75 55 50 00

Du er her:

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2018-2027

I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor. For å møte utfordringene innenfor sektoren er arbeidet med en kommunedelplan for sektoren startet.

Planprogram for arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene ble vedtatt av Bystyret 30. mars 2017 i sak PS 17/137.

Forside Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene