75 55 50 00

Du er her:

Hva er en krise?

Når det skjer en brå, dramatisk eller kritisk hendelse i livet, kaller vi det en krise. Det er gjerne en situasjon som avviker fra det som er normalt, den oppstår relativt hastig, har betydning for samfunnet og truer grunnleggende verdier (liv, helse, livsgrunnlag) og krever at tiltak settes i verk raskt.