75 55 50 00

Du er her:

Individuell veiledning

Næring og etablering tilbyr individuell veiledning av etablerere med fokus på:

  • Informasjon og veiledning om hvordan man etablerer egen næringsvirksomhet
  • Hjelp til utarbeidelse av forretningsplan
  • Informasjon og veiledning om valg av selskapsform
  • Informasjon om nødvendige tillatelser, autorisasjoner m.v.
  • Å være bindeleddet mellom etablerer og kommunale og andre offentlige organer
  • Informasjon om offentlige støtteordninger
  • Å være behjelpelig med koplinger til banker / andre finansieringskilder, eventuelt andre samarbeidspartnere

Næring og etablering samarbeider med Innovasjon Norge (finansiering), Bodø likningskontor, Kunnskapsparken i Bodø og NAV. Vi vil kunne formidle kontakt mot disse etatene ved behov. Vi gir også en næringsfaglig vurdering til etablerere som er registrert arbeidsledige og som søker dagpenger fra NAV under etableringen.

Kontakt oss på Næring og Etablering:

Heidi Thommesen:  97 62 09 79

heidi.thommesen@bodo.kommune.no

Servicetorget: 75 55 00 00