75 55 50 00

Aksellastrestriksjoner i Bodø Kommune

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7 blir det fra mandag 16. april innført aksellastrestriksjoner grunnet teleløsning i Bodø Kommune iht. gjeldende vegliste.

Planutkast

Kommunedelplan for Oppvekst- og kulturavdelingen

Kommunedelplan for oppvekst 2018-2030 legges med dette ut på høring.

Kommunedelplan HOS

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenester

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2018-2027 ligger nå ute til høring.

veteranplan

Veteranplanen på høring

Bodø kommunes veteranplan for 2018-2022 er nå sendt ut på høring.

OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING

Følgende prosjekter er nå ute til offentlig høring.

Ledige stillinger

Entrepenør-info
 

Luftkvalitet