75 55 50 00

Anbudskonkurranse

Bodø kommune kunngjør med dette åpning av anbudskonkurranse for sommerprogram for flyktninger i 2015 og 2016.

OFFENTLIG HØRING

Hovedplan Vann for Bodø kommune 2016-2019 legges ut på offentlig høring frem til 1. April 2015.

Logo folkehelseuka

Aktivitetstilskudd Folkehelseuka 2015

Lag, organisasjoner, institusjoner (private og offentlige) i Bodø kommune oppfordres til å søke om midler til gjennomføring av aktiviteter/ arrangementer i folkehelseuka 20.–26. april 2015.

Byjubileet:

440 dager, 20 timer
20. mai 2016