75 55 50 00

Du er her:

Kjøkkenvirksomhet

Kjøkkenvirksomheten i Bodø Kommune er organisert på følgende måte:

Mørkved kjøkken:

Produserer til eget og andre sykehjem, kollektiv og hjemmeboende brukere i Bodø kommune.

Fagleder: Sven Ove Lofthus

Telefon: 75 55 46 11 / 75 55 46 12

Stadiontunet kjøkken:

Produserer til eget sykehjem, Gamle Riksvei 20 og hjemmeboende i nærliggende område.

Stadiontunet kantine:

Serverer lunsjretter og middager

Åpningstid kl.10:30 - 14:30 man - fre

Fagleder: Tor Arne Mortensen

Telefon: 75 55 58 55

Sentrum Mottakskjøkken:

Telefon: 75 55 45 09

Kantine Vollen:

Her gis det tilbud på lunsj til ansatte, samt servering til møter og kurs.

Fagleder: Tor Arne Mortensen

Telefon: 75 55 58 55

Furumoen kjøkken:

Produserer til eget sykehjem og til hjemmeboende brukere.

Kokk: Mette Henriksen

Telefon: 75 55 49 17

Leder for kjøkkenvirksomheten:

Virksomhetsleder Laila Solaas

Telefon: 75 55 45 60

E-post: laila.solaas@bodo.kommune.no

Matombringing:

Hjemmeboende som ikke klarer å ordne seg middag selv kan få vedtak om ombringing av middag. Middagen lages ved kommunens produksjonskjøkken på Mørkved og leveres avkjølt. Tildelingskontoret fatter vedtak om middagsombringing.

Søknad rettes til Tildelingskontoret, Postboks 319, 8001 Bodø

Telefon: 75 55 50 00