75 55 50 00
  • Klage eiendomsskatt

    Fristen for å klage på eiendomsskatten for 2017 runde 2 utløp mandag 30. juni 2017. Klager som er avsendt etter denne datoen må påregnes avvist. Reglene om klage på eiendomsskatt finnes i eiendomsskatteloven § 19