75 55 50 00

OFFENTLIG INNSYN - Bjørnøy

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad fra Lofoten Sjøprodukter ut til offentlig innsyn:

OFFENTLIG ETTERSYN

– forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

LEDIGE ATELIER PÅ RØNVIK VEL

Det er ledig to atelier i 2.etasje på Rønvik vel for kunstnerisk produksjonsvirksomhet.

BODØ BYS VEL LEGAT - utdeling av midler for 2015

Det kan søkes om midler som skal anvendes til allmennyttige innretninger eller foretak, som kommunen ikke ved lovgivning er pålagt å sørge for.

FOLKEMØTE KJERRINGØY

Kjerringøy kommunedelsutvalg har invitert kommunens politiske partier til folkemøte på Kvarven ungdomshus, torsdag 3.september kl.19.30

Byjubileet:

86 dager, 23 timer
01. januar 2016