75 55 50 00

OFFENTLIG INNSYN - Mjønes

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

OPPSTART PLANARBEID

Endring av områderegulering Kvalvikodden – atkomst

Offentlig høring

Strategisk plan for forretnings- og næringsarealer. Høringsfristen er 25.10.14 og sakens dokumenter finnes på www.bodo.kommune.no/arealplaner

Stormen åpner om:

52 dager, 21 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

605 dager
20. mai 2016