75 55 50 00

Du er her:

Jeg har lyst til å bli støttekontakt

Kanskje akkurat du er den vi er på utkikk etter. Våre brukere har et vidt spenn av behov og interesser. De har det til felles at de ønsker en mer aktiv fritid, men trenger hjelp for å få det til. Behovene er like forskjellige som brukerne, kanskje noen trenger hjelp til å bli mer sosialt aktive, mens andre trenger assistanse for å henge med i den fritidsaktiviteten de ønsker.

Bodø kommune har til enhver tid behov for mennesker som har overskudd og ønske om å bli støttekontakt.

Du og den/de personen(e) du skal være støttekontakt for, planlegger sammen hva timene skal brukes til. Det er mulig å søke om å få dekket noen utgifter til aktiviteter.

Søknad

Dersom dette er noe du kan tenke deg, fyller du ut søknadsskjema og sender dette sammen med vandelsattest til :

Bodø kommune,
Postboks 319,
8001 Bodø.

Merk konvolutten «Støttekontakt».

Når vi finner det vi tror er en god match for deg, vil du bli innkalt til en samtale. Av og til tar dette litt tid. Det betyr ikke at du er uegnet som støttekontakt.

Vandelsattest/politiattest

For å arbeide som støttekontakt trenger du vandelsattest/politiattest. Dette søker du om elektronisk på politiets side: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/.

Vedlagt søknaden skal du sende inn en bekreftelse på formålet med søknaden. Denne får du ved å ta kontakt på epost til følgende adresse: felles.stoavl@bodo.kommune.no