75 55 50 00

Du er her:

Gjeldende kommunale eiendomsgebyr

Her finner du en oversikt over gjeldende kommunale eiendomsgebyr i Bodø kommune. Dette gjelder vann- og avløpsgebyr, slamavgift, tilknytningsgebyr og feie- og tilsynsgebyr. Du vil også finne noe informasjon omkring eiendomsskatt og renovasjonsgebyr.

Se Kommunale eiendomsgebyr 2016 dersom du ønsker å finne gebyrsatser for år 2016. Orienteringsbrevet om kommunale eiendomsgebyr gir en nærmere forklaring angående gebyrene i Bodø kommune. Begge dokumenter kan lastes ned.