75 55 50 00

Kurs og seminarer

Næring og etablering sammen med Start Opp Salten gir etablereropplæring til deg som vil starte din egen bedrift.

Opplæringen gir verdifull kunnskap som øker dine muligheter til å lykkes, i tillegg til et sosialt og faglig nettverk av andre bedriftsetablerere. 

Det arrangeres årlige kurs som starter om høsten og avsluttes om våren. 
For mer informasjon, besøk hjemmesiden til Start Opp Salten.