75 55 50 00

Vegstenging i Krykja

Grunnet utbedring av vannlekkasje blir vegen Krykja på Hunstad stengt torsdag 26. mars, fra kl. 08.30 til ca. kl. 23.00.

Varsel om oppstart av planarbeid

Bodø kommune viser til tidligere annonsert oppstart av planarbeid for Norsk jektefartsmuseum i Bodøsjøen. Med bakgrunn i behov for utvidet og endret utstrekning av planområdet, varsles det her om ny revidert planavgrensning for reguleringsplanarbeidet. Høringsfrist er den 24.04.2015.

Anbudskonkurranse

Bodø kommune kunngjør med dette åpning av anbudskonkurranse for sommerprogram for flyktninger i 2015 og 2016.

Byjubileet:

420 dager, 17 timer
20. mai 2016