75 55 50 00
Svartlia kartutsnitt

Veistenging i Svartlia

I forbindelse med reparasjon av vannlekkasje vil veien til Svartlia bli sperret (ved Svartila nr. 2-4), fra tirsdag 18. august kl. 21.00 til onsdag 19. august kl. 06.00. Det vil ikke være mulig for biltrafikk å passere gravestedet i nevnte tidsrom. Vannet vil også stenges fra kl. 22.00.

Adressenavn

Følgende adressenavn er vedtatt av Bodø formannskap i møte 03.06.2015:

KUNNGJØRING AV VEDTAK

Bystyret har i møte 17. og 18.06.2015 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Offentlig ettersyn/høring

Områdereguleringsplan for Geitvågen og forslag til detaljreguleringsplan for Kvartal 98 B12 sentrum.

OFFENTLIG INNSYN - Mørkvedbukta

Søknad fra Cod Juveniles AS om endring av art fra torsk til rognkjeks er ute til offentlig innsyn.

Byjubileet:

264 dager, 9 timer
20. mai 2016