75 55 50 00

Offentlig innsyn - Makroalger Kvalnesbukta

Offentlig innsyn i søknad om tillatelse til dyrking av makroalger i Bodø kommune.

Offentlig innsyn - Saltstraumen fiskepark

Offentlig innsyn i søknad om landlokalitet for fiskepark i Bodø kommune.

Offentlig innsyn - Korten

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

KURS I MESTRING AV SOSIAL ANGST

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, Villa Vekst, tilbyr innbyggerne i Bodø kommune kurs i mestring av sosial angst.

Forslag til nye adressenavn fra Bodø kommune, Vei – og stedsnavnutvalget

Beboere/oppsittere er tilskrevet, tildelt veinummer og husnummer, og gitt mulighet til å foreslå adressenavn.

 • Områderegulering

  Nytt boligfelt på Kjerringøy

  Byteknikk har hatt ansvar for planlegging og opparbeidelse av infrastruktur til et nytt byggefelt på Kjerringøy. Området ligger på søndre del av Kjerringøy sentrum og skal gi plass til 10 nye boligtomter for selvbyggere.

 • forside

  Frisklivssentralens julekalender

  Bli med på vår julekalender på facebook. Hva heter øvelsen? svar på spørsmål? og gjør gjerne øvelsen vi viser på egenhånd :) Skriv svaret i kommentarfeltet under filmen, eller skriv GJENNOMFØRT hvis du har gjort øvelsen. Vi trekker flotte ukespremier:)

 • Bilde av vannmåler i Bodø kommune

  Tid for avlesing av vannmåleren

  Dersom du har vannmåler fra Bodø kommune er det tid for avlesing nå.

Ledige stillinger

Entrepenør-info