75 55 50 00

Du er her:

Jeg er støttekontakt og/eller privatavlaster

For at du skal få utbetalt lønn for dine tjenester som støttekontakt og/eller privatavlaster, må du levere timeliste til Miljøtjenesten.

Timelisten skal være tydelig, signert, riktig utfylt og utgifter utbetales i forhold til vedtak. 

Timelisten skal være for en måned av gangen, og frist for innlevering er den 5. i hver måned. Hvis du leverer timelisten etter denne dato, vil du få utbetalingen i pålølgende måned.

Krever du refusjon for kontantutlegg, må du legge ved kvitteringer.

Timelistene kan du laste ned fra menyen til høyre, og sende til:

Bodø kommune
att: Margrethe Lorentzen (Støttekontakttjenesten)
Postboks 319
8001 Bodø


eller på e-post til felles.stoavl@bodo.kommune.no