75 55 50 00

Klage på eiendomsskatt etter endret bunnfradrag og sonefaktor

Bunnfradraget er økt til kr 500 000 for alle boligeiere og for noen er taksten redusert som følge av endret soneinndeling.

Dette betyr at du betaler mindre eiendomsskatt. Hvis du likevel ønsker å klage på eiendomsskatten kan du gjøre dette på det elektroniske klageskjemaet som finnes her. Hvis du allerede har sendt inn klage trenger du ikke klage på nytt.

Klagen må merkes med gårds- og bruksnummer. Klagefristen er 6 uker regnet fra dato på tilsendt melding på takst og skatt.