75 55 50 00

Kriseteamet i Bodø kommune

Kriseteamet i Bodø kommune kan utkalles ved større kriser eller katastrofer.

Utkalling av kriseteamet skal skje via formelle kanaler. Krisehjelp utløses via politi (02800/112), legevakt (116117) eller sykehus (75 53 40 00/ 113).

Privatpersoner må henvende seg politi, sykehus eller legevakt ved kriser. Det vil her bli vurdert om kriseteamet skal aktiveres.

Medlemmer av kriseteamet er:

 • Rita Karlsen - tlf: 91145246
 • Marit Lund Hansen - tlf: 41100998
 • Børre Lekang
 • Hildegun Johnsen
 • Audhild Eiterjord Krogstad
 • Klara Madsen
 • Unny Nome Sivertsen
 • Hilde Schjenken Jensen
 • Hilde Setvik
 • Krister Krutnes

Fra Kirken:

 • Elin Vangen
 • Kyrre Kolvik
 • Odd Eidner

Fra politiet:

 • Elin Albrigtsen