75 55 50 00
Bodø kommune inviterer frivillige lag og organisasjoner til samarbeid i planprosessen

Høringsutkast til frivillighetsplan 2015 - 2018.

Frivillighetsplanen er en temaplan som bygger på kommuneplanens samfunnsdel. Starten på planprosessen var samlingen på Sølvsuper helse- og velferdssenter der ca. 80 personer møtte opp.

Offentlig innsyn - klarering Gamøyran

Innsyn i søknad om klarering av nytt område for produksjon av laks, ørret og regnbueørret

Offentlig høring - Naustholmen

Informasjon om offentlig høring vedr. dyrking av tunikater og makroalger på Naustholmen.

 • Parkeringskart

  Viktige kart på nettbrett og mobil

  Folk i Bodø får nå tilgang på flere nye kart fra Geodatakontoret i kommunen.

 • parkert henger

  Flytt biler og hengere – snøplogen kommer

  De siste dagers nedbør kombinert med kuldegrader gjør at snøen er tung og hard. Parkerte biler, hengere, campingvogner og søppeldunker står i veien for snøryddingen, men det kan du gjøre noe med.

 • bilde av vannlekkasje med telefonvarsling

  Varsling om driftshendelser

  Byteknikk benytter nå varsling av planlagte og akutte driftshendelser ved bruk av SMS eller talemelding på fasttelefon. Typiske hendelser som varsles er vannavstengninger eller brøyteaksjoner/feieaksjoner. Dette innebærer varsling til telefoner som er registrert på adresser som hendelsen omfatter.

Byjubileet starter om:

476 dager, 4 timer
20. mai 2016