75 55 50 00

Offentlig innsyn - klarering Gamøyran

Innsyn i søknad om klarering av nytt område for produksjon av laks, ørret og regnbueørret

Offentlig høring - Naustholmen

Informasjon om offentlig høring vedr. dyrking av tunikater og makroalger på Naustholmen.

LEDIGE ELEVPLASSER ved Bodø kulturskole

Pr. januar 2015 er det ledige elevplasser på drama, visuelle kunstfag og på sang. Barn/ungdom prioriteres, men så lenge det er ledig plass tar vi også inn voksne søkere (gjelder ikke drama). På visuelle kunstfag har vi egen ”voksengruppe”.

Byjubileet starter om:

478 dager, 22 timer
20. mai 2016