75 55 50 00

Du er her:

Hva er en krise?

Når det skjer en brå, dramatisk eller kritisk hendelse i livet, kaller vi det en krise. Det er gjerne en situasjon som avviker fra det som er normalt, den oppstår relativt hastig, har betydning for samfunnet og truer grunnleggende verdier (liv, helse, livsgrunnlag) og krever at tiltak settes i verk raskt.

 • Stetoskop

  Plan for legetjenesten 2007-2016

  En god allmennlegetjeneste har stor betydning for alle som lever og oppholder seg i Bodø. Enten det gjelder å få en fastlege, beholde godt drikkevann, benytte seg av forebyggende helsetjenester, motta behandling hvis en lever i et sykehjem eller hvis en trenger akutt medisinsk behandling, er det legenes tjenester som etterspørres.

 • Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon. Telefon: 800 30 196

  Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon

  Formålet med kontakttelefonen er at den som ringer, skal få råd og veiledning.

 • Eldre person har trygghetsalarm, rundt halsen

  Trygghetsalarm

  Eldre, funksjonshemmede og andre som føler seg utrygge ved å bo alene, kan søke om trygghetsalarm.