75 55 50 00

Du er her:

Kommunedelplan Helse-, omsorgs og sosialtjenestene 2018-2027

Planprogram for arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene skal behandles av Bystyret 30. mars 2017.

Politisk sak og utkast til planprogram kan du lese her/laste ned (til høyre)

Forside til planprogram for Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2018-2027