75 55 50 00

KUNNGJØRING OM VEDTAK

Komite for plan, næring og miljø har i møte den 04.09.2014 vedtatt mindre endring av Reguleringsplan for kvartal 39, sentrum (PlanID 1033).

OFFENTLIG ETTERSYN

Forslag til detaljregulering for Kvalnes hyttefelt, Kvalnes.

MØTE OM PROSESS

Arealdisponering Bestemorenga, tirsdag 30. september.

 • Berit Skaug

  Ny formannskapssekretær på plass

  Mandag 15. september hadde Berit Skaug sin første arbeidsdag som formannskapssekretær i Bodø kommune. I denne funksjonen er hun et viktig bindeledd mellom kommunens politiske og administrative nivå samt i forholdet til media og publikum.

 • Foto: Roger Johansen

  HISTORISK VANDRING

  VED SALTSTRAUMEN, SØNDAG 14.09. Kl.12.30-15.30

 • Servicekonsulenter i Bodø kommune

  Samler servicekreftene

  I dag flyttet servicekontoret på Herredshuset ned til servicekontoret i Bodø sentrum. Et resepsjonstilbud opprettholdes på Herredshuset.

Stormen åpner om:

59 dager, 8 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

611 dager, 11 timer
20. mai 2016