75 55 50 00

Jordmortjenesten

Svangerskapet er en naturlig tilstand som forløper normalt for de aller fleste. Svangerskapsomsorgen har som mål å sikre mor og barn god helse gjennom informasjon. Vi tilbyr svangerskapskontroller med samtale og veiledning.

Våre helsestasjoner og familiesentre i Bodø
 
Sentrum familiesenter
Sjøgata 15, 8006 Bodø
Tlf. 75 55 54 41
Åpningstid: Man-tor 08.00-15.00
Postnr. 8001-8008, 8013, 8070-71, 8073-75, 8095, 8097-98
 
Rønvik familiesenter
Nordstrandveien 41, 8012 Bodø
Tlf. 75 55 73 40
Åpningstid: Man-tor 08.00-15.00
Postnr. 8009-80012, 8014-8016, 8076
 
Mørkved familiesenter
Bjørndalsveien 14, 8029 Bodø
Tlf. 75 55 57 60
Åpningstid: Man-tor 08.00-15.00
Postnr. 8019-8030, 8072, 8079
 
Tverlandet familiesenter
Tunet, Mølnbakken 72, 8050 Tverlandet
Tlf. 75 55 73 70
Åpningstid: Mandag og torsdag 08.00-15.00
Postnr. 8050, 8056, 8058
 
Misvær helsestasjon
Furumoen, 8100 Misvær
Tlf. 75 55 49 20 / 75 55 73 70
Postnr. 8100, 8102, 8103