75 55 50 00

Folkemøte på Tverlandet

I forbindelse med byggeforslag for Tverlandet skole inviterer vi til folkemøte i Samfunnshuset på Tverlandet torsdag 28. april 2016 kl. 19.00.

Søknad om Akvakultur, Brønnøyskjæran

I henhold til Lov om Akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

Mangfold

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Søknadsfrist 1.mai 2016

Organisasjonskart HOavd 2016

Organisatoriske endringer i Helse- og omsorgsavdelingen

Helse- og omsorgsavdelingen har i løpet av 2015 gjort en del organisatoriske grep forhold til inndeling og organisering av både hjemmetjenesten, sykehjem og rehabiliteringstjenesten, samt etablert en miljøtjeneste. Endringen har skjedd gradvis i løpet av året, men er formelt endret fra 1.1.2016

VIL DU BLI MEDDOMMER?

Bodø bystyre skal innen 1. juli oppnevne meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 2017 – 2020.

 • Blimed

  Bli med å rydd!

  Bodø kommune oppfordrer byens velforeninger og andre til å rydde i offentlige friområder og fellesarealer. Årets innkjøring av søppel legges til uke 19.

 • ovelse

  Øvelsen i bilder

  Bodø kommunes fotograf var ute og fanget øvelsen Nord-16 sett gjennom kommunes og ordfører Ida Pinnerød sitt perspektiv

 • evelse

  Øvelsen over

  I dag 27 April har det vært gjennomført en stor beredskapsøvelse. Kl 1415 var øvelsen over.

Ledige stillinger i Bodø kommune