene i Bodø kommmune er;

Frode Vikhals Fagermo. Han treffes på tlf.: 75 55 50 44 eller pr. e-post Frode.Vikhals.Fagermo@bodo.kommune.no.

Alle elever som ønsker lærlingeplass må også søke til Nordland fylkeskommune ved inntakskontoret. www.vigo.no

Lønn:

Læretiden består av opplæringstid og verdiskapingstid. Lønn til lærlingen fastsettelse som en prosentvis andel av minstelønn for fagarbeider. Fag som følger hovedmodellen har 2 år opplæring i skole og 2 år i bedrift/virksomhet. I denne tiden lønnes lærling i Bodø kommune med 50 % av begynnerlønn til fagarbeider i hele lærlingetiden. Pr. d.d. er årslønnen på kr 319.000,-, som utgjør kr 13.291,67 pr. måned dersom lærlingetiden er på 2 år.

I tillegg kan lærlingen søke stipend og lån fra lånekassen i læretiden. Se informasjon på www.lanekassen.no .

For mere info se også på hjemmesiden til Nordland fylkeskommune, under avdeling for Utdanning, Opplæring i bedrift  www.nfk.no .

Oppdatert 01.03.2017.