75 55 50 00

Publisering av innspill til Kommuneplanens arealdel 2018-2030

Innspill som er kommet inn til rulleringen av kommuneplanens arealdel er tilgjengelig i tabellen under.

1

Bodø Fiskarlag

2

Statsbygg

3

Depponigruppa, Bodø Kommune

4

Christian og Ragnhild Klette

5

Espen Opli

6

Kjerringøy Kommunedelsutvalg

7

Kystverket

8

Eli Pedersen

9

Geir Støvset

10

Direktoratet for Mineralforvaltning

11

Misvær Grunneierlag

12

Misvær Grunneierlag

13

Espen Opli

14

Agnar Nikolaisen

15

Norges Vassdrags- og energidirektorat

16

Statens Vegvesen

17

Christian og Ragnhild Klette

18

Nils Bjørnar Nilsen

19

Ingvar Hansgård

20

Misvær Båtforening

21

Sverre Nygård

22

Frank-Reidar Simonsen

23

Frank-Reidar Simonsen

24

Ørjan Simonsen

25

Alv Oddvar Bikset

26

Alv Oddvar Bikset

27

Alv Oddvar Bikset

28

Salten Aqua AS

29

OK-Avdelingen, Bodø Kommune

30

Tverlandet Kommunedelsutvalg

31

Saltstraumen Kommunedelsutvalg

32

Nordviksenteret Eiendom AS

33

Nordviksenteret Eiendom AS

34

Øystein Moen

35

Takst-Team Eiendom AS

36

Sameiet Sandvika

37

Tromsø Museum

38

Forsvarsbygg

39

Ørnestedet Bodø AS

40

Bodin Bondelag og Skjerstad Bondelag

41

Jahn T. Skille

42

Jahn T. Skille

43

Jahn T. Skille

44

Magne Sivertsen

45

Fortidsminneforeningen, Nordland Avdeling, Salten Lokallag

46

Sametinget

47

Bodø Næringsforum

48

Nils-Bjørnar Nilsen

49

Asbjørn Vågan

50

Unikus AS

51

Saltdal Kommune

52

Avinor

53

Bodø Idrettsråd

54

Fylkesmannen i Nordland

55

Bodø Havn KF

56

Svein Asle Rekkedal og Gunn Marit Hernes

57

Ellen Belsom

58

Eiere og beboere i kvartal 93 m.fl.

59

Ragnhild Edvardsen

60

Tre Grunneiere på Godøynes

61

BOARCH arkitekter AS

62

Svein-Åke Hagen

63

Tore Vikan

64

Jernbaneverket

65

Eirin Bjune m.fl.

66

Ste-Tek AS

67

Fiskeridirektoratet

68

Torill Haubakk

69

Jan Kristian Nesbak

70

Trålveien 50 AS og Takst Team Eiendom AS

71

Trålveien 50 AS

72

Bjørn-Åge Jensen

Listen er oppdatert 17.1.2017