75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Bodøs nye bibliotek og konserthus "Stormen"

Kommunale bygg

Bodø kommunale eiendommer KF har ansvaret for planlegging, utbygging og drift av kommunens bygg.

Bodø kommune er eier av en bygningsmasse som blant annet består av skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger. Til sammen har Bodø kommune ansvaret for drift og vedlikehold av ca. 223 000 m².

Bodø kommune har til en hver tid flere byggeprosjekter på gang, på planleggingsstadiet og under utførelse. Bodø kommunale eiendommer KF er kommunens sentrale aktør i byggesaker,  og vedlikeholder kommunens administrasjonsbygg, skoler og institusjonsbygg.