75 55 50 00

17. mai 2018 - Fest for eldre i Bodin leir

Også i år inviterer forsvaret til fest for eldre i Bodin leir. Dette er en tradisjon som har pågått i mange år, og et hyggelig tiltak fra forsvaret til byens eldre.

Aksellastrestriksjoner i Bodø Kommune

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7 blir det fra mandag 16. april innført aksellastrestriksjoner grunnet teleløsning i Bodø Kommune iht. gjeldende vegliste.

Planutkast

Kommunedelplan for Oppvekst- og kulturavdelingen

Kommunedelplan for oppvekst 2018-2030 legges med dette ut på høring.

Kommunedelplan HOS

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenester

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2018-2027 ligger nå ute til høring.

veteranplan

Veteranplanen på høring

Bodø kommunes veteranplan for 2018-2022 er nå sendt ut på høring.

Ledige stillinger

Entrepenør-info
 

Luftkvalitet