75 55 50 00

Jordmortjenesten

Svangerskapet er en naturlig tilstand som forløper normalt for de aller fleste. Svangerskapsomsorgen har som mål å sikre mor og barn god helse gjennom informasjon. Vi tilbyr svangerskapskontroller med samtale og veiledning. Jordmor og fastlege samarbeider om å gjøre denne helsetjenesten så godt som mulig. Det er jordmor på alle familiesentrene, og denne tjenesten er gratis.

Sentrum familiesenter
Sjøgata 15, 8006 Bodø
Tlf. 75 55 54 41
Mail: sentrum.familiesenter@bodo.kommune.no

Åpningstid: Man-tor 08.00-15.00
Telefontid: Man-tor 08.30-11.00 og 13.00-15.00

Postnr. 8001-8008, 8013, 8070-71, 8073-75, 8095, 8097-98

Rønvik familiesenter
Nordstrandveien 41, 8012 Bodø
Tlf. 75 55 73 40
Mail: ronvik.familiesenter@bodo.kommune.no

Åpningstid: Man-tor 08.00-15.00
Telefontid: Man-tor 08.30-11.00 og 13.00-15.00
Postnr. 8009-8012, 8014-8016, 8076

Mørkved familiesenter
Bjørndalsveien 14, 8029 Bodø
Tlf. 75 55 57 60
Mail: morkved.familiesenter@bodo.kommune.no

Åpningstid: Man-tor 08.00-15.00
Telefontid: Man-tor 08.30-11.00 og 13.00-15.00
Postnr. 8019-8030, 8072, 8079

Tverlandet familiesenter
Mølnbakken 72, 8050 Tverlandet
Tlf. 75 55 73 70
Mail: tverlandet.familiesenter@bodo.kommune.no

Åpningstid: Mandag og torsdag 08.00-15.00
Telefontid: Man, ons og tor 08.30-11.00 og 13.00-15.00
Postnr. 8050, 8056, 8058

Misvær helsestasjon
Furumoen, 8100 Misvær
Tlf. 75 55 49 20 / 75 55 73 70
Mail: tverlandet.familiesenter@bodo.kommune.no

Postnr. 8100, 8102, 8103

Kjerringøy helsestasjon
Bo-Godtveien, 8093 Kjerringøy
Tlf. 75 55 73 40
Mail: ronvik.familiesenter@bodo.kommune.no