75 55 50 00

OPPSTART PLANARBEID

Endring av områderegulering Kvalvikodden – atkomst

Offentlig høring

Strategisk plan for forretnings- og næringsarealer. Høringsfristen er 25.10.14 og sakens dokumenter finnes på www.bodo.kommune.no/arealplaner

KUNNGJØRING OM VEDTAK

Informasjon om planvedtak, plandokumenter og klageadgang finnes på www.bodo.kommune.no/arealplaner

Stormen åpner om:

57 dager, 22 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

610 dager, 1 time
20. mai 2016