75 55 50 00

Klage på eiendomsskatt

Hvis du ønsker å klage på eiendomsskatten må du klage via det elektroniske klageskjemaet. Klagen må merkes med gårds- og bruksnummer, og evt. feste- eller seksjonsnummer.

Klagen må nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over.

Hvis klagen er ufullstendig eller mangelfull vil saksbehandlingen ta lenger tid.

Klagen bør inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon bør vedlegges, f.eks kopi av nylig avholdt takst, bilder av spesielle forhold på bygningen, byggetegninger etc.

Der to eller flere personer eier en eiendom sammen vil det være en fordel at en av sameierne sender en eventuell klage på vegne av alle sameierne. Dette gjelder ikke for eierseksjonssameier.

Klagen vil i første omgang gjennomgås av administrativt, slik at eventuelle feil kan rettes. Den sakkyndige nemnda vurderer så klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til sakkyndig klagenemnd. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

Klagen skal sendes inn via elektronisk klageskjema. (Innlogging med ID-porten kreves)

NB! På enkelte nettlesere/oppsett blir man logget ut når man trykker "send inn". Vi anbefaler at man prøver en annen nettleser evt. kan man også levere klageskjema via en smarttelefon. 

Trenger du hjelp til å fylle ut elektronisk klageskjema kan du henvende deg på Servicetorget på Postgården.

Har du ikke mulighet å klage via skjema, kan du klage skriftlig. Klagen må være undertegnet av eier.

 

Skriftlige klager sendes:

Bodø kommune

 P.b. 319

 8001 Bodø