75 55 50 00

Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtale

Bodø kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale om utleie av boliger med en eller flere boligbyggere/utleiere.

Folkemøte på Tverlandet

I forbindelse med byggeforslag for Tverlandet skole inviterer vi til folkemøte i Samfunnshuset på Tverlandet torsdag 28. april 2016 kl. 19.00.

Søknad om Akvakultur, Brønnøyskjæran

I henhold til Lov om Akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

Mangfold

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Søknadsfrist 1.mai 2016

Organisasjonskart HOavd 2016

Organisatoriske endringer i Helse- og omsorgsavdelingen

Helse- og omsorgsavdelingen har i løpet av 2015 gjort en del organisatoriske grep forhold til inndeling og organisering av både hjemmetjenesten, sykehjem og rehabiliteringstjenesten, samt etablert en miljøtjeneste. Endringen har skjedd gradvis i løpet av året, men er formelt endret fra 1.1.2016

 • rådhuset

  Infomøte flyttet

  Informasjonsmøtet om kommunereformen som skulle vært avviklet mandag 30.mai er flyttet til onsdag 8.juni kl 19.00 i bystyresalen, Bodø Rådhus. Mandag 6.juni kl 19.30 arrangeres samme møte på Ungdomshuset, Kjerringøy

 • illustrasjon

  48 prosent i Bodø vil ha storkommune

  48 prosent av innbyggerne i Bodø kommune ønsker å slå seg sammen med Steigen, Værøy, Røst, Gildeskål, Saltdal og Rødøy.

 • polsk presidentbesøk

  Flagger for den polske presidenten

  I dag kommer Polens president, Andrzej Duda, på besøk til Bodø. Hensikten med dette besøket er å få litt mer kjennskap til Nordområdene og til NATOs tilstedeværelse i landsdelen.

Ledige stillinger i Bodø kommune