75 55 50 00
Kostebil

Renere Bodø, sammen

Byteknikk inviterer til felles dugnad for en renere kommune, med feiing av gater og fortau og rydding av offentlige friområder og fellesarealer. I første omgang feies gatene i sentrum, fra Snippen til Moloen, med Parkveien som ytre grense i sør. Etter hvert vil øvrige gater og fortau bli feiet.

Varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien, Alstad.

Offentlig innsyn - Kariskjæret

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges vedlagte søknad ut til offentlig innsyn.

 • Kumlokk bodø

  Hvem skal bestemme hvordan Bodø skal se ut?

  Filmvisning og debattmøte på Luftfartsmuseet i Bodø torsdag 24. april kl.1830 - 2130 (fri adgang) og på Senter for Økologisk Økonomi og Etikk Seminarrom A106. fredag 25. april kl. 12.00 - 15.00

 • Stormen anno april 2014

  Stormen tar form

  Det er et drøyt halvår til åpningen av Stormen bibliotek- og litteraturhus. Her kan du se hvor langt byggearbeidet har kommet når påska 2014 står for døra.

 • Rådhuset sett fra Kongens gate.

  Må spare over 60 millioner

  Helse- og omsorgstjenesten i Bodø kommune står foran betydelige innsparinger i driften.

Stormen åpner om:

206 dager, 5 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

758 dager, 8 timer
20. mai 2016