75 55 50 00

Adressenavn

Følgende adressenavn er vedtatt av Bodø formannskap i møte 03.06.2015:

KUNNGJØRING AV VEDTAK

Bystyret har i møte 17. og 18.06.2015 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Offentlig ettersyn/høring

Områdereguleringsplan for Geitvågen og forslag til detaljreguleringsplan for Kvartal 98 B12 sentrum.

OFFENTLIG INNSYN - Storevika

Søknad fra Gildeskål Forskningsstasjon AS om Lokalitet for laks, ørret og regnbueørret til kommersielt- og FOU-formål er ute til høring.

OFFENTLIG INNSYN - Mørkvedbukta

Søknad fra Cod Juveniles AS om endring av art fra torsk til rognkjeks er ute til offentlig innsyn.

Byjubileet:

319 dager, 13 timer
20. mai 2016