75 55 50 00

Innspillsskjema

Skjemaet brukes for å gi uttalelser/merknader til kommuneplanens arealdel 2018-2030. Frist for uttalelse/merknad er 12. januar.

Innspill til planer